The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20820

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym na papierze białym gładkim średnim - wzór "Kościół w Komorowicach" projektu prof. W.Zarzyckiego, gwarancja Schmutz.

Fi.IIx1
200 PLN
Bid
20821

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 5 hal. w barwie ciemnozielonej na papierze białym gładkim średnim - wzór "Kościół w Komorowicach" projektu Prof. W.Zarzyckiego, ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

Fi.IIx1
90 PLN
Bid
20822

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 15 hal. w kolorze czarnobrunatnym na papierze białym gładkim średnim - wzór "Ślązaczka dziewczyna" projektu prof. J.Bukowskiego, gwarancja Korszeń.

Fi.IVx1
200 PLN
Bid
20823

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 15 hal. w barwie czarnobrunatnej na papierze białym gładkim średnim - wzór "Ślązaczka dziewczyna" projektu prof. J.Bukowskiego, ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

Fi.IVx1
100 PLN
Bid
20824

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, niekatalogowana próba nie wprowadzonego do obiegu znaczka opłaty za 15 hal. w kolorze czerwonym - wzór "Ślązaczka dziewczyna" projektu Prof.J.Bukowskiego na białym cienkim papierze, wczesny nieostry rytsunek, pochodzi z sześcioznaczkowego arkusika zawierającego próby znaczków o różnych nominałach 2, 3, 5, 15, 25 i 50, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.IVx3 P
600 PLN
Bid
20825

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 2 hal. w kolorze czarnobrunatnym na papierze białym gładkim średnim - wzór "Góral na progu chaty" projektu Prof.J.Czajkowskiego - odmiana I - apostrof litery Ś połączony z L, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.Ix1
160 PLN
Bid
20826

1920 Górny Śląsk, znaczki urzędowe z różnymi błędami nadruku.

Fi.U9-10, U12, U16-7
30 PLN
Bid
20827

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 15 hal. w rzadkim kolorze jasnobrunatnym - wzór "Ślązaczka kobieta" projektu Prof.J.Bukowskiego - odmiana II - znak diakrytyczny Ą tylko na barwnym tle, a kreskowanie na rękawie po prawej w postaci czterech kreseczek, na papierze białym kredowanym grubym, pochodzi z sześcioznaczkowego arkusika zawierającego próby znaczków o różnych nominałach 2, 3, 5, 15, 25 i 50, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.VIIIx2
480 PLN
Bid
20828

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, niekatalogowana próba nie wprowadzonego do obiegu znaczka opłaty za 15 hal. w kolorze czerwonym - wzór "Ślązaczka kobieta" projektu Prof.J.Bukowskiego na białym cienkim papierze - odmiana II - znak diakrytyczny Ą tylko na barwnym tle, a kreskowanie na rękawie po prawej w postaci czterech kreseczek, wczesny nieostry rytsunek, pochodzi z sześcioznaczkowego arkusika zawierającego próby znaczków o różnych nominałach 2, 3, 5, 15, 25 i 50 - stąd charakterystyczny szeroki margines, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.VIIIx3 P
800 PLN
Bid
20829

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu marginesowy znaczek opłaty za 25 hal. w kolorze błękitnoniebieskim na papierze białym gładkim średnim - wzór "Herb Śląska Cieszyńskiego" projektu prof. J.Bukowskiego, gwarancja Korszeń.

Fi.VIx1
200 PLN
Bid
20830

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu marginesowy znaczek opłaty za 25 hal. w barwie błękitnoniebieskiej na papierze białym gładkim średnim - wzór "Herb Śląska Cieszyńskiego" projektu prof. J.Bukowskiego, ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

Fi.VIx1
100 PLN
Bid
20831

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczka opłaty o najwyższym nominale w serii 500 hal. w kolorze ciemnolila niekatalogowany na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Fragment rynku w Cieszynie" projektu Prof.J.Czajkowskiego, to odmiana II o większych wymiarach 40,5x23 mm, dodatkowo z błędem "kropka w cyfrze 0", zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.XIIx2
800 PLN
Bid
20832

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 200 hal. w kolorze szarofioletowym o nietypowo ostrym rysunku - wzór "Rolnik" odmiana II z kreskowanym tłem pod napisami, projektu Prof.J.Czajkowskiego, na papierze białym gładkim średnim, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.Xx1
240 PLN
Bid
20833

1920 Górny Śląsk, zestaw znaczków urzędowych z błędami nadruków.


90 PLN
Bid
20834

1920 Olsztyn, przekaz pocztowy z Lyck (Ełk) nadany 24.8.20 do Prus, przekaz na formularzu niemieckim i dopłacony niemieckimi znaczkami, po przekazaniu terenów plebiscytowych Niemcom 1 sierpnia 1920, unikalny skart.


1 500 PLN
Bid
20835

1921 Górny Śląsk, poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, pięknie kasowana seria nieząbkowana, bardzo wysoko wyceniona w Michlu (Mi.400 euro).

Fi.1-7A
Mi.1-7B
500 PLN
Bid
20836

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, cięta seria czysta z pełną oryginalną gumą, bardzo wysoko wyceniana w katalogach światowych (Mi.500 euro), większość sygnowana Białkowski.

Fi.1-7A
Mi.1-7B
600 PLN
Bid
20837

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tak zwane wydanie Korfantego, cięta seria czysta z pełną oryginalną gumą, wysoko wyceniana w katalogach (Mi. 500 euro).

Fi.1-7A
270 PLN
Bid
20838

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, ząbkowana seria czysta z pełną oryginalną gumą, bardzo wysoko wyceniana w katalogach światowych (Mi.1400 euro), większość sygnowana Białkowski.

Fi.1-7B
Mi.1-7A
1 600 PLN
Bid
20839

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, ząbkowana seria kasowana na wycinkach, bardzo wysoko wyceniana w katalogach światowych (Mi.780 euro).

Fi.1-7B
Mi.1-7A
1 000 PLN
Bid
20840

1921 znaczek wydania Korfantego.

Fi.2A
20 PLN
Bid
20841

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, znaczek cięty.

Fi.3A
25 PLN
Bid
20842

1921 stemplowany znaczek wydania Korfantego.

Fi.6A
20 PLN
Bid
20843

1921 Górny Śląsk, kartka z Bytomia do Niemiec, częściowo wytarty adres, ładna widokówka z Bytomia.

Fi.16
80 PLN
Bid
20844

1921 Górny Śląsk, miejscowy list wartościowy z Beuthen (Bytom) nadany 2.2.21, na odwrocie pieczęcie lakowe i stempel odbiorczy.

Fi.18, 22, 26
220 PLN
Bid
20845

1921 Górny Śląsk, list polecony z Raciborza do Opola, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.18, 25
90 PLN
Bid
20846

1921 Górny Śląsk - agencja pocztowa FRIEDRICHSGRÄTZ - Grodziec, datownik typu I, czytelnie odciśnięty na znaczku 20 3 - w dniu głosowania, miejscowość tą w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.19
120 PLN
Bid
20847

1921 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, 40 fen - frankatura pojedyncza, formularz kartkowy o sygnaturze C154 (10.16) wysłany 1.4 do Kotulina z Gliwic, które w wyniku plebiscytu przyznane zostały stronie niemieckiej.

Fi.21
40 PLN
Bid
20848

1921 Górny Śląsk - agencja pocztowa LOHNAU - Łany, datownik typu I, czytelnie odciśnięty na znaczku 15 3, miejscowość tą w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.29
160 PLN
Bid
20849

1921 Górny Śląsk, wydanie okolicznościowe z okazji plebiscytu, seria kasowanych znaczków w bardzo ładnym stanie (Fi.1100.-), gwarancja Schmutz.

Fi.30-40
1 000 PLN
Bid
20850

1921 Górny Śląsk, podstawowa seria wydania okolicznosciowego stemplowana na wycinkach, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.30-40
900 PLN
Bid
20851

1921 Górny Śląsk, wydanie okolicznościowe z okazji plebiscytu, znaczek za 15 fen. z abklatschem, gwarancja Bruba, Schmutz.

Fi.31
150 PLN
Bid
20852

1921 Górny Śląsk, wydanie przedrukowe, seria kasowana.

Fi.41-43
60 PLN
Bid
20853

1921 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 10.2 do Berlina z Hindenburg - Zabrze, które w wyniku plebiscytu przyznane zostało stronie niemieckiej.

Fi.Cp3, 18
60 PLN
Bid
20854

1921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym, seria cięta w czworoblokach.


500 PLN
Bid
20855

1921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym, seria cięta.


160 PLN
Bid
20856

1921 seria znaczków ciętych o charakterze prywatnym wydania tak zwanej "Poczty Zielonej".


100 PLN
Bid
20857

1921 znaczki tak zwanej "poczty Zielonej" o charakterze prywatnym, znaczki cięte i ząbkowane w pełnych arkuszach drukarskich tak jak wydano niegumowanych, arkusze niespotykane i bardzo rzadkie, doskonały stan zachowania.


15 000 PLN
Bid
20858

1922 Górny Śląsk - AMBULANS WĄSKOTOROWY NR.1 relacji KIETRZ - PIETROWICE WIELKIE, datownik ambulansu ZUG 1 KATSCHER-GROSSPETERWITZ, czytelnie odciśnięty na znaczku za 2 mk; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.27
300 PLN
Bid
20859

1922 Górny Śląsk, seria wydania przedrukowego.

Fi.41-3
60 PLN
Bid