The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 97. Danzig

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7535

1807 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list z okresu Księstwa Warszawskiego wysłany 28.V. bezpośrednio z Gdańska - miejsca operowania Legii Północnej, czysto odbity kasownik nadawczy - No 46 GRANDE ARMEE (10 Korpus), na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta i przeadresowanie na Caen; na odwrocie stempel odbiorczy z VIRE i sygnatura ołówkiem Feuser?, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.


2 800 PLN
7536

1896 COURIER, znaczek za 3 pf. prywatnej poczty kurierskiej w Gdańsku, koncesja obejmowała, poza miastem, przedmieścia i osady nie posiadające urzędów poczty państwowej, lekko zgięty narożnik.

Fi.KSZP 2II
Mi.2II 
60 PLN
7537

1916 Gdańska Dywizja Piechoty - Infanterie Division Danzig, widokówka wysłana 15.8 z frontu wschodniego za pośrednictwem poczty polowej tej jednostki do Legnicy, odciśnięty datownik z wyróżnikiem "b", pieczęć formacyjna; walor w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
7538

1920 frankatura mieszana różnych wydań przedrukowych, list polecony wysłany 3.XI z urzędu Gdańsk 1 do Hamburga; stempelek cenzury gdańskiej 15; przesyłka ocenzurowana w Niemczech - okrągły stempelek z liczbą XVII) i zabezpieczona zalepką; datownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.16, 17, 25
150 PLN
7539

1920 wydanie prowizoryczne, seria kasowana, gwarancja Krawczyk.

Fi.16-20
50 PLN
7540

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach.

Fi.16-20
160 PLN
7541

1920 wydanie prowizoryczne, grzecznościowo kasowany znaczek za 25 Pf. z błędem na poz. "zniekształcone gwiazdki", gwarancja Krawczyk.

Fi.18b
20 PLN
7542

1920 wydanie prowizoryczne, list z Oliwy do Berlina, gwarancja pod znaczkiem Schuler.

Fi.19
50 PLN
7543

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z podwójnym nadrukiem nowej wartości, gwarancja Mikstein.

Fi.19Np
230 PLN
7544

1920 wydanie prowizoryczne, seria oryginalnie kasowana, gwarancja Krawczyk.

Fi.21-25
50 PLN
7545

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach, różne poddruki - tanie odmiany.

Fi.26-31
400 PLN
7546

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 Mk./7.5 Pf., z poddrukiem szpice w dół, oryginalnie kasowany stemplem korkowym (Mi.55 euro), gwarancja Krawczyk

Fi.31II
130 PLN
7547

1920 wydanie prowizoryczne - mały innendienst, znaczek z nadrukiem typ 9, przecinek pod literą z w Danzig, plamki na lewym marginesie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.32
1 300 PLN
7548

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 40 pf., rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.600 euro, Fi.1200.-); ciekawe bo górne nadruki przesunięte są w lewo, a dolne w prawo; gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.38a
1 000 PLN
7549

1920 wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze, czworoblok znaczków za 1 mk./40 pf. z podwójnym nadrukiem z poz.65/76 (Fi.16000.-), opisany przez L.Schmutza w "Przeglądzie Filatelistycznym" 11/2007; w Niemczech spotyka się z rzadka inne nominały (40 i 60 pf.) z tej serii, ale oferowany tu - najrzadszy, sprzedano jedynie do kilku polskich zbiorów, pochodzi z fragmentu arkusza o wyraźnym wzajemnym przesunięciu nadruków co widać na skanach szczegółów, ma pełną oryginalną gumę bez podlepki ani jej śladów, podwójna gwarancja Schmutz.

Fi.46 Np
Mi.52 DD
12 800 PLN
7550

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/7½ Pf karta, czysta (Fi.50.-).

Fi.Cp6
40 PLN
7551

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/7½+30/7½ Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta (Fi.100.-).

Fi.Cp7
100 PLN
7552

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta (Fi.100.-).

Fi.Cp9
60 PLN
7553

1920 wydanie przedrukowe, sekretnik w dobrym stanie zachowania (Fi.25.-).

Fi.Cs1
30 PLN
7554

1920 wydanie przedrukowe, przekaz pocztowy, prawa część zgięta w miejscu oddzielania, niewielkie przebarwienia (Fi.60.-).

Fi.Pp1
Mi.A1 
40 PLN
7555

1921 kartka z Gdańska do Niemiec.

Fi.20, 24, 67, 78
60 PLN
7556

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, oryginalnie kasowana seria nacinana, gwarancja Krawczyk.

Fi.47-56
Mi.53-62
300 PLN
7557

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, czysta seria nacinana (Fi.300.-).

Fi.47-56
Mi.53-62
300 PLN
7558

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, nacinany znaczek za 10 Pf. z niekatalogowanym błędem na poz.75 "uszkodzony proporzec", pozostałe znaczki gratis !!!; gwarancja i opis pozycji i błędu Schmutz,

Fi.48 B
Mi.54 
200 PLN
7559

1921 DANZIG SCHELLMÜHL - Gdańsk Młyniska, nacinany znaczek za 25 Pf Koga z oryginalnego obiegu, skasowany 14.4 idealnie odciśniętym datownikiem; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.49
Mi.55
80 PLN
7560

1921 list z Sopotu do Niemiec.

Fi.49, 55, 56
120 PLN
7561

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, ząbkowany znaczek za 25 Pf z błędem "czerwona rafa na lewo od statku", oryginalnie kasowany, gwarancja Krawczyk.

Fi.57 B
Mi.63
100 PLN
7562

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, seria ząbkowana, oryginalnie kasowana (Fi.120.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.57-59
Mi.63-65
100 PLN
7563

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, seria ząbkowana w czworoblokach (Fi.560.-).

Fi.57-59
Mi.63-65 
480 PLN
7564

1921 wydanie na przesyłki lotnicze (samolot nad miastem), oryginalnie kasowana seria (Fi.320.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.60-65
Mi.66-71
260 PLN
7565

1921 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczków za 60/75 Pf.

Fi.66
Mi.72
60 PLN
7566

1921 wydanie przedrukowe, znaczek z obiegu pocztowego.

Fi.66
15 PLN
7567

1921 herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, znaczek za 2 MK. bez poddruku oryginalnie kasowany (Mi.110 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.79 MK1
Mi.85 F 
220 PLN
7568

1921 II wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, karta 15 Pf na kartonie białym; pęknięta pionowa kreska i przerwa w najniższej linii adresowej, czysta (karta bez błędów Fi.40.-).

Fi.Cp10az
Mi.P10b
40 PLN
7569

1921 II wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 30+30 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, karton piaskowy; karta na zgięciu nieco nadwyrężona.

Fi.Cp12bx
Mi.P13 
50 PLN
7570

1921 wydanie definitywne, podwójna całostka z opłacona odpowiedzią z błędem "przedłużona kreska rozdzielająca stronę adresową", a na części na odpowiedź "przesunięta kreska rozdzielająca stronę adresową".

Fi.Cp12bx
30 PLN
7571

1921 II wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 40 Pf całostka czysta (Fi.40.-).

Fi.Cp13
Mi.P12
40 PLN
7572

1921 VI wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 20 Pf, przerwy w kropkowanych liniach adresowych: nad grubą linią (na prawo od środka); czysta.

Fi.Cp14
40 PLN
7573

1921 VI wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, karta za 20 Pf, dofrankowana i wysłana 12.5.22 z urzędu Danzig Langfuhr (Gdańsk Wrzeszcz) do Berlina; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp14, 104, 62S
80 PLN
7574

1921 VI wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 20+20 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią; czysta.

Fi.Cp15
150 PLN