The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 97. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4128

1914 kartka z Niemiec do obozu jenieckiego dla Niemców umiejscowionego kopalni w Mysłowicach, rzadki stempel cenzury obozu "C.R.I.".


120 PLN
4129

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "5763/1939" datowany 14.XII wysłany do Warszawy; okrągła pieczęć obozowa z godłem; dobry stan zachowania.


50 PLN
4130

1939 Oflag Xa - listownik (nietypowy formularz) wysłany 4.11 z obozu do Częstochowy; stempelek cenzury obozowej "Geprüft Postüberwachung Oflag Xa" z parafką cenzora.


60 PLN
4131

1939 Oflag XIB - listownik wysłany 13.12 z obozu do Rybnika, stempelek cenzury obozowej z parafką cenzora, wczesny rodzaj formularza.


60 PLN
4132

1939 Internowanie w Szwajcarii, widokówka z Lugano z francuskim napisem "Hommage de la Maison Eredi Finzi, Lugano, aux Soldats polonais internes en Suisse" (W hołdzie żołnierzom Polskim internowanym w Szwajcarii); niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


40 PLN
4133

1939 Oflag IIB - ręcznie wykonany formularz, wszystkie napisy i liniatura sporządzone odręcznie tuszem!!! karta datowana 15.XII, wysłana 11.12 z obozu do Poznania, datownik nadawczy ARNSWALDE z wyróżnikiem "c", stempelek cenzora obozowego z parafką; wczesny i niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


320 PLN
4134

1939 kartka od Polaka internowanego w Rumunii z obozu w Calimanetsi 11.11.39 do Sanoka, stempelek niemieckiej cenzury.


80 PLN
4135

1939 (?) Stalag XIIB - formularz ewidencyjny Niemieckiego Czerwonego Krzyża o numerze 241607, odcinek 2 wysłany do Krakowa, stempelek cenzora obozowego nr.10; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

W niektórych obozach zawiadamianie rodzin o pobycie jeńca w niewoli odbywało się za pośrednictwem Niemieckiego Czerwonego Krzyża (DRK), jeniec otrzymywał specjalny czteroczęściowy formularz, z którego po rozdzieleniu każda część stanowiła rodzaj karty pocztowej służącej do: 1 - założenia kartoteki jeńca w DRK, 2 - korespondencji jeńca z rodziną (zawiadomienie o pobycie jeńca w niewoli), 3 - odpowiedzi rodzinie do jeńca, 4 - uzupełnienia informacji o rodzinie jeńca przesyłanej do DRK w Berlinie; jeniec wypełniał odpowiednie rubryki w częściach 1, 2, 3, a całość zwracał do komendy obozu, która odcinek 1 odsyłała bezpośrednio do DRK, odcinki 2, 3, 4 wysyłano razem do rodziny jeńca, która na części 3 odpowiadała jeńcowi, a 4 część wypełniała i zwracała urzędom niemieckim, które przesyłały ją do DRK w Berlinie.


200 PLN
4136

1940 Poczta Polowa dla internowanych w Szwajcarii -żołnierz siedzący pod drzewem, czysty znaczek za (20 rp).

Fi.1
70 PLN
4137

1940 Poczta Polowa dla internowanych w Szwajcarii Polaków, kasowany znaczek za (20 rp).

Fi.2
100 PLN
4138

1940 Internowanie w Szwajcarii - koperta wydana nakładem YMCA, na papierze szarym, wysłana z obozu Büren do ambasady polskiej w Bernie, stempelek cenzora 351, zalepka cenzury; dobry stan zachowania (otwory po zszywce).

Fi.Fk3
80 PLN
4139

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie dla internowanych Polaków, napisy polskie i francuskie, karta czysta, doskonały stan zachowania.

Fi.Fp4
100 PLN
4140

1940 Oflag XA - listownik wysłany 22.6 z obozu do Bydgoszczy; stempelek cenzora nr.1 i dodatkowa pieczęć informacyjna. "Uwaga!/ Dla uniknięcia konfiskaty/ listy i kart i pisać/ krótko i czytelnie!!!".


50 PLN
4141

1940 Brody - obóz NKWD - karta pocztowa wysłana 19.XI do Lublina, jeńcy tego obozu wykorzystywani byli przy budowie strategicznej drogi Nowogród Wołyński - Lwów, organizowanej przez Główny Zarząd Szos NKWD; stempelek cenzury niemieckiej "Ab" w kółku; karta pionowo zgięta.


200 PLN
4142

1940 Oflag IIB - formularz wysłany 12.III z Warszawy do obozu, dekoracyjny stempelek cenzury; doskonały stan zachowania.


100 PLN
4143

1940 Oflag IIB - listownik wysłany 21.3 z obozu do Radomska, wewnątrz czterowierszowy stempel informacyjny "Do krewnych:/ Celem uniknięcia sekwestru poczty pisać/ czytelnie, zwięźle i tygodniowo tylko raz. Nie/ używać skrótów, ani w podpisach"; stempelek cenzury obozowej z parafką cenzora; zwraca uwagę bardzo nietypowy datownik (numerator?); doskonały stan zachowania.


60 PLN
4144

1940 Stalag XIIB - karta datowana 9.XII, wysłana z obozu do miejscowości Niewodna, cenzura; wyjątkowa rzadkość - formularz z sygnaturą drukarni: "S.3634 Heidelberge: Gutenberg-Druckerei GmbH. X.40"; dobry stan zachowania.


120 PLN
4145

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "616/1940" datowany 18.III wysłany 22.III do Warszawy; węgierski stempelek informacyjny; ogólnie dobry stan zachowania (karta ukośnie zgięta).


50 PLN
4146

1940 Internowanie w Szwajcarii - list wysłany ze szpitala w Munsingen, stempel nadawczy bez nazwy miejscowości, stempelek cenzora 351, na odwrocie zalepka cenzury.


80 PLN
4147

1940 Internowanie na Węgrzech - list wysłany z obozu Jolsva w miejscowości Miskolcz do Warszawy, okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: "Belligerant interne", "Ellenorizve" i "Dijmentes!", stempelek cenzury; walor w dobrym stanie zachowania.


80 PLN
4148

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, list wysłany 11.II z obozu do Warszawy, liczne stempelki cenzur rumuńskich i niemieckich; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
4149

1940 Oflag XVIIIA - nietypowa, wczesna karta z obozu wysłana 16.I do Krakowa, cenzura; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
4150

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Jolsva, list wysłany 17.I z obozu do Związku Inżynierów i Techników Polskich w Paryżu, okrągła pieczęć komendantury obozu i stempelki: "Belligerant interne", "Ellenorizve" i "Dijmentes!", cenzura; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


120 PLN
4151

1940 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Stalag IIA - karta wysłana 17.10 z obozu do Londynu, a stamtąd dosłana do Castelmains w Szkocji, stempelek niemieckiej cenzury obozowej nr.1 i brytyjskiej T.189; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (drobne pofałdowania na krawędziach).


250 PLN
4152

1940 Oflag IIB Arnswalde, karykatura-autoportret ppor. Czesława Andrysiaka, który jako karykaturzysta wchodził w skład redakcji dwutygodnika "Za drutami" wydawanego przez jeńców w obozie, przebarwienia;

"Pejzaż z wodospadem" rysunek kredkami 210x137 mm, sygnowany i datowany 18.III, na odwrocie dwa stempelki cenzury: oflagu IIB i oflagu IVA z numerem 5 i literami "F.U."; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.


600 PLN
4153

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Komarom 2.1.40 do Lwowa, stempel cenzury węgierskiej.


60 PLN
4154

1940 kartka od Polaka internowanego z obozu w Targoviste w Rumunii 22.3.40 do Sanoka.


100 PLN
4155

1940 kartka od Polaka internowanego w Rumunii z obozu w Bukareszcie 15.4. na formularzu rumuńskiego Czerwonego Krzyża do Krakowa, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


120 PLN
4156

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Komarom 30.6.40 do Kielc, liczne stemple cenzury węgierskiej i niemieckiej.


60 PLN
4157

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Miscolc 14.5.40 do Przemyśla, liczne stemple węgierskie.


60 PLN
4158

1940 kartka przez Czerwony Krzyż od rodziny z Wólki Lubelskiej 8.3.40 do jeńca wojennego Kazimierza Skrzypka do Równego Wołyńskiego, pod Równem ulokowano szereg obozów NKWD rozlokowanych wzdłuż budowanej w morderczym tempie drogi strategicznej Nowogród Wołyński–Lwów, sądząc po marnym stanie kartki mogła dotrzeć do adresata i być przechowywana w trudnych warunkach.


200 PLN
4159

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Pelsöe 4.02.40 do Przeworska, stempel obozu.


50 PLN
4160

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Pelsöe 15.01.40 do Przeworska, stempel obozu.


40 PLN
4161

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Pelsöe 30.01.40 do Przeworska, stempel obozu.


40 PLN
4162

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Selyp 20.07.40 do Krakowa, liczne stemple cenzury.


60 PLN
4163

1940 kartka od Polaka internowanego w Rumunii w miejscowości Targu do Gniezna, stemple niemieckiej cenzury wojskowej i Czerwonego Krzyża.


90 PLN
4164

1940 Starobielsk - obóz stworzony dla polskich oficerów wziętych do niewoli przez Związek Radziecki po zajęciu wschodnich obszarów Polski po 17 września 1939 roku, w 1940 roku zostali oni przewiezieni do Charkowa i rozstrzelani przez funkcjonariuszy Obwodowego Zarządu NKWD w Charkowie oraz pracowników NKWD przybyłych z Moskwy na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (część zbrodni katyńskiej), kartka wysłana 1 marca 1940 do Słomnik koło Krakowa, nadawca oficer 3p ułanów Wacław Szcześniak uczestnik kampanii wrześniowej w Armii Kraków, wymieniony na liście straconych w Charkowie, znak cenzora wpisany ołówkiem "BXIX", kartka w bardzo dobrym stanie.


1 300 PLN
4165

1940 Starobielsk - obóz stworzony dla polskich oficerów wziętych do niewoli przez Związek Radziecki po zajęciu wschodnich obszarów Polski po 17 września 1939 roku, w 1940 roku zostali oni przewiezieni do Charkowa i rozstrzelani przez funkcjonariuszy Obwodowego Zarządu NKWD w Charkowie oraz pracowników NKWD przybyłych z Moskwy na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (część zbrodni katyńskiej), kartka wysłana 17 stycznia 1940 do Słomnik koło Krakowa, kartka błędnie skierowana do Słonimia koło Baranowa (kasownik z datą 9.3.40), tranzytowy stempel Jezieryszcze (obwód Witebski), ostatecznie list trafił do Berlina (wirnik z datą 1.4.40) skąd został skierowany do adresatki w Generalnym Gubernatorstwie, znak cenzora wpisany ołówkiem, nadawca oficer 3p ułanów Wacław Szcześniak uczestnik kampanii wrześniowej w Armii Kraków, wymieniony na liście straconych w Charkowie, kartka w bardzo dobrym stanie o bardzo ciekawym obiegu pocztowym.


1 600 PLN
4166

1940 Kozielsk II - obóz stworzony dla żołnierzy polskich internowanych na Litwie, którzy po agresji sowieckiej na kraje bałtyckie wpadli w łapy NKWD; więziono ich w tym samym obozie, z którego w kwietniu i maju 1940 sowieci wywieźli polskich oficerów do Katynia i tam wymordowali; jeńcy Kozielska II przeżyli i z gen. Andersem opuścili "nieludzką ziemię". Karta z obozu nadana 11.12.40 adresowana do Warszawy na adres na terenie getta warszawskiego. Stempel opłaty doręczeniowej poczty w getcie warszawskim za 30 groszy S.P.D.Ż. Adresata nie znaleziono i przesyłka została zwrócona do nadawcy do obozu Kozielsk II na adres skrytki pocztowej obsługującej obóz. Stempel "Почmовий ящик Nº11/C-41" (Skrytka pocztowa No.11/S-41); Znaczki z uwagi na to, że nie zostały ostemplowane przy nadaniu skasowano niemieckim postkasownikiem "Nachträglich entwertet", unikalny walor o niesamowitym obiegu przez warszawskie getto w bardzo dobrym stanie zachowania.


4 800 PLN
4167

1941 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Oflag XA - formularz potwierdzający otrzymanie paczki wysłany 8.3 do Londynu na ręce polskiego marynarza, służącego na statku s/s "Hel", cenzury: niemiecka obozowa z nr.14 i angielska T.188; rzadko spotykany walor w słabszym stanie zachowania.


120 PLN