The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
26571

1912 Niemcy, specjalna całostka lotnicza za 5 Pf z dopłatą 50 Pf na fundusz Nationalflugspende, z ilustracją przedstawiającą sterowiec Zeppelin w locie nad Frankfurtem nad Menem, przesłana 13.10 pocztą lotniczą z Frankfurtu do Wiesbaden, karta adresowana do Inowrocławia; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.SFP1
400 PLN
Bid
26572

1921 list lotniczy z Pragi do Krakowa, list przewieziono pierwszym lotem na trasie Praga - Warszawa 24.IV.1921, naklejka specjalna lotu, na odwrocie stemple odbiorcze, bardzo rzadkie.


4 000 PLN
Bid
26573

1922 "CFRNA" - połączenie lotnicze Warszawa-Praga-Strasburg-Paryż, ekspresowy lotniczy list polecony wysłany 13.10.22 z Warszawy do Paryża, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z wpisaną liczbą "450", na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.14
350 PLN
Bid
26574

1922 "CFRNA" - połączenie lotnicze Warszawa-Praga-Strasburg-Paryż, polecony list lotniczy wysłany 4.11.22 z Warszawy do Paryża, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z wpisaną liczbą "450", na froncie stempelek o zwrocie "RETOUR A L'ENVOYEUR".

Fi.14
400 PLN
Bid
26575

1922 lotniczy list polecony z Warszawy do Gdańska, stempel odbiorczy Wolnego Miasta Gdańska "Mit Luftpost befördert Flugpostamt Danzig 5".

Fi.16e
400 PLN
Bid
26576

1923 "AEROLLOYD" połączenie lotnicze Warszawa-Lwów, ekspresowy list lotniczy (druk) wysłany 26.VI z Warszawy do Lwowa, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą, stempelek "Par avion", na odwrocie kasownik odbiorczy Lwów 1 z 28.VI; całość o ładnie udokumentowanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Bura.

Fi.22
800 PLN
Bid
26577

1923 lotniczy list polecony z Warszawy do Gdańska, opłatę za przesyłkę lotniczą pobrano gotówką - stempel "Perçu fres ........ mks. ........" w ramce z ręcznie wpisana kwotą 200 mk, stempel z Gdańska "Mit Flugpost befördert / Flugpostamt Danzig", kartka nie doręczona zwrócona do nadawcy.


350 PLN
Bid
26578

1924-35 Wydanie Lokalne - miejskich i powiatowych komitetów LOPP - miejscowość nieznana - alegoria, czysty znaczek MKOP (Miejski Komitet Obrony Powietrznej?) za 10 gr., niekatalogowany u Fischera ani w Katalogu Znaczków i Nalepek LOPP i FOM W.Ługowskiego i J.Kosmali, ex-Taipale, ładnie centrowany w dobrym stanie zachowania.


600 PLN
Bid
26579

1925 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, dwa górne znaczki z podlepką.

Fi.3B
50 PLN
Bid
26580

1925 Norwegia, polecony list lotniczy, wysłany 27.VIII z Oslo do Berlina; na odwrocie stemple odbiorcze, m.in. trzywierszowy w ramce "Mit Luftpost befördert über/ Flughafen Tempelhofer Feld/ Postamt Berlin C2", dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.109-15, 99 
200 PLN
Bid
26581

1925 ZSRR, polecony list lotniczy, wysłany 11.9 z Moskwy do Berlina; stempel odbiorczy urzędu kolejowego dla przesyłek lotniczych: "Mit Luftpost/ befordert/ Bahnpostamt 4"; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.273I, 275I, 281
150 PLN
Bid
26582

1925-35 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa, wszystkie w bardzo dobrym stanie, jedna ze śladem po podlepce.


200 PLN
Bid
26583

1925-38 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa.


300 PLN
Bid
26584

1925 kartka nadana poczta lotniczą z Warszawy do Danii, stempel "SAMOLOTEM", stempel tranzytowy Wolnego Miasta Gdańska "Mit Luftpost befördert Flugpostamt Danzig 5", nieczytelne kasowniki odbiorcze na froncie kartki, nalepka L.O.P.P. z Bydgoszczy.


400 PLN
Bid
26585

1926 inauguracja międzynarodowej obsługi lotniczej, przesyłka z dodatkowym stemplem "L'Inauguration du Service Aerien International", list z Warszawy wysłany 1.4.26 doPragi, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.41a
150 PLN
Bid
26586

1926 Poczta Lotnicza z Wystawy Radiowej w Warszawie, list do Krakowa, znaczki skasowane 13 VI datownikiem okolicznościowym "WYSTAWA RADJOWA 15-24 MAJA w WARSZAWIE" (Myślicki 26 001), dodatkowy stempel okolicznościowy stosowany do przesyłek lotniczych nadanych na terenie Wystawy "POCZTĄ LOTNICZĄ Wystawa Radiowa Exposition de Radio POSTE AERIENNE" - doskonała odbitka stempla (Myślicki 26 203) o najwyższym stopniu rzadkości - D, dodatkowe stempelki: lotniczej opłaty gotówkowej "POBRANO/PERÇU", "SAMOLOTEM"; stempel odbiorczy urzędu lotniczego w Krakowie "Nadeszła Pocztą Lotniczą"; na odwrocie datownik odbiorczy; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.43
400 PLN
Bid
26587

1927 otwarcie linii Lotniczej Łódź-Lwów z okazji Targów Wschodnich, czerwony stempel dodatkowy "I-y Lot ŁÓDŹ-LWÓW 1er vol.", list lotniczy przesłany z Łodzi do Lwowa - lotem tym przesłano zaledwie 100 sztuk poczty!!! doskonały stan zachowania.

Fi.54a
400 PLN
Bid
26588

1927 Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych w Pradze, nowodruki specjalnych nalepek dla przesyłek balonowych, przesłanych dwoma polskimi balonami w czasie tych zawodów, nalepki w pierwszej kolumnie przeznaczone dla balonu "Warszawa", w drugiej dla balonu "Lwów".


400 PLN
Bid
26589

1928 przesyłka poczty balonowej z okazji III Rajdu Balonów Kulistych.

Fi.3c
260 PLN
Bid
26590

1928 LOPP, znaczki składkowe, Warszawa Komitet Społeczny - śmigło i skrzydła, znaczek za 10 gr w kolorze czerwonym na liście lotniczym wysłanym 30.III z Warszawy do Lwowa, znaczki skasowane datownikiem nadawczym WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY; na froncie stemple: do oznaczania opłaty lotniczej, SAMOLOTEM i "NADESZŁO POCZTĄ LOTNICZĄ.", na odwrocie datownik odbiorczy LWÓW 1 z wyróżnikiem "2h" z tego samego dnia; walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.14
200 PLN
Bid
26591

1928 poczta lotnicza z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie, lotniczy list polecony ofrankowany między innymi paskiem znaczków z bloku 1 wysłany 4.5.28 do Szwajcarii, rzadki dodatkowy stempel "Par Avion. - Samolotem Exposition Philatèlique", kasownik tranzytowy z Wiednia na froncie, na odwrocie stempel odbiorczy, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania, gwarancja i fotoatest Korszeń.

Fi.60
1 200 PLN
Bid
26592

1929 Katowice-Warszawa "LOT", druki przesłane 7.I, czerwony stempel dodatkowy "Lot-I-Vol Katowice-Warszawa", przesłano zaledwie 200 sztuk poczty; na odwrocie stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą" i datowniki WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY, oraz WARSZAWA 1 z tego samego dnia; walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.76a
300 PLN
Bid
26593

1929 list z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Katowice, przewieziono 210 listów, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.81
160 PLN
Bid
26594

1929 list z pierwszego lotu na trasie Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, przewieziono 150 sztuk takich przesyłek.

Fi.93c
260 PLN
Bid
26595

1929 Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Gdańsk - Poznań, list lotniczy przesłany na trasie Gdańsk - Poznań; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! doskonały stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.93h
400 PLN
Bid
26596

1929 Otwarcie Linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk "LOT", list lotniczy przesłany 1.6 na trasie Bydgoszcz - Katowice, dodatkowy fioletowy stempelek okolicznościowy z zaznaczoną trasą lotu i napisem "I Lot Bydgoszcz - Katowice"; stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą" na odwrocie datownik odbiorczy KATOWICE URZĄD P. z tego samego dnia; lotem tym przewieziono zaledwie 150 przesyłek; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.93k
300 PLN
Bid
26597

1929 wydanie na przesyłki lotnicze, 5 + 10 + 20 + 45 gr - frankatura czterokolorowa!!! prawidłowo opłacony zagraniczny list lotniczy wysłany 21.XI.1929 z urzędu Lublin 1 do Pragi, stemple tranzytowe i odbiorcze: WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY, PRAHA LETISTE i PRAHA 5 SMIHOV; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.219, 220, 222, 224
Mi.227, 228, 230, 232
250 PLN
Bid
26598

1930 Chile, polecony list lotniczy wysłany 9.VII z Valparaiso do Berlina, kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.149, 151a, 166Ib, 17
100 PLN
Bid
26599

1931 list z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Saloniki, na tej trasie przewieziono zaledwie 102 takie przesyłki.

Fi.110c
300 PLN
Bid
26600

1931 wydanie na przesyłki lotnicze, 5 + 10 + 15 + 30 + 45 gr - frankatura pięciokolorowa!!! zagraniczny lotniczy list polecony wysłany 2.VI.1931 z urzędu Warszawa 1 do Nicei, przesyłkę opłacono w wysokości 1,60 zł, podczas gdy prawidłowa opłata wynosiła 2,20 zł; brakującą kwotę 50 gr(?) pobrano od nadawcy gotówką - stempelek "Pobrano zł... gr... Perçu" z dopisaną kwotą; następnie list dostarczono do urzędu WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY, skąd drogą lotniczą przesłano go do Francji: kasowniki tranzytowe i odbiorcze PARIS GARE DU NORD AVION 3.V; GARE-AVION MARSEILLE 4.6; NICE-ARRIVE 5-6; 3 wartości z górnymi marginesami z liczbami rozrachunkowymi; dekoracyjny walor o wspaniale udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.219-224ex
Mi.227-232ex
500 PLN
Bid
26601

1931 Szwecja, karta pocztowa przesłana 27.7 lotem Sztokholm - Amsterdam do Kopenhagi.


Mi.125AW 
60 PLN
Bid
26602

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot na Islandię - poczta islandzka, polecona widokówka opłacona znaczkami przedrukowymi poczty sterowcowej przesłana 30.VI z Rejkiawiku do Lorch, dodatkowy stempel okolicznościowy; stempel odbiorczy; doskonały stan zachowania (Sieger 114B).


Mi.147, 148 
600 PLN
Bid
26603

1931 Indie Holenderskie, I lot Indie Holenderskie-Australia, dekoracyjna koperta ofrankowana specjalnym znaczkiem przygotowanym dla tego lotu wysłana 29.4 z Batawii do Sydney, przewieziona 9.V samolotem, stempel odbiorczy Sydney z 13.V; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.180
120 PLN
Bid
26604

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - widokówka z Münster, ofrankowana znaczkiem poczty zepelinowej za 1RM, przesłana sterowcem do Essen; doskonały stan zachowania (Sieger 121E).


Mi.455 
200 PLN
Bid
26605

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot na Węgry - poczta węgierska, komplet: list i karta frankowane specjalnie przygotowanymi na tę okazję znaczkami, przesłane 28.III sterowcem (Sieger 102).


Mi.478-79 
600 PLN
Bid
26606

1932 Warszawa - Wilno - Ryga - Tallin "LOT", list z Warszawy do Rygi, dodatkowy okrągły stempel okolicznościowy "PIERWSZY LOT POCZTOWY 17-VIII-32 WARSZAWA WILNO RYGA TALLIN" (Myślicki 32 205) o najwyższym stopniu rzadkości - D, w jego katalogu nawet nie reprodukowany!!! na froncie łotewski stempelek dopłaty z dopisaną liczbą "10", na odwrocie datowniki odbiorcze Rygi; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; sygn. B.B.JOFFE.

Fi.115b
300 PLN
Bid
26607

1933 wydanie na przesyłki lotnicze, 10 + 15 + 20 + 30 + 45 gr - frankatura pięciokolorowa!!! zagraniczny list lotniczy wysłany 1 IX z urzędu Łódź 1 do Hamburga, na odwrocie datowniki przejściowe WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY z -2 IX, na froncie niemiecki stempel lotniczy "MIT LUFTPOST BEFÖRDERT ZWEIGLUFTPOSTAMT BERLIN ZENTRALFLUGHAFEN", na odwrocie datowniki: BERLIN ZENTRALFLUGHAFEN z wyróżnikiem "a" i BERLIN C z wyróżnikiem "L2*"; walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.220-224ex
Mi.228-232ex
400 PLN
Bid
26608

1934 kartka przesłana pocztą balonową z okazji Międzynarodowych zawodów Balonów Wolnych o puchar Gordon - Bennetta, nalepka Aeroklubu R.P.

Fi.7a
160 PLN
Bid
26609

1934 list przesłany pocztą balonową z okazji Międzynarodowych zawodów Balonów Wolnych o puchar Gordon - Bennetta, nalepka Aeroklubu R.P., na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.7a
180 PLN
Bid
26610

1934 list przesłany pocztą balonową z okazji Międzynarodowych zawodów Balonów Wolnych o puchar Gordon - Bennetta, nalepka Aeroklubu R.P., na odwrocie stempel z Szczuczyna Białystok.

Fi.7a
200 PLN
Bid