The auctions ends in:

Page:
Local postage 1918-1919
Poz# Features Catalog Description Actual price
35910

Fi.1-10 No

1918 Łowicz, znaczki okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau", kompletna seria z odwróconym lokalnym nadrukiem "Poczta Polska / Krzyż" stempelkiem gumowym o wymiarach 13,5-14x18 mm, obecnie szalenie trudne do zebrania, wszystkie znaczki po dwie przedwojenne sygnatury w tym SK, gwarancja firmowa Gryżewski.

2 400 PLN

35911
Fi.2

1918 Zduńska Wola, znaczek z rzadkim nadrukiem lokalnym stempelkiem metalowym (wym. 19 x 17 mm) pierwszego wydania, gwarancja Mikstein. Fischer 2000 pln.

1 200 PLN

35912
Fi.2

1918 Izbica, znaczek z nadrukiem lokalnym unieważniony kasownikiem prowizorycznym Izbicy, doskonały stan zachowania, bardzo rzadkie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

5 000 PLN

35913
Fi.2

1918 Dziedzice, nierozcięty znaczek za 50 hal. z dwoma nadrukami lokalnymi z nowym nominałem, znaczek stemplowany austriackim kasownikiem Dziedzic, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Schmutz.

5 000 PLN

35914

Fi.2 No

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 3 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Ozorków", piękna oryginalna guma bez podlepki ani jej śladu, gwarancja Perzyński.

500 PLN

35915
Fi.2a

1918 Skałat, znaczek z lokalnym nadrukiem na wycinku, gwarancja Schmutz (na znaczku) i Krawczyk na wycinku).

130 PLN

35916
Fi.3

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 5 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / cztery kreski" w kolorze czarnym stempelkiem metalowym o wymiarach 19x16,5 mm, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalnA guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

300 PLN

35917
Fi.4

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

40 PLN

35918

Fi.4 No

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Ozorków", bez gumy, gwarancja Perzyński.

250 PLN

35919
Fi.4I

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze fioletowym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

40 PLN

35920
Fi.5

1918 Zduńska Wola - wydanie I, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 f. z unikalnym nadrukiem lokalnym (Fi.4500.-), poza uszkodzonym prawym górnym narożnikiem i kilkoma krótszymi ząbkami w ładnym stanie - UWAGA prawy górny narożnik na rewersie ma ząbki przesycone tuszem kasownika ale całe!!!, to jedno z najrzadszych wydań poczt lokalnych, gwarancja Jungjohann BPP, Rachmanow, Bojanowicz.

4 000 PLN

35921
Fi.5

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, znaczek bez gumy, gwarancja Falkowski.

35 PLN

35922
Fi.5I

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym z Ostrowa, gwarancja Schmutz.

250 PLN

35923
Fi.6

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Korszeń.

30 PLN

35924

Fi.6No

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

60 PLN

35925


Fi.7No

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

300 PLN

35926
Fi.7a

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / cztery kreski" w kolorze fioletowym stempelkiem metalowym o wymiarach 19x16,5 mm - w tym czasie nadruk w kolorze fioletowym uchodził za nowodruk; gwarancja ND Perzyński.

120 PLN

35927
Fi.7a

1918 Pułtusk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie kreski" w kolorze fioletowym stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5x18 mm, przedwojenna sygnatura, gwarancja Perzyński.

160 PLN

35928

Fi.7aNo

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

60 PLN

35929
Fi.7c

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze błękitu pruskiego z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja i opis na odwrocie Krawczyk.

350 PLN

35930
Fi.8

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

30 PLN

35931
Fi.8

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Falkowski.

35 PLN

35932
Fi.8, 19

1918 Włocławek, wycinek z obiegowego listu opłaconego znaczkami dwóch wydań przedrukowych unieważnionych stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja Korszeń.

160 PLN

35933
Fi.8I

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 30 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze fioletowym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

40 PLN

35934


Fi.8No

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

300 PLN

35935
Fi.8a

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / Łęczyca" w kolorze fioletowym, lekkie przywarcia na powierzchni gumy, gwarancja Gryżewski, Perzyński.

150 PLN

35936
Fi.8aI

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym z Ostrowa, gwarancja Schmutz.

300 PLN

35937
Fi.9I, II

1918 Ostrów Mazowiecka, parka znaczków z nadrukiem lokalnym, lewy znaczek z nadrukiem typ I z napisem "Poczta" z dużej litery, prawy znaczek z nadrukiem typ II z napisem "poczta" z małej litery, bardzo ładny stan zachowania, niewielki ślad przywarcia z innego arkusza, gwarancja Mikstein.

800 PLN

35938
Fi.9II

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu II - kwadratowa kropka, w kolorze niebieskim, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Perzyński.

50 PLN

35939


Fi.9No

1918 Kalisz, czworoblok znaczków z odwróconym nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Schmutz.

300 PLN

35940
Fi.10

1918 Błonie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 60 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / BŁONIE" stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5x17,5 mm, kasowany prowizorycznie w Błoniu, słaby stan, kilka przebarwień, przedwojenna sygnatura, gwarancja Perzyński.

30 PLN

35941
Fi.10a

1918 Włocławek - I wydanie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA" w kolorze czarnym, stempelkiem metalowym o wymiarach 16,5 x 7 mm, piękny stan, gwarancja Gryżewski, Perzyński.

240 PLN

35942
Fi.11

1918 Kalisz, wydanie I - karta pocztowa opłacona znaczkiem okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen z charakterystycznym - nie mieszczący się na znaczku - lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" typu I, wysłana 7.12 z Kalisza do Puław, znaczek skasowano unarodowionym datownikiem KALISZ z wyróżnikiem "**a" przerobionym z niemieckiego "KALISCH", przesyłka z pełną niefilatelistyczną treścią na odwrocie; wszelkie zachowane przesyłki wydań lokalnych należą do rzadkości, a te, które nie zostały sporządzone z inspiracji patriotycznej czy filatelistycznej są prawdziwymi unikatami; walor doskonałym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

4 000 PLN

35943

Fi.11a No

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / Łęczyca" w kolorze fioletowym, lekkie przywarcia na powierzchni gumy, gwarancja Gryżewski, Perzyński.

600 PLN

35944
Fi.12b

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

40 PLN

35945
Fi.12b

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Korszeń.

35 PLN

35946
Fi.14

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 40 f. z przesuniętym lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" typu I, bez gumy, gwarancja i opis Perzyński.

60 PLN

35947
Fi.15

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 60 f. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA" typu I, gwarancja i opis Krawczyk.

120 PLN

35948
Fi.16-20, 22

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem II wydania w kolorze czarnym.

240 PLN

35949
Fi.18

1918 Włocławek, znaczek wydania lokalnego stemplowany stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja Korszeń.

70 PLN