The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Auction 96. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
35448

1916 Białystok, znaczek lokalnej poczty doręczeniowej z ręcznym podpisem, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.1I
800 PLN
35477

1916 Białystok, bardzo rzadka próba niezrealizowanego znaczka poczty doręczeniowej, minimalny ślad po podlepce, bardzo ładny stan zachowania, fotoatest Mikulski.


6 000 PLN
35747

1915 Warszawa, Syrena - herb miasta, nadużycie formy - cięty znaczek za 5 gr. w fantazyjnych barwach.

Fi.1 FFi
40 PLN
35748

1915 Warszawa, Syrena - herb miasta, nadużycie formy - cięty znaczek za 5 gr. w fantazyjnych barwach.

Fi.1 FFi
40 PLN
35749

1915 Warszawa, Syrena - herb miasta, nadużycie formy - cięty znaczek za 5 gr. w fantazyjnych barwach.

Fi.1 FFi
40 PLN
35750

1915 Warszawa, Orzeł, znaczek za 10 gr. z ciekawym zielonkawym kolorem tła.

Fi.2
60 PLN
35751

1915 Orzeł, pasek czterech znaczków za 10 gr. z błędami, znaczek po lewej "uszkodzone cyfry 1 i 5" oraz "przerwany szpon orła", trzeci znaczek "trzy kropki po W", "przerwane 0" oraz "kropka nad cyfrą 1", czwarty znaczek "kropka obok skrzydła" oraz "kropka po cyfrze 0", arkusz miał 8 sektorów, ciekawy temat do badań i specjalizacji.

Fi.2
100 PLN
SOLD
35752

1915 Warszawa, Orzeł, nietypowa parka różnych znaczków za 10 gr., górny bez perforacji u dołu - niekatalogowany, dolny całkowicie bez perforacji poziomej (Fi.500.-), w Michlu odwrotnie: górny katalogowany, dolny niekatalogowany.

Fi.2 MK1
Mi.2 Uo, 2 Uw 
800 PLN
SOLD
35753

1915 Warszawa "Orzeł", znaczek za 10 gr. drukowany farbą anilinową (Mi.80 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2b
80 PLN
35754

1915 Warszawa, znaczek w odmianie barw l, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.2l
180 PLN
35755

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y" w czarnym nadruku groszy typu II (zwykły znaczek - Mi.350 euro), w I typie nadruku ten błąd nie występuje, podwójna gwarancja Rembieliński.

Fi.3IIt
Mi.3ca 
500 PLN
35756

1915 Warszawa, znaczek z czytelnie odbitym obróconym o 90° ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

Fi.4Iba
Mi.4aa
120 PLN
35757

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

Fi.4Iba
Mi.4aa
60 PLN
SOLD
35758

1915 Warszawa, znaczek ze słabo odbitym ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

Fi.4Iba
Mi.4aa
30 PLN
35759

1915 Warszawa, znaczek z odwróconym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja zgodna z prawidłowym położeniem nadruku Schmutz.

Fi.4Iba No
Mi.4aa
400 PLN
35760

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem typ Ic, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.5a Ic
40 PLN
SOLD
35761

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z poz. 23 i 24 z nadrukami typ Ic i IIc, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.5a Ic, 5a IIc
200 PLN
35762

1915 Warszawa - wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości, marginesowa parka znaczków za 6/5 gr. z tłem żółtawozielonym, lewy z nadrukiem typu I - wąskie cyfry 6, a prawy z nadrukiem typu II - szerokie cyfry 6, takie parki występują tylko w jednej prawej kolumnie arkusza, w katalogu Fischer pominięto przez pomyłkę wycenę czarnych nadruków II typu, jest za to katalogowanych sześć kolorów tła, w Michlu tylko dwa; parki z żółtawym tłem są rzadkie, gwarancja i opis Jungjohann BPP.

Fi.5aId +5aIId
Mi.6Iab + 6IIab
800 PLN
SOLD
35763

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.5a If
50 PLN
35764

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z nadrukami typ If i IIf, znaczki zamoczone u dołu, podniesiona gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.5a If, 5 IIaf
240 PLN
35765

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z poz. 31 i 32 z nadrukami typ If i IIf, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.5a If, 5a IIf
300 PLN
35766

1915 Warszawa, makulatura, parki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

Fi.6-7 Mk
40 PLN
35767

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym drukowanym farbą anilinową (Mi.20 euro), pięknie kasowany egzemplarz, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6a
Mi.5b
50 PLN
35768

1915 Warszawa, znaczek w odmianie barw h, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.6h
230 PLN
35769

1915 Warszawa, znaczek w odmianie barw h, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.6h
320 PLN
SOLD
35770

1915 Warszawa, miejscowy list doręczony przez pocztę miejska w Warszawie opłacony dodatkowo znaczkiem poczty miejskiej, koperta okupacyjna z nadrukiem Russisch Polen.

Fi.Ckp2I, 5
480 PLN
35771

1915 Warszawa, próby w kolorach za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
3 600 PLN
35772

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki (Fi.1000.-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
35773

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIb
240 PLN
35774

1915 Warszawa, próby znaczków niedoszłych do obiegu bez tła na papierze niegumowanym, bardzo rzadkie (Fischer 6.000,- zł), gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.IP1, IIP1
2 800 PLN
35775

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Mi.50 euro), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
80 PLN
35776

1916 Sosnowiec, seria kasowana w czworoblokach z pełną oryginalną gumą (Mi.480 euro, Fi.480.-), piękny stan, gwarancja Korszeń.

Fi.1-2
280 PLN
35777

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Falkowski.

Fi.1-2
240 PLN
35778

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro, Fi.280.-), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
240 PLN
35779

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro, Fi.120.-) w bardzo ładnym stanie, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
80 PLN
35780

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
200 PLN
35781

1916 Zawiercie, seria znaczków bez nadruku kontrolnego (Mi.360 euro), nietypowo jasny środek znaczka za 10 f., bardzo ładny stan zachowania, pełna oryginalna guma z jednym maleńkim zmatowieniem, imponujący zestaw sygnatur i gwarancji, dwie własnościowe lub firmowe, Rachmanow, Mikstein, Jungjohann BPP.

Fi.1-2III
750 PLN
35782

1916 Zawiercie, seria znaczków z nadrukiem kontrolnym z przerwami w literach J i R w kolorze fioletowym rzadszym z czerwonym odcieniem, Michel kataloguje tylko bardziej popularną szarofioletowa wersję tego nadruku kontrolnego, bardzo ładny stan zachowania, pełna oryginalna guma z jedną lekką podlepką, rzadka jako gwarantowana, tu gwarancja Ćwiertnia, Gryżewski.

Fi.1-2IIa
Mi.1-2II
1 000 PLN
35783

1916 Białystok, znaczek miejskiej poczty doręczeniowej, naprawiany górny lewy narożnik, gwarancja Korszeń.

Fi.1II
350 PLN
35784

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego, bez gumy, ale w bardzo ładnym stanie zachowania, gwarancja Mikstein.

Fi.1III
70 PLN
SOLD