The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
2011

1833 list ze Lwowa 25.IV, widok obu stron listu.

40 PLN40 PLN
2038

1860, 19.X Zgierz, niebieski stempel na liście do Łodzi.

150 PLN150 PLN
2042

1865, 7.XI Tuszyn, stempel ramkowy rosyjsko-polski na liście do Łodzi.

50 PLN50 PLN
2043

1866 po, 21.IV Konstantynów, stempel rosyjsko-polski na liście do Łodzi. Na odwrocie odbiorczy stempel dwujęzyczny 21.IV.

60 PLN60 PLN
2044

1857, 8.IV Lwów, parka pozioma znaczków pierwszego wydania na liście do Tarnowa. Na odwrocie stempel odbiorczy z ozdobnikami 10.IV i sucha pieczęć z herbem:"DYREKCJA GALICYJSKIEGO STANOWEGO TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO". Ładna i ciekawa całość.

180 PLN180 PLN
2051

1866 znaczek rosyjski za 10 kop. użyty w Lublinie - kasownik z numerem 73.

30 PLN30 PLN
2055

1868, Królestwo Polskie - 26.XI Warszawa, list zagraniczny do Niemiec - Charlotenburg (Berlin). Trójkolorowa frankatura. Warszawskie stemple nadawcze: numerowy "1 w ośmiokątach" i mały miejscownik tzw. zastępczy (we wcześniejszym okresie ogromna Fi.+8000 dopłata). Polski stmpelek FRANCO i niemiecki stempel kolejowo-graniczny AUS RUSSLAND. Efektowna i dekoracyjna całość. Gwarancja.

1 000 PLN1 000 PLN
2059

1898 list polecony z Dembicy 4.2.98 opłacony znaczkami austriackimi, na odwrocie stempel odbiorczy, obcięta górna część koperty.

50 PLN50 PLN
2077

1918 lokalne znaczki opłaty używane na obszarze okupowanym przez X Armię - rejony Baranowicz i Nowogródka.

250 PLN270 PLN
2080

1915 kartka nadana z poczty polowej 113 i stemplem 3 brygady Legionów Polskich.

60 PLN75 PLN
2083

1915 kartka nadana z poczty polowej w Noworadomsku, stempel cenzury i "Batalion uzupełniający Polskich Legionów", gwarancja.

70 PLN70 PLN
2090

1916, 12.XII nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SMARYTANINA" za 2 hal. na widokówce, skasowana stemplem: "VON DER ARMEE IM FELDE". Stempel formacyjny z godłem "K.K. LANDWEHR INFANTERIE REGIMENT ERSATZ BATALLIONSKOMANDO". Rzadkie i bardzo ciekawe użycie pocztowe, przeważnie "znaczek" ten wykorzystywano w charakterze zalepki na odwrocie listów. Ładna i ciekawa przesyłka.

800 PLN800 PLN
2091

1917 pocztówka nadana z poczty polowej nr 389 21.II.17 - bardzo późne użycie tego stempla i stemplem Komendy Taborów Legionów Polskich.

60 PLN60 PLN
2093

1917 list nadany z poczty polowej 378 23.10.17 z nieopisanym stemplem z wyróżnikiem "b", stempel 2 Pułku Ułanów 5 szwadron Wojsk Polskich i stempel cenzury.

240 PLN240 PLN
2094

1917 kartka z Zegrza ze stemplem "5 PUŁK PIECHOTY WOJSK POLSKICH / DOWÓDZTWO 12 KOMPANII".

100 PLN100 PLN
2096

1917 kartka ze szpitala wojskowego w Wiedniu 9.V. do Warszawy, stempel "SZEF SANITARNY KOMENDY GRUPY Polskich Legionów" i stempel Komendy Legionów Polskich, gwarancja.

80 PLN80 PLN
2100

1918 wydanie dobroczynne na fundusz cesarza Karola.

70 PLN70 PLN
2102

1919 kartka pocztowa nadana z Skierniewic 17.7.19 z czytelnym stemplem "DOWÓDZTWA GRUPY OP. GENERAŁ. POR. KARNICKIEGO / Kompania Telegraficzna".

120 PLN120 PLN
2106

1919 kartka nadana ze stemplem "FRONTOWA POCZTA POLOWA I / 22.III.19" i stemplem jednostki "Obóz ćwiczebny 1. BAON" i stemplem cenzury wojskowej w Przemyślu, gwarancja.

100 PLN100 PLN
2109

1919 kartka nadana z głównej frontowej poczty polowej nr I 11.V.19, stempel jednostki "Komp. uzupełn. sanit. przy szpitalu załogowym /w Przemyślu/ Cenzurowano !", gwarancja.

100 PLN120 PLN
2136

1916 nie dopuszczona do obiegu cięta seria poczty miejskiej w Warszawie.

150 PLN220 PLN
2137

1916 nie dopuszczona do obiegu ząbkowana seria poczty miejskiej w Warszawie.

280 PLN280 PLN
2139

1916, 13.V Warszawa, zawiadomienie o nadejściu pieniędzy, na odwrocie znaczek poczty miejskiej, skasowany owalnym stemplem z datą 14.V.

60 PLN60 PLN
2142

1916, poczta miejska w Zawierciu, karta pocztowa wysłana z Berlina 8.I do Zawiercia. Opłata za doręczenie pobrana znaczkiem poczty miejskiej. Znaczek unieważniono 14.I między 4 a 6 rano podczas sortowania doręczonej poczty(ostatni dzień obiegu!) kasownikiem "ZAWIERCIE KR.BENDZIN STADTPOST". Stempel cenzury w Poznaniu pod znaczkiem. Znaczki poczty miejskiej w Zawierciu były w obiegu tylko cztery dni, stąd oryginalne przesyłki należą do rzadkości. Bardzo ładny i niezwykle ciekawy walor. Gwarancja Krawczyk.

2 200 PLN2 200 PLN
2152

1917 list z Lublina 25.I.17 do Siedlec ze stemplem cenzury wojskowej i pięknie odbitym stemplem opłaty doręczeniowej w Siedlcach, front koperty zaplamiony, bardzo rzadkie, gwarancja.

1 500 PLN1 500 PLN
2165

1918 pierwsza seria Żarek, gwarancja Mikstein, Ryblewski, Schmutz.

250 PLN250 PLN
2166

1918 stemplowana seria II wydania poczty miejskiej Przedborza, gwarancja Schmutz.

150 PLN135 PLN
2169

1918 stemplowana seria III wydania poczty miejskiej Przedborza, poszczególne znaczki gwarancje Falkowski, Krawczyk, Schmutz.

90 PLN90 PLN
2173

1918 całostka ze znaczkiem wydania prowizorycznego w Łowiczu.

300 PLN310 PLN
2180

1919 Skałat, znaczek za 40 hal., gwarancja Schmutz.

240 PLN240 PLN
2181

1918 seria pomnikowa, gwarancja.

65 PLN65 PLN
2183

1918 wydanie PP/GGW, seria podstawowych znaczków, znaczek za 3 i 3/5 fen. z gwarancją Wiatrowski.

320 PLN340 PLN
2186

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z usterką nadruku "brak l w Polska", gwarancja Schmutz.

180 PLN180 PLN
2187

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem GGW farbą anilinową, gwarancja i opis Schmutz.

300 PLN270 PLN
2191

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5 fen. z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "obniżone l", gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN50 PLN
2192

1918 wydanie PP/GGW, list opłacony znaczkiem za 5 i 20 fen. z prowizorycznym kasownikiem Tomaszów, gwarancja Schmutz.

300 PLN300 PLN
2193

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5 fen. przedrukowana drugą formą, lewy znaczek z błędem "podniesione s", gwarancja Miszczak.

60 PLN70 PLN
2194

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/2,5 fen. z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "odwrócone k", gwarancja Schmutz.

80 PLN90 PLN
2195

1918 wydanie PP/GGW, list polecony pięknie ostemplowany prowizorycznym stemplem urzędu pocztowego w Grodzisku i prowizoryczną erką, na odwrocie prowizoryczny stempel odbiorczy Zawiercia, gwarancja Schmutz.

900 PLN900 PLN
2196

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/2,5 fen. z nadrukiem drugiej formy lewy znaczek z błędem występujšcym tylko w części nakładu "wykrzyknik", gwarancja Miszczak.

100 PLN110 PLN