The auction will start on 21.06.2024

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
3378

1838 list z Bydgoszczy - Bromberg.

40 PLN40 PLN
3379

1839 list z Bydgoszczy - Bromberg.

40 PLN40 PLN
3385

1849 list z Bydgoszczy - Bromberg.

35 PLN35 PLN
3388

1851 list z Bydgoszczy - Bromberg do Gniewkowa.

40 PLN40 PLN
3389

1851 list z Inowrocławia.

50 PLN50 PLN
3390

1852 list z Bydgoszczy - Bromberg.

40 PLN40 PLN
3393

1855list z Bochni 16 MAR do Andrychowa, na odwrocie stempel odbiorczy ANDRYCHAU 29.MAR.

60 PLN60 PLN
3394

1856 list z Gniewkowa.

40 PLN45 PLN
3396

1859 list nadany z Kutna 4.11.59 z czysto odbitym stemplem "Służba Rządowa".

40 PLN60 PLN
3397

1859 list z Cieszkowic 10/8 do Tarnowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

50 PLN50 PLN
3404

1851, 14.III Wiedeń, list opłacony znaczkiem I wydania Austrii adresowany do Szaflar, na odwrocie stemple: Bielsko 15.III i Nowy Targ (Neumarkt) 17.III.

150 PLN150 PLN
3411

1909 kartka nadana w Warszawie 8.11.1909 opłacona rosyjskim znaczkiem.

40 PLN40 PLN
3414

1913 list z Zakopanego 27.X.1913 opłacony znaczkami austriackimi.

15 PLN40 PLN
3415

1914 list ze Lwowa 22.VI.14 opłacony znaczkami austickimi skasowanymi wirnikiem Lwów 2.

15 PLN35 PLN
3416

1851-1859 czyste koperty rosyjskie wydań dyrekcyjnych i poczty miejskiej w Petersburgu stosowane na ziemiach polskich w okresie Królestwa Polskiego.

800 PLN2 100 PLN
3418

1860, koperta do korespondencji krajowej i do Rosji ze stemplem numerowym "88" i miejscownikiem polsko-rosyjskim, nadana w Krasnymstawie do majątku Czartowo. Na froncie adnotacje pocztowe "10/12", usunięta pieczęć lakowa, gwarancja Schmutz.

1 500 PLN1 600 PLN
3419

1865 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 191 - Kalisz.

50 PLN90 PLN
3420

1866 (?) lico listu wysłanego 23.VII koleją z Częstochowy (odręcznie wpisana nazwa i data) do Warszawy ambulansem nr.2 (EKSPEDYCJA POCZT w WAGONIE 2), znaczek unieważniono "niemym" kasownikiem, gwarancja bardzo ciekawy walor.

400 PLN400 PLN
3422

1866 znaczek rosyjski za 1 kop. z polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, cztery kwadraty.

25 PLN100 PLN
3423

1866 znaczek rosyjski za 5 kop. z polskim datownikiem - Warszawa pisana grażdanką

25 PLN45 PLN
3425

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. z polskim kasownikiem numerowym 179 - Piotrków Trybunalski, jedynym w Polsce kasownikiem trzyobrączkowym.

100 PLN120 PLN
3427

1868 koperta listu z Grodziska wysłanego 7.X do Warszawy, znaczek unieważniono stemplem numerowym "271", obok miejscownik rosyjsko-polski, dodatkowo stempelek "FRANCO", czerwony (rosyjsko-polski) kasownik odbiorczy 8.X i godzinnik, nieuszkodzona pieczęć lakowa nadawcy, gwarancja bardzo piękny i "zgrabny" walor.

700 PLN700 PLN
3429

1870, 20.V znaczek za 3 kop. z poddrukiem 5-cio kopiejkówki - błędnodruk rzadko spotykany na listach. Piękny, dekoracyjny list z takim błędem sprzedano w tym roku w Niemczech za 3500 euro. Tu znaczek ze słabszą perforacją, ale z rzadkim miejscownikiem, za którego wcześniejsze użycie na liście - jako tzw. kasownika zastępczego - stosuje się dużą dopłatę (Fi.+8000). Dodatkowo stempelki FRANCO i późno użyty, austriacki POLOGNE. Na odwrocie stemple: tranzytowy (Granica 20.V), odbiorczy (Pesth 21.V) i zalepka nadawcy "SALAMON ROSEN/ Woll-Agent/ WARSCHAU/ Nalewki No.2240". Gwarancja.

1 500 PLN1 500 PLN
3432

1915 wydanie dla terenów okupacji niemieckiej byłego królestwa polskiego, seria w pięknym stanie.

120 PLN210 PLN
3436

1915 kartka z Warszawy 3.7.15 ze stemplem "Gławnaja Pol. Pocz. Kom. Warszawa" w języku rosyjskim, bardzo rzadkie.

500 PLN500 PLN
3439

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 3 Pf. z nadrukiem matowym gwarancja iz opisem Schmutz.

30 PLN40 PLN
3441

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 5 Pf. z nadrukiem matowym gwarancja z opisem Schmutz.

60 PLN70 PLN
3444

1916 wydanie dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek za 20 Pf. w kolorze fioletowoniebieskim gwarancja z opisem Hey BPP.

150 PLN170 PLN
3446

1917 list polecony z Białegostoku do Erfurtu, stempel cenzury, na odwrocie stempel odbiorczy Erfurt 26.4.17.

80 PLN80 PLN
3451

1917 austriacka koperta nadana z austriackiej poczty etapowej w Radomiu 17.XI.17 do Wiednia, nieznacznie przycięta góra koperty.

40 PLN40 PLN
3459

1918 list urzędowy nadany z Lwowa 15.10.18 do Rohatyn nie odebrany przez nadawcę i zwrócony, opłata znaczkami austriackimi i zwrot opłacony austriackimi znaczkami dopłaty, dekoracyjna frankatura, przycięta góra koperty.

60 PLN170 PLN
3466

1915 austriacka kartka wysłana z austriackiej poczty etapowej w Wolbromiu 3.X.15 ze stemplem "K. u. K. BAHNHOFKOMMAND".

60 PLN60 PLN
3468

1915 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej nr 355 26.VII.15 ze stemplem "Komenda 3-go Batalionu 2-go Pułku 1-go Polskiego Legionu" i stemplem cenzury.

60 PLN75 PLN
3476

1915 (?) czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim "WYDZIAŁU NACZELNEGO TOWARZYSTWA OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW".

35 PLN35 PLN
3478

1916 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej F118 7.II.16 ze stemplem Komendy 4 szwadronu 1 Pułku Ułanów Legionów i cenzury, od ppor Śmigielskiego do rodziców.

70 PLN85 PLN
3481

1916 kartka na formularzu legionowym nadana z Krakowa 25.IX.16 ze stemplem "N.K.N. Sklep Krak. Koła Ligi Kobiet".

40 PLN40 PLN
3482

1916 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej w Piotrkowie 25.III.16 ze stemplem cenzury "K.u.K. Inf. Reg. Nr. 100 Ers. Komp.".

30 PLN30 PLN
3483

1916 komplet ciętych i ząbkowanych półoficjalnych nalepek LEGIONISTOM POLSKIM w walucie koronowej.

80 PLN85 PLN
3490

1917 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej w Ożarowie koło Opatowa 16.I.17.

40 PLN40 PLN
3491

1917 list nadany z austriackiej poczty polowej F 378 4.VI.17 ze stemplem "2 Pułk Ułanów Polskich Legionów Szwadron".

40 PLN40 PLN