The auction will start on 19.04.2024

Auction 96. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
38139

1937 Wojna domowa w Hiszpanii, polecony list lotniczy wysłany 11.3 z Frankfurtu do Las Palmas na wyspach Kanaryjskich, stempelek hiszpańskiej cenzury wojskowej, datownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Generał Franco za próbę obalenia rządu republiki został zesłany na Teneryfę (wyspy Kanaryjskie), wkrótce jednak opanował wyspę i uczynił z niej swą bazę, skąd 17.III.1936 rozpoczął wojnę przeciwko komunistom.


Mi.606, 609-612, 643
600 PLN
38140

1937 Wojna domowa w Hiszpanii, generał broni Franciszek Księżarczyk - autograf uczestnika walk w Hiszpanii po stronie Republiki - od 1936 żołnierz polskiego batalionu, ukończył szkołę oficerską brygad międzynarodowych uzyskując stopień oficerski, ciężko ranny w walkach pod Brunete, od września 1937 zastępca dowódcy I Batalionu im. Jarosława Dąbrowskiego, następnie jego dowódca; podczas ofensywy na Ebro dowodził batalionem im. Adama Mickiewicza w stopniu majora, ponownie ranny w walkach o masyw Sierra Quemada stracił oko; wojenna i powojenna kariera przedstawia się nie mniej ciekawie; autograf na kopercie FDC z okazji XXX rocznicy brygady im.Jarosława Dąbrowskiego; dobry stan zachowania (koperta u dołu i na odwrocie naddarta).


200 PLN
38141

1938 ZAOLZIE, znaczki urzędowe z nadrukiem typograficznym wydania poczty wojskowej z okazji pobytu Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza na Śląsku Zaolziańskim, przedrukowano 296 sztuk znaczków zwykłych nadrukiem "Ś miecze R / 12-13.X / 1938" w kolorze czerwonym i 250 sztuk znaczków poleconych nadrukiem "E.Ś.R. / 12-13.X / 1938" w kolorze czarnym; zużyto je na korespondencję służbową Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Śląsk" skierowaną do Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych"; ze względu na tajemnicę wojskową koperty wspomnianej korespondencji zniszczono, ale przedtem znaczki wycięto, ponumerowano i w większości zachowały się na wycinkach, takich jak te oferowane, bardzo rzadkie w bardzo dobrym stanie zachowania, fotoatest.

Fi.1-2
10 000 PLN
38142

1938 Zaolzie, widokówka ofrankowana polskim znaczkiem (opłata zgodna z taryfą) wysłana 2.X z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Krakowa, dodatkowy stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 245).

Fi.296
Mi.317 
120 PLN
38143

1938 Anschluss Austrii - koperta wysłana 8.IV z Wiednia do Lubeki, stempelek propagandowy "Am 10. April dem Führer dein "Ja"" agitujący do głosowania za przyłączeniem Austrii do Rzeszy Niemieckiej.

12.III po aneksji Austrii przez Niemcy, aby "uprawomocnić" agresję, na 10.IV wyznaczono referendum w sprawie przyłączania Austrii do Rzeszy; ponad 99% uprawnionych zagłosowało "za".


Mi.577 
100 PLN
38144

1938 Morawka i Jaworzyna, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Jaworzyny i Morawki przez wojsko polskie.


15 PLN
38145

1938 Zaolzie, list z datownikiem czeskiej poczty polowej nr 15 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


15 PLN
38146

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Zaolzie przez wojsko polskie.


15 PLN
SOLD
38147

1939 Kampania Wrześniowa, tzw. "cicha mobilizacja", poczta polowa nr.74 - pierwszy polski urząd poczty polowej operujący w czasie II wojny światowej!!! uruchomiony 4.III przy 26 Dywizji Piechoty wchodzącej w skład Armii "Poznań"; znaczek na karcie ostemplowany datownikiem z wyróżnikiem "a" w pierwszym dniu funkcjonowania poczty; duża ciekawostka!

Fi.310
Mi.331
85 PLN
SOLD
38148

1939 "Dziwna wojna" - formularz francuskiej poczty polowej, oznaczony "F.M.", który to dopisek zwalniał korespondencję wojskową od opłaty pocztowej, wysłany 13.10 z Nantes przez żołnierza francuskiego na brytyjską wyspę Jersey, pieczęć formacyjna "404 R.A.D.C.A. 81e GROUPE ... BATTERIE" (81 grupa 404 pułku artylerii przeciwlotniczej); ze zbiorów J.Falkowskiego.

"Dziwna wojna" rozpoczęła się po napaści Niemiec na Polskę, kiedy Francja i Wielka Brytania wypowiedziały 3.IX wojnę Niemcom, a pomimo tego nie wypełniły swoich sojuszniczych zobowiązań i nie zaatakowały Niemiec, "drôle de guerre" zakończyła się 10.V.1940 niemieckim atakiem na kraje Europy Zachodniej.


150 PLN
38149

1939 książka Przemysława Drzewieckiego "Polskie poczty polowe i polska cenzura korespondencji w 1939 roku", pięknie wydana ilustrowana książka, częściowo dwujęzyczna w języku polskim i angielskim, 128 stron, sztywne okładki.


65 PLN
38150

1940 arkusz znaczka poczty polowej dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1 ark.
800 PLN
38151

1940 niemiecka karta propagandowa wyszydzająca premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla (tzw.Spottkarte), na "znaku opłaty" napis "WERT keinen PFENNIG" - w wolnym tłumaczeniu "nie wart złamanego szeląga", sygnatura "Ashelm 3503 25", przesłana 10.8 miejscowo we Wrocławiu, dodatkowo pieczęć "Reservelazarett V Breslau" - szpitala zapasowego we Wrocławiu z niemiecką "gapą"; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.1
400 PLN
38152

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 30 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.363
175 PLN
38153

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 3 Fr. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, mały ślad po podlepce.


Mi.405
90 PLN
38154

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 90 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.463
125 PLN
38155

1940(?) III Rzesza, 4 ilustrowane formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": artylerię, kawalerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


80 PLN
38156

1940 BRAK KOLORU NIEBIESKIEGO - niemiecka karta propagandowa wyszydzająca premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla (tzw.Spottkarte), na "znaku opłaty" brak koloru niebieskiego i napisu "WERT keinen PFENNIG" - w wolnym tłumaczeniu "nie wart złamanego szeląga", sygnatura "Ashelm 3503 25"; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.1
1 200 PLN
38157

1940 Armia Polska we Francji, francuska winietka przedstawiająca piechura, z przywieszką z literami FM (Franchise Militaire) - których użycie zwalniało korespondencję wojskową od opłaty pocztowej, skasowana 14-4 na wycinku datownikiem "ART FETES-VIGNETTE DES ARMEES PARIS"; stosowana sporadycznie na przesyłkach żołnierzy polskich we Francji; rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
38158

1940 Armia Polska we Francji, list do Paryża wysłany 10-4 z Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w St.Cecile-les-Vignes - głównego ośrodka formowania i szkolenia jednostek pancernych WP we Francji, dwujęzyczna pieczęć formacyjna z orłem "ARMEE POLONAISE I.er BATAILLON DE CHARS D'ASSAUT - ARMIA POLSKA I. BATALION CZOŁGÓW"; przesyłka cenzurowana - oznaczenie "cens. milit." z parafką cenzora; doskonały stan zachowania; przesyłki polskich żołnierzy (piechota) z kampanii francuskiej, chociażby ze względu na krótki czas jej trwania (około 6 miesięcy), są trudne do zdobycia, związane z innymi rodzajami broni są wyjątkowo rzadkie.

Gdy trwała jeszcze "dziwna wojna" we Francji rozpoczęło się odtwarzanie Wojska Polskiego, w St.Cecile-les-Vignes utworzono Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej, gdzie 2.12.1939 sformowano 1 batalion czołgów, pod dowództwem mjr Leonarda Furs-Żyrkiewicza, jednostka podczas kampanii we Francji do 18.06 toczyła walki osłaniając wycofujące się oddziały francuskie.


600 PLN
38159

1940 pieczęć urzędowa z orłem "OKRET RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "PIORUN"" – brytyjski niszczyciel typu N, zwodowany 7 maja 1940 roku w stoczni Johna Browna w Clydebank, 4 listopada 1940 roku przekazany Polskiej Marynarce Wojennej w zamian za utracony pod Narwikiem niszczyciel ORP "Grom".


60 PLN
38160

1940 formularz niemieckiej poczty polowej, złamany lewy dolny narożnik.


10 PLN
38161

1941 (?) "ŚMIERĆ NIEMIECKIM FASZYSTOM !" - listownik z propagandową ilustracją, czysty w dobrym stanie zachowania (pionowo zgięty).


200 PLN
38162

1941 Wymiana korespondencji między Wojskiem Polskim w Anglii, a rodzinami w kraju odbywała się głównie przez neutralną Portugalię, do początków 1941 roku (z upoważnienia polskich władz) obsługiwana na odcinku Lizbona-Londyn przez brytyjską firmę transportową THOMAS COOK & SON, Ltd.; przesyłki wysyłane z Polski do Portugalii na "adres konspiracyjny" w lizbońskim lub londyńskim biurze firmy sortowano, a w rzadkich przypadkach pakowano do większych stosownie zaadresowanych kopert, które po ofrankowano znaczkami z perforacją firmową TCS i po odciśnięciu owalnego datownika firmowego "THOS. COOK & SON LTD BERKELY STREET.W.1" kierowano do brytyjskiej cenzury, a następnie już zwykłą pocztą do odbiorców, takie zachowane koperty są wyjątkowo rzadkie - tu oferowana do kapitana Józefa Zielonki z 1 Kompanii Saperów 1 Brygady Strzelców (kryptonim pocztowy P/4) została wysłana z biura firmy "28 MAR 1941" - fioletowy datownik na odwrocie, przekazana poczcie cywilnej - znaczek skasowany datownikiem LONDON.W.1. z tego samego dnia, datownik odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU" z "31 MAR 41" (w katalogu specjalizowanym - "cena amatorska"), co niezwykle rzadkie zachowana oryginalna dołączona instrukcja dotycząca przygotowania przesyłki do okupowanej Polski, sposobu wysyłki i wysokości dodatkowych opłat; bardzo ważny, unikalny dokument obrazujący sposób funkcjonowania "adresów konspiracyjnych" w dobrym stanie zachowania (koperta na odwrocie i w środku podklejona taśmą przezroczystą).


2 000 PLN
38163

1941 kartka z Rossoszy wysłana 28.4.41 z jednostki wojskowej (adres nadawcy skrytka pocztowa) do szpitala psychiatrycznego na Kulparkowie we Lwowie, ciekawy kasownik odbiorczy z Lwowa, ciekawa treść.


400 PLN
38164

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, wszystkie w czworoblokach; spotykane czasem na listach poczty polowej.


120 PLN
38165

1941-44 zestaw 3 unikalnych radiogramów POLSKA-SZWAJCARIA-ANGLIA - wymiana korespondencji przez prywatnych pośredników, pomimo (początkowo) zakazu dotyczącego prowadzenia przez polskich żołnierzy w Wielkiej Brytanii korespondencji z okupowanym krajem, próbowano za pośrednictwem osób ze Szwajcarii nawiązać taką łączność; w 1942 roku taka wymiana została dopuszczona, ale kandydatów na pośredników musiała zatwierdzić komórka wywiadu brytyjskiego MI12; pośrednicy otrzymywali korespondencję z Anglii do Polski i z Polski do Anglii, przekazywanie dalej oryginalnych przesyłek było ściśle zakazane; jedną z około stu takich osób była Janina Turczyńska, znana śpiewaczka operowa (sopranistka), żona Józefa Turczyńskiego wybitnego pianisty, nauczyciela (m.in.: Witolda Małcużyńskiego, Henryka Sztompki, Stanisława Szpinalskiego, Maryli Jonasówny, Marii Wiłkomirskiej, Haliny Czerny-Stefańskiej), jurora Międzynarodowych Konkursów Chopinowskich w Warszawie (1927, 1932 i 1937); wybuch II wojny światowej zastał Turczyńskich w Morges u Paderewskiego; dzięki wstawiennictwu mistrza, zaczęli występować w Szwajcarii; radiogramy dotyczą informacji dla płk.Stanisława Arczyńskiego o jego żonie Zofii przebywającej w okupowanej Polsce, był on od 1936 był komendantem Wyższej Szkoły Inżynierii w Warszawie, a po Wojnie Obronnej 1939 przedostał się do Francji, pełnił tam funkcję komendanta polskiego Centrum Wyszkolenia Saperów w Angres, po upadku Francji ewakuował się do Wielkiej Brytanii, gdzie był dowódcą saperów w sztabie Najwyższego Wodza:

pierwszy radiogram na formularzu o zielonej dekoracyjnej winecie o sygnaturze "Aug.1940" nadany 30.1 z Morges w Szwajcarii na adres kodowy "PO Box 260 London EC1"- obsługujący polskie jednostki w Anglii, datowniki odbiorcze: okrągły "CABLE AND WIRELESS LIMITED CENTRAL STATION -1 FEB 1941", owalne "C.& W.LTD, okrągły "CENTRAL TELEGRAPH OFFICE", stempelek cenzury "PASSED BY CENSOR No.2327"; dodatkowe stempelki: HBB, 0099, "ES 776";

drugi na formularzu o czerwonej dekoracyjnej winecie o sygnaturze "Sept.1941" nadany z Zermatt w Szwajcarii do Dundee, datownik odbiorczy "DUNDEE 21 AUG 42";

trzeci na zielonym papierze o sygnaturze "Sept.1943" nadany z Morges w Szwajcarii do Londynu, okrągły datownik odbiorczy "C.& W.LTD CENTRAL STATION 14 MAY 1944", stempelek cenzury "PASSED BY CENSOR No.2411"; Przemysław Drzewiecki w książce "Armia Polska generała Andersa w ZSRR 1941-1942 w dokumentacji historyczno-pocztowej" na s.141 pokazuje podobny dokument wysłany z Kujbyszewa, a więc z pewnością rzadszy, pisząc: "Czasem w celu uzyskania szybkiej pomocy, nadawano do władz polskich w Wielkiej Brytanii informacje za pomocą radiogramu. Poniżej przedstawiony jest jedyny znany tego rodzaju dokument zachowany do naszych czasów, nadany z Ambasady polskiej (w Kujbyszewie) - dotyczący losów polskiej rodziny wojskowej w Związku Sowieckim.".


6 000 PLN
38166

1941 zestaw 4 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


200 PLN
38167

1941 zestaw pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


200 PLN
38168

1941 zestaw 22 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


400 PLN
38169

1941 winiety pamiątkowe wykonane z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


130 PLN
38170

1941 zestaw 20 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii, w tym dwa nadruki podwójne.


380 PLN
38171

1941 zestaw pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.


400 PLN
38172

1941 Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych spotykane czasem na listach poczty polowej.


40 PLN
38173

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", znaczek za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie; wydano ich 1000 szt. - tu jeden z ostatnich numerów 970; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja.

Fi.1
1 000 PLN
SOLD
38174

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie, unikalna w takich samych narożnych lewych dolnych czworoblokach.

Fi.1-9
4 000 PLN
38175

1942 Tajna Poczta Podziemna, pierwsze wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria stemplowana bardzo dobrym stanie.

Fi.1-9
500 PLN
38176

1942 Légion Tricolore – kolaboracyjna francuska formacja zbrojna mająca działać na froncie wschodnim jako siła sojusznicza wobec wojsk niemieckich podczas II wojny światowej, pasek trzech znaczków, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.576-77
60 PLN
38177

1942 Légion Tricolore – kolaboracyjna francuska formacja zbrojna mająca działać na froncie wschodnim jako siła sojusznicza wobec wojsk niemieckich podczas II wojny światowej, seria znaczków legionowych na delikatnych podlepkach; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.VI-X
100 PLN
38178

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, fragment strony z pocztowej książki nadawczej listów poleconych wysłanych z Tatiszczewa - rejonu organizacji 5 Dywizji Piechoty, obok każdej pozycji odciśnięty datownik TATISZCZEWO SAR. (ТАТИЩЕВО САР.) cywilnego sowieckiego urzędu pocztowego, który w tym czasie obsługiwał cały obrót pocztowy 5 Dywizji; niecodzienny dokument wewnątrzpocztowy w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2b
200 PLN