The auction will start on 17.06.2022

Auction 94. PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
21701

1941 Gross Born - Linde - miejscowość, która znajdowała się na terenach niemieckiego kompleksu wojskowego, na obszarze którego znajdował się oflag IID, widokówka wysłana 15.8 z do Elbląga, bardzo dobry stan zachowania.


80 PLN
21702

1942-45 Oflag IID - zestaw 12 przesyłek: kart, kart z wydrukowanym na odwrocie tekstem, listowników; każda całość z innym stempelkiem cenzury (1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22); bardzo dobry/ dobry stan zachowania.


360 PLN
21703

1943 Święto Artylerii, karta pocztowa z ciemnoniebieskim znakiem opłaty na szarym gładkim kartonie - zaproszenie na obchody Barbarki organizowane przez 69 pułk piechoty, wysłana 3.XII, całostka o stosunkowo niewielkim nakładzie 277 sztuk; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp1ax
1 500 PLN
21704

1943 Święto Artylerii, bardzo rzadka całostka na papierze żółtawym szorstkim o nakładzie zaledwie 31 sztuk z obiegu pocztowego, bardzo dobry stan, fotoatest Szymczak.

Fi.Cp1ay
2 900 PLN
21705

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, część nadawcza karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki), wysłana 31.I.1944 adresowana do obozu IIE; bardzo rzadki walor - sporządzono 676 kart - w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp6x2
400 PLN
21706

1943 karta obiegowa "świąteczna" o nominale 10 f, wykonana na pozostałych po jeńcach francuskich kartonikach z rysunkiem świecy i życzeniami po francusku, czysta; rzadki walor (sporządzono 579 kart) w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp8x1
500 PLN
21707

1943 karta obiegowa o nominale 10 f, datowana i wysłana 30/XII do mjr.Konrada Rogaczewskiego szefa sztabu konspiracji obozu, na odwrocie życzenia noworoczne; dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp8yII
72 PLN
SOLD
21708

1943 jedna z części karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki) o nominale 10 f. na kartonie szarym gładkim, czysta; rzadki walor (sporządzono 268 kart) w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp9y
400 PLN
21709

1943 ilustrowana z odwrotnie wydrukowanym znakiem opłaty, znane z pojedynczych egzemplarzy, za dopłatą fotoatest.

Fi.Cp10z
2 000 PLN
21710

1943 karta świąteczna za 20 f o oliwkowym znaku opłaty z ilustracją Anioł z lutnią autorstwa Antoniego Czerniewskiego wysłana 24 XII, walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp11
450 PLN
SOLD
21711

1943 karta świąteczna z ilustracją powrót żołnierza (tło cieniowane), wysłana 31.XII, niebanalna treść, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp12d
250 PLN
21712

1943 (?) "OPŁACONO RYCZAŁTEM" - czysty formularz przeznaczony do korespondencji urzędowej.


150 PLN
21713

1943 próbna odbitka grafiki do kartki pocztowej.


280 PLN
21714

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.

Fi.(bl.2)
150 PLN
21715

1944 81. rocznica Powstania Styczniowego, gwarancja Schmutz.

Fi.4Ad
240 PLN
21716

1944 Syrena, gwarancja Korszeń.

Fi.5IIbx
100 PLN
21717

1944 Święto Morza, seria kasowana, gwarancja Korszeń.

Fi.9-11
300 PLN
21718

1944 Caritas, znaczek na papierze x2, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.9ax2
240 PLN
21719

1944 Rok Olimpijski, marginesowa seria kasowana w ładnym stanie z pelną oryginalną gumą, gwarancja Schmutz,

Fi.12-14
288 PLN
SOLD
21720

1944 Święto Gór, czworoblok ze stemplem okolicznościowym Rocznicy Poczty Obozowej.

Fi.15
200 PLN
21721

1944 Święto Gór, kasowany znaczek za 30 f. w bardzo ciemnym odcieniu, piękny stan, gwarancja Korszeń.

Fi.15
54 PLN
SOLD
21722

1944 Święto Gór, znaczek za 30 f. w ciemnym odcieniu, gwarancja Korszeń.

Fi.15
60 PLN
21723

1944 Święto Gór, marginesowy znaczek za 30 f. poza kilkoma przebarwieniami w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.15
40 PLN
21724

1944 Herby miast, seria kasowana, gwarancja Schmutz, Korszeń.

Fi.17-21
70 PLN
21725

1944 Herby miast, rozszerzona seria kasowana i reprodukcja bardzo rzadkiego numerowanego arkusika (nakład 20 szt.) na karcie albumowej; gwarancja Korszeń.

Fi.17-21
100 PLN
21726

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja Korszeń.

Fi.17-21
70 PLN
21727

1944 Herby miast - Kraków, karta pocztowa zawiadamiająca o zebraniu Koła Filatelistów wysłana 28.IX, opłata 10 f odpowiadała taryfie za kartę pocztową do 10 słów; fragment treści:"Zabrać ze sobą taborety i szklanki"; dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.18
100 PLN
21728

1944 Herby miast, arkusik numerowany znaczka za 30 gr. wydany z okazji druku 100 000 znaczka, w nakładzie po 20 sztuk każdej z pięciu wartości, numerowany (100.028) i podpisany przez szefostwo poczty, jeden z najrzadszych walorów poczt obozowych.

Fi.20
25 000 PLN
21729

1944 herby miast, znaczek złamany, gwarancja Korszeń.

Fi.20
10 PLN
21730

1944 Herby miast - Warszawa i Wieża Piastowska w Cieszynie, znaczki na liście (opłata niezgodna z taryfą) wysłanym 3.XII, dodatkowo stempel okolicznościowy z okazji rocznicy uruchomienia Poczty Obozowej; gwarancja Krawczyk.

Fi.21, 22
120 PLN
21731

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.22
50 PLN
21732

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, czysty znaczek za 30 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.22
50 PLN
21733

1944 Puławski i Kościuszko, czworobloki w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.23-4
650 PLN
21734

1944 Puławski i Kościuszko, znaczek za 50 gr ślady przywarcia na gumie, gwarancja Schmutz.

Fi.23-4
80 PLN
SOLD
21735

1944 Pułaski i Kościuszko, marginesowa seria kasowana w pięknym stanie z nienaruszoną gumą, gwarancja Korszeń.

Fi.23-24
170 PLN
21736

1944 Pułaski i Kościuszko, seria czysta, gwarancja Krawczyk, Korszeń.

Fi.23-24
150 PLN
21737

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., gwarancja Korszeń.

Fi.25
50 PLN
21738

1944 26. rocznica odzyskania niepodległości, kasownik pierwszego dnia obiegu, gwarancja Korszeń.

Fi.25
50 PLN
21739

1944 całostka ((61 x 100 mm) grzecznościowo stemplowana, gwarancja na odwrocie Schmutz.

Fi.25, Cp26
80 PLN
21740

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kasowany znaczek za 50 gr., na marginesie fragment stempla okolicznościowego z okazji rocznicy uruchomienia poczty obozowej, gwarancja Korszeń.

Fi.26
54 PLN
SOLD