The auctions ends in:

Page:
Polish People's Republic 1952-1989
Poz# Features Catalog Description Actual price
41094

Fi.622
Mi.760

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, 45+15 gr - narożny ośmioblok znaczków o ząbkowaniu liniowym 10¾:11¼z błędami: na poz.1 "odbitka cyfry 1 przed dłonią pierwszej postaci", na poz.2 "wcięcie na dole łuku cyfry 5 w dopłacie i w górnej ukośnej kresce litery K", na poz.4 "górne zakończenie litery S w POLSKA ścięte", bardzo dobry/słaby (górny lewy narożnik pierwszego znaczka ukośnie złamany) stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

200 PLN

41095
Fi.622-3
Mi.760-1

1952 Uchwalenie Konstytucji PRL, seria, znaczek za 3 zł z plamą farby drukarskiej na górze znaczka.

45 PLN

41096
Fi.622-3
Mi.760-1

1952 uchwalenie konstytucji PRL, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

60 PLN

41097
Fi.623 ark. (523 B1)
Mi.761

1952 uchwalenie konstytucji PRL, arkusz sprzedażny znaczka za 3,- zł, na pozycji 43. znaczek z błędem "ścięte dolne zakończenie cyfry 3".

200 PLN

41098
Fi.626-8
Mi.764-6

1952 elektrownia w Jaworznie, seria z dwoma odmianami ząbkowania znaczka za 1,50 zł.

40 PLN

41099

Fi.626B1
Mi.764

1952 elektrownia w Jaworznie, dolne znaczki z podwójnym moletowaniem liter ELEK, górny lewy znaczek ze smugą na trzecim kominie.

50 PLN

41100
Fi.628
Mi.766

1952 elektrownia w Jaworznie, list lotniczy z Krakowa do Stanów Zjednoczonych.

10 PLN

41101
Fi.628a
Mi.766C

1952 Elektrownia w Jaworznie, 1,50 zł odmiana o ząbkowaniu ramkowym ZR 11½:11¾, czysty, znaczek projektowany przez Czesława Słanię; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN

41102
Fi.631
Mi.769

1952 zabytkowe budowle, czysty znaczek za 1 zł odmiana z napisem NIEDZIGA zamiast NIEDZICA (Fi.50.-).

40 PLN

41103
Fi.634
Mi.772

1952 święto Lotnictwa, znaczek z przesuniętą perforacją, na dole normalny znaczek dla porównania.

20 PLN

41104
Fi.637-8
Mi.775-6

1952 rozbudowa Stoczni Gdańskiej, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

30 PLN

41105
Fi.641-2A
Mi.779-80B

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, czysta (Fi.80.-).

70 PLN

41106
Fi.641-2A
Mi.779-80B

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria cięta, kasowana (Fi.90.-).

70 PLN

41107
Fi.641-2B
Mi.779-80A

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, seria ząbkowana z pustopolami z lewej strony (Fi.60.-).

60 PLN

41108
Fi.641B
Mi.779A

1952 35. rocznica Rewolucji Październikowej, 45+15gr znaczek ząbkowany z pustopolem z lewej strony, czysty.

30 PLN

41109
Fi.642B ark.
Mi.580A

1952 35. rocznica rewolucji Październikowej, arkusz sprzedażny znaczka za 60 gr. złożony w połowie z pustopolami na lewym marginesie.

300 PLN

41110
Fi.646 ark.
Mi.784

1952 Dzień Górnika, arkusz sprzedażny znaczka za 1,20 zł + 15 gr. złożony w połowie.

250 PLN

41111
Fi.651-2
Mi.789-90

1952 Światowy Kongres Obrońców Pokoju w Wiedniu, seria z odmianami.

15 PLN

41112
Fi.XXV
Mi.782I

1952 miesiąc przyjaźni polsko - radzieckiej, znaczek niedoszły do obiegu bez napisu "Lenin".

80 PLN

41113
Fi.XXV
Mi.782I

1952 przyjaźń polsko-radziecka, znaczek za 45+15 gr. bez napisu LENIN (Mi.50 euro), gwarancja Korszeń.

100 PLN

41114
Fi.533, 540

1953 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Warszawa - Wrocław nr 503.

20 PLN

41115
Fi.535, 541b, 561, 566, 604
Mi.673, 679, 699, 701, 742

1953 Bierut, znaczek za 15 gr z zadrukowanym pustopolem - prekursor dzisiejszych znaczków personalizowanych - na pobraniowym liście poleconym z Leszna do Sanoka wysłanym 26.10; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

100 PLN

41116
Fi.653
Mi.791

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, znaczek z przesuniętym drukiem barwy czerwonej w dół.

125 PLN

41117
Fi.653-4
Mi.791-2

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

400 PLN

41118
Fi.653-4
Mi.791-2

1953 10. rocznica bitwy pod Stalingradem, seria.

25 PLN

41119
Fi.653-98
Mi.791-833

1953 rocznik kopert FDC, bardzo rzadki w komplecie.

1 200 PLN

41120
Fi.653-98
Mi.791-836

1953 rocznik znaczków czystych (Fi.715,50).

430 PLN

41121

Fi.657-8
Mi.795-6

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, seria w czworoblokach.

300 PLN

41122
Fi.657-58
Mi.795-96

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, seria kasowana z pełną oryginalną gumą.

60 PLN

41123
Fi.659-60
Mi.797-8

1953święto 1 Maja, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

60 PLN

41124
Fi.659-60
Mi.797-8

1953 święto 1 Maja, seria z odmianami ząbkowań.

20 PLN

41125
Fi.659B1
Mi.796

1953 70. rocznica śmierci Karola Marksa, znaczek z pozycji 41 w arkuszu z błędem "odwrócona cyfra 1 w 1863", gwarancja i opis Schmutz.

350 PLN

41126
Fi.661-3
Mi.799-801

1953 Wyścig Pokoju, seria w karnecie okolicznościowym stemplowana kasownikiem okolicznościowym ze Stalinogrodu.

30 PLN

41127
Fi.661-3
Mi.799-801

1953 VI Kolarski Wyścig Pokoju, serie z odmianami papieru i ząbkowań.

150 PLN

41128
Fi.661-63
Mi.799-801

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria kasowana z gumą (Fi.40.-).

25 PLN

41129
Fi.661-63
Mi.799-801

1953 komplet 4 karnetów - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w miastach, w których rozpoczynano etapy rozgrywane w Polsce: Warszawa, Łódź, STALINOGRÓD, Wrocław (Fi.200.-).

180 PLN

41130
Fi.661-63
Mi.799-801

1953 Kolarski Wyścig Pokoju, seria czysta (Fi.100.-).

70 PLN

41131
Fi.661-63
Mi.799-801 

1953 karnet - "VI MIĘDZYNARODOWY KOLARSKI WYŚCIG POKOJU", znaczki ostemplowane w Warszawie (Fi.50.-).

40 PLN

41132
Fi.664-6
Mi.802-4

1953 Mistrzostwa Europy w boksie, seria z odmianami ząbkowań.

150 PLN

41133
Fi.664-66
Mi.802-04

1953 karnet - "X MISTRZOSTWA EUROPY W BOKSIE WARSZAWA 17-24.5.1953" (Fi.50.-).

50 PLN