The auctions ends in:

Page:
Communist Poland 1945-1952
Poz# Features Catalog Description Actual price
39583
Fi.339
Mi.380

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze czerwonym na tak zwanych zawiasach, widok obu stron, gwarancja Schmutz.

600 PLN

39584
Fi.339
Mi.380

1944 Wodzowie, znaczek z obiegu pocztowego unieważniony kasownikiem z Rzeszowa, gwarancja Schmutz.

140 PLN

39585

Fi.339
Mi.380

1944 Wodzowie, dwie parki na tak zwanych zawiasach, widok obu stron.

1 200 PLN

39586
Fi.339 P
Mi.380

1944 Wodzowie, bardzo rzadka odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przerytowanie próbnej formy IV z szerokimi marginesami znaczka za 25 gr., opisane w "Poczta Polska w 1944", gwarancja Krawczyk.

1 900 PLN

39587
Fi.339 P
Mi.380 

1944 Wodzowie - R.Traugutt, odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przecięcie, próbnej kliszy znaczka za 25 gr., opisana w "Poczta Polska w 1944" (ilustracja str.79), w pięknym stanie, gwarancja Mikulski.

4 000 PLN

39588

Fi.339--41 (341B1)
Mi.380-2

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach, znaczek za 1 zł (lewy górny w czworobloku) z błędem "duża głowa", gwarancja Ryblewski.

1 500 PLN

39589
Fi.339-41
Mi.380-2

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Walocha.

320 PLN

39590
Fi.339-41
Mi.380-2

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie.

2 000 PLN

39591
Fi.339-41
Mi.380-2

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach, gwarancja Schmutz.

1 800 PLN

39592
Fi.339-41
Mi.380-2

1944 Wodzowie, seria ze znaczkami w odmianach kolejno; b, a, b, gwarancja i oznaczenie kolorów Berbeka.

350 PLN

39593
Fi.339-41
Mi.380-82

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie, seria kasowana eksploatacyjnym "małym" kasownikiem lubelskim, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, kasowniki inne jak "LUBLIN 1 r" są na znaczkach Wodzów rzadkie, gwarancja i opis Korszeń.

900 PLN

39594

Fi.339-41
Mi.380-82

1944 Wodzowie, seria czysta w marginesowych górnych czworoblokach, znaczki za 1 zł. lewe w kolorze niebieskim, a prawe w kolorze jasnoniebieskim, to rzadka kombinacja, piękny stan, gwarancja i opis obu odcieni Schmutz.

2 000 PLN

39595
Fi.339-41
Mi.380-82

1944 Wodzowie, seria w na tzw. zawiasach, bardzo intensywne barwy (Fi.2400.-), gwarancja i opis Korszeń.

1 800 PLN

39596
Fi.339-41
Mi.380-82 

1944 Wodzowie - znaczki wydane 7.IX na dwóch kopertach skasowane 05.9??? datownikiem "LUBLIN 1" z wyróżnikiem "r", który do 15.IX nie posiadał żadnych uszkodzeń, począwszy od tej daty pod literką "r", na każdym z licznie znanych listów widoczna jest szczerba powstała najprawdopodobniej w wyniku uderzenia datownikiem o brzeg poduszki z tuszem; znaczki na górnej i środkowej całości unieważniono datownikiem z tą właśnie cechą, co dowodzi, że są antydatowane (przez nieuwagę lub celowo) na 5.9 czyli na dwa dni przed datę wydania znaczków; trzecia (dolna) całość to grzecznościowy list polecony z 14.9 - OSTATNIEGO DNIA PRZED USZKODZENIEM DATOWNIKA; pierwszy list omyłkowo zagwarantowany przez eksperta PZF, drugi z datownikiem odbiorczym Przemyśl z 14.IX na odwrocie; te trzy całości razem stanowią interesujący materiał badawczy do specjalizacji tego bardzo poszukiwanego wydania.

3 600 PLN

39597

Fi.339-41
Mi.380-82 

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

2 400 PLN

39598
Fi.339-41 PII FALSE

1944 Wodzowie, fałszerstwo próby siatkowej w barwie jasnoczerwonej, fałszerstwo wykonano ta samą techniką co próby oryginalne, różniące się nachyleniem rastra; w oryginalnych linie te są pod kątem 45ᵒ do podstawy, w fałszerstwie natomiast pod kątem 65ᵒ i 25ᵒ. Fałszerstwo to zostało opisane w książce "Fałszerstwa znaków pocztowych PRL" autorstwa M. Perzyńskiego i J. Kapkowsiego. Według autorów fałszerstwa te pojawiły sie 1948 roku i są obecnie bardzo rzadkie. Fotopinia Korszeń.

7 000 PLN

39599
Fi.339a
Mi.380C

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze jasnoczerwonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

140 PLN

39600
Fi.339b
Mi.380C

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze czerwonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

140 PLN

39601

Fi.339b/h, 340c, 341c
Mi.380-2

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie, z jednej strony stemplowane z drugiej czyste, parka znaczka za 25 gr. z jednej strony w kolorze czerwonym, z drugiej w kolorze pomarańczowoczerwonym, znaczki za 50 gr. w kolorze ciemnozielonym, a za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim, fotoatest Korszeń.

2 500 PLN

39602
Fi.339c B4
Mi.380

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU, parka znaczków w kolorze ciemnoczerwonym z obiegu pocztowego stemplowana kasownikiem Lublina z wyróżnikiem r z pierwszego dnia obiegu znaczków za 25 gr. tego wydania - 7.9.1944, prawy znaczek z poz. 23 z błędem "plama nad O - PÓLSKA", unikalny walor o doskonałej prezencji, fotoatest Ceremuga.

2 400 PLN

39603
Fi.339c B4
Mi.380C

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze ciemnoczerwonym z błędem "PÓLSKA", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

500 PLN

39604
Fi.339d/h
Mi.380

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

900 PLN

39605
Fi.339d/h
Mi.380

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

800 PLN

39606

Fi.339d/h
Mi.380

1944 Wodzowie, czworoblok w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopola zagięte w pionie, ilustracja obu stron czworobloku, same znaczki wartość Fischer 1.660,- zł, gwarancja i oznaczenie Korszeń.gwarancja i oznaczenie Korszeń.

1 500 PLN

39607
Fi.339e
Mi.380C

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze różowoczerwonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

360 PLN

39608
Fi.339g
Mi.380C

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze pomarańczowoczerwonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

635 PLN

39609
Fi.339h
Mi.380

1944 LUBLIN 1 r, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w najrzadszym kolorze cynobrowoczerwonym, unieważniony w trzecim dniu obiegu 9.9.44 kasownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r", gwarancja i opis Korszeń.

600 PLN

39610
Fi.339h, 341c B1
Mi.380, 382

1944 Wodzowie, miejscowy list polecony z Lublina nadany 13.9.44, poniemiecka erka, znaczki za 25 gr. e kolorze cynobrowoczerwonym, znaczek za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim z błędem "duża głowa", ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze, dekoracyjny walor z rzadszą frankaturą, katalog Fischer bez uwzględnienia rzadszych odmian znaczka i błędu 15.000,- zł, gwarancja Korszeń, opis odmian znaczków i błędu na odwrocie koperty.

6 500 PLN

39611
Fi.339h B4
Mi.380

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze cynobrowoczerwonym z błędem "PÓLSKA", gwarancja i opis Korszeń.

480 PLN

39612
Fi.340
Mi.281 

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, LUBLIN 1 g - FRANKATURA POJEDYNCZA; wysłany 13.X.44 zwykły list opłacony znaczkiem za 50 gr. (Fi.6000.-); znaczek unieważniono eksploatacyjnym "małym" kasownikiem lubelskim typ 173/1 - datownik GG bez zmian; niezmiernie rzadko spotykana z wodzami firmowa koperta z okienkiem; tu oferowana to "DRUKARNIA EXPRESS / ALFONS SZCZUKA / UL.KOŚCIUSZKI 8. Lublin TELEFON 20-08"; całość w wyjątkowo pięknym stanie, gwarancja Korszeń.

5 400 PLN

39613
Fi.340
Mi.381

1944 Wodzowie, znaczek z poz. 10, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

120 PLN

39614
Fi.340
Mi.381

1944 LUBLIN 2, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. unieważniony bardzo rzadkim na wodzach prowizorycznym kasownikiem typu 174/1 - zgrawerowany przedwojenny datownik, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

1 000 PLN

39615
Fi.340
Mi.381

1944 LUBLIN 1, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. unieważniony 20.IX. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja Schmutz.

400 PLN

39616
Fi.340
Mi.381 

1944 Wodzowie, gwarancja Walisch.

100 PLN

39617
Fi.340 PV
Mi.381

1944 Wodzowie - T Kościuszko, próba siatkowa znaczka za 50 gr. typu V w kolorze czarnym, na papierze żółtawym drzewnym gładkim średnim obustronnie satynowanym naklejonym na gruby pochodzący z gry planszowej papier KOLORYT; według ówczesnych relacji niewielkie kawałki papieru satynowanego naklejano na posiadany pod dostatkiem papier KOLORYT i drukowano na nich próby kolorów, te trafione i nieźle wydrukowane wycinano - niewielka część się zachowała; ze względu na fakturę powierzchni papieru KOLORYT podobnej do faktury papieru wydania definitywnego drukowano na nim bezpośrednio próby jakości druku - są bardzo rzadkie, znane są takie próby za 25 gr. w kolorze czerwonym i za 1 zł. w kolorze czarnym, próba za 50 gr. drukowana bezpośrednio na papierze KOLORYT nie jest znana, gwarancja Gryżewski, Mikulski Jungjohann BBP.

2 400 PLN

39618
Fi.340 ZL11
Mi.381 

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, narożny znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym rzadki z ząbkowaniem liniowym ZL11 (Fi.1500-), gwarancja i opis Schmutz.

1 400 PLN

39619
Fi.340, 341
Mi.381, 382

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, T.Kościuszko; PRZEMYŚL, prawidłowo opłacony znaczkami za 50 gr. i 1 zł. prywatny list polecony z Przemyśla do Sanoka (Fi.7500.-); znaczki unieważniono 16.9. rzadkim datownikiem prowizorycznym - datownik GG PRZEMYSL z usuniętym napisami: "2" i "über Przemysl (Distr.Krakau) 1" typu 251/3, dużo rzadszym niż polski przedwojenny PRZEMYŚL 1; co ciekawe słabo widoczny wyróżnik "m" jest w nim usytuowany na dole, a nie jak błędnie podaje literatura na górze kasownika; na froncie bardzo czytelnie odbity przedwojenny stempelek polecenia i ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze; całość w wyśmienitym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

6 800 PLN

39620
Fi.340, 341, Cp89
Mi.381, 382 

1944 Wodzowie, znaczki za 50 gr i 1 zł na froncie karty wydania przedrukowego, skasowane 15.09.44 w Lublinie kasownikiem z wyróżnikiem r; gwarancja Krawczyk.

500 PLN

39621
Fi.340, 342, Cp90

1944 Wodzowie, kartka z Lublina nadana 14.9.44 do Niedrzwicy Dużej, kartka z zawyżona opłatą, charakter filatelistyczny - na odwrocie nie wypisana, rzadka całostka z nadrukiem na ilustrowanym wydaniu z Jagiellończykiem, na odwrocie gwarancja i oznaczenie Korszeń.

4 000 PLN

39622
Fi.340V
Mi.381

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, próba siatkowa arkuszowa znaczka za 50 gr. typu V - z nieopiłowanymi marginesami, gwarancja Berbeka, z opisem Schmutz.

1 400 PLN