The auctions ends in:

Page:
Plebiscites 1920-1922
Poz# Features Catalog Description Actual price
37919
Fi.1
Mi.1, P115

1920 Olsztyn, mieszana NIEMIECKO-PLEBISCYTOWA frankatura - całostka obiegowa Rzeszy za 10 Pf dofrankowana znaczkiem za 5 Pf I wydania plebiscytowego (opłata zgodna z taryfą) wysłana 14.4 z miejscowości Dąbrówno, znaki opłaty skasowane datownikiem GILLGENBURG (Kr.Osterode, Ostpr.) z wyróżnikiem "a", dodatkowo kaszetka nadawcy "Wilhelm Schmidt prakt.Tierarzt Gillgenburg, Ostpr."; bardzo rzadki walor (wycena według katalogu Michel -.-) w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

2 000 PLN

37920
Fi.1-9

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN

37921


Fi.1-9

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, pięć pierwszych znaczków tak jak wydano bez gumy, dwa na jednej lekkiej podlepce, jeden z pełną oryginalną guma bez podlepki.

600 PLN

37922
Fi.1-10I

1920 Śląsk Cieszyński, seria przedrukowa (nadruk typu I) skasowana na kopercie 8.V w urzędzie Bielsko 2 (Bielitz).

100 PLN

37923
Fi.1-10I

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

40 PLN

37924
Fi.1-13

1920 seria bez znaczka za znaczka za 5 mk. na liście ekspresowym z Markushof (Markusy) 11.7.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

90 PLN

37925
Fi.2

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

20 PLN

37926
Fi.3

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek za 15 fen. z błędem na poz.1 "uszkodzone S" w nadruku.

20 PLN

37927
Fi.3

1920 Górny Śląsk - CHROSCZINNA - Chróścina, datownik typu I, ładnie odciśnięty 25.4 na znaczku, miejscowość tą w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN

37928
Fi.3, 4

1920 kartka z Bytomia 21.2.20.

30 PLN

37929
Fi.3b, 5a

1920 Górny Śląsk, przekaz paczkowy z Deutsch Rasselwitz (Racławice Śląskie) do Wrocławia opłacony znaczkami pierwszego wydania.

400 PLN

37930
Fi.3t

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, parka znaczków za 15 Pf. bez perforacji poziomej, ta wartość niekatalogowana, inne wartości (parka nieząbkowana w środku Fi.500.-), bez gumy, podwójna gwarancja Krawczyk.

150 PLN

37931
Fi.4

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, znaczek za 20 pf., z widocznym nawet od strony rysunku fragmentem znaku wodnego (Pergame)na(ta), na podlepce.

30 PLN

37932
Fi.4, Cs4II

1920 sekretnik wydania krakowskiego z nadrukiem typ 3 z obiegu pocztowego z Bielska do Insbrucku, rzadka frankatura mieszana ze znaczkiem wydania dla Śląska Cieszyńskiego, gwarancja Schmutz.

300 PLN

37933

Fi.5

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

150 PLN

37934
Fi.5, Cp2

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania wysłana 9.5 z Kluczborka (Kreuzburg) - w wyniku plebiscytu przyznanego stronie niemieckiej - do Sommerfeld (Lubsko).

45 PLN

37935
Fi.5II, 75B, D16, D17
Mi.79, P16, P17x

1920 Śląsk Cieszyński, ZNACZEK PRZEDRUKOWY SO na SKARCIE; znaczek za 50 fen. z przedrukiem S.O. typu II - frankatura mieszana ze znaczkami bez przedruku, na przekazie pocztowym wysłanym 20/5 z urzędu Cieszyn-1 do Drogomyśla (Fi.-.-); na odwrocie znaczki dopłaty za 10 i 20 hal. i datownik odbiorczy z 27.V; nieznany do tej pory adresat; kilka znanych skartów pochodzi z jednego źródła - archiwum Domu Towarowego w Nowym Sączu, najpiękniejszy z nich jest pokazany i opisany w monografii prof.J.Auleytnera "Filatelistyczne klejnoty w koronie II Rzeczpospolitej 1918-1920", skarty do innych odbiorców nie są spotykane na rynku; doskonały stan zachowania, gwarancja Schmutz.

6 000 PLN

37936
Fi.6

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z ładnym abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

150 PLN

37937
Fi.6 B1

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 20 fen. na szarym papierze, prawy z błędem "H nad COMMISSION", gwarancja Korszeń.

30 PLN

37938
Fi.6, Cp3

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania wysłana 25.5 z miejscowości Głubczyce (Leobschutz) - w wyniku plebiscytu przyznanej stronie niemieckiej - do Opola.

70 PLN

37939
Fi.7I

1920 Śląsk Cieszyński, KAMIENICA K.BIELSKA, datownik ładnie odciśnięty 10.VII na znaczku; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN

37940
Fi.8

1920 Górny Śląsk, niemieckie dywersyjne fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, znaczek za 70 Pfg./10 Mk.- tak jak tę wartość wydano bez gumy.

50 PLN

37941
Fi.9I

1920 Śląsk Cieszyński, parka znaczków za 2,50 kr ze znacznie przesuniętym w lewo ząbkowaniem pionowym, piękny stan zachowania.

120 PLN

37942


Fi.10b Pw 10b
Mi.10 ZW2+2 

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, czworobloki znaczków za 5/20 f. na białym papierze rozdzielone międzypolem, kolejno typy Fi.IVa,IVa, IIIa,IIIa i IVa,IVa, IIIa,IIIa (Mi.IIa,IIa, Ia,Ia, i IIa,IIa, Ia,Ia), bardzo ciekawie opisane ostatnio przez L.Schmutza "Przegląd Filatelistyczny" 9/2015, jeden znaczek na podlepce, gwarancja Schmutz.

140 PLN

37943

Fi.10b Pw 10b
Mi.10 ZW3+4 

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, czworobloki znaczków za 5/20 f. na białym papierze rozdzielone międzypolem, kolejno typy Fi.Ib,Ia, IIa,IIa i Ib,IIIa, IIa,IIa (Mi.IIIb,IIIa, IVa,IVa i IIIb,Ia IVa,IVa), możliwe wiele kombinacji typów, bardzo ciekawie opisane ostatnio przez L.Schmutza "Przegląd Filatelistyczny" 9/2015, gwarancja Schmutz.

300 PLN

37944
Fi.11 (B1)

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędem "H nad COMMISSION", na szarym papierze, gwarancja Korszeń.

30 PLN

37945
Fi.11s

1920 Kwidzyn, parka znaczków bez perforacji pionowej między znaczkami, gwarancja Klein.

350 PLN

37946
Fi.15-26, 28

1920 Olsztyn, luzaki z serii (brak znaczka za 2,50 mk), gwarancja Weźranowski.

100 PLN

37947

Fi.15-28

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria kasowana, znaczek nr.18 na wycinku gwarancja Schmutz.

250 PLN

37948
Fi.15-28 (18b)

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria ze znaczkiem za 15 Pf. w rzadszym kolorze karminowobrązowym (Fi.18b) - gwarancja i oznaczenie Gryżewski, oferowane w cenie znaczka 18b (Fi.240.-), reszta serii gratis.

220 PLN

37949
Fi.16

1920 list z Opola 23.8.20 do Wrocławia.

40 PLN

37950
Fi.17b

1920 Olsztyn, znaczek w kolorze czarnofioletowym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

150 PLN

37951
Fi.18

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej, znaczek za 20 pf. ze znacznym przesunięciem perforacji.

15 PLN

37952
Fi.19

1920 Kwidzyn, znaczek wydania przedrukowego za 80 Pf z obiegu pocztowego, gwarancja Gryżewski, Krawczyk.

480 PLN

37953
Fi.22

1920 Olsztyn, przekaz paczkowy z Milken (Miłki) do Niemiec.

500 PLN

37954
Fi.23b

1920 Olsztyn, znaczek w kolorach niebieskozielonym i czarnym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

100 PLN

37955
Fi.24

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe 1 Mk, frankatura pojedyncza - prawidłowo opłacony list polecony wysłany 7.6 z miejscowości Biskupiec (Bischofstein) do Zehlendorf, datownik odbiorczy 9.6 na odwrocie; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN

37956
Fi.25b

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, kasowany znaczek za 1,25 Mk. w rzadkim kolorze niebieskozielonym (Fi.80.-), gwarancja Krawczyk.

80 PLN

37957
Fi.26

1920 Górny Śląsk - LUBIE (OBERSCHL.) - Łubie, datownik typu III, ładnie odciśnięty 31 3 na znaczku, miejscowość tą w wyniku plebiscytu przyznano stronie niemieckiej; dobry stan zachowania.

120 PLN

37958
Fi.26-29

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, seria kasowana na wycinkach.

160 PLN