The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Current auction Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20780

1920 Olsztyn, podwójna dwujęzyczna całostka z opłacona odpowiedzią wysłana z Olsztyna do Niemiec. Całostka dopłacona znaczkami z dwóch różnych wydań.

Fi.1, 16, Cp5
300 PLN
Bid
20781

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-9
100 PLN
Bid
20782

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, pięć pierwszych znaczków tak jak wydano bez gumy, dwa na jednej lekkiej podlepce, jeden z pełną oryginalną guma bez podlepki.

Fi.1-9
600 PLN
Bid
20783

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

Fi.1-10I
40 PLN
Bid
20784

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
20 PLN
Bid
20785

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, parka znaczków za 15 Pf. bez perforacji poziomej pomiędzy znaczkami (Fi.600.-), w katalogu Michel katalogowany bez perforacji na górze i wyceniony tak samo jako czysty i kasowany (3Uo 180 euro), bez gumy, gwarancja Krawczyk.

Fi.3t
Mi.3UMw
200 PLN
Bid
20786

1920 Śląsk Cieszyński, 25 f - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana z Bielska do Krakowa, znaczek 25.V skasowany datownikiem BIELITZ OSTERR.SCHLES.2; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.4
200 PLN
Bid
20787

1920 Śląsk Cieszyński, 25 fen z przedrukiem S.O. w II typie - frankatura mieszana ze znaczkami bez przedruku na pocztowym adresie przesyłowym z krakowskim nadrukiem typu 16, wysłanym 11.VII z Bielska do Nowego Sącza, na froncie okrągła pieczęć "GŁÓWNY URZĄD CELNY W BIELSKU" i nalepka kontroli celnej "Za certyfikatem wywozu i przywozu w Cieszynie" z dopisanym numerem "11185"; na odwrocie pasek 3 znaczków dopłaty za 50 hal i datowniki odbiorcze; bardzo rzadki dla tego wydania walor (skart) w doskonałym stanie zachowania, do tej pory znanych jest zaledwie kilka egzemplarzy pochodzących z jednego źródła - archiwum Domu Towarowego w Nowym Sączu, najpiękniejszy z nich jest pokazany i opisany w monografii prof.J.Auleytnera "Filatelistyczne klejnoty w koronie II Rzeczpospolitej 1918-1920"; skarty do innych odbiorców nie są spotykane na rynku; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4II, Ca3, 80B, 84
Mi.4II, 84, 88, P19
6 000 PLN
Bid
20788

1920 Olsztyn, przekaz pieniężny z Marggrabowa (Olecko) do Prus, stempel odbiorczy na froncie, dziurka po archiwizacji.

Fi.5b
300 PLN
Bid
20789

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z ładnym abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
180 PLN
Bid
20790

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek za 1,50 K z przedrukiem S.O. w I typie - z poz.98, na znaczku podstawowym powtarzalny błąd "plama nad cyfrą 1", czyste; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.7I
60 PLN
Bid
20791

1920 Olsztyn, narożny czworoblok.

Fi.10
30 PLN
Bid
20792

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.10
80 PLN
Bid
20793

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędami "H nad SCHLESIEN" i częściowym aklatschem nadruku, na szarym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.11 B
60 PLN
Bid
20794

1920 Kwidzyn, parka znaczków bez perforacji pionowej między znaczkami, gwarancja Klein.

Fi.11s
350 PLN
Bid
20795

1920 Górny Śląsk, list wartościowy z Rybnika 22.6.20 do Wrocławia, na odwrocie pieczęcie lakowe i stempel odbiorczy, listy wartościowe z terenów Plebiscytowych są bardzo rzadkie.

Fi.15, 26b
400 PLN
Bid
20796

1920 Olsztyn, luzaki z serii (brak znaczka za 2,50 mk), gwarancja Weźranowski.

Fi.15-26, 28
100 PLN
Bid
20797

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria kasowana, znaczek nr.18 na wycinku gwarancja Schmutz.

Fi.15-28
250 PLN
Bid
20798

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria ze znaczkiem za 15 Pf. w rzadszym kolorze karminowobrązowym (Fi.18b) - gwarancja i oznaczenie Gryżewski, oferowane w cenie znaczka 18b (Fi.240.-), reszta serii gratis.

Fi.15-28 (18b)
220 PLN
Bid
20799

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej - frankatura dwukolorowa, list wysłany 7.7 z Bytomia (Beuthen) do Hanoweru, koperta firmowa, walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.16, 17
50 PLN
Bid
20800

1920 kartka z Katscher (Kietrz) do Niemiec.

Fi.16, 18
40 PLN
Bid
20801

1920 kartka z Branitz (Branice) do Niemiec.

Fi.16, 18, Cp2
30 PLN
Bid
20802

1920 Olsztyn, list na kopercie firmowej z Osterode (Ostróda) do Lwowa, stempel cenzury wojskowej ze Lwowa.

Fi.16, 19b
300 PLN
Bid
20803

1920 Olsztyn, znaczek w kolorze czarnofioletowym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.17b
150 PLN
Bid
20804

1920 Olsztyn, znaczek w kolorach niebieskozielonym i czarnym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.23b
100 PLN
Bid
20805

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, seria kasowana na wycinkach.

Fi.26-29
160 PLN
Bid
20806

1920 Kwidzyn, seria znaczków wydania przedrukowego.

Fi.26-29a
220 PLN
Bid
20807

1920 Olsztyn, znaczek w kolorze brązowym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.26c
250 PLN
Bid
20808

1920 Kwidzyn, list polecony z Kwidzyna do Wrocławia, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.32, 39
120 PLN
Bid
20809

1920 Górny Śląsk, czysta całostka I wydania (Fi.35.-).

Fi.Cp2
30 PLN
Bid
20810

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 7.9.1921 z miejscowości Królewska Huta (Königshütte) - w wyniku plebiscytu przyznanej stronie polskiej - do Katowic.

Fi.Cp3, 17
60 PLN
Bid
20811

1920 Olsztyn, seria czysta nie dopuszczonych do obiegu znaczków typu Germania, wszystkie trzy wartości 20,30,40 drukowane z płyty - w parkach z fragmentem numeru HAN (nakładu) znaczka podstawowego; wartości 5,10 drukowane z walca nie posiadały takiego numeru; przedrukowano jedynie po pięć arkuszy tych znaczków i może istnieć tylko po pięć parek z pełnym oznaczeniem HAN, piękny stan z pełną oryginalną gumą bez podlepki, cena zwykłej serii (Fi.2000.-), kolorowy fotoatest Mikulski.

Fi.I-V
Mi.II-VI
2 000 PLN
Bid
20812

1920 Olsztyn, nie dopuszczone do obiegu znaczki typu Germania, wszystkie trzy wartości 20,30,40 drukowane z płyty - w parkach z numerem HAN (nakładu) znaczka podstawowego; wartości 5,10 drukowane z walca nie posiadały takiego numeru - tu w parkach z oznaczeniami na marginesach; przedrukowano jedynie po pięć arkuszy tych znaczków i może istnieć tylko po pięć parek z oznaczeniem HAN, piękny stan z pełną oryginalną gumą bez podlepki, cena zwykłych serii (Fi.4000.-), kolorowy fotoatest Mikulski.

Fi.I-V
Mi.II-VI 
4 800 PLN
Bid
20813

1920 Olsztyn, komplet znaczków z nadrukami nie dopuszczonymi do obiegu, wszystkie znaczki z dolnym marginesem w pięknym stanie, nakład znaczków po 500 sztuk, fotoatest Mikulski.

Fi.I-V
2 000 PLN
Bid
20814

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek dopłaty za 2 hal. w kolorze ciemnoniebieskim - wzór "Cyfry" projektu Prof.W.Zarzyckiego, na papierze białym gładkim średnim, w ładnym stanie zachowania, gwarancja Krawczyk.

Fi.IDx1
240 PLN
Bid
20815

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek dopłaty za 4 hal. w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym kredowanym grubym - wzór "Cyfry" projektu Prof.W.Zarzyckiego, ładny stan zachowania, gwarancja Korszeń.

Fi.IIDx2
240 PLN
Bid
20816

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek gazetowy za 10 hal. w kolorze czerwonobrunatnym na papierze białym gładkim średnim - wzór "Głowa Merkurego" projektu Prof.J.Bukowskiego, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.IIGx1
160 PLN
Bid
20817

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, narożna parka nie wprowadzonych do obiegu znaczków opłaty za 10 hal. w kolorze czerwonym - wzór "Hutnik" projektu prof.J.Raszki na papierze białym gładkim średnim; na szerokim marginesie stempel zakładu przygotowującego klisze do druku.

Fi.IIIx1
1 000 PLN
Bid
20818

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 10 hal. w rzadszych kolorach czarnobrunatnym i czerwonym - wzór "Hutnik" projektu Prof.J.Raszki na białym gładkim średnim papierze, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.IIIx1
360 PLN
Bid
20819

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 5 hal. w kolorze jasnozielonym niekatalogowany na papierze białym gładkim średnim - wzór "Kościołek w Komorowicach" projektu Prof.W.Zarzyckiego - odmiana II - białe litery cieńsze, zielone grubsze i wyraźniej drukowane szeryfy, zachowany w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.IIx1
240 PLN
Bid