The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 97. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8232

1910 I Poznański Tydzień Lotniczy, bardzo rzadka kartka wysłana w ostatnim dniu zawodów 28.6.10, widokówka okolicznościowym nadrukiem i zdjęciem pionierskiego samolotu, unikalna kartka z pierwszej poczty lotniczej na terenach Polski w bardzo dobrym stanie, katalog Fischer cena amatorska.

Fi.1
10 000 PLN
8233

1912 I Poznański Tydzień Lotów Sportowych, bardzo rzadka kartka wysłana w pierwszym dniu zawodów 1.6.12, widokówka z widokiem Zeppelina nad Poznaniem, unikalna kartka z pierwszych poczt lotniczych na terenach Polski w bardzo dobrym stanie, katalog Fischer cena amatorska.

Fi.2
9 000 PLN
8234

1918 Poczta wojskowa Wiedeń - Kraków - Lwów - Kijów, wycinek koperty przesłanej 17.IV ze Lwowa ofrankowanej znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji na tej trasie.


Mi.225-227x 
80 PLN
8235

1919 list lotniczy z Warszawy do Gdańska, prawidłowo opłacony ze specjalną opłatą lotniczą i nalepką LOPP, na odwrocie stempel odbiorczy.


350 PLN
8236

1923 "C.F.R.N.A." ekspresowy polecony list lotniczy wysłany 27.IX z Warszawy do Zurychu, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z dopisaną należności "6000", stempelek "Par avion", na odwrocie datownik odbiorczy ZURICH z 3.X; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.137-40, 143, 164
Mi.173-78, 181, 182
1 200 PLN
8237

1923 lotniczy list polecony z Warszawy do Gdańska, opłatę za przesyłkę lotniczą pobrano gotówką - stempel "Perçu fres ........ mks. ........" w ramce z ręcznie wpisana kwotą 200 mk, stempel z Gdańska "Mit Flugpost befördert / Flugpostamt Danzig", kartka nie doręczona zwrócona do nadawcy.


350 PLN
8238

1924-25 Znaczki składkowe LOPP - Warszawa - Śmigło i Skrzydła, znaczki czyste za 1 gr. w kolorze pomarańczowym i za 50 gr. w kolorze niebieskim, jako dodatek do najrzadszego - za 1 zł w kolorze fioletowym (Fi.cena amatorska), lekkie ślady podlepek.

Fi.17 (11, 16)
800 PLN
8239

1925 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, dwa górne znaczki z podlepką.

Fi.3B
50 PLN
8240

1925 "AEROLOT"/"AEROLLOYD" połączenie Lwów-Warszawa-Gdańsk, list ze Lwowa do Warszawy nadany 11.IX na terenie Targów Wschodnich we Lwowie, znaczki skasowane datownikiem okolicznościowym "LWÓW TARGI WSCHODNIE" z wyróżnikiem "b" (Myślicki 21 007), dodatkowy stempel "Targi Wschodnie 5-15-IX-1925 POCZTA LOTNICZA POSTE AERIENNE" (Myślicki 25 207 - najwyższy stopień rzadkości D), na odwrocie datownik odbiorczy z 12.IX i ramkowy stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą"; stempelek własnościowy "H.Górny"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.33b
400 PLN
8241

1925 "CIDNA" połączenie lotnicze Warszawa-Praga-Innsbruck-Zurych-Bazylea-Paryż, list lotniczy wysłany 16.VI z Warszawy do Zurychu, dodatkowy fioletowy stempel "Pierwszym Lotem Warszawa Zürich/ Par Prémier Vol Varsovie-Zürich"; stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z wpisaną liczbą "6", stempelek "Par avion", na odwrocie datownik odbiorczy ZURICH 17.VI.25; jedna z najrzadszych polskich przesyłek lotniczych - lotem tym przewieziono zaledwie 40 sztuk poczty!!! całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.36b
3 600 PLN
8242

1925-9 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, zestaw nalepek bez gumy.


150 PLN
8243

1925-35 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa, wszystkie w bardzo dobrym stanie, jedna ze śladem po podlepce.


200 PLN
8244

1926 "AEROLOT" list lotniczy (druki) wysłany 13.II z Krakowa do Warszawy, przesyłka opłacona 5 gr + opłata lotnicza 20 gr, stempelki "Poczta Lotnicza Kraków 1." i "Par avion"; na odwrocie datownik odbiorczy WARSZAWA 1 z wyróżnikiem "2c" i stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą"; dobry stan zachowania (ślady archiwizacji).

Fi.209I, 210I, 217, 218
Mi. 225, 226, 237I, 238I
200 PLN
8245

1926 karta pocztowa (druki) przesłana 5.VIII z Krakowa pocztą lotniczą do Wiednia, a stamtąd poczta zwykłą do Schwarzenbach, stempel tranzytowy Wiedeń i datownik odbiorczy; stempelki "Poczta Lotnicza Kraków 1.", "Par avion", "Poste aerienne"; bardzo dobry stan zachowania (bez tekstu na odwrocie).


250 PLN
8246

1927 Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych w Pradze, nowodruk specjalnej nalepki dla przesyłek balonowych, przesłanych dwoma polskimi balonami w czasie tych zawodów; przeznaczony dla balonu "Lwów", łączny nakład oryginalnych nalepek wynosił 352 sztuki z czego 48 sztuk nieząbkowanych, każdy z balonów zabrał do swojej gondoli po 50 kart w tym 10 z nalepkami nieząbkowanymi; oferowany tu nieząbkowany nowodruk sporządzono w kolorze ceglastym na białym, grubym papierze; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.(2b)
250 PLN
8247

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
20 PLN
8248

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
20 PLN
8249

1928 III Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Warszawie, karta polecona (Fi.+450.-) z nieząbkowaną nalepką dodatkowej opłaty sporządzoną w nakładzie zaledwie 300 sztuk, przewieziona balonem "Poznań", który lądował w miejscowości Kuźnica, gdzie ostemplowano znaczki i dostawiono stempelek polecenia z dopisanym numerem 11; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.3b
1 200 PLN
8250

1928 list lotniczy z Warszawy do Lwowa, znaczek skasowany 23.II datownikiem okolicznościowym "I.A.T.A. ZJAZD w LUTYM 1928 w WARSZAWIE" (Myślicki 28 001), dodatkowy stempel okolicznościowy stosowany do przesyłek lotniczych "Association Internationale du Trafic Aerien a Varsovie" (Myślicki 28 202) oba stemple o najwyższym stopniu rzadkości - D, oraz "SAMOLOTEM" i "POBRANO/PERÇU zł... gr..." z dopisaną kwotą "5"; na odwrocie datownik WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY z wyróżnikiem "b" z dnia 23.II, na froncie datownik odbiorczy LWÓW 1 z wyróżnikiem "2l" i stempelek lotniczy "NADESZŁO POCZTĄ LOTNICZĄ."; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.59
400 PLN
8251

1928 Poczta lotnicza z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie, list polecony (przesyłka o numerze 60) ofrankowany m.in. paskiem znaczków z bloku 1 wysłany 4.V do Wiednia, dodatkowy stempel "Par Avion. - Samolotem Exposition Philatèlique" (Myślicki 28 203 - stopień rzadkości C); kasownik odbiorczy na froncie; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.60; 235-236
1 000 PLN
8252

1929 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - nowe godło LOPP, znaczek kasowany za 5 gr. w kolorze pomarańczowym, znaczek za 50 gr. jako dodatek.

Fi.27, (29)
20 PLN
8253

1929 nalepka Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

Fi.39
20 PLN
8254

1929 list z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Katowice, przewieziono 210 listów, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.81
160 PLN
8255

1929 Otwarcie Linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, okolicznościowy czerwony stempelek z zaznaczoną trasą lotu i napisem "I Lot Katowice - Poznań", 1.VI lotem tym przewieziono zaledwie 80 przesyłek; bardzo dobry stan zachowania; sygnowany R.Tocila, gwarancja Vaumund PP.

Fi.93a
400 PLN
8256

1929 list z pierwszego lotu na trasie Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, przewieziono 150 sztuk takich przesyłek.

Fi.93c
260 PLN
8257

1929 Szwajcaria, rzadka karta lotnicza prywatnego nakładu wydana z okazji Międzynarodowego Meetingu Lotniczego Zurich 1927, dofrankowana i przesłana 5.X pocztą lotniczą z Zurychu do Bazylei, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


200 PLN
8258

1929 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, nalepka propagandowa z napisami w języku angielskim na której dokonano przedruków "Międz.Zawody Balonów" wraz z sylwetką balonu z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych w Poznaniu, czyste, dobry stan zachowania (dwie naturalne fałdki w papierze).


40 PLN
8259

1929 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu, nalepka propagandowa z napisami w języku polskim na której dokonano przedruków "Międz.Zawody Balonów" wraz z sylwetką balonu z okazji Międzynarodowych Zawodów Balonowych w Poznaniu, czyste, dobry stan zachowania.


40 PLN
8260

1930 Polska-Ameryka, list lotniczy z Warszawy do Peoria przesłany lotem Warszawa-Chicago (przewieziono 53 sztuki poczty), znaczki skasowane 29 V datownikiem WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY, dodatkowy stempel okolicznościowy stosowany wyłącznie tego dnia "U.S.A.-Canada-Cuba-Mexico-Panama-Peru-Polska I Lot Pocztowy First Flight" (Myślicki 30 201 - najwyższy stopień rzadkości D); na odwrocie adnotacja odbiorcy "Received at Peoria, Ill June, 10, 1930 P.F.Robertson"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania; stempelek własnościowy B.B.JOFFE.

Fi.100b
1 000 PLN
8261

1930 Szwecja, I lot Kalmar - Sztokholm, list lotniczy wysłany 2.6, kasownik odbiorczy.


Mi.175, 213 
50 PLN
8262

1931 list z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Saloniki, na tej trasie przewieziono zaledwie 102 takie przesyłki.

Fi.110c
300 PLN
8263

1931 Niemcy, widokówka reklamująca AEROBUS - regularne (co godzinę) połączenie lotnicze Kolonia-Frankfurt, wysłana 17.6 pocztą lotniczą z Erfurtu do Frankfurtu, bardzo ładnie odciśnięty lotniczy stempelek odbiorczy "Mit Luftpost befordert/ Frankfurt (Main) 2 Flughafen"; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.378, 379
160 PLN
8264

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot Polarny POLARFAHRT - poczta radziecka, polecona widokówka prawidłowo opłacona znaczkami nieząbkowanymi poczty sterowcowej przesłana 25.VII z Leningradu na lodołamacz Małygin, kasownik odbiorczy z 27.VII, a następnie dosłana do Lorch, dodatkowe stemple okolicznościowe, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (Sieger 120).


Mi.402A, 404A
500 PLN
8265

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot na Islandię, dosyłka z Holandii, widokówka wysłana 24.VI z Gravenhagen do Rejkjawiku, zielony trójkątny stempel okolicznościowy lotu, kasownik odbiorczy 1.VII; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (Sieger 113).


600 PLN
8266

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot do Ameryki Południowej, poczta paragwajska, znaczek z 5 cts. skasowany na wycinku datownikiem Aeropostale i stemplem okolicznościowym lotu (Sieger 131I).


80 PLN
8267

1932 wydanie na przesyłki lotnicze, 10 + 15 + 20 + 30 gr - frankatura czterokolorowa, zagraniczny list lotniczy wysłany 1.11 z urzędu Kraków 1 do Nottingham w Anglii, przesyłkę opłacono znaczkami w wysokości 1 zł (60 gr list + obowiązkowa dopłata lotnicza 40 gr); na odwrocie datowniki tranzytowe: WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY z tego samego dnia i francuski PARIS GARE DU NORD AVION z 3-XI; dodatkowe stempelki: "Poczta Lotnicza KRAKÓW 1", "POSTE AERIENNE", "Nadeszła pocztą lotniczą"; dekoracyjna koperta firmowa TOWARZYSTWO HANDLOWE "IRWING" KRAKÓW; efektowna całość w dobrym stanie zachowania; stempelek własnościowy "H.Górny".

Fi.220, 221, 222, 224
Mi.228, 229, 230, 232
700 PLN
8268

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 3 lot do Ameryki Południowej, poczta argentyńska, widokówka wysłana 22.IV z Buenos Aires do Niemiec (Sieger 152III).


200 PLN
8269

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 4 lot do Ameryki Południowej - poczta brazylijska, karta pocztowa ofrankowana specjalnym znaczkiem dla poczty zeppelinowej wysłana 5.V z RIo de Janeiro do Niemiec (Sieger 158A).


150 PLN
8270

1933 Austria, polecony list lotniczy, wysłany 11.V z Wiednia do Budapesztu; koperta pionowo złożona, wycięty adres nadawcy, stemple odbiorcze na odwrocie.


Mi.473-477 
50 PLN
8271

1934 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Wilno - samolot PZL P-11 w locie oraz postać w masce przeciwgazowej i kombinezonie ochronnym, kasowany znaczek za 5 gr. w kolorze brązowym.

Fi.60
20 PLN