The auctions ends in:

Page:
Inter-war Poland 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
36676


1917 niezrealizowany projekt (na konkurs Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego) pierwszego po odzyskaniu niepodległości znaczka polskiego, marginesowy czworoblok za 15 hal. w kolorze czerwonym, wzór drugi - siatka z kółek w tle tarczy, na papierze kredowym

400 PLN

36677
Fi.38 (P20)

1918 ZAMOŚĆ - prekursor - bośniacki znaczek dopłaty za 20 hal użyty na Ziemiach Polskich, skasowany 25 II 19 datownikiem austriackiej poczty polowej K.u.K.ETAPPENPOSTAMT ZAMOŚĆ; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN

36678

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - Katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca (na 36 stronach) 144 projekty znaczków w kolorze czarnym, 4 - na brakującej zwykle stronie 8 w kolorze niebieskim i 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; wycięte z tej książeczki projekty autorów tak znanych jak Bartłomiejczyk, Trojanowski, Husarski czy Tom często sprzedawane są na aukcjach jako próby, niektóre niewiele się od prób różnią, książeczka poszukiwana na rynku kolekcjonerskim, kompletna i w tak dobrym stanie szalenie rzadka.

2 400 PLN

36679

1918 projekty Jana Ogórkiewicza - zgłoszone na pierwszy konkurs z 1917 roku (pozostałe konkursy rozpisano w 1921, 1930 i 1934 roku); odbitki w kolorze czarnym na grubym gładzonym papierze; 60 fen. - Panorama Warszawy od strony Wisły, 22x29mm i 60 fen. - Zamek w Warszawie od strony Wisły, 22x29mm; oryginał pierwszego - tusz na kalce technicznej, zakupiony od Tadeusza Ulasińskiego w 1927 roku - numer inwentarza Muzeum Poczty i Tel./F I 189; piękny stan, gwarancja E(ysmont).

800 PLN

36680

1918 niezrealizowane projekt znaczka wydania ministerialnego, rzadkie.

300 PLN

36681

1918 wsółkursory, kartka z Krosna wysłana 1.1.19 do Wiednia, opłata austriackimi znakami opłaty będącymi w obiegu do 20.1.19.

90 PLN

36682

1918 POLSKIE MARKI POCZTOWE - katalog Prac Konkursowych, książeczka zawierająca (na 35 stronach) 144 projekty znaczków w kolorze czarnym i 13 kolorowych na rozkładanej ostatniej stronie, brakująca jak w większości katalogów strona 8; część z nich wykorzystano przy oficjalnych wydaniach z lat 1918-23; katalog z drobnymi uszkodzeniami okładki w środku w dobrym stanie zachowania.

1 000 PLN

36683
Fi.55 B
Mi.54 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, kasowany znaczek za 2 hal. z błędem "przerwa w ramce nad TA", gwarancja Krawczyk.

30 PLN

36684
Fi.55, 56, 57, 58
Mi.54, 55, 56, 57

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczki z prywatną perforacją w tym 6 hal - parka pionowa najrzadszego znaczka tego wydania niezwykle rzadko spotykana na korespondencji, opłacony zgodnie z taryfą list wysłany 12.III z Cieszyna; dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

1 000 PLN

36685

Fi.55-65
Mi.54-64

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczek za 6 hal. gwarancja Korszeń.

400 PLN

36686
Fi.55-65
Mi.54-64

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

80 PLN

36687
Fi.55-65
Mi.54-64

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria z dwoma odmianami znaczka za 70 hal., znaczek za 6 hal. gwarancja Mikstein.

100 PLN

36688
Fi.55-65
Mi.54-64

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria stemplowana z prywatnym ząbkowaniem z Żywca, znaczek za 6 hal. gwarancja Korszeń.

100 PLN

36689
Fi.55-65
Mi.54-64

1919 wydanie Komisji rządzącej, seria z prywatnym ząbkowaniem, znaczek za 6 halerzy gwarancja Krawczyk.

130 PLN

36690
Fi.55-65
Mi.54-64

1919 wydanie Komisji Rządzącej, stemplowana seria, znaczek za 6 hal. gwarancja Ways.

55 PLN

36691
Fi.55-65
Mi.54-64

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal gwarancja Korszeń.

90 PLN

36692
Fi.55-65
Mi.54-64 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria lokalnie ząbkowana, znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

240 PLN

36693
Fi.55-65
Mi.54-64 

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, znaczek za 6 hal. gwarancja Korszeń.

70 PLN

36694
Fi.57, 59, 60 P
Mi.56, 58, 59 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, unikalny zestaw niekatalogowanych prób znaczków za 5, 10 i 15 hal. w kolorze ciemnoszarym ze słabymi wtórnymi odbitkami maszynowymi na odwrocie, pierwsza na papierze szarym z dodatkową liniaturą (x), dwie pozostałe na papierze białym grubym (z); PZP tom 1 str.140, w katalogu Fischer musiałyby zostać opisane jako 57 P4x, 59 P4z, 60 P4z; sygnowane, gwarancja Mikstein.

12 000 PLN

36695
Fi.58
Mi.57

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek ze spektakularną, powtarzalną tylko w części nakładu usterką w postaci plamy na literą Z w wyrazie POCZTA.

140 PLN

36696
Fi.59, 74B, Cp14Ix
Mi.58, 78 

1919 wydanie krakowskie - DROGOMYŚL ŚLĄSKI, całostka z nadrukiem typu 25 dofrankowana znaczkiem za 10 hal wydania Komisji Rządzącej i za 5 hal wydania definitywnego w walucie koronowej, wysłana 21.V z niewielkiej miejscowości Drogomyśl do Brna, opłacona 30 hal - zgodnie z taryfą zagraniczną z 25.I.1919 (15+5+10), znaczki unieważnione datownikiem austriackim z napisami po niemiecku i polsku, znaku opłaty przez przeoczenie nie skasowano, przesyłka dotarła na miejsce 24.V; ciekawostką jest fakt, że na karcie oddanej do przedruku znajduje się dolepiony jeszcze za austriackich czasów znaczek pośpieszny za 2 hal; prawidłowe, wczesne użycie karty wydania krakowskiego; walor o wielu ciekawych elementach, w ogólnie dobrym stan zachowania (karta w dwóch miejscach u góry i u dołu naddarta); gwarancja Schmutz.

900 PLN

36697
Fi.61
Mi.60

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z częściowym abklaczem.

70 PLN

36698
Fi.62
Mi.61 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, fragment koperty urzędowego listu poleconego z Tarnowa 7.III.19.

25 PLN

36699
Fi.62

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z prywatnym ząbkowaniem ze Lwowa 7.

10 PLN

36700
Fi.62 P5y
Mi.61 

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze szarofioletowym na niebieskobiałym cienkim papierze (Fi.3200.-), gwarancja Schmutz.

3 000 PLN

36701
Fi.73 P3
Mi.65

1919 wydanie w walucie koronowej, parka prób znaczka za 3 hal. w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja Korszeń.

160 PLN

36702

Fi.73-84A
Mi.65-76

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta w czworoblokach, niektóre znaczki w marginesowych lub narożnych, rzadkie z tak wczesnego okresu.

2 400 PLN

36703
Fi.73-84A
Mi.65-76

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta (Fi.400.-).

320 PLN

36704
Fi.73-84A
Mi.65-76 

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.120.-).

100 PLN

36705
Fi.73B

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek bez perforacji pionowej na marginesie.

30 PLN

36706
Fi.73B MK
Mi.77

1919 wydanie w walucie koronowej, znaczek bez perforacji poziomej na górnym marginesie.

100 PLN

36707
Fi.73P3
Mi.65P

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze brązowawopomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

60 PLN

36708
Fi.73P4
Mi.65P

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka w kolorze ciemno pomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

60 PLN

36709
Fi.74 P2
Mi.66

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 5 hal. w kolorze zielonkawoszarym, gwarancja Korszeń.

70 PLN

36710
Fi.74 P3
Mi.66 

1919 wydanie w walucie koronowej, marginesowa próba znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnoszarozielonym, gwarancja Schmutz.

70 PLN

36711
Fi.74 P4
Mi.66

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 5 hal. w kolorze ciemnozielonym, gwarancja Korszeń.

70 PLN

36712
Fi.74 P6
Mi.66

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 5 hal. w kolorze żółtawozielonym, gwarancja Korszeń.

70 PLN

36713
Fi.74A

1919 bankowy list polecony z Ostrowca 11.2.19 do oddziału w Radomiu, opłata połówką znaczka austriackiej poczty polowej za 90 hal. i znaczkiem wydania definitywnego, oficjalnie zabronione było stosowanie dzielonych znaczków, jednak wiele urzędów ze względu na brak wszystkich nominałów dzieliło posiadane znaczki własnych zapasów i wykorzystywało do opłacania przesyłek, urzędy tolerowały również używanie znaczków dzielonych od klientów instytucjonalnych, które posiadały zapasy znaczków austriackich zakupionych wcześnie w urzędzie pocztowym, na odwrocie stempel odbiorczy, piękny dekoracyjny walor.

1 300 PLN

36714
Fi.74B, 75B
Mi.78, 79

1919 miejscowa kartka ze Lwowa, stempel lwowskiej cenzury wojskowej.

40 PLN

36715
Fi.74B, 75B, Cp25

1919 kartka z Przemyśla 16.7.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej "K1".

30 PLN