The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 97. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2932

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 3.3 z Głogowa (Glogau) do Nowej Soli (Neusalz); zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33 !!!


Mi.469 
50 PLN
2933

1936 AMBULANS NR.1472 relacji Jelenia Góra - Kowary (HIRSCHBERG-SCHMIEDEBERG) widokówka przesłana 15.8 ambulansem do Świdnicy.


Mi.516
40 PLN
2934

1936 Ziemie Zachodnie, widokówka z kasownikiem okolicznościowym, wysłana 20.8 z Karpacza (Krummhübel) do Świdnicy (Schweidnitz).


Mi.516 
20 PLN
2935

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, mieszana frankatura znaczków polskich i sowieckich, list (koperta okienkowa) wysłany 17.XI z miejscowości Chodorów, znaczki unieważnione polskim przedwojennym datownikiem.

Fi.311, 334,
Mi.332, 355, 709
100 PLN
2936

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


70 PLN
2937

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
2938

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Złoczowa 11.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy.


270 PLN
SOLD
2939

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
2940

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Złoczowa 11.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy.


300 PLN
SOLD
2941

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Lwowa 3.12.39 do Samboru, mieszana frankatura polsko - rosyjska, list zwrócony do nadawcy, stempel z Samboru i odbiorczy ze Lwowa.


270 PLN
SOLD
2942

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Samboru 4.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
2943

1939 okupacja sowiecka, list polecony z Lwowa 3.12.39 do Samboru, mieszana frankatura polsko - rosyjska, list zwrócony do nadawcy, stempel z Samboru i odbiorczy ze Lwowa.


300 PLN
2944

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

Fi.AnL27-29
Mi.443-45
40 PLN
2945

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2
120 PLN
2946

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list do Warszawy wysłany z agencji w miejscowości Mochy - stempelek Deutschendorf (nazwa funkcjonująca tylko w latach 1939-43), znaczki skasowane 26.8 w Wolsztynie (Wollstein).

Fi.AnN 1, 2,10
Mi.512, 513, 521
80 PLN
2947

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 22.2 z Krośniewic do Warszawy, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym, data dopisana ręcznie; na odwrocie ślady taśmy samoprzylepnej.

Fi.AnN2, 5
Mi.513, 516 
80 PLN
2948

1940-41 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet znaczków, czyste, dobry stan zachowania (na kilku znaczkach przebarwienia od światła).


Mi.1-41
150 PLN
2949

1940 Okupacja Czech i Moraw, list wysłany 30.1 z Kryjov (Gaya) do Pazardżik w Bułgarii, cenzury, zalepka Wehrmachtu; wirnik odbiorczy na odwrocie; niespotykany kierunek wysyłki!


Mi.26, 28 
100 PLN
2950

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
2951

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią), wysłana 29.7 z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaczki unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; dwa stemple cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.


160 PLN
2952

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa wysłana 5.VII z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaki opłaty unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; stempel cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
2953

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, karta pocztowa ze znakiem opłaty za 10 kop wysłana 23.7 z Moskwy do dyrektora Filharmonii we Lwowie, ponieważ opłata za kartę pocztową wynosiła 30 kop naliczono dopłatę w wysokości 20 kop, słabiej odciśnięty owalny stempelek dopłaty; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
2954

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, sowiecka całostka wysłana 21-6 z miejscowości Korzec do miejscowości Szczuczyn Nowogródzki w przeddzień ataku niemieckiego na ZSRR, znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "КОРЕЦ СССР КОРИЕЦ РОВ.ОБЛ."; bardzo dobry stan zachowania.


400 PLN
2955

1940 kartka z Łucka (dzisiaj Ukraina) 7.4.40 do Sandomierza, stempel cenzury niemieckiej.


150 PLN
2956

1940 kartka polecona z Kałusza (dzisiaj Ukraina) 29.9.40 do Warszawy, pod koniec 1940 Sowieci wywieźli w głąb Rosji wszystkich polskich mieszkańców miasta, stemple cenzury niemieckiej, piękny dekoracyjny walor.


300 PLN
2957

1940 przekaz paczkowy z Scharnese bei Kulm (Czarże koło Chełmna) 2.11.40 w Prusach Zachodnich do żołnierza w Niemczech.


60 PLN
2958

1940 okupacja ZSRR, list polecony z Skolego koło Brzeska 9.8.40 do Brzeska opłacony radzieckimi znaczkami, polska przedwojenna erka, zalepka niemieckiej cenzury wojskowej i stempel odbiorczy na odwrocie.


400 PLN
2959

1940 okupacja ZSRR, list z Rożniatowa 20.3.40 do Lwowa opłacony radzieckim znaczkiem unieważnionym polskim przedwojennym kasownikiem, na odwrocie radziecki stempel odbiorczy.


600 PLN
2960

1940 okupacja sowiecka, list polecony z Bielska Podlaskiego 31.3.40 do Stanisławowa, radziecki znaczek i stemple pocztowe, na odwrocie stempel odbiorczy.


200 PLN
2961

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 18.4 z Poznania do Bydgoszczy, ładnie odciśnięty datownik nadawczy z wirnikiem propagandowym "Brieftelegramme Wortgebühr 5 Rpf.", całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.AnN5
40 PLN
2962

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.12 z Poznania do Góry Kalwarii; wyraźna odbitka nadawczego kasownika propagandowego.

Fi.AnN8
Mi.519 
40 PLN
2963

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, ekspresowa polecona karta pocztowa wysłana drogą lotniczą 2.5 z Trzebini do miejscowości Rubieżewicze znajdującej się pod okupacją sowiecką; stempelki cenzury; bardzo ciekawa treść! dotycząca m.in relacji ludności polskiej i żydowskiej; efektowna całość w doskonałym stan zachowania.

Fi.AnN10, 15, Cp5
Mi.P227I, 521, 526
400 PLN
2964

1941 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, VILNIUS - przedrukowe wydanie lokalne dla obszaru Wilna na znaczkach sowieckich, kompletna seria na kopercie listu miejscowego, ostemplowana 12.VIII w Wilnie, kasownikiem z okresu litewskiego; znaczki w doskonałym stanie zachowania; wewnątrz koperty każdy znaczek gwarancja Krischke BPP, koperta gwarancja Krawczyk.

Fi.OkNL1-9
2 800 PLN
2965

1941 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", znaczki obiegowe Rzeszy z nadrukiem OSTLAND, parka pionowa z rolki 4 Pf + 6 Pf, czysta.

Fi.OkNR1
Mi.S1
20 PLN
2966

1941 Okupacja niemiecka terenów anektowanych przez ZSRR, a wcześniej przez Litwę (poza obszarem wileńskim), seria czysta, sygnowana Ф w kółeczku przez państwową filatelistyczną firmę radziecką.


Mi.1-9
440 PLN
2967

1941 Parnawa - okupacja niemiecka Estonii, Pernau - przedrukowe wydanie lokalne na znaczkach sowieckich, seria 10 znaczków na kopercie ostemplowana grzecznościowo 22.VIII datownikiem estońskim; dobry stan zachowania.

Ciekawostkę historyczną stanowi fakt, że miasto było stolicą województwa parnawskiego I Rzeczypospolitej.


Mi.1II, 2II, 3IIB-10II
100 PLN
2968

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony wysłany 21.VI z miejscowego oddziału Banku Państwowego ZSRR do Kowla, radzieckie znaki opłaty unieważnione datownikiem "РIВНE СССР РОВНО- РОВENCK.ОБЛ.", polski przedwojenny stempelek polecenia; pieczęć nadawcy ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК СССР Pовенская Oбластная Kонтора i dodatkowy stempelek ЗАКАЗНОЕ-ГОСБАНКОВСКОЕ (polecony-rzecz banku państwowego); walor w dobrym stanie zachowania (brak niewielkiego fragmentu tylnej części koperty).


Mi.679IA, 784A
400 PLN
2969

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, list wysłany 31.5 z Grodna do Buska-Zdroju, znaczek unieważniony sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; zalepka, stempelki i adnotacje cenzury niemieckiej; wyjątkowo zgrabna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).


Mi.683 
400 PLN
2970

1941 ATAK NIEMIECKI NA ZWIĄZEK SOWIECKI - obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 23.6.41 - dzień po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej - z Równego do Pietrozawodska w Karelo-Fińskiej SRR; znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ." z wyróżnikiem "Z" (З); mimo rozległych obszarów oryginalna korespondencja z terenów okupowanych przez sowietów jest rzadka, szczególnie z okresu panicznego wycofywania się Armii Czerwonej, walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).


Mi.789A
300 PLN
2971

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta (Mi.25 euro).


Mi.P13 
40 PLN