Lot # 2044
Close:
Start price: 180
Current price: 180
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.5 
Category: Foreign Postage on Polish territory
Description

1857, 8.IV Lwów, parka pozioma znaczków pierwszego wydania na liście do Tarnowa. Na odwrocie stempel odbiorczy z ozdobnikami 10.IV i sucha pieczęć z herbem:"DYREKCJA GALICYJSKIEGO STANOWEGO TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO". Ładna i ciekawa całość.
Photo