The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Auction 98. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
13342

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/24 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 927 szt.), gwarancja Korszeń.

Fi.8
100 PLN
13343

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze czerwonym na tak zwanych zawiasach, widok obu stron, gwarancja Schmutz.

Fi.339
Mi.380
550 PLN
13344

1944 Wodzowie, dwie parki na tak zwanych zawiasach, widok obu stron.

Fi.339
Mi.380
1 100 PLN
SOLD
13345

1944 Wodzowie, arkuszowa próba siatkowa typu V w kolorze czerwonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339 PV
Mi.380
1 020 PLN
SOLD
13346

1944 Wodzowie - R.Traugutt, siatkowa próba arkuszowa znaczka za 25 gr. typu V - z nieopiłowanymi marginesami, dodatkowo z błędem na poz.14 "wypustka z lewej strony litery A w POLSKA" i "przerwane G w GR", piękny stan, gwarancja i opis próby Schmutz.

Fi.339 PV B2
Mi.380 
2 000 PLN
13347

1944 Wodzowie - R.Traugutt; MAJDAN SOPOCKI - FRANKATURA WIELOKROTNA, prawidłowo opłacony pionową parką znaczków za 25 gr. zwykły list z Majdanu Sopockiego do Błażowej; znaczki unieważniono ramkowym kasownikiem prowizorycznym "Majdan Sopocki" z ręcznie wpisaną datą 10/X.44 - do tego czasu na listach z wodzami nieznanym; listy frankowane wielokrotnie mają najwyższe wyceny katalogowe (25+25 gr. Fi.12.000.-); całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Berbeka.

Fi.339+339
Mi.380
16 000 PLN
13348

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Walocha.

Fi.339-41
Mi.380-2
200 PLN
SOLD
13349

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie.

Fi.339-41
Mi.380-2
2 000 PLN
13350

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-2
1 800 PLN
13351

1944 Wodzowie, seria ze znaczkami w odmianach kolejno; b, a, b, gwarancja i oznaczenie kolorów Berbeka.

Fi.339-41
Mi.380-2
350 PLN
13352

1944 Wodzowie, seria stemplowana grzecznościowo antydatowanym (15.8.44) kasownikiem radzieckim z Przemyśla na niemieckim ilustrowanym formularzu pocztowym.

Fi.339-41
Mi.380-2
600 PLN
13353

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach, ilustracje obu stron parek, gwarancja Ryblewski.

Fi.339-41
Mi.380-2
1 485 PLN
SOLD
13354

1944 Wodzowie, seria z oznaczeniem kolorów (339a, 340b, 341b), gwarancja i oznaczenie Wysocki.

Fi.339-41
Mi.380-2
350 PLN
13355

1944 Wodzowie, seria czysta w marginesowych górnych czworoblokach, znaczki za 1 zł. lewe w kolorze niebieskim, a prawe w kolorze jasnoniebieskim, to rzadka kombinacja, piękny stan, gwarancja i opis obu odcieni Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 000 PLN
13356

1944 Wodzowie, seria w na tzw. zawiasach, bardzo intensywne barwy (Fi.2400.-), gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339-41
Mi.380-82
1 620 PLN
SOLD
13357

1944 Wodzowie, seria znaczków na odwrocie karty wydania przedrukowego, skasowana 11.IX - w czwartym dniu obiegu, w Lublinie; znaczek za 1 zł z wyraźnym błędem na poz.8 "kropki między prawym uchem, a okiem i na kołnierzu", w końcowej fazie na tej pozycji pojawiła się trzecia kropka "na czole"; gwarancja i opinia Mikulski.

Fi.339-41
Mi.380-82 
750 PLN
13358

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
2 400 PLN
13359

1944 monografia "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją Andrzeja Myślickiego z kompletem arkuszy nowodruków, podstawowa literatura dla zbieraczy tego okresu, a w szczególności wydania Wodzów.

Fi.339-41
60 PLN
13360

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach, pierwszy znaczek za 1 zł w czworobloku z błędem "duża głowa", gwarancja Korszeń.

Fi.339-41 (341B1)
Mi.380-2
1 500 PLN
SOLD
13361

1944 Wodzowie, trójkowa próba siatkowa typu II w kolorze czerwonym, na papierze żółtawym drzewnym gładkim średnim obustronnie satynowanym naklejonym na gruby pochodzący z gry planszowej papier KOLORYT; według ówczesnych relacji niewielkie kawałki papieru satynowanego naklejano na posiadany pod dostatkiem papier KOLORYT i drukowano na nich próby kolorów, te trafione i nieźle wydrukowane wycinano - niewielka część się zachowała; ze względu na fakturę powierzchni papieru KOLORYT podobnej do faktury papieru wydania definitywnego drukowano na nim bezpośrednio próby jakości druku - są bardzo rzadkie, gwarancja i fotoatest Schmutz.

Fi.339-41 PII
Mi.380-82
7 800 PLN
SOLD
13362

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie, z jednej strony stemplowane z drugiej czyste, parka znaczka za 25 gr. z jednej strony w kolorze czerwonym, z drugiej w kolorze pomarańczowoczerwonym, znaczki za 50 gr. w kolorze ciemnozielonym, a za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim, fotoatest Korszeń.

Fi.339b/h, 340c, 341c
Mi.380-2
2 500 PLN
13363

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU, parka znaczków w kolorze ciemnoczerwonym z obiegu pocztowego stemplowana kasownikiem Lublina z wyróżnikiem r z pierwszego dnia obiegu znaczków za 25 gr. tego wydania - 7.9.1944, prawy znaczek z poz. 23 z błędem "plama nad O - PÓLSKA", unikalny walor o doskonałej prezencji, fotoatest Ceremuga.

Fi.339c B4
Mi.380
2 300 PLN
13364

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.339d/h
Mi.380
900 PLN
13365

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.339d/h
Mi.380
800 PLN
13366

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU - LUBLIN 1r, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w najwyżej wycenianym kolorze cynobrowoczerwonym, unieważniony w pierwszym dniu obiegu 7.9.44 kasownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339h
Mi.380
1 200 PLN
13367

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze cynobrowoczerwonym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.339h
Mi.380
500 PLN
13368

1944 Wodzowie, miejscowy list polecony z Lublina nadany 13.9.44, poniemiecka erka, znaczki za 25 gr. e kolorze cynobrowoczerwonym, znaczek za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim z błędem "duża głowa", ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze, dekoracyjny walor z rzadszą frankaturą, katalog Fischer bez uwzględnienia rzadszych odmian znaczka i błędu 15.000,- zł, gwarancja Korszeń, opis odmian znaczków i błędu na odwrocie koperty.

Fi.339h, 341c B1
Mi.380, 382
6 000 PLN
13369

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w najrzadszym kolorze cynobrowoczerwonym z błędem na poz.12 "przecinek nad T" (Fi.825.-), unieważniony 25.X. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339h B1
Mi.380 
700 PLN
13370

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze cynobrowoczerwonym z błędem "PÓLSKA", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339h B4
Mi.380
480 PLN
13371

1944 Wodzowie, znaczek z poz. 10, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340
Mi.381
120 PLN
13372

1944 Wodzowie, gwarancja Walisch.

Fi.340
Mi.381 
100 PLN
13373

1944 Wodzowie, próba arkuszowa siatkowa w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340 PV
Mi.381
920 PLN
SOLD
13374

1944 Wodzowie - T.Kościuszko; unikalna próba znaczka za 50 gr. typu V w kolorze zielonym i co dla tego typu prób rzadkie unieważniona dwuwierszowym stempelkiem "CHEMIGRAFIA LUBELSKA/Lublin, ul. Rybna 1.", według monografii "POCZTA POLSKA W 1944 ROKU" oznaczono tak znaczki na niektórych arkuszach, jeden z nielicznych ocalałych egzemplarzy; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.340 PV
Mi.381 
3 500 PLN
SOLD
13375

1944 Wodzowie, znaczek za 50 gr z T.Kościuszką i znaczek za 1 zł z H.Dąbrowskim na karcie wydania przedrukowego, skasowane 20.9.44 w Lublinie kasownikiem z wyróżnikiem r; gwarancja Korszeń.

Fi.340, 341, Cp89
Mi.381, 382 
400 PLN
13376

1944 Wodzowie, kartka z Lublina nadana 14.9.44 do Niedrzwicy Dużej, kartka z zawyżona opłatą, charakter filatelistyczny - na odwrocie nie wypisana, rzadka całostka z nadrukiem na ilustrowanym wydaniu z Jagiellończykiem, na odwrocie gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.340, 342, Cp90
4 000 PLN
13377

1944 Wodzowie, narożny czworoblok w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.340b
Mi.381
400 PLN
13378

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.340b
Mi.381
110 PLN
13379

1944 Wodzowie, miejscowy list polecony z Lublina nadany 9.9.44, jest to drugi dzień obiegu znaczków o nominale 50 gr. i 1 zł, poniemiecka erka, znaczek za 50 gr. e kolorze zielonym, znaczek za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim z błędem "duża głowa", ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze, dekoracyjny walor, katalog Fischer bez uwzględnienia błędu 7.500,- zł, gwarancja Korszeń, opis odmian znaczków i błędu na odwrocie koperty.

Fi.340b, 341cB1
Mi.381, 382
6 000 PLN
13380

1944 Wodzowie, list obiegowy wysłany miejscowo w Zamościu 14.9.44 do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Zamościu, opłata zgodna z taryfą pocztową, bardzo dobry stan zachowania, katalog Fischer 6.000,- zł, gwarancja Schmutz.

Fi.340c
Mi.381
3 800 PLN
13381

1944 KRASNYSTAW c, Wodzowie - H.Dąbrowski, narożna parka znaczków za 1 zł. w kolorze niebieskim unieważniona 5.X. eksploatacyjnym kasownikiem typu 146/1 - datownik przedwojenny, bardzo ładny ekspozycyjnie, gdyż mimo dużego rozmiaru datownik zmieścił się na parce w całości, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.341
Mi.382
1 000 PLN