The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 97. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4372

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze czerwonym na tak zwanych zawiasach, widok obu stron, gwarancja Schmutz.

Fi.339
Mi.380
550 PLN
4373

1944 Wodzowie, dwie parki na tak zwanych zawiasach, widok obu stron.

Fi.339
Mi.380
1 100 PLN
4374

1944 Wodzowie, arkuszowa próba siatkowa typu V w kolorze czerwonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339 PV
Mi.380
750 PLN
4375

1944 Wodzowie - R.Traugutt; unikalna dotąd niekatalogowana próba typu VI w kolorze cynobrowoczerwonym, bardzo zbliżona do ciętego znaczka definitywnego za 25 gr. (Fi.8000.-) o tej właśnie barwie, jedyny w arkuszu egzemplarz z błędem na poz.23 "Ó w PÓLSKA"; prawdopodobnie ze względu na plamy zielonej farby (drukowano nią próby i znaczki za 50 gr.) mogły nie zachować się inne egzemplarze takich prób, jak dotąd to jedyny znany egzemplarz takiej próby, gwarancja i pełny opis typu, koloru i błędu Schmutz.

Fi.339 PVI B4
Mi.380 
8 000 PLN
4376

1944 Wodzowie - R.Traugutt, oryginalny narożnikowy cięty znaczek za 25 gr. (Fi.8000.-), jako dodatek bardzo niebezpieczne fałszerstwo - przeróbka prawdziwego znaczka ząbkowanego; zwraca uwagę mniejsza szerokość jego marginesów, fragmenty ząbkowania zostały wycięte i delikatnie wyretuszowane, potem na całości położono gumę; cenny walor do specjalizowanego eksponatu wystawowego; pochodzi z kolekcji Grabowskiego, gwarancja i opis prawdziwego znaczka Schmutz.

Fi.339 nz, 339 FFi
Mi.380 
7 000 PLN
4377

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach, znaczek za 1 zł (lewy górny w czworobloku) z błędem "duża głowa", gwarancja Ryblewski.

Fi.339--41 (341B1)
Mi.380-2
1 600 PLN
SOLD
4378

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Walocha.

Fi.339-41
Mi.380-2
320 PLN
4379

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie.

Fi.339-41
Mi.380-2
2 000 PLN
4380

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-2
1 800 PLN
4381

1944 Wodzowie, seria ze znaczkami w odmianach kolejno; b, a, b, gwarancja i oznaczenie kolorów Berbeka.

Fi.339-41
Mi.380-2
350 PLN
4382

1944 Wodzowie, seria stemplowana grzecznościowo antydatowanym (15.8.44) kasownikiem radzieckim z Przemyśla na niemieckim ilustrowanym formularzu pocztowym.

Fi.339-41
Mi.380-2
600 PLN
4383

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie, seria kasowana eksploatacyjnym "małym" kasownikiem lubelskim, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, kasowniki inne jak "LUBLIN 1 r" są na znaczkach Wodzów rzadkie, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339-41
Mi.380-82
750 PLN
SOLD
4384

1944 Wodzowie, seria czysta w marginesowych górnych czworoblokach, znaczki za 1 zł. lewe w kolorze niebieskim, a prawe w kolorze jasnoniebieskim, to rzadka kombinacja, piękny stan, gwarancja i opis obu odcieni Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 000 PLN
4385

1944 Wodzowie, seria w na tzw. zawiasach, bardzo intensywne barwy (Fi.2400.-), gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339-41
Mi.380-82
1 800 PLN
4386

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
2 400 PLN
4387

1944 monografia "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją Andrzeja Myślickiego z kompletem arkuszy nowodruków, podstawowa literatura dla zbieraczy tego okresu, a w szczególności wydania Wodzów.

Fi.339-41
60 PLN
4388

1944 Wodzowie, fałszerstwo próby siatkowej w barwie jasnoczerwonej, fałszerstwo wykonano ta samą techniką co próby oryginalne, różniące się nachyleniem rastra; w oryginalnych linie te są pod kątem 45ᵒ do podstawy, w fałszerstwie natomiast pod kątem 65ᵒ i 25ᵒ. Fałszerstwo to zostało opisane w książce "Fałszerstwa znaków pocztowych PRL" autorstwa M. Perzyńskiego i J. Kapkowsiego. Według autorów fałszerstwa te pojawiły sie 1948 roku i są obecnie bardzo rzadkie. Fotopinia Korszeń.

Fi.339-41 PII FALSE
7 000 PLN
4389

1944 Wodzowie, seria arkuszowych prób siatkowych typu V - z nieopiłowanymi marginesami, piękny stan, gwarancja Krawczyk, z opisem Schmutz.

Fi.339-41 PV
Mi.380-82 
3 600 PLN
SOLD
4390

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze jasnoczerwonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339a
Mi.380C
125 PLN
SOLD
4391

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie, z jednej strony stemplowane z drugiej czyste, parka znaczka za 25 gr. z jednej strony w kolorze czerwonym, z drugiej w kolorze pomarańczowoczerwonym, znaczki za 50 gr. w kolorze ciemnozielonym, a za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim, fotoatest Korszeń.

Fi.339b/h, 340c, 341c
Mi.380-2
2 500 PLN
4392

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU, parka znaczków w kolorze ciemnoczerwonym z obiegu pocztowego stemplowana kasownikiem Lublina z wyróżnikiem r z pierwszego dnia obiegu znaczków za 25 gr. tego wydania - 7.9.1944, prawy znaczek z poz. 23 z błędem "plama nad O - PÓLSKA", unikalny walor o doskonałej prezencji, fotoatest Ceremuga.

Fi.339c B4
Mi.380
2 300 PLN
4393

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.339d/h
Mi.380
900 PLN
4394

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.339d/h
Mi.380
800 PLN
4395

1944 Wodzowie, czworoblok w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopola zagięte w pionie, ilustracja obu stron czworobloku, same znaczki wartość Fischer 1.660,- zł, gwarancja i oznaczenie Korszeń.gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.339d/h
Mi.380
1 300 PLN
SOLD
4396

1944 Wodzowie, miejscowy list polecony z Lublina nadany 13.9.44, poniemiecka erka, znaczki za 25 gr. e kolorze cynobrowoczerwonym, znaczek za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim z błędem "duża głowa", ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze, dekoracyjny walor z rzadszą frankaturą, katalog Fischer bez uwzględnienia rzadszych odmian znaczka i błędu 15.000,- zł, gwarancja Korszeń, opis odmian znaczków i błędu na odwrocie koperty.

Fi.339h, 341c B1
Mi.380, 382
6 500 PLN
4397

1944 Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w najwyżej wycenianym kolorze cynobrowoczerwonym, dodatkowo z błędem na poz.14 "wypustka na A w POLSKA" (Fi.825.-) gwarancja z opisem koloru Schmutz.

Fi.339h B2
Mi.380 
500 PLN
4398

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze cynobrowoczerwonym z błędem "PÓLSKA", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339h B4
Mi.380
480 PLN
4399

1944 Wodzowie, znaczek z poz. 10, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340
Mi.381
120 PLN
4400

1944 Wodzowie, znaczek z obiegu pocztowego unieważniony kasownikiem z Rzeszowa, gwarancja Schmutz.

Fi.340
Mi.381
100 PLN
SOLD
4401

1944 Wodzowie, gwarancja Walisch.

Fi.340
Mi.381 
100 PLN
4402

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, niebezpieczne fałszerstwo na szkodę zbieraczy; oryginalny list wojskowy z prawdziwą cenzurą na odwrocie i wszelkimi cechami użytkowego obiegu pocztowego, z doklejonym prawdziwym znaczkiem, który unieważniono fałszywym kasownikiem podobnym do oryginalnego typu 251/2, bardzo ciekawe do zbioru specjalizowanego "Wodzów" i dla badaczy obiegu pocztowego w latach 1944-45.

Fi.340 FFi
Mi.381 False 
600 PLN
4403

1944 Wodzowie, znaczek za 50 gr z T.Kościuszką i znaczek za 1 zł z H.Dąbrowskim na karcie wydania przedrukowego, skasowane 20.9.44 w Lublinie kasownikiem z wyróżnikiem r; gwarancja na znaczkach Krawczyk.

Fi.340, 341, Cp89
Mi.381,382 
400 PLN
4404

1944 Wodzowie, kartka z Lublina nadana 14.9.44 do Niedrzwicy Dużej, kartka z zawyżona opłatą, charakter filatelistyczny - na odwrocie nie wypisana, rzadka całostka z nadrukiem na ilustrowanym wydaniu z Jagiellończykiem, na odwrocie gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.340, 342, Cp90
4 000 PLN
4405

1944 kartka polecona nadana 18.9.44 z Łańcuta do Leżajska, kartka wydania prowizorycznego i parka znaczków serii Wodzowie za 50 gr. (opłata za polecenie) unieważnione stemplem prowizorycznym Łańcuta, poniemiecka erka, dekoracyjny i rzadki walor w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.340, Cp89
4 000 PLN
4406

1944 Wodzowie, narożny czworoblok w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.340b
Mi.381
400 PLN
4407

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.340b
Mi.381
110 PLN
4408

1944 LUBARTÓW, Wodzowie znaczek w kolorze zielonym unieważniony eksploatacyjnym kasownikiem typu 172/1 - przedwojenny kasownik, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.340b
Mi.381
250 PLN
SOLD
4409

1944 Wodzowie, miejscowy list polecony z Lublina nadany 9.9.44, jest to drugi dzień obiegu znaczków o nominale 50 gr. i 1 zł, poniemiecka erka, znaczek za 50 gr. e kolorze zielonym, znaczek za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim z błędem "duża głowa", ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze, dekoracyjny walor, katalog Fischer bez uwzględnienia błędu 7.500,- zł, gwarancja Korszeń, opis odmian znaczków i błędu na odwrocie koperty.

Fi.340b, 341cB1
Mi.381, 382
6 500 PLN
4410

1944 Wodzowie, dwie parki na tak zwanych zawiasach, widok obu stron.

Fi.341
Mi.382
950 PLN
SOLD
4411

1944 Wodzowie, znaczek stemplowany, gwarancja Korszeń.

Fi.341
Mi.382
130 PLN