The auctions ends in:

Page:
Town postage 1914-1918
Poz# Features Catalog Description Actual price
35747
Fi.1 FFi

1915 Warszawa, Syrena - herb miasta, nadużycie formy - cięty znaczek za 5 gr. w fantazyjnych barwach.

40 PLN

35748
Fi.1 FFi

1915 Warszawa, Syrena - herb miasta, nadużycie formy - cięty znaczek za 5 gr. w fantazyjnych barwach.

40 PLN

35749
Fi.1 FFi

1915 Warszawa, Syrena - herb miasta, nadużycie formy - cięty znaczek za 5 gr. w fantazyjnych barwach.

40 PLN

35750
Fi.2

1915 Warszawa, Orzeł, znaczek za 10 gr. z ciekawym zielonkawym kolorem tła.

60 PLN

35751
Fi.2

1915 Orzeł, pasek czterech znaczków za 10 gr. z błędami, znaczek po lewej "uszkodzone cyfry 1 i 5" oraz "przerwany szpon orła", trzeci znaczek "trzy kropki po W", "przerwane 0" oraz "kropka nad cyfrą 1", czwarty znaczek "kropka obok skrzydła" oraz "kropka po cyfrze 0", arkusz miał 8 sektorów, ciekawy temat do badań i specjalizacji.

100 PLN

35752
Fi.2 MK1
Mi.2 Uo, 2 Uw 

1915 Warszawa, Orzeł, nietypowa parka różnych znaczków za 10 gr., górny bez perforacji u dołu - niekatalogowany, dolny całkowicie bez perforacji poziomej (Fi.500.-), w Michlu odwrotnie: górny katalogowany, dolny niekatalogowany.

800 PLN

35753
Fi.2b

1915 Warszawa "Orzeł", znaczek za 10 gr. drukowany farbą anilinową (Mi.80 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN

35754
Fi.2l

1915 Warszawa, znaczek w odmianie barw l, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

180 PLN

35755
Fi.3IIt
Mi.3ca 

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y" w czarnym nadruku groszy typu II (zwykły znaczek - Mi.350 euro), w I typie nadruku ten błąd nie występuje, podwójna gwarancja Rembieliński.

500 PLN

35756
Fi.4Iba
Mi.4aa

1915 Warszawa, znaczek z czytelnie odbitym obróconym o 90° ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

120 PLN

35757
Fi.4Iba
Mi.4aa

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

60 PLN

35758
Fi.4Iba
Mi.4aa

1915 Warszawa, znaczek ze słabo odbitym ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

30 PLN

35759

Fi.4Iba No
Mi.4aa

1915 Warszawa, znaczek z odwróconym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja zgodna z prawidłowym położeniem nadruku Schmutz.

400 PLN

35760
Fi.5a Ic

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem typ Ic, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN

35761
Fi.5a Ic, 5a IIc

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z poz. 23 i 24 z nadrukami typ Ic i IIc, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

200 PLN

35762
Fi.5aId +5aIId
Mi.6Iab + 6IIab

1915 Warszawa - wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości, marginesowa parka znaczków za 6/5 gr. z tłem żółtawozielonym, lewy z nadrukiem typu I - wąskie cyfry 6, a prawy z nadrukiem typu II - szerokie cyfry 6, takie parki występują tylko w jednej prawej kolumnie arkusza, w katalogu Fischer pominięto przez pomyłkę wycenę czarnych nadruków II typu, jest za to katalogowanych sześć kolorów tła, w Michlu tylko dwa; parki z żółtawym tłem są rzadkie, gwarancja i opis Jungjohann BPP.

800 PLN

35763
Fi.5a If

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN

35764
Fi.5a If, 5 IIaf

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z nadrukami typ If i IIf, znaczki zamoczone u dołu, podniesiona gwarancja i oznaczenie Korszeń.

240 PLN

35765
Fi.5a If, 5a IIf

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z poz. 31 i 32 z nadrukami typ If i IIf, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

300 PLN

35766
Fi.6-7 Mk

1915 Warszawa, makulatura, parki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

40 PLN

35767
Fi.6a
Mi.5b

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym drukowanym farbą anilinową (Mi.20 euro), pięknie kasowany egzemplarz, gwarancja i opis Schmutz.

50 PLN

35768
Fi.6h

1915 Warszawa, znaczek w odmianie barw h, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

230 PLN

35769
Fi.6h

1915 Warszawa, znaczek w odmianie barw h, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

320 PLN

35770
Fi.Ckp2I, 5

1915 Warszawa, miejscowy list doręczony przez pocztę miejska w Warszawie opłacony dodatkowo znaczkiem poczty miejskiej, koperta okupacyjna z nadrukiem Russisch Polen.

480 PLN

35771
Fi.I-II P

1915 Warszawa, próby w kolorach za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk.

3 600 PLN

35772
Fi.I-IIb

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki (Fi.1000.-), gwarancja i opis Schmutz.

800 PLN

35773
Fi.IIb

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

240 PLN

35774
Fi.IP1, IIP1

1915 Warszawa, próby znaczków niedoszłych do obiegu bez tła na papierze niegumowanym, bardzo rzadkie (Fischer 6.000,- zł), gwarancja i oznaczenie Korszeń.

2 800 PLN

35775
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Mi.50 euro), gwarancja Mikstein.

80 PLN

35776

Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria kasowana w czworoblokach z pełną oryginalną gumą (Mi.480 euro, Fi.480.-), piękny stan, gwarancja Korszeń.

280 PLN

35777
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Falkowski.

240 PLN

35778
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro, Fi.280.-), piękny stan, gwarancja Schmutz.

240 PLN

35779
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro, Fi.120.-) w bardzo ładnym stanie, gwarancja Mikstein.

80 PLN

35780
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Mikstein.

200 PLN

35781
Fi.1-2III

1916 Zawiercie, seria znaczków bez nadruku kontrolnego (Mi.360 euro), nietypowo jasny środek znaczka za 10 f., bardzo ładny stan zachowania, pełna oryginalna guma z jednym maleńkim zmatowieniem, imponujący zestaw sygnatur i gwarancji, dwie własnościowe lub firmowe, Rachmanow, Mikstein, Jungjohann BPP.

750 PLN

35782
Fi.1-2IIa
Mi.1-2II

1916 Zawiercie, seria znaczków z nadrukiem kontrolnym z przerwami w literach J i R w kolorze fioletowym rzadszym z czerwonym odcieniem, Michel kataloguje tylko bardziej popularną szarofioletowa wersję tego nadruku kontrolnego, bardzo ładny stan zachowania, pełna oryginalna guma z jedną lekką podlepką, rzadka jako gwarantowana, tu gwarancja Ćwiertnia, Gryżewski.

1 000 PLN

35783
Fi.1II

1916 Białystok, znaczek miejskiej poczty doręczeniowej, naprawiany górny lewy narożnik, gwarancja Korszeń.

350 PLN

35784
Fi.1III

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego, bez gumy, ale w bardzo ładnym stanie zachowania, gwarancja Mikstein.

80 PLN

35785
Fi.1III

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego rzadki stemplowany, gwarancja Mikstein.

300 PLN

35786
Fi.2, 9, 10

1916 Warszawa, znaczki poczty miejskiej na kopercie listu miejscowego, ostemplowane grzecznościowo 22.5 datownikiem z wyróżnikiem "b".

30 PLN