The auction will start on 19.04.2024

Auction 96. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
35991

1918 seria pomnikowa, znaczek z brzegowym uszkodzeniem rysunku znaczka.

Fi.2
Mi.2
70 PLN
35992

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterkami liter o, gwarancja.

Fi.2
Mi.2
20 PLN
35993

1918 seria pomnikowa, czworoblok z przesuniętym nadrukiem przechodzącym częściowo na sąsiednie znaczki, górne znaczki podlepka.

Fi.2
Mi.2
120 PLN
35994

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 f./2 gr. z podwójnym nadrukiem szczątkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2
120 PLN
35995

1918 seria pomnikowa, narożny sześcioblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.28 "uszkodzona litera E w FEN" (Fi.270.-), gwarancja.

Fi.2 B
160 PLN
35996

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy dolny znaczek z błędem na poz.13 "uszkodzona prawa górna część litery N" (Fi.234.-), gwarancja.

Fi.2 B2
140 PLN
35997

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
35998

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych czworoblokach, gwarancja.

Fi.2-5
Mi.2-5
80 PLN
35999

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana, gwarancja.

Fi.2-5
Mi.2-5
90 PLN
36000

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
36001

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych arkuszach, liczne błędy i usterki; arkusz znaczka za 5 fen,: poz. 5 "duża kropka", poz. 10 "kropka w prawej cyfrze 5", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 32 "prawa 5 zniekształcona", poz. 45 "podłużna kropka", poz. 52 "prawa 5 przerwane u dołu", arkusz znaczka za 10 fen,: poz. 6 i 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 31 B7 "I zamiast 1", poz. 36 "prawe O otwarte u góry", poz. 45 "podłużna kropka", arkusz znaczka za 25 fen,: poz. 6 "prawa 2 przerwane u góry", poz. 12, 15 i 21 "prawe 2 zniekształcone", poz. 17 "lewe 2 zniekształcone", poz. 38 "obie 5 zniekształcone", arkusz znaczka za 50 fen,: poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 "ścięte z", poz. 25 i 31 "prawe 0 przerwane u góry", poz. 42 "inne zakończenie prawej 5 u dołu", bardzo dobry stan zachowania, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy.

Fi.2-5B
Mi.2-5
2 800 PLN
36002

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z nadrukami odwróconymi w bardzo ładnym stanie, Fischer 5.420,- zł, gwarancja Falkowski.

Fi.2-5No
Mi.2-5K
3 800 PLN
36003

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
40 PLN
36004

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
36005

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
36006

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
36007

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem - nowy nominał na dole znaczka, ciekawe usterki nadruków na obu znaczkach.

Fi.3
Mi.3
120 PLN
36008

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
90 PLN
36009

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w lewo, gwarancja Walisch.

Fi.3
Mi.3 
70 PLN
36010

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
70 PLN
36011

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 f./6 gr. z bardzo mocno przesuniętym w dół nadrukiem - napis Poczta Polska na górze znaczka zamiast na dole znaczka, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
150 PLN
36012

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10 fen./6 gr., prawe znaczki z błędami "krótki nosek w prawej 1" i "uszkodzone 0", gwarancja Falkowski.

Fi.3 B
80 PLN
36013

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków za 10 f./6 gr., prawe znaczki ze znacznym uszkodzeniem prawej ramki i skraju rysunku znaczka podstawowego, bardzo rzadkie.

Fi.3 B
300 PLN
36014

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz sprzedażny z błędami: B1 "Poezta", B2, B3, B4, B6, B7, B8.

Fi.3 B1-4, B6-8
Mi.3
380 PLN
36015

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z nadrukiem odwróconym, sygnowany, gwarancja Schmutz.

Fi.3 No
50 PLN
36016

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B
Mi.3 
120 PLN
36017

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
36018

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
36019

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B2
Mi.3
15 PLN
36020

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B2
Mi.3
30 PLN
36021

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z błędem "kropka w k w Polska" z różnych faz narastania tego błędu aż do całkowitego rozbicia litery k, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B3
Mi.3
120 PLN
36022

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l u dołu", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B8
Mi.3
40 PLN
36023

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja.

Fi.3No
Mi.3K
80 PLN
36024

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
280 PLN
36025

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
36026

1918 seria pomnikowa, 25-blok znaczków z nadrukiem odwróconym, w tym znaczek z błędem "uszkodzona prawa górna część litery N", gwarancja.

Fi.3No B2
Mi.3K
2 250 PLN
36027

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja.

Fi.3No B2
Mi.3K 
200 PLN
36028

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem występującym tylko w końcowej fazie druku z poz. 37 "szczątkowo odbita litera F", rzadkie.

Fi.4B17
Mi.4
35 PLN
36029

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.37 "uszkodzone F" - faza końcowa, gwarancja i pełen opis błędu Schmutz.

Fi.4 B
80 PLN
36030

1918 seria pomnikowa, oryginalnie kasowany znaczek za 25 fen./10 gr. ze znacznie przesuniętym w pionie nadrukiem, napis Poczta Polska na górze znaczka, gwarancja Schmutz.

Fi.4 B
250 PLN