The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
25452

1902 austriacki sądowy znaczek doręczeniowy za 34 hal o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL 12½:10½ na dowodzie doręczenia (Fi.250.-) wysłanym 12.II ze Lwowa do Szczerca.

Fi.IIay
Mi.2C
120 PLN
Bid
25453

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
Bid
25454

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
30 PLN
Bid
25455

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
35 PLN
Bid
25456

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
Bid
25457

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
200 PLN
Bid
25458

1920 cyfry między gwiazdkami - I wydanie, czysta seria znaczków urzędowych (Fi.70.-).

Fi.U1-11
60 PLN
Bid
25459

1920 arkusz znaczka urzędowego za 5 fen. w bardzo ładnym stanie.

Fi.U2 ark.
120 PLN
Bid
25460

1920 składany list urzędowy ze Lwowa do Tłustego.

Fi.U5
150 PLN
Bid
25461

1920 kartka urzędowa z Poznania na poniemieckim formularzu poczty polowej, dziurki po archiwizacji.

Fi.U5
120 PLN
Bid
25462

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie na cienkim papierze, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U12-16
50 PLN
Bid
25463

1921 niekompletna seria znaczków urzędowych stemplowana na kopercie z Grodziska.

Fi.U2-5, U7-11
60 PLN
Bid
25464

1934 Sądowe znaczki doręczeniowe za 80 gr na pozwie apelacyjnym skasowane 5.1 w Sądzie Grodzkim w Tarnowie, dodatkowo znaczki za 50 gr i 1 zł opłaty sądowej (revenue); dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.6
120 PLN
Bid
25465

1935 ośmioblok znaczków urzędowych.

Fi.U19
20 PLN
Bid
25466

1938 fragment dokumentu urzędowego ze znaczkiem urzędowym z Łucka.

Fi.U19
120 PLN
Bid
25467

1938 wezwanie urzędowe ze znaczkiem urzędowym.

Fi.U19
60 PLN
Bid
25468

1945 znaczek z silnie przesuniętą perforacja wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U21
15 PLN
Bid
25469

1945 parka z podwójna perforacja poziomą na dolnym marginesie, gwarancja i opis Walocha.

Fi.U21
60 PLN
Bid
25470

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, niekatalogowane dotąd próby znaczków urzędowych: na listy ZWYKŁE i na listy POLECONE, na papierze drzewnym w kolorze jasnobrązowym, na jednej podlepce z oryginalna gumą, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.U21I P, U22I P
1 600 PLN
Bid
25471

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz.

Fi.U21PP4
30 PLN
Bid
25472

1945 parka znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

Fi.U21nz
60 PLN
Bid
25473

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
20 PLN
Bid
25474

1945 parka makulaturowa z drukiem podwójnym, zagwarantowana jako próba Schmutz.

Fi.U22P
100 PLN
Bid
25475

1946 REFERENDUM LUDOWE 1946 – sfałszowane przez władze komunistyczne w Polsce referendum z 30.VI - 3xTAK, Godło Państwa, wydanie z małym numerem kontrolnym z międzypolem, list wysłany 2.IX z Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego do Sądu Grodzkiego w Turku, koperta opatrzona pieczęcią OKRĘGOWA KOMISJA GŁOSOWANIA LUDOWEGO Nr.12 OKRĘG WOJ.POZNAŃSKIEGO; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.U21I
Mi.D21
200 PLN
Bid
25476

1950 list urzędowy z zarządu gminy w Czarnkowie.

Fi.U21II
40 PLN
Bid
25477

1950 Godło Państwa, znaczek na urzędowy list zwykły z błędem "zabarwiony narożnik", gwarancja Krawczyk.

Fi.U21III B
Mi.D25 
30 PLN
Bid
25478

1950 znaczek z numerem walca na marginesie.

Fi.U22II
20 PLN
Bid
25479

1950 "groszy" ZNACZEK URZĘDOWY Z NADRUKIEM!!! list polecony wysłany 17.1.1951 ze Stargardu Szczecińskiego do Szczecina, ofrankowany znaczkiem dla przesyłek poleconych z nadrukiem typu 21, datownik odbiorczy z 18.1 na odwrocie; zarządzenie o przedrukowaniu znaczków dotyczyło znaczków opłaty i dopłaty, nie wspominało o znaczkach urzędowych; niespotykany, prawdopodobnie unikalny, walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.U22III
Mi.D26
500 PLN
Bid
25480

1950 czworoblok z numerem walca na marginesie.

Fi.U22III
25 PLN
Bid
25481

1953 kartka urzędowa z Leszna.

Fi.U21
25 PLN
Bid
25482

1953 Godło Państwa, wydanie bez numeru kontrolnego, zawiadomienie sądowe za zwrotnym poświadczeniem odbioru wysłane 24.1 z Sądu Powiatowego w Białej Podlaskiej do miejscowości Sarnaki, przesyłki nie doręczono i zwrócono do nadawcy; kompletna przesyłka do tej pory nieotwarta!!! rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.U21III
Mi.U25
80 PLN
Bid
25483

1954 Godło państwa, seria znaczków w czworoblokach, dodatkowo odmiana ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
180 PLN
Bid