The auctions ends in:

Page:
Overprint editions 1918-1919
Poz# Features Catalog Description Actual price
35991
Fi.2
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek z brzegowym uszkodzeniem rysunku znaczka.

70 PLN

35992
Fi.2
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterkami liter o, gwarancja Korszeń.

20 PLN

35993


Fi.2
Mi.2

1918 seria pomnikowa, czworoblok z przesuniętym nadrukiem przechodzącym częściowo na sąsiednie znaczki, górne znaczki podlepka.

120 PLN

35994
Fi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 f./2 gr. z podwójnym nadrukiem szczątkowym, gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN

35995

Fi.2 B

1918 seria pomnikowa, narożny sześcioblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy górny znaczek z błędem na poz.28 "uszkodzona litera E w FEN" (Fi.270.-), gwarancja Korszeń.

160 PLN

35996

Fi.2 B2

1918 seria pomnikowa, marginesowy czworoblok znaczków za 5 f./2 gr., lewy dolny znaczek z błędem na poz.13 "uszkodzona prawa górna część litery N" (Fi.234.-), gwarancja Korszeń.

140 PLN

35997

Fi.2 B3
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN

35998

Fi.2-5
Mi.2-5

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych czworoblokach, gwarancja Korszeń.

80 PLN

35999
Fi.2-5
Mi.2-5

1918 seria pomnikowa, seria stemplowana, gwarancja Korszeń.

90 PLN

36000
Fi.2-5

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

50 PLN

36001
Fi.2-5B
Mi.2-5

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych arkuszach, liczne błędy i usterki; arkusz znaczka za 5 fen,: poz. 5 "duża kropka", poz. 10 "kropka w prawej cyfrze 5", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 32 "prawa 5 zniekształcona", poz. 45 "podłużna kropka", poz. 52 "prawa 5 przerwane u dołu", arkusz znaczka za 10 fen,: poz. 6 i 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 31 B7 "I zamiast 1", poz. 36 "prawe O otwarte u góry", poz. 45 "podłużna kropka", arkusz znaczka za 25 fen,: poz. 6 "prawa 2 przerwane u góry", poz. 12, 15 i 21 "prawe 2 zniekształcone", poz. 17 "lewe 2 zniekształcone", poz. 38 "obie 5 zniekształcone", arkusz znaczka za 50 fen,: poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 "ścięte z", poz. 25 i 31 "prawe 0 przerwane u góry", poz. 42 "inne zakończenie prawej 5 u dołu", bardzo dobry stan zachowania, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy.

2 800 PLN

36002

Fi.2-5No
Mi.2-5K

1918 seria pomnikowa, seria znaczków z nadrukami odwróconymi w bardzo ładnym stanie, Fischer 5.420,- zł, gwarancja Falkowski.

3 800 PLN

36003
Fi.2B
Mi.2 

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN

36004
Fi.2B1
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN

36005
Fi.2B5
Mi.2

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

70 PLN

36006
Fi.2B6
Mi.2

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN

36007
Fi.3
Mi.3

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem - nowy nominał na dole znaczka, ciekawe usterki nadruków na obu znaczkach.

120 PLN

36008
Fi.3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem.

90 PLN

36009
Fi.3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w lewo, gwarancja Walisch.

70 PLN

36010
Fi.3
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

70 PLN

36011
Fi.3

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 f./6 gr. z bardzo mocno przesuniętym w dół nadrukiem - napis Poczta Polska na górze znaczka zamiast na dole znaczka, gwarancja Krawczyk.

150 PLN

36012

Fi.3 B

1918 seria pomnikowa, czworoblok znaczków za 10 fen./6 gr., prawe znaczki z błędami "krótki nosek w prawej 1" i "uszkodzone 0", gwarancja Falkowski.

80 PLN

36013

Fi.3 B

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków za 10 f./6 gr., prawe znaczki ze znacznym uszkodzeniem prawej ramki i skraju rysunku znaczka podstawowego, bardzo rzadkie.

300 PLN

36014
Fi.3 B1-4, B6-8
Mi.3

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz sprzedażny z błędami: B1 "Poezta", B2, B3, B4, B6, B7, B8.

380 PLN

36015
Fi.3 No

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z nadrukiem odwróconym, sygnowany, gwarancja Schmutz.

50 PLN

36016
Fi.3B
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN

36017

Fi.3B1
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN

36018

Fi.3B1
Mi.3 

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

70 PLN

36019
Fi.3B2
Mi.3

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

15 PLN

36020
Fi.3B2
Mi.3

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

30 PLN

36021
Fi.3B3
Mi.3

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z błędem "kropka w k w Polska" z różnych faz narastania tego błędu aż do całkowitego rozbicia litery k, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

120 PLN

36022
Fi.3B8
Mi.3

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l u dołu", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN

36023

Fi.3No
Mi.3K

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

80 PLN

36024


Fi.3No
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

280 PLN

36025Fi.3No
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

160 PLN

36026


Fi.3No B2
Mi.3K

1918 seria pomnikowa, 25-blok znaczków z nadrukiem odwróconym, w tym znaczek z błędem "uszkodzona prawa górna część litery N", gwarancja Korszeń.

2 250 PLN

36027


Fi.3No B2
Mi.3K 

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja Korszeń.

200 PLN

36028
Fi.4
Mi.4

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem występującym tylko w końcowej fazie druku z poz. 37 "szczątkowo odbita litera F", rzadkie.

35 PLN

36029
Fi.4 B

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.37 "uszkodzone F" - faza końcowa, gwarancja i pełen opis błędu Schmutz.

80 PLN

36030
Fi.4 B

1918 seria pomnikowa, oryginalnie kasowany znaczek za 25 fen./10 gr. ze znacznie przesuniętym w pionie nadrukiem, napis Poczta Polska na górze znaczka, gwarancja Schmutz.

250 PLN