The new auction will start soon

Auction 98. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9470

1915 Warszawa, miejscowy list urzędowy z parką znaczków poczty miejskiej na odwrocie.

Fi.2
60 PLN
9471

1915 Orzeł, pasek czterech znaczków za 10 gr. z błędami, znaczek po lewej "przerwana ramka i ornament", drugi znaczek "przerwane skrzydło orła, ornament, lewy pazur orła i litera M", trzeci znaczek "przerwany ornament i ramka na dole ", czwarty znaczek "brak kropki na szyi orła", arkusz miał 8 sektorów, ciekawy temat do badań i specjalizacji, lewy znaczek lekkie zmatowienie na gumie.

Fi.2
90 PLN
SOLD
9472

1915 Warszawa "Orzeł", znaczek za 10 gr. drukowany farbą anilinową (Mi.80 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2b
80 PLN
9473

1915 Warszawa "Orzeł", kasowany znaczek za 10 gr. w bardzo rzadkim kolorze ciemno brązowoczerwonym z jasno zielonkawożółtym tłem, piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2l
Mi.2c
400 PLN
9474

1915 Warszawa, znaczek w odmianie barw l, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.2l
180 PLN
9475

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze czerwonym - typ I (Mi.65 euro), na pięknym wycinku z oryginalnego obiegu, obok znaczka niemiecka cenzura wojskowa, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.3Iaa
Mi.3baI
250 PLN
9476

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze czerwonym - typ I (Mi.65 euro), sygnowany, gwarancja Dr.A.Hartman, z opisem Krawczyk.

Fi.3Iaa
Mi.3baI 
130 PLN
9477

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, połówka znaczka o klarownym nadruku na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.4Iba
Mi.4Iaa 
60 PLN
9478

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Schmutz.

Fi.4Iba
Mi.4aa 
80 PLN
9479

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z poz. 23 i 24 z nadrukami typ Ic i IIc, gwarancja i oznaczenie.

Fi.5a Ic, 5a IIc
200 PLN
9480

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie.

Fi.5a If
50 PLN
9481

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z nadrukami typ If i IIf, znaczki zamoczone u dołu, podniesiona gwarancja i oznaczenie.

Fi.5a If, 5 IIaf
240 PLN
9482

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z poz. 31 i 32 z nadrukami typ If i IIf, gwarancja i oznaczenie.

Fi.5a If, 5a IIf
300 PLN
9483

1915 Warszawa, makulatura, czworobloki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, z oznaczeniem pozycji w arkuszu, lekkie ślady podlepek pomiędzy znaczkami.

Fi.6-7 Mk
80 PLN
9484

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym drukowanym farbą anilinową (Mi.20 euro), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6b
Mi.5b
40 PLN
9485

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym drukowanym farbą anilinową (Mi.25 euro), pięknie kasowany egzemplarz, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6a
Mi.5b
50 PLN
9486

1915 Warszawa, znaczek w odmianie barw h, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.6h
230 PLN
9487

1915 Warszawa, litograficzny nadruk nowej wartości, znaczki cięte, wartość za 2/10 gr. z uszkodzoną prawa cyfrą 2.

Fi.7-8 nz
60 PLN
9488

1915 Warszawa, nadużycie formy - kiedyś próba nadruku, znaczek przedrukowy z zielonkawym kolorem tła, na tej odmianie znaczków nie przedrukowywano, zwracają uwagę ciekawe uszkodzenia obu cyfr 2, gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.8
Mi.7 
60 PLN
9489

1915 Warszawa, litograficzny nadruk nowej wartości, makulatura znaczka za 2/10 gr. ze znacznie przesuniętym tłem, lewy znaczek ze skrajem zmatowioną gumą.

Fi.8 MK
Mi.7
80 PLN
9490

1915 Warszawa, karta pocztowa wysłana 3.V z Przemyśla do Warszawy, efektowna pieczęć formacyjna z godłem "K.K. EISENBAHNSICHERUNGS-ABTEILUNG Nr.... in Przemyśl", doręczenie opłacone znaczkiem poczty miejskiej za 6/5 gr unieważnionym datownikiem Poczty Miejskiej z wyróżnikiem "b"; stempelek cenzury przemyskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.10
150 PLN
9491

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 28.12, doręczenie opłacone przez nadawcę, stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE (98x17 mm) w kolorze czerwonolila; znaczek poczty miejskiej unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem b; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2, 27II
100 PLN
9492

1915 Warszawa, próby w kolorach za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P1
3 600 PLN
9493

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki (Fi.1000.-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
9494

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIb
240 PLN
9495

1915 Warszawa, próby znaczków niedoszłych do obiegu bez tła na papierze niegumowanym, bardzo rzadkie (Fischer 6.000,- zł), gwarancja i oznaczenie.

Fi.IP1, IIP1
2 200 PLN
9496

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Mi.50 euro), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
80 PLN
9497

1916 Sosnowiec, seria kasowana w czworoblokach z pełną oryginalną gumą (Mi.480 euro, Fi.480.-), piękny stan, gwarancja.

Fi.1-2
280 PLN
9498

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro, Fi.280.-), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
240 PLN
9499

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro, Fi.120.-) w bardzo ładnym stanie, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
80 PLN
9500

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
200 PLN
9501

1916 Sosnowiec, seria znaczków pierwszego wydania w doskonałym stanie, gwarancja Petriuk.

Fi.1-2
250 PLN
9502

1916 Zawiercie, seria znaczków bez nadruku kontrolnego (Mi.360 euro), nietypowo jasny środek znaczka za 10 f., bardzo ładny stan zachowania, pełna oryginalna guma z jednym maleńkim zmatowieniem, imponujący zestaw sygnatur i gwarancji, dwie własnościowe lub firmowe, Rachmanow, Mikstein, Jungjohann BPP.

Fi.1-2III
750 PLN
9503

1916 Zawiercie, seria znaczków z nadrukiem kontrolnym z przerwami w literach J i R w kolorze fioletowym rzadszym z czerwonym odcieniem, Michel kataloguje tylko bardziej popularną szarofioletowa wersję tego nadruku kontrolnego, bardzo ładny stan zachowania, pełna oryginalna guma z jedną lekką podlepką, rzadka jako gwarantowana, tu gwarancja Ćwiertnia, Gryżewski.

Fi.1-2II a
Mi.1-2II
1 000 PLN
9504

1916 Zawiercie, seria znaczków z nadrukiem kontrolnym w kolorze jasnofioletowym z czerwonawym odcieniem i bez przerw w literach, zachowana w luksusowym stanie z oryginalna gumą, gwarancja Mikulski.

Fi.1-2Ia
4 000 PLN
9505

1916 Białystok, znaczek lokalnej poczty doręczeniowej z ręcznym podpisem, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.1I
800 PLN
9506

1916 Białystok, znaczek miejskiej poczty doręczeniowej, naprawiany górny lewy narożnik, gwarancja.

Fi.1II
350 PLN
9507

1916 Białystok, znaczek poczty doręczeniowej bez ręcznego podpisu z obiegu pocztowego, gwarancja Schmutz.

Fi.1II
1 100 PLN
9508

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego rzadki stemplowany, gwarancja Mikstein.

Fi.1III
300 PLN
9509

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego, bez gumy, ale w bardzo ładnym stanie zachowania, gwarancja Mikstein.

Fi.1III
80 PLN