The auction will start on 19.04.2024

Auction 94. Polonica on foreign stamps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21569

1976 widokówka wydana przez Związek Żołnierzy Kresowych w Niemczech z okazji XX lecia swego istnienia 1956-1976.


30 PLN
21570

1979 pamiątkową winieta "POLPHILEX'79 Wystawa wydawnictw oficerskich obozów jenieckich Londyn 22-24 VII".


40 PLN
25930

1932 ilustrowana karta pocztowa ze znaczkiem przedstawiającym odsłonięty w 1927 roku monumentalny pomnik w Tannenbergu (Olsztynek), obecnie po tej wielkiej budowli nie pozostał żaden ślad.


Mi.P215
30 PLN
25931

1933 seria okolicznościowa poczty austriackie z okazji 300. rocznicy wyzwolenia Austrii od okupacji tureckiej, znaczek za 40 groszy z podobizną króla Jana Sobieskiego.


Mi.557-62
600 PLN
25932

1935 Turcja, Międzynarodowy Kongres Kobiet w Istambule, znaczek za 50+50 Krs z Marią Skłodowską-Curie, jeden z najważniejszych znaczków tematu "Polonica" - nakład zaledwie 6880 sztuk, czysty na podlepce.


Mi.999
400 PLN
25933

1935 WYCHODZTWO POLSKIE W ARGENTYNIE OFIAROM POWODZI 1934 seria bardzo rzadkich znaczków kwestarskich na rzecz ofiar katastrofalnej powodzi, która miała miejsce w Polsce w 1934 roku, wydanych staraniem Polonii w Argentynie, znaczki o nominałach: 10c, 50c i 1S w czworoblokach na liście poleconym wysłanym 5.II z Buenos Aires do Capital, stempelek cenzury; działający w Buenos Aires Komitet Pomocy Ofiarom Powodzi w Polsce uzyskał od władz Argentyńskich zgodę na doklejanie na przesyłkach obok znaczków pocztowych nalepek pomocowych, był to pierwszy w historii Argentyny taki przywilej udzielony kolonii zagranicznej; wyjątkowo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


2 000 PLN
25934

1938 karta pocztowa z ilustracją przedstawiającą Wyspę Piasek we Wrocławiu, czysta.


Mi.P232
30 PLN
25935

1938 karta pocztowa z ilustracją przedstawiającą widok ogólny Opola, z sygnaturą 39-136-1-B5, wysłana 8.8 z Gliwic do Świdnicy.


Mi.P236 
25 PLN
25936

1939 Litwa, seria znaczków wydanych z okazji Mistrzostw Europy w Koszykówce rozegranych w Kownie, na znaczku za 60+40 cent, widoczna m.in. polska flaga, polska drużyna wywalczyła na tych mistrzostwach brązowy medal; czyste, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.429-31
100 PLN
25937

1943 koperta z patriotyczną ilustracją i hasłem "Poland fights on!" (Polska walczy!), ofrankowana m.in. znaczkiem z Kazimierzem Pułaskim wysłana 13.VIII z Chicago do Detroit, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.331, 511 
40 PLN
25938

1943 USA, okupowane kraje - Polska, FDC znaczka przedstawiającego polską flagę na dekoracyjnej kopercie ostemplowanych 22.VI w Chicago w pierwszym dniu obiegu, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.523
30 PLN
25939

1943 koperty pierwszego dnia obiegu serii wydań znaczków poczty amerykańskiej z flagami państw, w tym przypadku z flagą polską. Znaczki te drukowano jako wydanie ogólne bez flagi. Dla "polskiego" wydania w drugiej kolejności drukowano kolor czerwony i na koniec czarny, tak jak na dolnej kopercie. Niewielką część nakładu drukowano w odwrotnej kolejności; najpierw kolor czarny, a następnie czerwony (górna koperta). Kolejność druku dobrze widoczna na polskiej fladze. Błąd ten jest katalogowany w katalogu Scotta jako odmiana #909c. Ciekawy i dosyć rzadki walor.


400 PLN
25940

1951-63 POLSKA APTEKA GRABOWSKIEGO w Londynie, zestaw korespondencji na (głównie) kopertach firmowych ze wszystkich stron świata kierowanych do apteki, której właściciel Mateusz B.Grabowski założył galerię sztuki współczesnej Grabowski Gallery, która była oparciem dla polskich artystów, a także miejscem promowania młodych utalentowanych twórców - między innymi bardzo cenionego później Wojciecha Fangora, Józefa Czapskiego i Magdaleny Abakanowicz; jego syn Wojciech Grabowski późniejszy właściciel Polskiej Apteki i słynny filatelista był posiadaczem jednego z największych w historii zbiorów polskich znaczków, a w szczególności ich projektów i prób, ciekawy ślad działalności polskiej emigracji.


300 PLN
25941

1953 "POLPEX 1952-53" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago; jaśniejszy bloczek na stronie gumy wzdłuż lewej krawędzi przywarcie papieru (paseczek szerokości ok.1 mm), od frontu minimalny ubytek papieru po lewej stronie.


50 PLN
25942

1954 Watykan, Wilno - Matka Boska Ostrobramska, seria czysta.


Mi.227-29
100 PLN
25943

1955 "Zwiastowanie" według Leonarda da Vinci, reprodukcja projektu i samego znaczka z autografem artystki Kazimiery Dąbrowskiej na planszy z ozdobnymi napisami, wykonanej osobiście przez autorkę na wystawę Poczty Watykańskiej w 1966 roku.


Mi.246, 249
100 PLN
25944

1956 Watykan, Matka Boska Częstochowska, seria znaczków Watykanu zaprojektowanych przez Kazimierę Dąbrowską, na dekoracyjnej kopercie FDC, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.263-65 
50 PLN
25945

1959 list w kopercie firmowej Biblioteki Instytutu Historycznego Generała Sikorskiego wysłany 26.VI z Bonnybridge do Gdańska.


40 PLN
25946

1960 Ignacy Jan Paderewski, znaczek amerykański na ilustrowanej kopercie FDC.


Mi.789
20 PLN
25947

1960 ZARZĄD ZWIĄZKU FILATELISTÓW POLSKICH W WIELKIEJ BRYTANII, numerowana karta nr.86 wydana z okazji Światowego Roku Uchodźcy 1960, z emblematem dotyczący tego wydarzenia i wizerunkiem znaczka STAN wraz z podpisami władz Związku.


200 PLN
25948

1962 Izrael, 20. rocznica śmierci Janusza Korczaka, znaczek z przywieszką (tabs) na kopercie FDC.


Mi.264
40 PLN
25949

1962 około, koperta z ilustracją radzieckiego statku pasażerskiego "Feliks Dzierżyński" pływającego głównie na trasie Nachodka-Jokohama-Hong Kong.


40 PLN
25950

1962 Józef Piłsudski i jego epoka w polskiej filatelistyce, dekoracyjna całość z dodatkową winietą "Józef Piłsudski - Obrońca Europy" ostemplowana okolicznościowo 9.III w Londynie na wystawie POLPHILEX 62.


60 PLN
25951

1965 Węgry, VI Światowy Kongres Związków Zawodowych w Warszawie, nieząbkowany znaczek na kopercie FDC.


Mi.2174B
40 PLN
25952

1965 25 rocznica udziału Polskich Sił Powietrznych w Bitwie o Anglię, karta ostemplowana okolicznościowo 25.IX w Londynie.


30 PLN
25953

1965 LXXX rocznica urodzin generała broni Kazimierza Sosnkowskiego, ilustrowana "całostka" z reprodukcją niewydanego znaczka z 1939 roku za 25 gr z podobizną generała Sosnkowskiego (por. aukcja Cherrystone październik 2004 lot 485); rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
25954

1966 Tysiąclecie Polski Chrześcijańskiej, okolicznościowa koperta ostemplowana 22.V w Londynie.


20 PLN
25955

1966 1000-lecie państwa polskiego.


20 PLN
25956

1966 "POLPEX 1966" dwie pamiątkowe winiety w formie bloczków wydane staraniem Polonus Philatelic Society w Chicago.


100 PLN
25957

1966 amerykański znaczek z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego.


20 PLN
25958

1966 amerykańskie znaczki z okazji 1000-lecia chrztu Polski.


30 PLN
25959

1966 nalepki okolicznościowe rytowane w stali z okazji wystawy filatelistycznej Polphilex 66 w Wielkiej Brytanii.


180 PLN
25960

1966 bloczek okolicznościowy wystawy filatelistycznej Polphilex 66 w Wielkiej Brytanii.


100 PLN
25961

1966 nalepka okolicznościowa polskiego millenium.


60 PLN
25962

1966 seria poczty watykańskie z okazji 1000-lecia chrześcijaństwa w Polsce.


20 PLN
25963

1970-2 zestaw 60 sztuk różnych kopert z kasownikami amerykańskich miejscowości o polskobrzmiących nazwach.


280 PLN
25964

1970 nalepka okolicznościowa z okazji pogrzebu gen. Andersa.


80 PLN
25965

1973 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika, znaczek amerykański na ilustrowanej kopercie FDC.


Mi.1095 
30 PLN
25966

1973 Grenada, blok wydany z okazji 25-lecia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przedstawiający Marię Skłodowską-Curie, czysty.


Mi.Bl.30
40 PLN
25967

1973 RFN, 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika - wystawa filatelistyczna w Rheinhausen, frankatura mechaniczna odciśnięta na pamiątkowej kopercie.


40 PLN