The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 96. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
36676

1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego, marginesowy czworoblok za 15 hal. w kolorze czerwonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym


400 PLN
36677

1918 ZAMOŚĆ - prekursor - bośniacki znaczek dopłaty za 20 hal użyty na Ziemiach Polskich, skasowany 25 II 19 datownikiem austriackiej poczty polowej K.u.K.ETAPPENPOSTAMT ZAMOŚĆ; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.38 (P20)
120 PLN
36678

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca (na 36 stronach) 144 projekty znaczków w kolorze czarnym, 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim i 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; wycięte z tej książeczki projekty autorów tak znanych jak Bartłomiejczyk, Trojanowski, Husarski czy Tom często sprzedawane są na aukcjach jako próby, niektóre niewiele się od prób różnią, książeczka poszukiwana na rynku kolekcjonerskim, kompletna i w tak dobrym stanie szalenie rzadka.


2 400 PLN
36679

1918 projekty Jana Ogórkiewicza - zgłoszone na pierwszy konkurs z 1917 roku (pozostałe konkursy rozpisano w 1921, 1930 i 1934 roku); odbitki w kolorze czarnym na grubym gładzonym papierze; 60 fen. - Panorama Warszawy od strony Wisły, 22x29mm i 60 fen. - Zamek w Warszawie od strony Wisły, 22x29mm; oryginał pierwszego - tusz na kalce technicznej, zakupiony od Tadeusza Ulasińskiego w 1927 roku - numer inwentarza Muzeum Poczty i Tel./F I 189; piękny stan, gwarancja E(ysmont).


800 PLN
36680

1918 niezrealizowane projekt znaczka wydania ministerialnego, rzadkie.


300 PLN
36681

1918 wsółkursory, kartka z Krosna wysłana 1.1.19 do Wiednia, opłata austriackimi znakami opłaty będącymi w obiegu do 20.1.19.


90 PLN
36682

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca (na 35 stronach) 144 projekty znaczków w kolorze czarnym i 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie, brakująca jak w większości katalogów strona 8; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; katalog z drobnymi uszkodzeniami okładki w środku w dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
36683

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kasowany znaczek za 2 hal. z błędem "przerwa w ramce nad TA", gwarancja Krawczyk.

Fi.55 B
Mi.54 
30 PLN
36684

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczki z prywatną perforacją w tym 6 hal - parka pionowa najrzadszego znaczka tego wydania niezwykle rzadko spotykana na korespondencji, opłacony zgodnie z taryfą list wysłany 12.III z Cieszyna; dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.55, 56, 57, 58
Mi.54, 55, 56, 57
1 000 PLN
36685

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
400 PLN
36686

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
80 PLN
36687

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria z dwoma odmianami znaczka za 70 hal., znaczek za 6 hal. gwarancja Mikstein.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
SOLD
36688

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria stemplowana z prywatnym ząbkowaniem z Żywca, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
36689

1919 wydanie Komisji rządzącej, seria z prywatnym ząbkowaniem, znaczek za 6 halerzy gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
130 PLN
36690

1919 wydanie Komisji Rządzącej, stemplowana seria, znaczek za 6 hal. gwarancja Ways.

Fi.55-65
Mi.54-64
55 PLN
36691

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
36692

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria lokalnie ząbkowana, znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64 
240 PLN
36693

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64 
70 PLN
36694

1919 wydanie Komisji Rządzącej, unikalny zestaw niekatalogowanych prób znaczków za 5, 10 i 15 hal. w kolorze ciemnoszarym ze słabymi wtórnymi odbitkami maszynowymi na odwrocie, pierwsza na papierze szarym z dodatkową liniaturą (x), dwie pozostałe na papierze białym grubym (z); PZP tom 1 str.140, w katalogu Fischer musiałyby zostać opisane jako 57 P4x, 59 P4z, 60 P4z; sygnowane, gwarancja Mikstein.

Fi.57 P2x, 59 P4z, 60 P4z
Mi.56, 58, 59 
12 000 PLN
36695

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy na literą Z w wyrazie POCZTA.

Fi.58
Mi.57
140 PLN
36696

1919 wydanie krakowskie - DROGOMYŚL ŚLĄSKI, całostka z nadrukiem typu 25 dofrankowana znaczkiem za 10 hal wydania Komisji Rządzącej i za 5 hal wydania definitywnego w walucie koronowej, wysłana 21.V z niewielkiej miejscowości Drogomyśl do Brna, opłacona 30 hal - zgodnie z taryfą zagraniczną z 25.I.1919 (15+5+10), znaczki unieważnione datownikiem austriackim z napisami po niemiecku i polsku, znaku opłaty przez przeoczenie nie skasowano, przesyłka dotarła na miejsce 24.V; ciekawostką jest fakt, że na karcie oddanej do przedruku znajduje się dolepiony jeszcze za austriackich czasów znaczek pośpieszny za 2 hal; prawidłowe, wczesne użycie karty wydania krakowskiego; walor o wielu ciekawych elementach, w ogólnie dobrym stan zachowania (karta w dwóch miejscach u góry i u dołu naddarta); gwarancja Schmutz.

Fi.59, 74B, Cp14Ix
Mi.58, 78 
900 PLN
36697

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z częściowym abklaczem.

Fi.61
Mi.60
70 PLN
36698

1919 wydanie Komisji Rządzącej, fragment koperty urzędowego listu poleconego z Tarnowa 7.III.19.

Fi.62
Mi.61 
25 PLN
36699

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z prywatnym ząbkowaniem ze Lwowa 7.

Fi.62
10 PLN
36700

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze szarofioletowym na niebieskobiałym cienkim papierze (Fi.3200.-), gwarancja Schmutz.

Fi.62 P5y
Mi.61 
3 000 PLN
36701

1919 wydanie w walucie koronowej, parka prób znaczka za 3 hal. w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja.

Fi.73 P3
Mi.65
160 PLN
36702

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta w czworoblokach, niektóre znaczki w marginesowych lub narożnych, rzadkie z tak wczesnego okresu.

Fi.73-84A
Mi.65-76
2 400 PLN
36703

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta (Fi.400.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76
320 PLN
36704

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.120.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
100 PLN
36705

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek bez perforacji pionowej na marginesie.

Fi.73B
30 PLN
36706

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek bez perforacji poziomej na górnym marginesie.

Fi.73B MK
Mi.77
100 PLN
36707

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.73P3
Mi.65P
60 PLN
36708

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze ciemno pomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.73P4
Mi.65P
60 PLN
36709

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 5 hal. w kolorze zielonkawoszarym, gwarancja.

Fi.74 P2
Mi.66
70 PLN
36710

1919 wydanie w walucie koronowej, marginesowa próba znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnoszarozielonym, gwarancja Schmutz.

Fi.74 P3
Mi.66 
70 PLN
36711

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym, gwarancja.

Fi.74 P4
Mi.66
70 PLN
36712

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 5 hal. w kolorze żółtawozielonym, gwarancja.

Fi.74 P6
Mi.66
70 PLN
36713

1919 bankowy list polecony z Ostrowca 11.2.19 do oddziału w Radomiu, opłata połówką znaczka austriackiej poczty polowej za 90 hal. i znaczkiem wydania definitywnego, oficjalnie zabronione było stosowanie dzielonych znaczków, jednak wiele urzędów ze względu na brak wszystkich nominałów dzieliło posiadane znaczki własnych zapasów i wykorzystywało do opłacania przesyłek, urzędy tolerowały również używanie znaczków dzielonych od klientów instytucjonalnych, które posiadały zapasy znaczków austriackich zakupionych wcześnie w urzędzie pocztowym, na odwrocie stempel odbiorczy, piękny dekoracyjny walor.

Fi.74A
1 300 PLN
36714

1919 miejscowa kartka ze Lwowa, stempel lwowskiej cenzury wojskowej.

Fi.74B, 75B
Mi.78, 79
40 PLN
36715

1919 kartka z Przemyśla 16.7.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej "K1".

Fi.74B, 75B, Cp25
30 PLN