The auction will end on 04.12.2023
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
1848

1957 czworoblok rozdzielony pustopolem z nadrukiem okolicznościowym wykonanym na zlecenie organizatorów II wystawy filatelistycznej w Lublinie.

90 PLN90 PLN
1849

1957 "Skrzydełka" znaczek z błędem "biała plama w cyfrze 1" na kopercie FDC, gwarancja.

30 PLN30 PLN
1852

1957 X Wyścig Pokoju, czworoblok legitymacyjny znaczka za 60 gr.

20 PLN30 PLN
1853

1957 międzynarodowy kongres Pożarniczy, znaczek za 60 gr. z błędem "przecięte O".

8 PLN13 PLN
1854

1957 światowy kongres związków zawodowych, znaczek z błędem "kreska przechodząca przez napis".

10 PLN25 PLN
1855

1957 Dzień Znaczka, czworoblok znaczka za 2,50 zł, prawy górny znaczek z błędem "otwarte usta", gwarancja.

60 PLN65 PLN
1856

1957 Dzień Znaczka, znaczek z błędem "pieprzyk na policzku dziewczyny", gwarancja.

15 PLN30 PLN
1858

1958 parka rozdzielona pustopolem z okolicznościowym nadrukiem wykonanym na zlecenie organizatorów III wystawy filatelistycznej w Lublinie.

50 PLN65 PLN
1859

1958 400-lecie Poczty Polskiej, czworoblok znaczka za 2,50 zł, dolny prawy znaczek z błędem "00 zamiast 400", gwarancja.

50 PLN76 PLN
1860

1958 400-lecie Poczty Polskiej, czworoblok znaczka za 2,50 zł, górny prawy znaczek z błędem "duża kropka w K", gwarancja.

50 PLN70 PLN
1862

1958 400-lecie Poczty Polskiej, znaczek z błęem "biała plama nad skrzydłem", gwarancja.

25 PLN25 PLN
1863

1959 Zjazd PZPR, pasek czterech znaczków za 40 gr., lewy skrajny znaczek z błędem "biała plama przy O", gwarancja.

40 PLN50 PLN
1864

1959 grzyby polskie, seria parek tete-beche.

40 PLN55 PLN
1865

1959 malarstwo polskie, parka znaczków za 1,50 zł, lewy znaczek z błędem "podwójne z w MALCZEWSKI", gwarancja.

30 PLN51 PLN
1868

1959 przyjaźń polsko - chińska, znaczek za 2,50 zł z błędem "kreska z prawej strony brzuszka 5 w nominale", gwarancja. 20

20 PLN30 PLN
1869

1959 wielcy uczeni, znaczek za 2,50 zł na papierze ze znakiem wodnym III 3, gwarancja.

30 PLN35 PLN
1871

1960 parka znaczków rozdzielona pustopolem z nadrukiem okolicznościowy wykonanym na zlecenie organizatorów IV wystawy filatelistycznej w Lublinie.

50 PLN50 PLN
1875

1960 Polskie Stroje Ludowe II, parki odwrotne, kompletne serie - cięte i ząbkowane.

40 PLN45 PLN
1876

1960 100 lat polskiego znaczka pocztowego, arkusik.

45 PLN45 PLN
1877

1960 dzień znaczka, znaczek na papierze ze znakiem wodnym IIIW.

30 PLN35 PLN
1878

1961 zimowa Spartakiada armii zaprzyjaźnionych, znaczek za 40 gr. z pustopolem.

10 PLN40 PLN
1879

1961 zimowa spartakiada armii zaprzyjaźnionych, znaczek za 60 gr. z pustopolem.

10 PLN20 PLN
1880

1961 zimowa Spartakiada armii zaprzyjaźnionych, znaczek za 1 zł z pustopolem.

35 PLN95 PLN
1881

1961 kajakowe mistrzostwa Europy, znaczek za 60 gr. na papierze ze znakiem wodnym III 5.Gwarancja.

30 PLN35 PLN
1882

1961 miesiąc oszczędności, znaczek za 2,50 zł ze znakiem wodnym III 4, gwarancja.

30 PLN35 PLN
1883

1961 15 rocznica powstania UNICEF, seria z pustopolami.

12 PLN47 PLN
1884

1961 owady, znaczek za 80 gr. z błędem "przerwane litery l i k".

10 PLN10 PLN
1886

1962 XV Wyścig Pokoju, czworoblok znaczka za 60gr., dolne znaczki z błędem "brak kropki między PRAGA i WARSZAWA", gwarancja.

40 PLN40 PLN
1889

1962 pierwszy zespołowy lot kosmiczny, znaczek za 2,50 zł z błędem "brak napisu PWPW".

20 PLN20 PLN
1890

1962 pierwszy zespołowy lot kosmiczny, parka znaczków za 2,50 zł, lewy znaczek z błędem "brak napisu PWPW", gwarancja.

50 PLN55 PLN
1891

1962 pierwszy zespołowy lot kosmiczny, znaczek za 2,50 złn z błędem "przerwane 2 w nominale".

15 PLN45 PLN
1892

1962 pierwszy zespołowy lot kosmiczny, brak napisu PWPW, gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN45 PLN
1893

1962 Rok Korczakowski, znaczek za 2,50 zł z błędem " kropka pod k w słowie KORCZAK".

15 PLN30 PLN
1894

1962 kongres związków zawodowych, czworoblok znaczka za 3,40 zł, górny prawy znaczek z błędem "uszkodzone Z i W w ZWIĄZKÓW".

10 PLN45 PLN
1895

1962 kongres związków zawodowych, parka znaczków za 3,40 zł, lewy znaczek z błędem "uszkodzone Z i W w ZWIĄZKÓW", gwarancja.

30 PLN30 PLN
1896

1962 walka z Malarią, blok z błędem "A zamiast Ą w MALARIĄ".

25 PLN25 PLN
1897

1962 narciarskie mistrzostwa świata, blok z błędem "NARCIARSKIĘ".

25 PLN25 PLN
1899

1963 rasy psów, czworoblok znaczka za 60 gr., prawy dolny znaczek z błędem "kropka po gr".

20 PLN35 PLN
1901

1963 mistrzostwa świata w szermierce, znaczek za 1,15 zł z błędem "fałda na udzie zawodnika".

5 PLN5 PLN
1902

1963 mistrzostwa świata w szermierce, znaczek za 1,15 zł z błędem "fałda na udzie zawodnika".

10 PLN15 PLN