The auction will start on 19.04.2024

Auction 96. PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
39171

1943 Święto Artylerii - NOWOODKRYTA PRÓBA ZNACZKA I GUMOWANIA; próba znaczka za 20 f. w kolorze czarnoniebieskim na szarawożółtawym drzewnym średnim papierze, co unikalne (z atestu) "Podgumowano ją ręcznie nierównomiernie położoną warstwą białego roślinnego kleju (dekstryną). Guma próby ma charakterystyczną dla nierównomiernie położonej zaschniętej dekstryny siatkę pęknięć dzielącej jej warstwę na duże oddzielne "płytki". Atestowana próba ma próbne gumowanie, nie zastosowane jednak w takim wykonaniu na znaczkach poczty obozu IID Gross-Born. Atestowana próba jest w dobrym stanie, ma też całą i nienaruszoną gumę. Nie została dotychczas ani opisana w literaturze ani skatalogowana."; o gumowaniu dekstryną pisał Machowski, ale o istnieniu takiej próby nie wiedziano; pochodzi ona z "uśpionej" nigdy po powrocie z obozu nieprzeglądanej partii znaczków i dokumentów, nowy fotoatest Schmutz.

Fi.2 P
16 000 PLN
39172

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, karta pocztowa na kartonie szarym szorstkim; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp5x2
100 PLN
39173

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, część nadawcza karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki); rzadki walor - sporządzono 676 kart - w dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp6x2
200 PLN
39174

1943 karta obiegowa o nominale 5 f, wykonana na różowym gładkim papierze, datowana 3.7, na odwrocie zawiadomienie o walnym zebraniu T.S.Wisła; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowano M.Kalawski; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp7z
300 PLN
39175

1943 karta obiegowa "świąteczna" o nominale 10 f, wykonana na pozostałych po jeńcach francuskich kartonikach z rysunkiem świecy i życzeniami po francusku, znak opłaty unieważniony 26.IV datownikiem, dodatkowo stempel okolicznościowy "DNI MORZA", bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8x1
250 PLN
39176

1943 próbna odbitka grafiki do kartki pocztowej.


280 PLN
39177

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.

Fi.(bl.2)
150 PLN
39178

1944 Wystawa Filatelistyczna - Neubrandenburg, czworoblok czystych znaczków z bloku sprzedawanego ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 1" na marginesie; przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano, zgodnie z przepisami, obiegowym datownikiem, gwarancja Krawczyk.

Fi.(bl.3)
400 PLN
39179

1944 Wystawa Filatelistyczna - Dni Morza, trójblok czystych znaczków z bloku sprzedawanego ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 2" na marginesie; przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano, zgodnie z przepisami, obiegowym datownikiem; gwarancja Krawczyk.

Fi.(bl.4)
400 PLN
39180

1944 rocznica obrony Warszawy, czyste znaczki z bloku, gwarancja.

Fi.(bl.7)
160 PLN
39181

1944 81. rocznica Powstania Styczniowego, gwarancja Schmutz.

Fi.4Ad
240 PLN
39182

1944 Syrena, gwarancja.

Fi.5IIbx
100 PLN
39183

1944 Święto Morza, seria kasowana, gwarancja.

Fi.9-11
300 PLN
39184

1944 Caritas, znaczek na papierze x2, gwarancja i oznaczenie.

Fi.9ax2
240 PLN
39185

1944 Rok Olimpijski, seria kasowana w ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.12-14
320 PLN
39186

1944 Święto Gór, czworoblok ze stemplem okolicznościowym Rocznicy Poczty Obozowej.

Fi.15
200 PLN
39187

1944 Święto Gór, znaczek za 30 f. w ciemnym odcieniu, gwarancja.

Fi.15
60 PLN
39188

1944 Święto Gór, kasowany znaczek za 30 f. w bardzo ciemnym odcieniu, piękny stan, gwarancja.

Fi.15
60 PLN
39189

1944 Święto Żołnierza, pamiątka z wystawy - znaczek na karcie o wymiarach 104x147 mm, skasowany 15.VIII w dniu wejścia do obiegu, datownikiem i kasownikiem okolicznościowym w 4 dniu Wystawy Filatelistycznej; jak podaje podręcznik Polskie Znaki Pocztowe: "Jako pamiątkę z wystawy sprzedawano całostkę pocztową, składającą się z arkusika białego papieru o wymiarach 100x120 mm, z naklejonym pośrodku znaczkiem nr 16 "Święto Żołnierza", stemplowanym kasownikiem 4-go dnia wystawy. Ilość nieznana."; karta prasowana; gwarancja.

Fi.16
300 PLN
39190

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja.

Fi.17-21
70 PLN
39191

1944 Herby miast, czysta seria, gwarancja.

Fi.17-21
70 PLN
39192

1944 Herby miast - Kraków, do 31.X.1944 opłaty były określane w walucie niemieckiej, a od 1.XI - wobec wstrzymania przez niemiecką komendę obozu wypłat żołdu dla jeńców w bonach w walucie niemieckiej - w walucie obozowej 1Piast=100gr, miała ona pokrycie w zdeponowanych w Banku Obozu papierosach, których kurs był ustalony w wysokości 1 paczka papierosów (20 szt.) - 10 Piastów, a jej kurs w stosunku do marki niemieckiej wynosił 1Mk=2Piasty; karta pocztowa wysłana 24.XII.1944, ofrankowana znaczkiem w starej walucie za 20 fen (40 gr), co odpowiadało taryfie za kartę pocztową zwykłą; gwarancja.

Fi.19
250 PLN
39193

1944 herby miast, znaczek złamany, gwarancja.

Fi.20
10 PLN
39194

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
50 PLN
39195

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, czysty znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
50 PLN
39196

1944 Puławski i Kościuszko, czworobloki w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.23-4
650 PLN
39197

1944 Pułaski i Kościuszko, marginesowa seria kasowana w pięknym stanie z nienaruszoną gumą, gwarancja.

Fi.23-24
170 PLN
39198

1944 Pułaski i Kościuszko, seria czysta, gwarancja Krawczyk,.

Fi.23-24
150 PLN
39199

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., gwarancja.

Fi.25
50 PLN
39200

1944 26. rocznica odzyskania niepodległości, kasownik pierwszego dnia obiegu, gwarancja.

Fi.25
50 PLN
39201

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., z nietypowo skośną perforacją poziomą, po prawej znaczek jest niższy, gwarancja

Fi.25
60 PLN
39202

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, czysty znaczek za 25 gr., gwarancja.

Fi.25
60 PLN
39203

1944 całostka ((61 x 100 mm) grzecznościowo stemplowana, gwarancja na odwrocie Schmutz.

Fi.25, Cp26
80 PLN
39204

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, czysty znaczek za 50 gr., gwarancja.

Fi.26
60 PLN
39205

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kasowany marginesowy znaczek za 50 gr., gwarancja.

Fi.26
50 PLN
39206

1944 Święto Artylerii, znaczek za 20 gr. w kolorze szarozielonym, gwarancja.

Fi.27
60 PLN
39207

1944 Powstanie Wielkopolskie, kasowany znaczek za 20 gr., gwarancja.

Fi.28
40 PLN
39208

1944 Powstanie Wielkopolskie, czysty znaczek za 20 gr. gwarancja.

Fi.28
50 PLN
39209

1944 herby miast, gwarancja.

Fi.Cp2
50 PLN
39210

1944 kartka z obiegu pocztowego złamana w połowie, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp7z
120 PLN