The auction will start on 19.04.2024

Auction 96. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
42573

1898 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki 17½ Kr (wartość w krajcarach) odmiana niebieska o ząbkowaniu ZL12½ - dowód doręczenia z sądu w Przemyślu dostarczony dnia 24.XI.1899 (Fi. 220,-), dokument na zgięciach od spodu podklejony na całej długości.

Fi.Iax
Mi.1aB
120 PLN
42574

1899 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki 34 h (wartość w halerzach) odmiana o ząbkowaniu ZL12½ - dowód doręczenia dostarczony dnia 17.IV.1906.

Fi.IIax
Mi.2B
80 PLN
42575

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
42576

1920 cyfry między gwiazdkami, pasek dziewięciu znaczków urzędowych za 5 f., pierwszy zwykły, drugi bez perforacji poziomej na dole, pozostałe siedem w ogóle bez perforacji poziomej, w takiej postaci niespotykane, piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.U1
374 PLN
SOLD
42577

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
30 PLN
42578

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
35 PLN
42579

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
42580

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
200 PLN
42581

1920 cyfry między gwiazdkami - I wydanie, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
60 PLN
42582

1920 arkusz znaczka urzędowego za 5 fen. w bardzo ładnym stanie.

Fi.U2 ark.
120 PLN
42583

1920 JEDNA Z PEREŁ POLSKIEJ FILATELISTYKI; arkusik prób znaczków urzędowych z legendarnej kolekcji Straussa, zawiera po 12 sztuk prób typu I "jasne cyfry bez gwiazdek", II "jasne cyfry między gwiazdkami" i III "ciemne cyfry między gwiazdkami", wszystkie w kolorze ciemnoniebieskim na białym grubym papierze i tak jak je wydano bez gumy; ostatnio oferowany w połowie lat osiemdziesiątych, przez ponad trzydzieści lat właściciel szukał istniejących teoretycznie pozostałych arkusików - w kolorze jasnoniebieskim i czerwonym na papierach grubym lub kredowym, spotykał jedynie pojedyncze próby na obu papierach; jest bardzo prawdopodobne, że pozostałe arkusiki nie zachowały się w całości i ten jest jedynym istniejącym egzemplarzem, gwarancja - każdy dwunastoblok Strauss, po cztery z dwunastobloku Falkowski.

Fi.U5 P2+P6+P10
80 000 PLN
42584

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie na cienkim papierze, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U12-16
50 PLN
SOLD
42585

1921 "2 mk" odręczna adnotacja czerwonym atramentem na austriackich sądowych znaczkach doręczeniowych za 10h na sądowym dowodzie doręczenia - formularz o sygnaturze (Form 102 p.); bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.1c
500 PLN
42586

1933 Godło państwa na ośmiokątnej tarczy, seria ze znakami wodnym w obu położeniach W.IIL i W.IID, rzadko oferowany zestaw, czyste.

Fi.U17-18
Mi.D17-18
200 PLN
SOLD
42587

1935 ośmioblok znaczków urzędowych.

Fi.U19
20 PLN
42588

1937 list urzędowy z Ministerstwa Skarbu w Warszawie 18.X.37.

Fi.U19
20 PLN
42589

1945 znaczek z silnie przesuniętą perforacja wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U21
15 PLN
42590

1945 Godło Państwa, czworoblok makulatury ciętych znaczków na urzędowe listy polecone, z podwójnym abklatschem na odwrocie, pierwszym w położeniu normalnym i drugim ukośnym, gwarancja Schmutz

Fi.U21I nz MK
340 PLN
SOLD
42591

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz.

Fi.U21PP4
30 PLN
42592

1945 parka znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

Fi.U21nz
60 PLN
42593

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
20 PLN
42594

1945 Godło Państwa, próby znaczków na urzędowe listy polecone, czerwona i czerwona o podwójnym druku, gwarancja Schmutz,.

Fi.U22I P Dp
120 PLN
42595

1945 parka makulaturowa z drukiem podwójnym, zagwarantowana jako próba Schmutz.

Fi.U22P
100 PLN
42596

1946 Godło Państwa, wydanie z małym numerem kontrolnym, list wysłany 23.9 z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu do Gdańska, znaczek unieważniony kasownikiem okolicznościowym "DNI TORUNIA 21-29.IX.46", bardzo dobry stan zachowania (Myślicki 46 054).

Fi.U21I
Mi.D21
40 PLN
42597

1946 parka z podwójną perforacją poziomą na marginesie, gwarancja i opis Walisch.

Fi.U21IIs
60 PLN
SOLD
42598

1946 Godło Państwa, wydanie z małym numerem kontrolnym, list polecony wysłany 8.1 z Książnicy Miejskiej im.Kopernika w Toruniu do Gdańska, datownik odbiorczy na odwrocie, dobry stan zachowania (koperta pionowo zgięta).

Fi.U22I
Mi.D22
40 PLN
42599

1950 list urzędowy z zarządu gminy w Czarnkowie.

Fi.U21II
40 PLN
42600

1953 kartka urzędowa z Leszna.

Fi.U21
25 PLN
42601

1954 Godło państwa, seria znaczków, dodatkowo odmiana ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
36 PLN
SOLD
42602

1954 Godło państwa, seria znaczków w czworoblokach, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28C
36 PLN
SOLD
42603

1955 urzędowy list polecony z Warszawy do Wrocławia z mieszaną frankaturą dwóch wydań. rozerwanie z prawej strony

Fi.U22, U23
27 PLN
SOLD