The auction will start on 19.04.2024

Auction 96. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
35910

1918 Łowicz, znaczki okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau", kompletna seria z odwróconym lokalnym nadrukiem "Poczta Polska / Krzyż" stempelkiem gumowym o wymiarach 13,5-14x18 mm, obecnie szalenie trudne do zebrania, wszystkie znaczki po dwie przedwojenne sygnatury w tym SK, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.1-10 No
2 400 PLN
35911

1918 Zduńska Wola, znaczek z rzadkim nadrukiem lokalnym stempelkiem metalowym (wym. 19 x 17 mm) pierwszego wydania, gwarancja Mikstein. Fischer 2000 pln.

Fi.2
1 200 PLN
35912

1918 Izbica, znaczek z nadrukiem lokalnym unieważniony kasownikiem prowizorycznym Izbicy, doskonały stan zachowania, bardzo rzadkie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2
5 000 PLN
35913

1918 Dziedzice, nierozcięty znaczek za 50 hal. z dwoma nadrukami lokalnymi z nowym nominałem, znaczek stemplowany austriackim kasownikiem Dziedzic, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.2
5 000 PLN
35914

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 3 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Ozorków", piękna oryginalna guma bez podlepki ani jej śladu, gwarancja Perzyński.

Fi.2 No
500 PLN
35915

1918 Skałat, znaczek z lokalnym nadrukiem na wycinku, gwarancja Schmutz (na znaczku) i Krawczyk na wycinku).

Fi.2a
130 PLN
35916

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 5 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / cztery kreski" w kolorze czarnym stempelkiem metalowym o wymiarach 19x16,5 mm, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalnA guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

Fi.3
300 PLN
35917

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.4
40 PLN
35918

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Ozorków", bez gumy, gwarancja Perzyński.

Fi.4 No
250 PLN
35919

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze fioletowym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.4I
40 PLN
SOLD
35920

1918 Zduńska Wola - wydanie I, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 f. z unikalnym nadrukiem lokalnym (Fi.4500.-), poza uszkodzonym prawym górnym narożnikiem i kilkoma krótszymi ząbkami w ładnym stanie - UWAGA prawy górny narożnik na rewersie ma ząbki przesycone tuszem kasownika ale całe!!!, to jedno z najrzadszych wydań poczt lokalnych, gwarancja Jungjohann BPP, Rachmanow, Bojanowicz.

Fi.5
4 000 PLN
35921

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, znaczek bez gumy, gwarancja Falkowski.

Fi.5
35 PLN
35922

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym z Ostrowa, gwarancja Schmutz.

Fi.5I
250 PLN
35923

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja.

Fi.6
30 PLN
35924

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

Fi.6No
60 PLN
35925

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.7No
300 PLN
35926

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / cztery kreski" w kolorze fioletowym stempelkiem metalowym o wymiarach 19x16,5 mm - w tym czasie nadruk w kolorze fioletowym uchodził za nowodruk; gwarancja ND Perzyński.

Fi.7a
120 PLN
35927

1918 Pułtusk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie kreski" w kolorze fioletowym stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5x18 mm, przedwojenna sygnatura, gwarancja Perzyński.

Fi.7a
160 PLN
35928

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

Fi.7aNo
60 PLN
35929

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze błękitu pruskiego z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja i opis na odwrocie Krawczyk.

Fi.7c
350 PLN
35930

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

Fi.8
30 PLN
35931

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Falkowski.

Fi.8
35 PLN
35932

1918 Włocławek, wycinek z obiegowego listu opłaconego znaczkami dwóch wydań przedrukowych unieważnionych stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja.

Fi.8, 19
160 PLN
35933

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 30 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze fioletowym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.8I
40 PLN
SOLD
35934

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.8No
300 PLN
35935

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / Łęczyca" w kolorze fioletowym, lekkie przywarcia na powierzchni gumy, gwarancja Gryżewski, Perzyński.

Fi.8a
150 PLN
35936

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym z Ostrowa, gwarancja Schmutz.

Fi.8aI
300 PLN
35937

1918 Ostrów Mazowiecka, parka znaczków z nadrukiem lokalnym, lewy znaczek z nadrukiem typ I z napisem "Poczta" z dużej litery, prawy znaczek z nadrukiem typ II z napisem "poczta" z małej litery, bardzo ładny stan zachowania, niewielki ślad przywarcia z innego arkusza, gwarancja Mikstein.

Fi.9I, II
800 PLN
35938

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu II - kwadratowa kropka, w kolorze niebieskim, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Perzyński.

Fi.9II
50 PLN
SOLD
35939

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

Fi.9No
300 PLN
35940

1918 Błonie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 60 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / BŁONIE" stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5x17,5 mm, kasowany prowizorycznie w Błoniu, słaby stan, kilka przebarwień, przedwojenna sygnatura, gwarancja Perzyński.

Fi.10
30 PLN
35941

1918 Włocławek - I wydanie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA" w kolorze czarnym, stempelkiem metalowym o wymiarach 16,5 x 7 mm, piękny stan, gwarancja Gryżewski, Perzyński.

Fi.10a
240 PLN
35942

1918 Kalisz, wydanie I - karta pocztowa opłacona znaczkiem okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen z charakterystycznym - nie mieszczący się na znaczku - lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" typu I, wysłana 7.12 z Kalisza do Puław, znaczek skasowano unarodowionym datownikiem KALISZ z wyróżnikiem "**a" przerobionym z niemieckiego "KALISCH", przesyłka z pełną niefilatelistyczną treścią na odwrocie; wszelkie zachowane przesyłki wydań lokalnych należą do rzadkości, a te, które nie zostały sporządzone z inspiracji patriotycznej czy filatelistycznej są prawdziwymi unikatami; walor doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.11
4 000 PLN
35943

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / Łęczyca" w kolorze fioletowym, lekkie przywarcia na powierzchni gumy, gwarancja Gryżewski, Perzyński.

Fi.11a No
600 PLN
35944

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

Fi.12b
40 PLN
35945

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja.

Fi.12b
35 PLN
35946

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 40 f. z przesuniętym lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" typu I, bez gumy, gwarancja i opis Perzyński.

Fi.14
60 PLN
35947

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 60 f. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" typu I, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.15
120 PLN
35948

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem II wydania w kolorze czarnym.

Fi.16-20, 22
240 PLN
35949

1918 Włocławek, znaczek wydania lokalnego stemplowany stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja.

Fi.18
70 PLN