The auction will end on 11.10.2021
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
16762

1935 polecony list urzędowy z Łukowa nadany 16.4.35 do Lublina, ze względu na sześciokrotne podwyższenie taryfy pocztowej na listy urzędowe od 1 kwietnia 1935 do 12 gr. list opłacono dwunastoma znaczkami urzędowymi za 1 gr., rzadko spotykane użycie podwójnej ilości znaczków urzędowych na przesyłki zwykłe zamiast znaczków na listy polecone, ciekawy walor w doskonałym stanie zachowania.

360 PLN411 PLN
16763

1935 urzędowy list polecony z Gdyni wysłany 17.7.35 do Warszawy, list wysłany po sześciokrotnym podwyższeniu taryfy pocztowej na listy urzędowe, stąd opłata sześcioma znaczkami urzędowymi wydania z 1933 raku po 2 gr, list w bardzo ładnym stanie.

200 PLN300 PLN
16764

1935 list urzędowy z Rawicza nadany 30.11.35 do Leszna, opłata w podwójnej wysokości za poświadczenie odbioru.

80 PLN72 PLN
16765

1936 urzędowy list polecony ze zwrotnym poświadczeniem odbioru z Warszawy do Mosarza, na odwrocie stempel odbiorczy.

60 PLN54 PLN
16779

1946 urzędowy list polecony z Urzędu pełnomocnika Rządu R.P. na Okręg Administracyjny Dolnego Śląska z Wrocławia do Warszawy, prowizoryczna ręcznie pisana erka urzędu pocztowego Wrocław 1, list na poniemieckiej kopercie, zwraca uwagę nie zasłonięcie godła Rzeszy na korespondencji rządowej, na odwrocie stempel odbiorczy.

120 PLN108 PLN
16787

1919 porto lokalne BORYSŁAW, przekaz paczkowy z Krakowa do Borysławia, na odwrocie znaczki opłaty z nadrukiem lokalnym "PORTO" z Borysławia typ 19, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

220 PLN220 PLN
16798

1919 porto lokalne KRAKÓW 11, przekaz paczkowy z Oświęcimia do Krakowa, na odwrocie znaczki opłaty z nadrukiem lokalnym "PORTO" z Krakowa 11 typ 64, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

120 PLN120 PLN
16804

1919 porto lokalne LISKO, przekaz paczkowy z Sanoka do Liska, na odwrocie znaczki opłaty z nadrukiem lokalnym "PORTO" z liska typ 76, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

220 PLN220 PLN
16806

1919 porto lokalne LWÓW 1, kartka z Przemyśla 9.5.19 do Holandii, kartka nie opłacona przez nadawcę i ostatecznie nie doręczona i zwrócona, po zwrocie podwójną opłatę pobrano znaczkami dopłaty z lokalnym nadrukiem porta typ 82.

300 PLN300 PLN
16809

1919 porto lokalne MYŚLENICE, kartka austriackiej poczty polowej z prywatnym lokalnym nadrukiem unaradawiającym wysłana z Droginii do Polanki koło Myślenic, kartka na odwrocie nie wypisana, opłatę za kartkę w podwójnej wysokości pobrano od adresata znaczkami opłaty z lokalnym nadrukiem Porta z Myślenic typ 96.

200 PLN210 PLN
16845

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 40, gwarancja i opis Schmutz.

1 200 PLN1 080 PLN
16849

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 56, gwarancja Koopman.

100 PLN100 PLN
16850

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 32, gwarancja i oznaczenie Jungjohann.

500 PLN450 PLN
16853

1919 wydanie krakowskie, czworoblok znaczka z nadrukiem pierwszej formy z poz. 56/67, czworoblok w idealnym stanie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

2 000 PLN1 800 PLN
16874

1921 miejscowy list urzędowy z Poznania, stempel "Urzędownie / opłatę pocztową uiści adresat.", drugi znaczek od prawej strony z błędem "kreska między O i L w POLSKA", bardzo dobry stan zachowania.

180 PLN260 PLN
16909

1922 lokalne prowizoria dopłat, TUSTANOWICE (typ 153) - nadruk czarny stempelkiem gumowym, przekaz pocztowy (formularz z orzełkiem) wysłany 24.X.1922 z Białej, na odwrocie znaczki za 50 i 100 mk z nadrukiem DOPŁATA/TUSTANOWICE, walor w dobrym stanie zachowania (skart od góry zmniejszony; gwarancja i opis Schmutz.

500 PLN500 PLN
16915

1923 kartka nadana w niemieckim urzędzie pocztowym w Gdańsku do warszawy, kartkę opłacono polskim znaczkiem opłaty zgodnie z obowiązującą taryfą pocztową w wysokości 300 mk., poczta niemiecka nie uznała polskiego znaczka jako opłatę za kartkę i adresat w warszawie musiał opłacić podwójną opłatę w wysokości 600 mk., którą pobrano trzema znaczkami dopłaty, ciekawy walor.

180 PLN180 PLN
16953

1934 wydanie przedrukowe, rzadka seria czysta z typowym dla wydania podstawowego ząbkowaniem; dobry stan zachowania.

250 PLN213 PLN
17019

1874 list urzędowy z miejscowości Reda (Rheda) wysłany 14.10 do Wejherowa (Neustadt), wewnątrz pieczęć urzędu pocztowego (z koroną i trąbką pocztową).

60 PLN40 PLN
17092

1922 list firmowy z Gdańska nadany 27.4.22 do Holandii.

70 PLN135 PLN
17118

1923 kartka firmowa z Nakła do Gdańska, kartka nieprawidłowo opłacona - 300 zamiast 500 marek, brakującą opłatę pobrano od odbiorcy znaczkami opłaty zamiast dopłaty, fotoatest Gruber.

800 PLN800 PLN
17126

1923 prowizorium sopockie, znaczek za 500 000 Mk. ze taxstempelkiem T w kółku typu 451a - zastosowany jako znaczek dopłaty w urzędzie pocztowym Zoppot (Fi.+150.-, Mi.90 euro).

180 PLN180 PLN
17128

1923 wydanie przedrukowe w nowej walucie, seria na podlepkach w ładnym stanie.

400 PLN400 PLN
17145

1924 list polecony z Danzig Schllmühl (Młyniska) nadany 15.12.24 do Stanów Zjednoczonych, na odwrocie nalepki propagandowe II Międzynarodowych Targów Gdańskich; dwie niemieckie i jedna polska.

240 PLN240 PLN
17172

1929 TIEGENHOF - list urzędowy wysłany 21.10 z urzędu elnego w Tiegenhof (Nowy Dwór) do Gdańska; pieczęć nadawcy i stempelek zwalniający od opłaty pocztowej "Frei d. Ablösg. Freie Stadt Danzig/ Zollamt I Tiegenhof"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

30 PLN30 PLN
17178

1930 GÜTTLAND - koperta dwukrotnie użyta pocztowo: pierwszy raz z frankaturą mechaniczną "Lebensversicherungsanstalt Westpreussen" - 8 fen, wysłana 11.8 z Gdańska do Güttland (Kożminy), powtórnie 22.8 po przenicowaniu i ofrankowaniu koperty z Güttland do Gdańska, znaczek unieważniony wysoko wycenianym datownikiem (WOLFF+100.-); niecodzienny, rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania - koperta ze względów ekspozycyjnych rozklejona.

600 PLN510 PLN
17181

1932 wydanie przedrukowe, Międzynarodowa Wystawa Poczty Lotniczej - LUPOSTA, seria czysta na lekkich podlepkach.

300 PLN300 PLN
17186

1934 TIEGENHOF - wydanie obiegowe "Herb Gdańska w owalu", znaczek za 15 fen - frankatura pojedyncza, list zamiejscowy w obszarze Wolnego Miasta Gdańska, wysłany 14.2 z Tiegenhof (Nowy Dwór) do Gdańska, datownik z wyróżnikiem "A" nad mostkiem; koperta firmowa "Erich Katt Hotel Werderhof Tiegenhof"; walor w dobrym stanie zachowania.

80 PLN85 PLN
17208

1937 KAHLBUDE - wydanie obiegowe "Herb Gdańska w owalu", znaczek za 15 fen - frankatura pojedyncza, list zamiejscowy w obszarze Wolnego Miasta Gdańska, wysłany 13.2 z Kahlbude (Kolbudy) do Danzig Schidlitz (Gdańsk Siedlce); walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

60 PLN60 PLN
17209

1937 STUDJUJ W GDAŃSKU, ilustrowana karta pocztowa wydana nakładem Bratniej Pomocy Zrzeszenia Studentów Polaków Politechniki Gdańskiej propagująca studia w Wolnym Mieście Gdańsk, sygnowana "KMIECIK H.LEWACZ", wysłana 11.10 z Gdańska do Warszawy, znaczek unieważniony kasownikiem propagandowym "Danzig Dein Reiseziel!" (Gdańsk Twoim celem podroży); bardzo rzadki walor w słabym stanie zachowania.

250 PLN250 PLN
17251

1942 "DANZIGER MILCHHOF E.G.M.B.H." - 8 fen frankatura mechaniczna, idealnie odciśnięta na firmowej kopercie okienkowej listu (druki) wysłanego 25.8 z Gdańska Wrzeszcza; rzadko spotykane ostemplowanie gdańskie w bardzo dobrym stanie zachowania; wysoka wycena katalogowa.

250 PLN270 PLN
17252

1942 "NSDAP Gauleitung Danzig Westpreußen" - 8 fen. frankatura mechaniczna, doskonale odciśnięta na kopercie listu (druki) przesłanego lokalnie 25.7 z urzędu Gdańsk 1; rzadko spotykane ostemplowanie gdańskie w dobrym stanie zachowania; wysoka wycena katalogowa; gwarancja Schmutz.

320 PLN272 PLN
17254

1943 "Mehr als 32 MILLIONEN BRT sind weg!" (Zatopiliśmy statki o łącznym tonażu ponad 32 milionów BRT!) Danzig 5, efektowny kasownik propagandowy na zwolnionej od opłaty pocztowej "firmowej" kopercie urzędu Namiestnika Gdańska przesłanej miejscowo 24.11; stempelek "Frei durch Ablösung Reich"; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN150 PLN
17257

1948 zaproszenie na raut z konsulatu amerykańskiego w Gdańsku, WYSŁANE 28.6 do prezydenta Gdańska - Bolesława Nowickiego.

150 PLN150 PLN
17296

1919 wydanie krakowskie, całostka na rzadkiej odmiany kartonie szarym, z nadrukiem typu 44.

80 PLN80 PLN
17297

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 77.

80 PLN80 PLN
17324

1919 całostka wydania krakowskiego z nadrukiem typ 64 grzecznościowo ostemplowana w Krakowie.

50 PLN50 PLN
17397

1921 rzadki formularz pokwitowania telegramu użyty w Busku.

300 PLN300 PLN
17402

1922 pokwitowanie telegraficzne z obiegu pocztowego z Kielc, złamania.

80 PLN60 PLN
17418

1928 Henryk Sienkiewicz, 15 gr hasło propagandowe F - OPIEKUJ SIĘ DZIECKIEM - BĘDZIE MNIEJ WIĘZIEŃ I PRZESTĘPCÓW, sygnatura V-1931;

sygnatura I-1931;

sygnatura I-1932;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

300 PLN300 PLN