The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Auction 96. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
39583

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze czerwonym na tak zwanych zawiasach, widok obu stron, gwarancja Schmutz.

Fi.339
Mi.380
600 PLN
39584

1944 Wodzowie, znaczek z obiegu pocztowego unieważniony kasownikiem z Rzeszowa, gwarancja Schmutz.

Fi.339
Mi.380
140 PLN
SOLD
39585

1944 Wodzowie, dwie parki na tak zwanych zawiasach, widok obu stron.

Fi.339
Mi.380
1 200 PLN
39586

1944 Wodzowie, bardzo rzadka odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przerytowanie próbnej formy IV z szerokimi marginesami znaczka za 25 gr., opisane w "Poczta Polska w 1944", gwarancja Krawczyk.

Fi.339 P
Mi.380
1 900 PLN
SOLD
39587

1944 Wodzowie - R.Traugutt, odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przecięcie, próbnej kliszy znaczka za 25 gr., opisana w "Poczta Polska w 1944" (ilustracja str.79), w pięknym stanie, gwarancja Mikulski.

Fi.339 P
Mi.380 
4 000 PLN
39588

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach, znaczek za 1 zł (lewy górny w czworobloku) z błędem "duża głowa", gwarancja Ryblewski.

Fi.339--41 (341B1)
Mi.380-2
1 500 PLN
39589

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Walocha.

Fi.339-41
Mi.380-2
320 PLN
39590

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie.

Fi.339-41
Mi.380-2
2 000 PLN
39591

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-2
1 800 PLN
39592

1944 Wodzowie, seria ze znaczkami w odmianach kolejno; b, a, b, gwarancja i oznaczenie kolorów Berbeka.

Fi.339-41
Mi.380-2
350 PLN
39593

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie, seria kasowana eksploatacyjnym "małym" kasownikiem lubelskim, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, kasowniki inne jak "LUBLIN 1 r" są na znaczkach Wodzów rzadkie, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339-41
Mi.380-82
900 PLN
39594

1944 Wodzowie, seria czysta w marginesowych górnych czworoblokach, znaczki za 1 zł. lewe w kolorze niebieskim, a prawe w kolorze jasnoniebieskim, to rzadka kombinacja, piękny stan, gwarancja i opis obu odcieni Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 000 PLN
39595

1944 Wodzowie, seria w na tzw. zawiasach, bardzo intensywne barwy (Fi.2400.-), gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339-41
Mi.380-82
1 800 PLN
39596

1944 Wodzowie - znaczki wydane 7.IX na dwóch kopertach skasowane 05.9??? datownikiem "LUBLIN 1" z wyróżnikiem "r", który do 15.IX nie posiadał żadnych uszkodzeń, począwszy od tej daty pod literką "r", na każdym z licznie znanych listów widoczna jest szczerba powstała najprawdopodobniej w wyniku uderzenia datownikiem o brzeg poduszki z tuszem; znaczki na górnej i środkowej całości unieważniono datownikiem z tą właśnie cechą, co dowodzi, że są antydatowane (przez nieuwagę lub celowo) na 5.9 czyli na dwa dni przed datę wydania znaczków; trzecia (dolna) całość to grzecznościowy list polecony z 14.9 - OSTATNIEGO DNIA PRZED USZKODZENIEM DATOWNIKA; pierwszy list omyłkowo zagwarantowany przez eksperta PZF, drugi z datownikiem odbiorczym Przemyśl z 14.IX na odwrocie; te trzy całości razem stanowią interesujący materiał badawczy do specjalizacji tego bardzo poszukiwanego wydania.

Fi.339-41
Mi.380-82 
3 600 PLN
39597

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
2 400 PLN
39598

1944 Wodzowie, fałszerstwo próby siatkowej w barwie jasnoczerwonej, fałszerstwo wykonano ta samą techniką co próby oryginalne, różniące się nachyleniem rastra; w oryginalnych linie te są pod kątem 45ᵒ do podstawy, w fałszerstwie natomiast pod kątem 65ᵒ i 25ᵒ. Fałszerstwo to zostało opisane w książce "Fałszerstwa znaków pocztowych PRL" autorstwa M. Perzyńskiego i J. Kapkowsiego. Według autorów fałszerstwa te pojawiły sie 1948 roku i są obecnie bardzo rzadkie. Fotopinia Korszeń.

Fi.339-41 PII FALSE
7 000 PLN
39599

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze jasnoczerwonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339a
Mi.380C
140 PLN
39600

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze czerwonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339b
Mi.380C
170 PLN
SOLD
39601

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie, z jednej strony stemplowane z drugiej czyste, parka znaczka za 25 gr. z jednej strony w kolorze czerwonym, z drugiej w kolorze pomarańczowoczerwonym, znaczki za 50 gr. w kolorze ciemnozielonym, a za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim, fotoatest Korszeń.

Fi.339b/h, 340c, 341c
Mi.380-2
2 500 PLN
39602

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU, parka znaczków w kolorze ciemnoczerwonym z obiegu pocztowego stemplowana kasownikiem Lublina z wyróżnikiem r z pierwszego dnia obiegu znaczków za 25 gr. tego wydania - 7.9.1944, prawy znaczek z poz. 23 z błędem "plama nad O - PÓLSKA", unikalny walor o doskonałej prezencji, fotoatest Ceremuga.

Fi.339c B4
Mi.380
2 400 PLN
39603

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze ciemnoczerwonym z błędem "PÓLSKA", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339c B4
Mi.380C
500 PLN
SOLD
39604

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.339d/h
Mi.380
900 PLN
39605

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.339d/h
Mi.380
800 PLN
39606

1944 Wodzowie, czworoblok w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopola zagięte w pionie, ilustracja obu stron czworobloku, same znaczki wartość Fischer 1.660,- zł, gwarancja i oznaczenie Korszeń.gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.339d/h
Mi.380
1 500 PLN
39607

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze różowoczerwonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339e
Mi.380C
837 PLN
SOLD
39608

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze pomarańczowoczerwonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.339g
Mi.380C
1 151 PLN
SOLD
39609

1944 LUBLIN 1 r, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w najrzadszym kolorze cynobrowoczerwonym, unieważniony w trzecim dniu obiegu 9.9.44 kasownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339h
Mi.380
600 PLN
39610

1944 Wodzowie, miejscowy list polecony z Lublina nadany 13.9.44, poniemiecka erka, znaczki za 25 gr. e kolorze cynobrowoczerwonym, znaczek za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim z błędem "duża głowa", ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze, dekoracyjny walor z rzadszą frankaturą, katalog Fischer bez uwzględnienia rzadszych odmian znaczka i błędu 15.000,- zł, gwarancja Korszeń, opis odmian znaczków i błędu na odwrocie koperty.

Fi.339h, 341c B1
Mi.380, 382
6 500 PLN
39611

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze cynobrowoczerwonym z błędem "PÓLSKA", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339h B4
Mi.380
480 PLN
39612

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, LUBLIN 1 g - FRANKATURA POJEDYNCZA; wysłany 13.X.44 zwykły list opłacony znaczkiem za 50 gr. (Fi.6000.-); znaczek unieważniono eksploatacyjnym "małym" kasownikiem lubelskim typ 173/1 - datownik GG bez zmian; niezmiernie rzadko spotykana z wodzami firmowa koperta z okienkiem; tu oferowana to "DRUKARNIA EXPRESS / ALFONS SZCZUKA / UL.KOŚCIUSZKI 8. Lublin TELEFON 20-08"; całość w wyjątkowo pięknym stanie, gwarancja Korszeń.

Fi.340
Mi.281 
5 400 PLN
39613

1944 Wodzowie, znaczek z poz. 10, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340
Mi.381
120 PLN
39614

1944 LUBLIN 2, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. unieważniony bardzo rzadkim na wodzach prowizorycznym kasownikiem typu 174/1 - zgrawerowany przedwojenny datownik, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.340
Mi.381
1 000 PLN
39615

1944 LUBLIN 1, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. unieważniony 20.IX. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja Schmutz.

Fi.340
Mi.381
400 PLN
39616

1944 Wodzowie, gwarancja Walisch.

Fi.340
Mi.381 
100 PLN
39617

1944 Wodzowie - T Kościuszko, próba siatkowa znaczka za 50 gr. typu V w kolorze czarnym, na papierze żółtawym drzewnym gładkim średnim obustronnie satynowanym naklejonym na gruby pochodzący z gry planszowej papier KOLORYT; według ówczesnych relacji niewielkie kawałki papieru satynowanego naklejano na posiadany pod dostatkiem papier KOLORYT i drukowano na nich próby kolorów, te trafione i nieźle wydrukowane wycinano - niewielka część się zachowała; ze względu na fakturę powierzchni papieru KOLORYT podobnej do faktury papieru wydania definitywnego drukowano na nim bezpośrednio próby jakości druku - są bardzo rzadkie, znane są takie próby za 25 gr. w kolorze czerwonym i za 1 zł. w kolorze czarnym, próba za 50 gr. drukowana bezpośrednio na papierze KOLORYT nie jest znana, gwarancja Gryżewski, Mikulski Jungjohann BBP.

Fi.340 PV
Mi.381
2 000 PLN
SOLD
39618

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, narożny znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym rzadki z ząbkowaniem liniowym ZL11 (Fi.1500-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.340 ZL11
Mi.381 
1 400 PLN
39619

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, T.Kościuszko; PRZEMYŚL, prawidłowo opłacony znaczkami za 50 gr. i 1 zł. prywatny list polecony z Przemyśla do Sanoka (Fi.7500.-); znaczki unieważniono 16.9. rzadkim datownikiem prowizorycznym - datownik GG PRZEMYSL z usuniętym napisami: "2" i "über Przemysl (Distr.Krakau) 1" typu 251/3, dużo rzadszym niż polski przedwojenny PRZEMYŚL 1; co ciekawe słabo widoczny wyróżnik "m" jest w nim usytuowany na dole, a nie jak błędnie podaje literatura na górze kasownika; na froncie bardzo czytelnie odbity przedwojenny stempelek polecenia i ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze; całość w wyśmienitym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.340, 341
Mi.381, 382
6 800 PLN
39620

1944 Wodzowie, znaczki za 50 gr i 1 zł na froncie karty wydania przedrukowego, skasowane 15.09.44 w Lublinie kasownikiem z wyróżnikiem r; gwarancja Krawczyk.

Fi.340, 341, Cp89
Mi.381, 382 
500 PLN
39621

1944 Wodzowie, kartka z Lublina nadana 14.9.44 do Niedrzwicy Dużej, kartka z zawyżona opłatą, charakter filatelistyczny - na odwrocie nie wypisana, rzadka całostka z nadrukiem na ilustrowanym wydaniu z Jagiellończykiem, na odwrocie gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.340, 342, Cp90
4 000 PLN
39622

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, próba siatkowa arkuszowa znaczka za 50 gr. typu V - z nieopiłowanymi marginesami, gwarancja Berbeka, z opisem Schmutz.

Fi.340V
Mi.381
1 400 PLN