The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 97. PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3959

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze zielonym, karta pocztowa na kartonie żółtawym szorstkim wydrukowana w niewielkim nakładzie 200 sztuk; dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp3y
600 PLN
3960

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, część nadawcza karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki), datowana 9.IV, wysłana do mjr.Konrada Rogaczewskiego szefa sztabu konspiracji obozu; rzadki walor (sporządzono 676 kart) w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp6x2A
300 PLN
3961

1943 karta obiegowa o nominale 10 f. na kartonie szarym gładkim, czysta w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8yII
100 PLN
3962

1943 karta obiegowa o nominale 10 f, datowana i wysłana 31 XII , na odwrocie życzenia noworoczne; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8yII
120 PLN
3963

1943 karta świąteczna za 20 f o oliwkowym znaku opłaty z ilustracją Anioł z lutnią autorstwa Antoniego Czerniewskiego wysłana 23.XII, co wyjątkowo rzadkie - ilustrację artystycznie podbarwiono akwarelami; niespotykany, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta ukośnie delikatnie zgięta); gwarancja Korszeń.

Fi.Cp11
1 200 PLN
3964

1943 próbna odbitka grafiki do kartki pocztowej.


280 PLN
3965

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, znaczek z bloku sprzedawanego przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, do tego czasu znaczek opłaty z bloku jest czysty, gwarancja Korszeń.

Fi.(bl.1)
500 PLN
3966

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.

Fi.(bl.2)
150 PLN
3967

1944 Wystawa Filatelistyczna - Dni Morza, pasek znaczków z bloku, gwarancja Korszeń.

Fi.(bl.4)
300 PLN
3968

1944 rocznica obrony Warszawy, parka znaczków z bloku z górnym marginesem, gwarancja Wiatrowski.

Fi.(bl.7)
220 PLN
3969

1944 81. rocznica Powstania Styczniowego, gwarancja Schmutz.

Fi.4Ad
240 PLN
3970

1944 Rocznica Powstania Styczniowego - Traugutt, znaczek za 20 f. w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym gładkim cienkim, (nakład 100 szt.), skasowany 18.VII na całostce "gołąbek" ze znakiem opłaty w kolorze czarnym na kartonie szarym szorstkim; dobry stan zachowania (nieznaczne przebarwienia); gwarancja i opis Korszeń.

Fi.4bx1A, Cp5x2
800 PLN
3971

1944 Syrena, gwarancja Korszeń.

Fi.5IIbx
100 PLN
3972

1944 Święto Morza, seria kasowana, gwarancja Korszeń.

Fi.9-11
300 PLN
3973

1944 Caritas, znaczek na papierze x2, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.9ax2
240 PLN
3974

1944 Rok Olimpijski, seria kasowana w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.12-14
320 PLN
3975

1944 Święto Gór, czworoblok ze stemplem okolicznościowym Rocznicy Poczty Obozowej.

Fi.15
200 PLN
3976

1944 Święto Gór, znaczek za 30 f. w ciemnym odcieniu, gwarancja Korszeń.

Fi.15
60 PLN
3977

1944 Święto Gór, kasowany znaczek za 30 f. w bardzo ciemnym odcieniu, piękny stan, gwarancja Korszeń.

Fi.15
60 PLN
3978

1944 Święto Żołnierza - Husarz, parka znaczków na wycinku z kasownikiem z pierwszego dnia obiegu i stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 4", przyjemna namiastka najdroższego bloku obozowego, gwarancja Korszeń.

Fi.16
250 PLN
3979

1944 Święto Żołnierza - husarz, znaczek kasowany stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 4" na wycinku; 1944 rocznica obrony Warszawy, blok czysty z kasownikiem na marginesie, przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczki; na karcie albumowej z medalowej kolekcji Øivinda Bøhna z Norwegii; gwarancja Krawczyk.

Fi.16, bl.7
280 PLN
3980

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja Korszeń.

Fi.17-21
70 PLN
3981

1944 Herby miast, czysta seria, gwarancja Korszeń.

Fi.17-21
70 PLN
3982

1944 Herby miast - Kraków, do 31.X.1944 opłaty pocztowe były określane w walucie niemieckiej, a od 1.XI - wskutek wstrzymania przez niemiecką komendę obozu wypłat żołdu dla jeńców w bonach opiewających na walutę niemiecką - w walucie obozowej 1Piast=100gr, a jej kurs w stosunku do marki niemieckiej wynosił 1Mk=2Piasty; karta pocztowa z pełną treścią wysłana 24.XII.1944, ofrankowana znaczkiem w starej walucie za 10 fen (20 gr), co odpowiadało taryfie za kartę pocztową do 10 słów; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.18
400 PLN
3983

1944 herby miast, znaczek złamany, gwarancja Korszeń.

Fi.20
10 PLN
3984

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.22
50 PLN
3985

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, czysty znaczek za 30 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.22
50 PLN
3986

1944 Puławski i Kościuszko, czworobloki w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.23-4
650 PLN
3987

1944 Pułaski i Kościuszko, marginesowa seria kasowana w pięknym stanie z nienaruszoną gumą, gwarancja Korszeń.

Fi.23-24
170 PLN
3988

1944 Pułaski i Kościuszko, seria czysta, gwarancja Krawczyk, Korszeń.

Fi.23-24
150 PLN
3989

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.25
50 PLN
3990

1944 26. rocznica odzyskania niepodległości, kasownik pierwszego dnia obiegu, gwarancja Korszeń.

Fi.25
50 PLN
3991

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, parka kasowanych znaczków za 25 gr. na wycinku, gwarancja Korszeń.

Fi.25
120 PLN
3992

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, czysty znaczek za 25 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.25
60 PLN
3993

1944 całostka ((61 x 100 mm) grzecznościowo stemplowana, gwarancja na odwrocie Schmutz.

Fi.25, Cp26
80 PLN
3994

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, czysty znaczek za 50 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.26
60 PLN
3995

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kasowany marginesowy znaczek za 50 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.26
50 PLN
3996

1944 Święto Artylerii, znaczek za 20 gr. w kolorze szarozielonym, gwarancja Korszeń.

Fi.27
60 PLN
3997

1944 Powstanie Wielkopolskie, kasowany znaczek za 20 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.28
40 PLN
SOLD
3998

1944 Powstanie Wielkopolskie, czysty znaczek za 20 gr. gwarancja Korszeń.

Fi.28
50 PLN