Page:
results
Num# Description Start price Buy price
20111833 list ze Lwowa 25.IV, widok obu stron listu.

40 PLN

40 PLN

20381860, 19.X Zgierz, niebieski stempel na liście do Łodzi.

150 PLN

150 PLN

20421865, 7.XI Tuszyn, stempel ramkowy rosyjsko-polski na liście do Łodzi.

50 PLN

50 PLN

20431866 po, 21.IV Konstantynów, stempel rosyjsko-polski na liście do Łodzi. Na odwrocie odbiorczy stempel dwujęzyczny 21.IV.

60 PLN

60 PLN

20441857, 8.IV Lwów, parka pozioma znaczków pierwszego wydania na liście do Tarnowa. Na odwrocie stempel odbiorczy z ozdobnikami 10.IV i sucha pieczęć z herbem:"DYREKCJA GALICYJSKIEGO STANOWEGO TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO". Ładna i ciekawa całość.

180 PLN

180 PLN

20511866 znaczek rosyjski za 10 kop. użyty w Lublinie - kasownik z numerem 73.

30 PLN

30 PLN

20551868, Królestwo Polskie - 26.XI Warszawa, list zagraniczny do Niemiec - Charlotenburg (Berlin). Trójkolorowa frankatura. Warszawskie stemple nadawcze: numerowy "1 w ośmiokątach" i mały miejscownik tzw. zastępczy (we wcześniejszym okresie ogromna Fi.+8000 dopłata). Polski stmpelek FRANCO i niemiecki stempel kolejowo-graniczny AUS RUSSLAND. Efektowna i dekoracyjna całość. Gwarancja Korszeń.

1 000 PLN

1 000 PLN

20591898 list polecony z Dembicy 4.2.98 opłacony znaczkami austriackimi, na odwrocie stempel odbiorczy, obcięta górna część koperty.

50 PLN

50 PLN

20771918 lokalne znaczki opłaty używane na obszarze okupowanym przez X Armię - rejony Baranowicz i Nowogródka.

250 PLN

270 PLN

20801915 kartka nadana z poczty polowej 113 i stemplem 3 brygady Legionów Polskich.

60 PLN

75 PLN

20831915 kartka nadana z poczty polowej w Noworadomsku, stempel cenzury i "Batalion uzupełniający Polskich Legionów", gwarancja Korszeń.

70 PLN

70 PLN

20901916, 12.XII nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SMARYTANINA" za 2 hal. na widokówce, skasowana stemplem: "VON DER ARMEE IM FELDE". Stempel formacyjny z godłem "K.K. LANDWEHR INFANTERIE REGIMENT ERSATZ BATALLIONSKOMANDO". Rzadkie i bardzo ciekawe użycie pocztowe, przeważnie "znaczek" ten wykorzystywano w charakterze zalepki na odwrocie listów. Ładna i ciekawa przesyłka.

800 PLN

800 PLN

20911917 pocztówka nadana z poczty polowej nr 389 21.II.17 - bardzo późne użycie tego stempla i stemplem Komendy Taborów Legionów Polskich.

60 PLN

60 PLN

20931917 list nadany z poczty polowej 378 23.10.17 z nieopisanym stemplem z wyróżnikiem "b", stempel 2 Pułku Ułanów 5 szwadron Wojsk Polskich i stempel cenzury.

240 PLN

240 PLN

20941917 kartka z Zegrza ze stemplem "5 PUŁK PIECHOTY WOJSK POLSKICH / DOWÓDZTWO 12 KOMPANII".

100 PLN

100 PLN

20961917 kartka ze szpitala wojskowego w Wiedniu 9.V. do Warszawy, stempel "SZEF SANITARNY KOMENDY GRUPY Polskich Legionów" i stempel Komendy Legionów Polskich, gwarancja Korszeń.

80 PLN

80 PLN

21001918 wydanie dobroczynne na fundusz cesarza Karola.

70 PLN

70 PLN

21021919 kartka pocztowa nadana z Skierniewic 17.7.19 z czytelnym stemplem "DOWÓDZTWA GRUPY OP. GENERAŁ. POR. KARNICKIEGO / Kompania Telegraficzna".

120 PLN

120 PLN

21061919 kartka nadana ze stemplem "FRONTOWA POCZTA POLOWA I / 22.III.19" i stemplem jednostki "Obóz ćwiczebny 1. BAON" i stemplem cenzury wojskowej w Przemyślu, gwarancja Korszeń.

100 PLN

100 PLN

21091919 kartka nadana z głównej frontowej poczty polowej nr I 11.V.19, stempel jednostki "Komp. uzupełn. sanit. przy szpitalu załogowym /w Przemyślu/ Cenzurowano !", gwarancja Korszeń.

100 PLN

120 PLN

21361916 nie dopuszczona do obiegu cięta seria poczty miejskiej w Warszawie.

150 PLN

220 PLN

21371916 nie dopuszczona do obiegu ząbkowana seria poczty miejskiej w Warszawie.

280 PLN

280 PLN

21391916, 13.V Warszawa, zawiadomienie o nadejściu pieniędzy, na odwrocie znaczek poczty miejskiej, skasowany owalnym stemplem z datą 14.V.

60 PLN

60 PLN

21421916, poczta miejska w Zawierciu, karta pocztowa wysłana z Berlina 8.I do Zawiercia. Opłata za doręczenie pobrana znaczkiem poczty miejskiej. Znaczek unieważniono 14.I między 4 a 6 rano podczas sortowania doręczonej poczty(ostatni dzień obiegu!) kasownikiem "ZAWIERCIE KR.BENDZIN STADTPOST". Stempel cenzury w Poznaniu pod znaczkiem. Znaczki poczty miejskiej w Zawierciu były w obiegu tylko cztery dni, stąd oryginalne przesyłki należą do rzadkości. Bardzo ładny i niezwykle ciekawy walor. Gwarancja Krawczyk.

2 200 PLN

2 200 PLN

21521917 list z Lublina 25.I.17 do Siedlec ze stemplem cenzury wojskowej i pięknie odbitym stemplem opłaty doręczeniowej w Siedlcach, front koperty zaplamiony, bardzo rzadkie, gwarancja Korszeń.

1 500 PLN

1 500 PLN

21651918 pierwsza seria Żarek, gwarancja Mikstein, Ryblewski, Schmutz.

250 PLN

250 PLN

21661918 stemplowana seria II wydania poczty miejskiej Przedborza, gwarancja Schmutz.

150 PLN

135 PLN

21691918 stemplowana seria III wydania poczty miejskiej Przedborza, poszczególne znaczki gwarancje Falkowski, Krawczyk, Schmutz.

90 PLN

90 PLN

21731918 całostka ze znaczkiem wydania prowizorycznego w Łowiczu.

300 PLN

310 PLN

21801919 Skałat, znaczek za 40 hal., gwarancja Schmutz.

240 PLN

240 PLN

21811918 seria pomnikowa, gwarancja Korszeń.

65 PLN

65 PLN

21831918 wydanie PP/GGW, seria podstawowych znaczków, znaczek za 3 i 3/5 fen. z gwarancją Wiatrowski.

320 PLN

340 PLN

21861918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z usterką nadruku "brak l w Polska", gwarancja Schmutz.

180 PLN

180 PLN

21871918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem GGW farbą anilinową, gwarancja i opis Schmutz.

300 PLN

270 PLN

21911918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5 fen. z nadrukiem pierwszej formy, prawy znaczek z błędem "obniżone l", gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN

50 PLN

21921918 wydanie PP/GGW, list opłacony znaczkiem za 5 i 20 fen. z prowizorycznym kasownikiem Tomaszów, gwarancja Schmutz.

300 PLN

300 PLN

21931918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5 fen. przedrukowana drugą formą, lewy znaczek z błędem "podniesione s", gwarancja Miszczak.

60 PLN

70 PLN

21941918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/2,5 fen. z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "odwrócone k", gwarancja Schmutz.

80 PLN

90 PLN

21951918 wydanie PP/GGW, list polecony pięknie ostemplowany prowizorycznym stemplem urzędu pocztowego w Grodzisku i prowizoryczną erką, na odwrocie prowizoryczny stempel odbiorczy Zawiercia, gwarancja Schmutz.

900 PLN

900 PLN

21961918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 5/2,5 fen. z nadrukiem drugiej formy lewy znaczek z błędem występujšcym tylko w części nakładu "wykrzyknik", gwarancja Miszczak.

100 PLN

110 PLN