The auction will start on 14.04.2023

Auction 94. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
22143

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU - LUBLIN 1g, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. z błędem na poz.23 "PÓLSKA", unieważniony 7.IX. prowizorycznym tzw."małym" kasownikiem lubelskim, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja z opisem błędu i kasownika Schmutz.

Fi.339 B4 FDC
Mi.380 
2 000 PLN
22144

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze czerwonym na tak zwanych zawiasach, widok obu stron, gwarancja Schmutz.

Fi.339
Mi.380
600 PLN
22145

1944 Wodzowie, dwie parki na tak zwanych zawiasach, widok obu stron.

Fi.339
Mi.380
1 200 PLN
22146

1944 Wodzowie, bardzo rzadka odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przerytowanie próbnej formy IV z szerokimi marginesami znaczka za 25 gr., opisane w "Poczta Polska w 1944", gwarancja Krawczyk.

Fi.339 P
Mi.380
1 900 PLN
22147

1944 Wodzowie - R.Traugutt, odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przecięcie, próbnej kliszy znaczka za 25 gr. opisana w "Poczta Polska w 1944" (ilustracja str.79), marginesowy egzemplarz w ładnym stanie gwarancja firmowa Witkowski, Falkowski.

Fi.339 P
Mi.380 
4 000 PLN
22148

1944 Wodzowie - R.Tarugutt, narożny czworoblok arkuszowych prób siatkowych typu V - z nieopiłowanymi marginesami, znaczka za 25 gr.; na poz.5 błąd "kropka nad lewym okiem", a na poz.10 "kropka obok prawej brwi", co ciekawe błędy te nie występują na wydaniu definitywnym bo drukowano je z innej kliszy, piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.339 PV B+B
Mi.380
7 000 PLN
22149

1944 Wodzowie - R.Traugutt; PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU - LUBARTÓW - FRANKATURA WIELOKROTNA, prawidłowo opłacony pionową parką znaczków za 25 gr. zwykły list z Powiatowej Rady Narodowej w Lubartowie do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie; znaczki unieważniono 7.IX.44, prowizorycznym datownikiem przedwojennym z wyróżnikiem "a"; to nie tylko najwcześniejszy list powojennej Polski opłacony znaczkami, ale też list ofrankowany wielokrotnie (25+25 gr. Fi.12000.-); całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja i fotoatest Piekut.

Fi.339+339
Mi.380
60 000 PLN
22150

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach, znaczek za 1 zł (lewy górny w czworobloku) z błędem "duża głowa", gwarancja Ryblewski.

Fi.339--41 (341B1)
Mi.380-2
1 500 PLN
22151

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Walocha.

Fi.339-41
Mi.380-2
320 PLN
22152

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie.

Fi.339-41
Mi.380-2
2 000 PLN
22153

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach, gwarancja Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-2
1 800 PLN
22154

1944 Wodzowie, seria ze znaczkami w odmianach kolejno; b, a, b, gwarancja i oznaczenie kolorów Berbeka.

Fi.339-41
Mi.380-2
350 PLN
22155

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie, seria kasowana eksploatacyjnym "małym" kasownikiem lubelskim, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, kasowniki inne jak "LUBLIN 1 r" są na znaczkach Wodzów rzadkie, gwarancja i opis.

Fi.339-41
Mi.380-82
900 PLN
22156

1944 Wodzowie, seria czysta w marginesowych górnych czworoblokach, znaczki za 1 zł. lewe w kolorze niebieskim, a prawe w kolorze jasnoniebieskim, to rzadka kombinacja, piękny stan, gwarancja i opis obu odcieni Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 000 PLN
22157

1944 Wodzowie, seria w na tzw. zawiasach, bardzo intensywne barwy (Fi.2400.-), gwarancja i opis.

Fi.339-41
Mi.380-82
1 800 PLN
22158

1944 Wodzowie, zestaw trzech kart wydania przedrukowego, każda karta dofrankowana znaczkiem innej wartości, ostemplowane 13.9 w Lublinie; karta ze znaczkiem za 1 zł, opłacona zgodnie z taryfą dla karty poleconej (1,25 zł); wszystkie gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 200 PLN
22159

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
2 400 PLN
22160

1944 monografia "Poczta Polska w 1944 roku" pod redakcją Andrzeja Myślickiego z kompletem arkuszy nowodruków, podstawowa literatura dla zbieraczy tego okresu, a w szczególności wydania Wodzów.

Fi.339-41
60 PLN
22161

1944 Wodzowie, rzadko obecnie spotykane "czeskie" fałszerstwo pierwszej powojennej serii polskiej z rastrem pod kątem około 70 stopni, wersja w zamienionych kolorach poszczególnych nominałów.

Fi.339-41 FFi
Mi.380-82 FALSE
600 PLN
22162

1944/79 Wodzowie, seria nowodruków z tekstem na odwrocie.

Fi.339-41 ND
Mi.380-82 
40 PLN
22163

1944 Wodzowie, próbna odbitka arkuszowa typ V na papierze szarym grubym Koloryt, bardzo rzadkie najprawdopodobniej z jednego arkusza, nieporównalnie rzadsze od innych prób typu V, fotoatest Ceremuga.

Fi.339PV
Mi.380
1 800 PLN
SOLD
22164

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych zawiasach nie zgiętych w połowie, z jednej strony stemplowane z drugiej czyste, parka znaczka za 25 gr. z jednej strony w kolorze czerwonym, z drugiej w kolorze pomarańczowoczerwonym, znaczki za 50 gr. w kolorze ciemnozielonym, a za 1 zł w kolorze ciemnoniebieskim, fotoatest.

Fi.339b/h, 340c, 341c
Mi.380-2
2 500 PLN
22165

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU, parka znaczków w kolorze ciemnoczerwonym z obiegu pocztowego stemplowana kasownikiem Lublina z wyróżnikiem r z pierwszego dnia obiegu znaczków za 25 gr. tego wydania - 7.9.1944, prawy znaczek z poz. 23 z błędem "plama nad O - PÓLSKA", unikalny walor o doskonałej prezencji, fotoatest Ceremuga.

Fi.339c B4
Mi.380
2 400 PLN
22166

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie.

Fi.339d/h
Mi.380
900 PLN
22167

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie.

Fi.339d/h
Mi.380
800 PLN
22168

1944 Wodzowie, czworoblok w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopola zagięte w pionie, ilustracja obu stron czworobloku, same znaczki wartość Fischer 1.660,- zł, gwarancja i oznaczenie.gwarancja i oznaczenie.

Fi.339d/h
Mi.380
1 500 PLN
22169

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze cynobrowoczerwonym z błędem "PÓLSKA", gwarancja i opis.

Fi.339h B4
Mi.380
480 PLN
22170

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. na wycinku, unieważniony 9.IX. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG, w Lublinie, gwarancja J.Z.Piekut.

Fi.340
Mi.381
400 PLN
22171

1944 TOMASZÓW LUB., Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr., unieważniony kauczukowym prowizorycznym jednowierszowym stempelkiem "Tomaszów Lub." typu 347/1 o wymiarach 26x3 mm, w Tomaszowie Lubelskim, gwarancja Schmutz.

Fi.340
Mi.381
800 PLN
22172

1944 Wodzowie, gwarancja Walisch.

Fi.340
Mi.381 
100 PLN
22173

1944 Wodzowie, próba siatkowa arkuszowa z szerokim marginesem w kolorze czarnym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340 PV
Mi.381
1 383 PLN
SOLD
22174

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340b
Mi.381
120 PLN
22175

1944 Wodzowie, narożny czworoblok w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.340b
Mi.381
400 PLN
22176

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.340b
Mi.381
110 PLN
22177

1944 Wodzowie, dwie parki na tak zwanych zawiasach, widok obu stron.

Fi.341
Mi.382
1 200 PLN
22178

1944 Wodzowie, znaczek stemplowany, gwarancja.

Fi.341
Mi.382
130 PLN
22179

1944 Wodzowie, narożny czworoblok znaczka za 1 zł stemplowanego kasownikiem z Krasnystawu, lewy górny ZNACZEK z błędem "duża głowa", gwarancja i opis Schmutz.

Fi.341B1
Mi.382
800 PLN
22180

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze niebieskim, gwarancja i opis.

Fi.341b
Mi.382
200 PLN
22181

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze ciemnoniebieskim, gwarancja i opis.

Fi.341c
Mi.382
200 PLN
22182

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.341c
Mi.382
110 PLN