The new auction will start soon

Auction 98. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9748

1918 seria pomnikowa, znaczek z brzegowym uszkodzeniem rysunku znaczka.

Fi.2
Mi.2
60 PLN
SOLD
9749

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterkami liter o, gwarancja.

Fi.2
Mi.2
20 PLN
9750

1918 seria pomnikowa, czworoblok z przesuniętym nadrukiem przechodzącym częściowo na sąsiednie znaczki, górne znaczki podlepka.

Fi.2
Mi.2
120 PLN
9751

1918 seria pomnikowa, koperta z warszawy adresowana do browaru w Kutnie w pierwszym dniu obiegu znaczków serii pomnikowej.

Fi.2
Mi.2
500 PLN
9752

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. ze znacznie przesuniętym w pionie nadrukiem, gwarancja.

Fi.2
102 PLN
SOLD
9753

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., prawy dolny znaczek z błędem na poz.52 "uszkodzona prawa cyfra 5" (Fi.218.-), gwarancja.

Fi.2 B
94 PLN
SOLD
9754

1918 seria pomnikowa, marginesowy sześcioblok znaczków za 5 f./2 gr., prawy środkowy znaczek z błędem na poz.12 "Poezta", a lewy dolny z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k" (Fi.428.-), gwarancja.

Fi.2 B1+B3
187 PLN
SOLD
9755

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.17 "uszkodzona litera N w FEN" (Fi.218.-), gwarancja.

Fi.2 B2
93 PLN
SOLD
9756

1918 WARSZAWA 6, seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki na kopercie skasowane 22.11 prowizorycznym datownikiem urzędu Warszawa 6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4
50 PLN
9757

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych czworoblokach, gwarancja.

Fi.2-5
Mi.2-5
80 PLN
SOLD
9758

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana, gwarancja.

Fi.2-5
Mi.2-5
90 PLN
9759

1918 seria pomnikowa, seria w ładnym stanie bez podlepek.

Fi.2-5
Mi.2-5
120 PLN
SOLD
9760

1918 seria pomnikowa, seria na pojedynczych podlepkach.

Fi.2-5
Mi.2-5
60 PLN
9761

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana.

Fi.2-5
Mi.2-5
30 PLN
9762

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
9763

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych arkuszach, liczne błędy i usterki; arkusz znaczka za 5 fen,: poz. 5 "duża kropka", poz. 10 "kropka w prawej cyfrze 5", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 32 "prawa 5 zniekształcona", poz. 45 "podłużna kropka", poz. 52 "prawa 5 przerwane u dołu", arkusz znaczka za 10 fen,: poz. 6 i 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 31 B7 "I zamiast 1", poz. 36 "prawe O otwarte u góry", poz. 45 "podłużna kropka", arkusz znaczka za 25 fen,: poz. 6 "prawa 2 przerwane u góry", poz. 12, 15 i 21 "prawe 2 zniekształcone", poz. 17 "lewe 2 zniekształcone", poz. 38 "obie 5 zniekształcone", arkusz znaczka za 50 fen,: poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 "ścięte z", poz. 25 i 31 "prawe 0 przerwane u góry", poz. 42 "inne zakończenie prawej 5 u dołu", bardzo dobry stan zachowania, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy.

Fi.2-5B
Mi.2-5
2 400 PLN
9764

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z nadrukami odwróconymi w bardzo ładnym stanie, Fischer 5.420,- zł, gwarancja Falkowski.

Fi.2-5No
Mi.2-5K
3 140 PLN
SOLD
9765

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
40 PLN
9766

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
9767

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
9768

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
9769

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem - nowy nominał na dole znaczka, ciekawe usterki nadruków na obu znaczkach.

Fi.3
Mi.3
102 PLN
SOLD
9770

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
77 PLN
SOLD
9771

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w lewo, gwarancja Walisch.

Fi.3
Mi.3 
60 PLN
SOLD
9772

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
60 PLN
SOLD
9773

1918 RADZYŃ - seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. unieważniony ramkowym kasownikiem prowizorycznym POCZTA/POLSKA w Radzyniu, co ciekawe na znaczku jest prawie kompletna odbitka tego kasownika , a druga odbitka to jego brakująca część, gwarancja i opis.

Fi.3
40 PLN
9774

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z niekatalogowanym błędem "uszkodzone a", gwarancja.

Fi.3 B
50 PLN
SOLD
9775

1918 seria pomnikowa, kasowany znaczek za 10 fen./6 gr. z ładnym abklatschem rysunku znaczka podstawowego, niegwarantowany bo będzie eksponowany od strony gumy.

Fi.3 B
40 PLN
9776

1918 seria pomnikowa, sześcioblok znaczków za 10 f./6 gr., prawy środkowy znaczek z błędem na poz.12 "Poezta", a lewy dolny z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k" (Fi.322.-), gwarancja.

Fi.3 B1+B3
136 PLN
SOLD
9777

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz sprzedażny z błędami: B1 "Poezta", B2, B3, B4, B6, B7, B8.

Fi.3 B1-4, B6-8
Mi.3
380 PLN
9778

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 10 f./6 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.17 "uszkodzona litera N w FEN" (Fi.158.-), gwarancja.

Fi.3 B2
68 PLN
SOLD
9779

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B
Mi.3 
120 PLN
9780

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
9781

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
9782

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B2
Mi.3
30 PLN
9783

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z błędem "kropka w k w Polska" z różnych faz narastania tego błędu aż do całkowitego rozbicia litery k, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B3
Mi.3
120 PLN
9784

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3No
Mi.3K
60 PLN
SOLD
9785

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
280 PLN
SOLD
9786

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
9787

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja.

Fi.3No B2
Mi.3K 
200 PLN