The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 97. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
901

1918 seria pomnikowa, znaczek z brzegowym uszkodzeniem rysunku znaczka.

Fi.2
Mi.2
70 PLN
902

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterkami liter o, gwarancja Korszeń.

Fi.2
Mi.2
20 PLN
903

1918 seria pomnikowa, czworoblok z przesuniętym nadrukiem przechodzącym częściowo na sąsiednie znaczki, górne znaczki podlepka.

Fi.2
Mi.2
120 PLN
904

1918 seria pomnikowa - ŻYCHLIN, znaczek za 5 f./2 gr. ostemplowany rzadkim kasownikiem prowizorycznym w Żychlinie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
120 PLN
905

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
SOLD
906

1918 seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki skasowane 16.1.1919 na karcie przedrukowej wydania warszawskiego datownikiem urzędu Warszawa 1 z wyróżnikiem "q"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4, Cp2I
50 PLN
907

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych czworoblokach, gwarancja Korszeń.

Fi.2-5
Mi.2-5
80 PLN
908

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana, gwarancja Korszeń.

Fi.2-5
Mi.2-5
90 PLN
909

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
910

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z nadrukami odwróconymi, znaczek za 5/2 fen. dodatkowo ze znacznie przesuniętym w lewo, mikroskopijny ślad podlepki, pozostałe mocniejszymi śladami po podlepkach, ładny stan zachowania, gwarancja firmowa Witkowski Poznań, sygnatura Rachmanow, gwarancja Gryżewski.

Fi.2-5 No
2 400 PLN
911

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych arkuszach, liczne błędy i usterki; arkusz znaczka za 5 fen,: poz. 5 "duża kropka", poz. 10 "kropka w prawej cyfrze 5", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 32 "prawa 5 zniekształcona", poz. 45 "podłużna kropka", poz. 52 "prawa 5 przerwane u dołu", arkusz znaczka za 10 fen,: poz. 6 i 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 31 B7 "I zamiast 1", poz. 36 "prawe O otwarte u góry", poz. 45 "podłużna kropka", arkusz znaczka za 25 fen,: poz. 6 "prawa 2 przerwane u góry", poz. 12, 15 i 21 "prawe 2 zniekształcone", poz. 17 "lewe 2 zniekształcone", poz. 38 "obie 5 zniekształcone", arkusz znaczka za 50 fen,: poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 "ścięte z", poz. 25 i 31 "prawe 0 przerwane u góry", poz. 42 "inne zakończenie prawej 5 u dołu", bardzo dobry stan zachowania, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy.

Fi.2-5B
Mi.2-5
2 500 PLN
912

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z nadrukami odwróconymi w bardzo ładnym stanie, Fischer 5.420,- zł, gwarancja Falkowski.

Fi.2-5No
Mi.2-5K
3 800 PLN
913

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
40 PLN
914

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
915

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
916

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
917

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem - nowy nominał na dole znaczka, ciekawe usterki nadruków na obu znaczkach.

Fi.3
Mi.3
120 PLN
918

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
90 PLN
919

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w lewo, gwarancja Walisch.

Fi.3
Mi.3 
70 PLN
920

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
70 PLN
921

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10f/6 gr. z niekatalogowanymi błędami "uszkodzone k" i "wyszczerbione s".

Fi.3 B
60 PLN
922

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. ze znacznym przesunięciem nadruku w pionie, prawie cały napis "Poczta Polska" znajduje się na górze, zamiast na dole znaczka, gwarancja Korszeń.

Fi.3 B
300 PLN
923

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz sprzedażny z błędami: B1 "Poezta", B2, B3, B4, B6, B7, B8.

Fi.3 B1-4, B6-8
Mi.3
380 PLN
924

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z błędem na poz.20 "kropka pomiędzy nóżkami litery k", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3 B3
40 PLN
925

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B
Mi.3 
120 PLN
926

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
927

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
928

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3B2
Mi.3
15 PLN
SOLD
929

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3B2
Mi.3
30 PLN
930

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z błędem "kropka w k w Polska" z różnych faz narastania tego błędu aż do całkowitego rozbicia litery k, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3B3
Mi.3
120 PLN
931

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l u dołu", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.3B8
Mi.3
50 PLN
SOLD
932

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.3No
Mi.3K
70 PLN
933

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
280 PLN
934

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
935

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja Korszeń.

Fi.3No B2
Mi.3K 
200 PLN
936

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem występującym tylko w końcowej fazie druku z poz. 37 "szczątkowo odbita litera F", rzadkie.

Fi.4B17
Mi.4
35 PLN
937

1918 seria pomnikowa, pionowa parka znaczków za 25 fen./10 gr. z nadrukami odwróconymi, gwarancja Korszeń.

Fi.4 No
400 PLN
938

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.4B1
Mi.4 
100 PLN
939

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Gryżewski.

Fi.4No
Mi.4K
360 PLN
940

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

Fi.4No
Mi.4K
200 PLN