The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Auction 98. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8852

1791 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


180 PLN
8853

1806 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


120 PLN
8854

1807 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - No.31 GRANDE ARMIE, 5 Dywizja Kawalerii gen.Lorge (w składzie 5 korpusu marszałka Lannesa), list wysłany 6.VII w przeddzień powstania Księstwa Warszawskiego, powołanego przez Cesarza Napoleona do życia traktatem pokojowym w Tylży, zawartym po zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Frydlandem 14.VI; pięć dni później wprowadzono zawieszenie broni (19.VI), a traktat podpisano w dniach 7-9.VII; list z "pola walki", napisany 6.VII przez żołnierza (czy raczej oficera) do Francji; bardzo ciekawa treść nawiązująca do historycznych wydarzeń i ziem polskich, mówiąca między innymi o wzięciu do niewoli pułkownika kozaków w okolicach miejscowości Visokie (Wysokie Mazowieckie), jego protestach mówiących coś o zawieszeniu broni, odesłaniu go dla pewności na tyły, a po oficjalnym potwierdzeniu wiadomości o zawieszeniu broni, o wycofaniu się za Narew; czytelna odbitka kasownika nadawczego - No 31 GRANDE ARMEE, odręczna adnotacja o wysokości porta; kompletny historyczny dokument w idealnym stanie zachowania; dołączony angielski opis fascynującej treści listu.


3 600 PLN
8855

1809 Królestwo Westfalii (1807-13); kompletny list wysłany 4.VI z Hagen do Rygi, nadawca listu Johann Elbers był założycielem wielkiej fabryki włókienniczej w Hagen; nazwa miejscowości nadania "Hagen" i wysokość porta "12" wpisane ręcznie czerwonym atramentem; na odwrocie francuski stempel graniczny "9. JUIN 1809"; list przeszedł tranzytem przez Prusy i dalej wielkim traktem Lipawa - Mitawa - Ryga przez niedawno zagarnięty obszar III zaboru rosyjskiego; stąd brak stempla granicznego Księstwa Warszawskiego, walor w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
8856

1810 kompletny składany list z Lwowa do Steyer.


120 PLN
8857

1812 około, obszar I Rzeczypospolitej - DORPAT, jednowierszowy stempel rosyjski z napisem łacińskim DORPAT (Dobin 40.2.07.1.02), czytelnie odciśnięty na liście do Rygi; w 1582 miasto weszło w skład Rzeczypospolitej po pokonaniu cara Iwana Groźnego, król Stefan Batory nadał miastu flagę w polskich barwach narodowych, od 1598 miasto było stolicą województwa dorpackiego, w 1601 szwedzka armia obległa i zdobyła miasto, w 1603 wojska polskie odzyskały miasto, a w 1625 Dorpat ponownie opanowali Szwedzi i już nie powrócił on do Rzeczypospolitej; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; walor w dobrym stanie zachowania (przebarwienia).


240 PLN
8858

1818 około, list wysłany 23.NOV z Legnicy do Szprotawy (Sprottau), dwuwierszowy stempel nadawczy LIEGNITZ; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


40 PLN
8859

1820 około, kompletny rekomendowany niedatowany list wysłany z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa adresowany "Antoniemu Hrabi Stadnickiemu"; czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 9 FEBRUARII, adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych: "30", "46", na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa; walor w dobrym stanie zachowania.


300 PLN
8860

1820 około, 1¼-łutowy list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany jako pospieszny - dopisek "Cito!"; czarny dwuwierszowy stempel nadawczy BRESLAU 11/11; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


30 PLN
SOLD
8861

1820 kompletny list z pełną treścią na papierze stemplowym ze znakiem wodnym i odciśniętą okrągłą pieczęcią z godłem "ZWEY G: GROSCHEN" wysłany 24.V z Kętrzyna do Okonka (Ratzebuhr), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy RASTENBURG 24.MAI; adnotacje dotyczące opłat; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


100 PLN
8862

1825 po, list wysłany z miejscowości Widuchowa do Szczecina, dwuwierszowy stempel nadawczy FIDDICHOW 27 8, na odwrocie stempelek nadejścia i pieczęć urzędowa z godłem "KOENIGL.KREIS.GER.COMMISSION FIDDICHOW"; doskonały stan zachowania.


50 PLN
8863

1825 list wysłany 2.VIII z miejscowości Gollub (Golub) do Strasburga (Brodnica), nazwa miejscowości i data wysyłki wpisane ręcznie.


40 PLN
8864

1825 POCZTA NADZWYCZAJNA - SZTAFETA, według M.Czernika był to rodzaj "ekstrapoczty" - usługi pocztowej służącej "... wyłącznie do przewożenia listów, pieniędzy i paczek do najbliższej stacji pocztowej...", "W Królestwie Polskim rozróżniano sztafety prywatne i rządowe; w zależności od tego, czy przesyłkę przewożono na koszt państwa, czy osoby prywatnej, różniły się one jedynie opłatą taryfową"; kompletny list z pełną treścią wysłany z Tarnogrodu do Sieniawy (ostatnia i przedostatnia stacja na bocznym trakcie pocztowym Zamość-Sieniawa), czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA - TARNOGROD (44x6 mm), data nadania w formie ułamka "19/5 25", dopiski: "franco", "Int Prywat" (Interes Prywatny), "Przez Sztaffete"; papier ze znakiem wodnym - stylizowane drzewo po lewej litery IMR, po prawej OZ SOPOT; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
SOLD
8865

1826 kompletny list wysłany 14.XI z Koszalina do miejscowości Szczecinek (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy COESSLIN 14.NOV., papier z dekoracyjnym znakiem wodnym; całość w dobrym stanie zachowania.


50 PLN
8866

1827 kompletny list z pełną treścią wysłany z niewielkiej miejscowości Miejska Górka do Wschowy (Fraustadt), dwuwierszowy czarny stempel nadawczy GÖRCHEN 17/10, adnotacja "Franco" z dopisaną czerwonym atramentem cyfrą "2"; na odwrocie pieczęć lakowa; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
8867

1827 list tzw. "obciążony" (adnotacja "przytym Złł 50. w patce opieczętowej Sub. Signo K.W.M."), wysłany 23/11 z Rawy do Warszawy, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z dopisaną datą, w tym dwucyfrową roczną; przesyłka w pełni opłacona przez nadawcę - dopisek Franco, a poniżej adnotacja urzędnika "franco 105 gr"; adnotacje dotyczące przesyłek dołączonych do listu "List 2/", "pieniądz 14/" i "300/11"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (na odwrocie dwa niewielkie ślady pozostałości podklejenia taśmą samoprzylepną).


400 PLN
8868

1827 kompletny składany z Lublina do Chełma, stempel nadawczy Lublina typ IB.


60 PLN
8869

1829 koszulka list wysłanego 1.VI ze Strzelna przez Inowrocław do Bydgoszczy, rzadki duży dwuwierszowy stempel nadawczy STRZELLNO (Feuser 350.-), dodatkowo na froncie odciśnięto stempel urzędu tranzytowego INOWRAZLAW; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


160 PLN
8870

1829 kompletny list z Warszawy do Kalisza, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 20mm.


70 PLN
SOLD
8871

1829 obwoluta listu urzędowego ze Lwowa do Wiednia.


60 PLN
8872

1830 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 20 mm.


40 PLN
SOLD
8873

1831 kompletny list urzędowy wysłany z Łańcuta do Przeworska, czarny łukowy z datą stempel nadawczy LANCUT 31 AUG, na odwrocie czarny dwuwierszowy stempel odbiorczy PRZEWORSK 1 SEP i zalepka nadawcy; papier ze znakiem wodnym - HEINZENDORF J.D.; wewnątrz stempelek własnościowy EMIL GĄSKA; dobry stan zachowania.


200 PLN
8874

1832 list urzędowy wysłany 1.IV ze Lwowa do Przeworska, dwuwierszowy łukowy stempel nadawczy Lwów, dopisek "Exoffo" do oznaczania korespondencji urzędowej, poniżej "franco"; na odwrocie efektowna sucho tłoczona zalepka listowa, przerwana, ale w dobrym stanie zachowania, doskonale widoczne detale rysunku godła i inskrypcja wokół niego.


60 PLN
8875

1833 kompletny list z Warszawy do Tarnowa, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 19 mm, stempel "Interes Rządowy" w podwójnej ramce.


50 PLN
SOLD
8876

1833 kompletny składany list z Wiednia do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy Lwowa typ IA.


80 PLN
8877

1833 kompletny z pełną treścią list urzędowy (datowany 2 maja) wysłany ze zbiornicy listów w Jaworowie do Przemyśla, czarny obwódkowy owalny stempel nadawczy IAWOROW; czerwoną kredką zaznaczono wagę przesyłki - półtora łuta; papier ze znakiem wodnym - POTHELOS; na odwrocie zalepka nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


500 PLN
8878

1833 kompletny list z pełną treścią na papierze stemplowym z odciśniętą okrągłą pieczęcią "SECHS-KREUTZER L" z suchym tłoczeniem, wysłany z Sieniawy do Przemyśla, czarny jednowierszowy ramkowy stempel nadawczy SIENIAWA, data nadania w formie ułamka "8/2. 33." dopisana ręcznie, na dole adnotacja dotycząca wagi - 1 1/4 łuta, ukośne kreślenie na krzyż czerwoną kredką, a na odwrocie wpisana cyfra 4; papier ze znakiem wodnym - BRODY i herbem Pilawa; bardzo dobry stan zachowania.


500 PLN
8879

1834 list wysłany ze Środy do Poznania, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy SCHRODA 8/6; całość w dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


40 PLN
8880

1834 list prywatny z treścią wysłany 4/12 z Zgierza do Warszawy, jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA, z dopisaną - co rzadkie - pełną, w tym roczną, datą wysyłki; adnotacja w lewym dolnym rogu "porto opłacone", a obok wpisana wysokość opłaty "30" gr; dodatkowy dopisek dotyczący trasy wysyłki "przez Łowicz"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
8881

1834 kompletny składany list z Wiednia do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy Lwowa typ IA.


40 PLN
8882

1834 kompletny składany list ze Lwowa do Stanisławowa.


50 PLN
8883

1834 list wysłany 18 1 z Warszawy do Lwowa, czerwony stempel nadawczy typu IIIC o średnicy 20 mm; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie pieczęć nadawcy z orłem i stempel odbiorczy łukowy z datą LEMBERG 21 Jan 834; papier z dekoracyjnym znakiem wodnym - siedząca postać z włócznią i lew z mieczem z napisem PRO PATRIA; dobry stan zachowania.


150 PLN
8884

1834 kompletny z pełną treścią list wysłany z Ostrowi Mazowieckiej do Ostrołęki, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA - OSTROW, data nadania w formie ułamka "28/7 34" dopisana ręcznie; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie pieczęć nadawcy z orłem "KROLESTWO POLSKIE BURMISTRZ M.OSTROWI"; papier ze znakiem wodnym - CK ROSEWO i okrągłym medalionem z "kolcami"; całość w dobrym stanie zachowania.


400 PLN
8885

1835 kompletny składany z Lublina z Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Województwa Lubelskiego do Tarnowa, stempel nadawczy Lublina typ IIIC, stempelek kraju pochodzenia z granicy austriackiej "POL", stempel "INTERS RZĄDOWY" w ramce.


85 PLN
SOLD
8886

1835 kompletny z pełną treścią list urzędowy (datowany 12 listopada) wysłany z Jasła do Przemyśla, czarny obwódkowy owalny z ozdobnikami stempel nadawczy IASLO; czerwoną kredką zaznaczono wagę przesyłki - pół łuta; na odwrocie zalepka nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


150 PLN
8887

1835 list urzędowy (datowany 23 maja) wysłany z Sambora do miejscowości Walawa, czarny obwódkowy owalny stempel nadawczy SAMBOR; zaznaczono wagę przesyłki - pół łuta; na odwrocie nietypowa - czarna - zalepka nadawcy; słabszy stan zachowania (wewnątrz ubytki papieru, ślady korników).


200 PLN
8888

1835 list urzędowy (datowany 30 września) wysłany ze zbiornicy listów w Sanoku do Przemyśla, czarny obwódkowy owalny stempel nadawczy SANOK; zaznaczono wagę przesyłki - pół łuta; papier ze znakiem wodnym - sześcioramienna gwiazda; dobry stan zachowania.


150 PLN
8889

1836 kompletny z pełną treścią list urzędowy (datowany 7 listopada) wysłany ze Lwowa do Przemyśla, czarny jednowierszowy stempel nadawczy LEMBERG, zaznaczono wagę przesyłki - pół łuta; na odwrocie zalepka nadawcy z dodatkową, co rzadkie, pieczęcią lakową; bardzo dobry stan zachowania.


180 PLN
8890

1836 kompletny list (datowany 3 lipca) wysłany z Przemyśla do Sambora, nadawca wpisał i podkreślił nazwę miejscowości, z której przesyłka została wysłana, dodatkowo odciśnięto czarny jednowierszowy w ramce stempel nadawczy PRZEMYSL, list na froncie przekreślono ukośnie; słabszy stan zachowania (ślady korników).


150 PLN
8891

1836 kompletny z pełną treścią list urzędowy (datowany 9 maja) wysłany z Rawy Ruskiej do Przemyśla, czarny obwódkowy owalny stempel nadawczy RAWA RUSKA; dokładnie określono drogę pocztową "per Rawa, per Żółkiew, per Lemberg"; papier ze znakiem wodnym - MACEROF i krzyżem maltańskim; na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy; bardzo dobry stan zachowania.


600 PLN