The auction will start on 14.04.2023

Auction 94. Overprint editions 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
18644

1918 seria pomnikowa, znaczek stemplowany kasownikiem prowizorycznym Kutna, gwarancja.

Fi.2
Mi.2
15 PLN
SOLD
18645

1918 seria pomnikowa, znaczek z brzegowym uszkodzeniem rysunku znaczka.

Fi.2
Mi.2
70 PLN
18646

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterkami liter o, gwarancja.

Fi.2
Mi.2
20 PLN
18647

1918 seria pomnikowa, czworoblok z przesuniętym nadrukiem przechodzącym częściowo na sąsiednie znaczki, górne znaczki podlepka.

Fi.2
Mi.2
120 PLN
18648

1918 seria pomnikowa, znaczek za 5 fen./2 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.15 "uszkodzone z", gwarancja.

Fi.2 B
30 PLN
18649

1918 seria pomnikowa, marginesowa parka znaczków za 5 f./2 gr., lewy z błędem na poz.52 "uszkodzona litera k" (inne błędy Fi.198.-), gwarancja.

Fi.2 B
100 PLN
18650

1918 seria pomnikowa, prawy górny znaczek z błędem "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2 B3
Mi.2 
50 PLN
18651

1918 seria pomnikowa, dwa znaczki za 5 f./2 gr. i 10 fen./6 gr. na wycinku z przedrukowej karty pocztowej, drugi z błędem "uszkodzone P w Poczta", gwarancja.

Fi.2, 3 B4
40 PLN
18652

1918 seria pomnikowa - WARSZAWA 6, trzy pierwsze znaczki na kopercie skasowane 22.11 prowizorycznym datownikiem urzędu Warszawa 6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4
40 PLN
18653

1918 seria pomnikowa, trzy pierwsze znaczki skasowane 16.1.1919 na karcie przedrukowej wydania warszawskiego datownikiem urzędu Warszawa 1 z wyróżnikiem "q"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2-4, Cp2I
40 PLN
18654

1918 seria pomnikowa, seria w czworoblokach, górne znaczki ślad po podlepce, gwarancja.

Fi.2-5
Mi.2-5
220 PLN
18655

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych czworoblokach, gwarancja.

Fi.2-5
Mi.2-5
80 PLN
18656

1918 seria pomnikowa, seria kasowana na wycinkach.

Fi.2-5
50 PLN
18657

1918 seria pomnikowa, cztery znaczki na kopercie skasowane 11.12 datownikiem LODZ z wyróżnikiem "**a"; dobry stan zachowania.

Fi.2-5
60 PLN
18658

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych arkuszach, liczne błędy i usterki; arkusz znaczka za 5 fen,: poz. 5 "duża kropka", poz. 10 "kropka w prawej cyfrze 5", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 32 "prawa 5 zniekształcona", poz. 45 "podłużna kropka", poz. 52 "prawa 5 przerwane u dołu", arkusz znaczka za 10 fen,: poz. 6 i 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 31 B7 "I zamiast 1", poz. 36 "prawe O otwarte u góry", poz. 45 "podłużna kropka", arkusz znaczka za 25 fen,: poz. 6 "prawa 2 przerwane u góry", poz. 12, 15 i 21 "prawe 2 zniekształcone", poz. 17 "lewe 2 zniekształcone", poz. 38 "obie 5 zniekształcone", arkusz znaczka za 50 fen,: poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 "ścięte z", poz. 25 i 31 "prawe 0 przerwane u góry", poz. 42 "inne zakończenie prawej 5 u dołu", bardzo dobry stan zachowania, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy.

Fi.2-5B
Mi.2-5
3 200 PLN
18659

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2B
Mi.2 
40 PLN
18660

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B1
Mi.2
40 PLN
18661

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "prawa cyfra 5 z kropką wewnątrz", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B5
Mi.2
70 PLN
18662

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l", gwarancja i oznaczenie.

Fi.2B6
Mi.2
100 PLN
18663

1918 seria pomnikowa, parka znaczków z silnie przesuniętym nadrukiem - nowy nominał na dole znaczka, ciekawe usterki nadruków na obu znaczkach.

Fi.3
Mi.3
120 PLN
18664

1918 seria pomnikowa, parka z silnie w poziomie przesuniętym nadrukiem.

Fi.3
Mi.3 
90 PLN
18665

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem w poziomie w lewo, gwarancja Walisch.

Fi.3
Mi.3 
70 PLN
18666

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Schmutz.

Fi.3
Mi.3 
70 PLN
18667

1918 seria pomnikowa - ZAWIERCIE, parka znaczków za 10 fen./6 gr. ostemplowana kasownikiem prowizorycznym w Zawierciu, gwarancja.

Fi.3
60 PLN
18668

1918 seria pomnikowa, stemplowany arkusz sprzedażny z błędami: B1 "Poezta", B2, B3, B4, B6, B7, B8.

Fi.3 B1-4, B6-8
Mi.3
380 PLN
18669

1918 seria pomnikowa, znaczek za 10 fen./6 gr. z błędem na poz.20 "kropka między nóżkami litery k", gwarancja i opis.

Fi.3 B3
40 PLN
18670

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B
Mi.3 
120 PLN
18671

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B1
Mi.3 
40 PLN
18672

1918 seria pomnikowa, dolny lewy znaczek z błędem "Poezta", górne znaczki podlepka, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3B1
Mi.3 
70 PLN
18673

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B2
Mi.3
15 PLN
18674

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "wyszczerbione N", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B2
Mi.3
30 PLN
18675

1918 seria pomnikowa, trzy znaczki z błędem "kropka w k w Polska" z różnych faz narastania tego błędu aż do całkowitego rozbicia litery k, gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B3
Mi.3
120 PLN
18676

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l u dołu", gwarancja i oznaczenie.

Fi.3B8
Mi.3
40 PLN
18677

1918 seria pomnikowa, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem bez nominału.

Fi.3MK
Mi.3
80 PLN
SOLD
18678

1918 seria pomnikowa, narożny czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
280 PLN
18679

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, górne dwa znaczki podlepka, gwarancja Mikulski.

Fi.3No
Mi.3K 
180 PLN
18680

1918 seria pomnikowa, czworoblok z nadrukiem odwróconym dwa znaczki podlepka, gwarancja Schmutz.

Fi.3No
Mi.3K 
160 PLN
18681

1918 seria pomnikowa, 25-blok znaczków z nadrukiem odwróconym, w tym znaczek z błędem "uszkodzona prawa górna część litery N", gwarancja.

Fi.3No B2
Mi.3K
2 250 PLN
18682

1918 seria pomnikowa, czworoblok z odwróconym nadrukiem, lewy dolny znaczek na ilustracji z błędem "wyszczerbione N", gwarancja.

Fi.3No B2
Mi.3K 
200 PLN
18683

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem występującym tylko w końcowej fazie druku z poz. 37 "szczątkowo odbita litera F", rzadkie.

Fi.4B17
Mi.4
45 PLN