The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18191

1816 wydanie obiegowe dla obszaru głównodowodzącego Armii Wschód, opaska gazetowa z wydrukowanym znakiem opłaty i nadrukiem "Postgebiet / Ob. Ost" użyta do przesłania gazet z Wilna do Berlina, rzadkie, z tym nadrukiem nie opisana w katalogu Fischera (jedynie z nadrukiem "Russisch - Polen").


400 PLN
Bid
18192

1907 polecona kartka urzędowa z Niska do Tarnobrzegu, stempel "Sprawa ściśle urzędowa / wolna od opłaty pocztowej".


50 PLN
Bid
18193

1914 kartka z Koniecznej (stemplem okręgowym nr 343) na Morawy ostemplowana kamuflażowo stemplem okręgowym dla utrudnienia miejsca nadania listu i skojarzenia z potencjalnie interesującymi informacjami z treści tej kartki. Rzadkie kasowanie, opisywane przez J. Adamczyka i J. Bartke.


250 PLN
Bid
18194

1915 list polecony z Kalisza do Niemiec, stempel cenzury z Poznania, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.1
70 PLN
Bid
18195

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen" seria znaczków na liście poleconym wysłanym 11.3.1916 z Kalisza do Norymbergi, stempelek cenzury poznańskiej, kasownik odbiorczy na odwrocie.

Fi.1-5
40 PLN
Bid
18196

1915 seria wydania przedrukowego dla terenów okupacji niemieckiej w czworoblokach, jeden czworoblok z numerem HAN na marginesie.

Fi.1-5
500 PLN
Bid
18197

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
Bid
18198

1915 seria znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie, najdroższy znaczek gwarancja Kreawczyk.

Fi.1-21
3 000 PLN
Bid
18199

1915 seria cięta znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie.

Fi.1-21nz
3 800 PLN
Bid
18200

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2030.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 500 PLN
Bid
18201

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
Bid
18202

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
800 PLN
Bid
18203

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
380 PLN
Bid
18204

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, skasowana grzecznościowo w urzędzie etapowym Dąbrowa (datownik z wyróżnikiem "b"); dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
20 PLN
Bid
18205

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
Bid
18206

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
Bid
18207

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
Bid
18208

1915 całostka z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp2
40 PLN
Bid
18209

1915 kartka z opłaconą odpowiedzią wysłana z Warszawy 21.12.15 do Niemiec, stempel cenzury z Poznania, nie odcięta i nie użyta cześć na odpowiedź.

Fi.Cp2
60 PLN
Bid
18210

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, makulaturowy znaczek z drukiem podwójnym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA37DD
120 PLN
Bid
18211

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze fioletowym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA40P
90 PLN
Bid
18212

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze czerwonoliliowym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA40P
100 PLN
Bid
18213

1915 list polecony ze Lwowa do Wiednia, stempel cenzury wojskowej i zalepka cenzorska na odwrocie.


Mi.184
160 PLN
Bid
18214

1915 dowód nadania telegramu z Krakowa.


75 PLN
Bid
18215

1915 kartka z Lipy w Galicji do Austrii, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Przemyślu.


40 PLN
Bid
18216

1915 kartka z Ustronia do Czech, stempel cenzury wojskowej w Cieszynie.


50 PLN
Bid
18217

1915 kartka z Zakliczyna do Piotrkowa, znak opłaty unieważniony stemplem okręgowym Zakliczyna "IX849" użytym jako stempel kamuflażowy.


250 PLN
Bid
18218

1916 seria znaczków z nadrukiem "Russisch Polen" na liście poleconym z Warszawy do Niemiec, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.1-5
15 PLN
Bid
18219

1916 Białystok - poczta doręczeniowa, kasowana seria znaczków, za 25 Pf. z podpisem R.Wolfsohn, a za 1 Mk./25 Pf. bez podpisu, dwa różne stosowane na tej serii kasowniki, bardzo ładny stan, gwarancja Mikulski, Buhler.

Fi.1I-2II
Mi.1II-2I 
2 500 PLN
Bid
18220

1916 list polecony z Wilna do Niemiec, stempel cenzury i odbiorczy na froncie listu.

Fi.17, 20, 22
80 PLN
Bid
18221

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", seria kasowana.

Fi.17-28
200 PLN
Bid
18222

1916 kartka nadana z poczty etapowej w Noworadomsku (obecnie Radomsko) do klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie, stempel austriackiej cenzury wojskowej z Noworadomska, gwarancja Korszeń.

Fi.22, 24
1 200 PLN
Bid
18223

1916 kartka z Krakowa do Szwajcarii, stempel austriackiej cenzury i stempel odbiorczy na froncie kartki.

Fi.22, 24, Cp2
45 PLN
Bid
18224

1916 list polecony z Suwałk do Niemiec, stemple cenzury i odbiorczy na odwrocie.

Fi.27, 28
40 PLN
Bid
18225

1916 seria znaczków gazetowych w czworoblokach.

Fi.49-52
120 PLN
Bid
18226

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta (Fi.60.-).

Fi.49-52
50 PLN
Bid
18227

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 5.1 z Częstochowy do Saksonii, stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
30 PLN
Bid
18228

1916 kartka (część zwrotna kartki z opłaconą odpowiedzią) z niemieckiej poczty polowej 14. Dywizji Landwery 15.4.16 do Marienbergu.

Fi.Cp2B
100 PLN
Bid
18229

1916 okupacja austro-węgierska, całostka wydania definitywnego na kartonie piaskowym wysłana 18.VII.1918 z urzędu etapowego w Piotrkowie (datownik z wyróżnikiem "c") do Lublina, stempelek cenzury piotrkowskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp3x
40 PLN
Bid
18230

1916 okupacja austro-węgierska, całostka wydania definitywnego na kartonie piaskowym wysłana 27.VII.1918 z urzędu etapowego w Kielcach (datownik z wyróżnikiem a) do Legnicy, cenzury austriacka i niemiecka; dekoracyjna całość.

Fi.Cp3x
50 PLN
Bid