The new auction will start soon

Auction 98. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9209

1816 wydanie obiegowe dla obszaru głównodowodzącego Armii Wschód, opaska gazetowa z wydrukowanym znakiem opłaty i nadrukiem "Postgebiet / Ob. Ost" użyta do przesłania gazet z Wilna do Berlina, rzadkie, z tym nadrukiem nie opisana w katalogu Fischera (jedynie z nadrukiem "Russisch - Polen").

Fi.Cop Ix
400 PLN
9210

1914 I okupacja austro-węgierska Ziem Polskich zaboru rosyjskiego, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 10/9 datownikiem prowizorycznym w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach; na odwrocie sygnatura własnościowa.


Mi.140, 141, 142
300 PLN
9211

1914 kartka z Bystrej koło Białej do Wilkowic, stempel austriackiej cenzury wojskowej z Bielska.


40 PLN
9212

1914 kartka z Kulikowa 22.8.14 do Krakowa ostemplowana stemplem okręgowym Kulikowa IX 386 jako kamuflażowym służącym dla utajnienia miejsca nadania kartki.


120 PLN
9213

1915 seria wydania przedrukowego dla terenów okupacji niemieckiej w czworoblokach, jeden czworoblok z numerem HAN na marginesie.

Fi.1-5
500 PLN
9214

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
9215

1915 seria znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie, najdroższy znaczek gwarancja Kreawczyk.

Fi.1-21
3 000 PLN
9216

1915 seria cięta znaczków austriackiej poczty polowej z nadrukiem "K. U. K. / FELDPOST", seria w doskonałym stanie.

Fi.1-21nz
3 800 PLN
9217

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2030.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 500 PLN
9218

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
9219

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
800 PLN
9220

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
380 PLN
9221

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
9222

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
9223

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
9224

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, makulaturowy znaczek z drukiem podwójnym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA37DD
120 PLN
9225

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze fioletowym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA40P
90 PLN
9226

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze czerwonoliliowym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA40P
100 PLN
9227

1915 okupacja niemiecka Belgii, I wydanie przedrukowe, 1F 25C - frankatura pojedyncza (Mi 220 euro), list polecony wysłany 17.4 z Brukseli do Monachium; cenzury, datownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.8 
200 PLN
9228

1915 list polecony ze Lwowa do Wiednia, stempel cenzury wojskowej i zalepka cenzorska na odwrocie.


Mi.184
160 PLN
9229

1915 okupacja niemiecka Belgii, podwójna (nierozerwana) karta pocztowa wysłana 14.4 z Brukseli do Wrocławia, cenzura w Akwizgranie.


Mi.P3 
80 PLN
9230

1915 kartka z Konina do Berlina, stempel cenzury wojskowej z Poznania.


40 PLN
9231

1915 list polecony z Dębna do Krakowa, na odwrocie stempel odbiorczy.


60 PLN
9232

1915 ciekawa kartka z Rzeszowa 22.8.15 do Szwajcarii ostemplowana stemplem okręgowym Rzeszowa 1 IX 59 jako kamuflażowym służącym dla utajnienia miejsca nadania kartki, ulicówka 3 - go maja Rzeszów.


220 PLN
9233

1916 seria znaczków z nadrukiem "Russisch Polen" na liście poleconym z Kalisza do Niemiec, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.1-5
15 PLN
SOLD
9234

1916 seria znaczków z nadrukiem "Russisch Polen" na liście poleconym z Warszawy do Niemiec, stempel odbiorczy na odwrocie.

Fi.1-5
15 PLN
9235

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", 5 fen - frankatura pojedyncza, widokówka (Kościół Kalwiński na Lesznej) wysłana 21.7 z Warszawy do Augsburga, cenzura poznańska.

Fi.2
60 PLN
9236

1916 Białystok - poczta doręczeniowa, znaczek wydania przedrukowego za 1 Mk./25 Pf., z ledwo widocznym cieniem śladu po podlepce, w bardzo ładnym stanie.

Fi.2II
Mi.2I 
3 000 PLN
9237

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", list wysłany 24.6 z Warszawy do Friedenshütte (Strzybnica), stempelek cenzury, znaczek uszkodzony niezakwestionowany przez Pocztę.

Fi.3
20 PLN
9238

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", seria kasowana.

Fi.17-28
200 PLN
9239

1916 list polecony z Suwałk do Niemiec, stemple cenzury i odbiorczy na odwrocie.

Fi.27, 28
40 PLN
9240

1916 wydanie dla terenów wschodnich, znaczek za 1 Mk. z perforacją 26:17 otworów (Fi.450.-), gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.28a
Mi.12A 
360 PLN
9241

1916 seria znaczków gazetowych w czworoblokach.

Fi.49-52
120 PLN
9242

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta (Fi.60.-).

Fi.49-52
50 PLN
9243

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria kasowana na wycinkach.

Fi.49-52
50 PLN
SOLD
9244

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", karta pocztowa wysłana 22.5 z Libawy do Stuttgartu, zwrócona do nadawcy, stempelek cenzury z Królewca.

Fi.Cp1
35 PLN
9245

1916 kartka z przedrukiem dla obszarów etapów głównodowodzącego Armii Wschód.

Fi.Cp1
20 PLN
9246

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa wysłana 7.10 z Warszawy do Metz; opłata za kartę wynosiła 7½ fen, a ponieważ nadawca nie zamierzał doklejać dodatkowych znaczków wykorzystał więc obie części karty (2x5fen=10 fen), poczta skasowała oba znaki opłaty; ciekawe, nietypowe użycie.

Fi.Cp4
120 PLN
9247

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau" podwójna (nierozerwana) karta pocztowa wysłana 23.3 z Aleksandrowa do Ludwigshafen, dobry stan zachowania.

Fi.Cp4
150 PLN
9248

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau", czysta całostka za 7½ fen; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp6
20 PLN