The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
2021

1986 Polska żegluga bałtycka, blok z błędem "zdwojony wyraz ROGALIN".

20 PLN35 PLN
2023

1987 III wizyta papieża w Polsce, czworoblok, prawy górny znaczek z błędem "uszkodzona litera K w POLSKA", gwarancja.

20 PLN20 PLN
2025

1987 światowy dzień poczty, druk podwójny, gwarancja.

200 PLN200 PLN
2029

1987 światowa wystaw filatelistyczna, blok z błędem "gąsiennica na dolnym liściu wawrzynu".

12 PLN22 PLN
2032

1989 światowa wystawa filatelistyczna, znaczek z błędem "czerwona kropka przed Polska".

10 PLN10 PLN
2033

1989 poczet królów i książąt polskich, znaczek za 30 zł z błędem "uszkodzone M.Kopecki".

10 PLN25 PLN
2036

1989 niedoszły do obiegu znaczek z podobizną gen. G. Korczyńskiego.

50 PLN50 PLN
2038

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł. z nadrukiem odwróconym i lekko przesunętym (50 zł 3), gwarancja Schmutz.

70 PLN70 PLN
2039

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł. z nadrukiem podwójnym, gwarancja Schmutz.

90 PLN95 PLN
2040

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 700 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

30 PLN46 PLN
2041

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 700 zł. z nadrukiem podwójnym, gwarancja Schmutz.

40 PLN45 PLN
2042

1991 poczet królów i książąt polskich - Władysław II Wygnaniec, dwie kropki :na marginesie 2zn. i nad 5 w 1500 3zn. czworobloku, gwarancja.

30 PLN30 PLN
2045

1993 międzynarodowa wystawa filatelistyczna POLSKA '93, cięty blok.

20 PLN20 PLN
2050

1995 Boże Narodzenie, parka znaczków z nadrukiem WZÓR.

20 PLN30 PLN
2051

1997 zeszycik znaczkowy.

25 PLN25 PLN
2053

1997 zeszycik znaczkowy.

25 PLN25 PLN
2054

1997 zeszycik znaczkowy.

25 PLN25 PLN
2055

1997 zeszycik znaczkowy.

25 PLN25 PLN
2056

1997 zeszycik znaczkowy.

25 PLN35 PLN
2057

1997 zeszycik znaczkowy.

25 PLN35 PLN
2058

1998 XVII Zjazd PZF, cięty blok.

15 PLN15 PLN
2059

1998 zeszycik znaczkowy.

15 PLN30 PLN
2060

1998 zeszycik znaczkowy.

15 PLN20 PLN
2061

1998 zeszycik znaczkowy.

15 PLN20 PLN
2068

1946 znaczek z brakiem ząbkowania pionowego na marginesie, gwarancja.

30 PLN30 PLN
2072

1919 przekaz pieniężny z Włoszczowej 9.VI.1919 do Krakowa, opłaty doręczeniowe pobrano znaczkie z lokalnym nadrukiem Porto.

25 PLN25 PLN
2073

1919 miejscowy przekaz pieniężny z Borysławia 24.IX.1919, opłaty doręczeniowe pobrano znaczkami z lokalnym nadrukiem PORTO.

25 PLN25 PLN
2074

1919 pocztowy adres przesyłkowy ze Lwowa nadany 15.XI. do Bełza, na odwrocie znaczki z lokalnym nadrukiem PORTO.

120 PLN120 PLN
2078

1919 pocztowy adres przesyłkowy ze Lwowa nadany 28.IX do Brzeżan, na odwrocie znaczki z lokalnym nadrukiem PORTO.

60 PLN60 PLN
2083

1921 wydanie prowizoryczne, seria.

30 PLN51 PLN
2087

1930 Warszawa, miejscowy list na koszt odbiorcy (nieopłacony), poczta naliczyła dopłatę ale adresat odmówił przyjęcia przesyłki, list zwrócono do nadawcy, który musiał pokryć wszelkie koszty, na odwrocie niezwkle rzadki wirnik: "ZW.OBR.KR.ZACH./ "MIESIĄC POMORZA"/ OD 15/XI-15/XII 1930R./ ZŁÓŻ OFIARĘ NA ESKADRĘ HYDROPLANÓW/ P.K.O. 9414", liczne adnotacje pocztowe, bardzo ciekawa całość.

100 PLN100 PLN
2089

1934 wydanie przedrukowe, seria.

75 PLN154 PLN
2095

1914 list wysłany przez specjalną Królewską Pruską Komisję w Gdańsku.

10 PLN10 PLN
2100

1920 całostka wydania przedrukowego.

20 PLN20 PLN
2101

1920 podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią wydania przedrukowego.

35 PLN35 PLN
2105

1920 całostka wydania definitywnego.

20 PLN20 PLN
2110

1920 podwójna całostka wydania przedrukowego z opłaconą odpowiedzią.

20 PLN20 PLN
2112

1920 podwójna całostka wydania przedrukowego z opłaconą odpowiedzią.

40 PLN40 PLN
2115

1920 całostka wydania definitywnego.

20 PLN20 PLN
2120

1921 całostka wydania definitywnego na kartonie piaskowym.

20 PLN20 PLN