The auction will start on 09.09.2022

Auction 94. General Government

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20982

1939 pierwszy okolicznościowy kasownik, przygotowany z okazji utworzenia GG.

Fi.1
40 PLN
20983

1939 karta pocztowa III Rzeszy skasowana 7-11 stemplem okolicznościowym okazji powstania Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie; użyto całostki niemieckiej ponieważ żadne znaki pocztowe dla GG nie zostały jeszcze sporządzone.

Fi.1
50 PLN
SOLD
20984

1939 I wydanie przedrukowe, 6 + 8 gr - frankatura dwukolorowa, formularz kartkowy definitywny o sygnaturze C154 Din A6 opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 17.12.39 za pośrednictwem Deutsche Dienspost Osten z Jasła do Lublina, znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym JASŁO, data odciśnięta osobnym numeratorem; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta w dwóch miejscach pionowo zgięta).

Fi.1, 2
200 PLN
20985

1939 wydanie przedrukowe dla wschodnich obszarów okupowanych, kompletna seria stemplowana na liście z Warszawy 14.2.40 adresowanym do Gniezna.

Fi.1-13
90 PLN
20986

1939-1943 zestaw serii kasowanych (Fi.200.-).

Fi.1-13, 40-65, 89-95, 104, D1-4
120 PLN
20987

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe (Fi. ponad 790.-; Mi. ponad 380 euro).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
20988

1939-44 komplet podstawowych znaczków (bez odmian) wydań dla Generalnego Gubernatorstwa; znaczki opłaty, doręczeniowe i urzędowe, wszystkie znaczki w doskonałym stanie.

Fi.1-125, D1-4, U1-36
600 PLN
20989

1939-1944 komplet (podstawowy) znaczków GG, obejmujący znaczki: opłaty, doręczeniowe i urzędowe, a także znaczki opłaty radiowej (Fi. ponad 1460.-).

Fi.1-125, D1-4, U1-36
1 100 PLN
20990

1939 I wydanie przedrukowe, 50 gr - frankatura pojedyncza, list opłacony według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłany 27.XII z Gorlic do "Administracji Łemkowszczyzny" w Sanoku, znaczek z dolnym marginesem unieważniony fioletowym kasownikiem prowizorycznym "Gorlice" z dostawioną datą "27 Dez.1939"; przesyłka dosyłana, liczne adnotacje na odwrocie.

Fi.9
100 PLN
20991

1939 I wydanie przedrukowe - dofrankowana całostka za 12 gr."długie e" opłacona według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940) wysłana 29.2.1940 z Krakowa do Radomia; idealny stan zachowania (Mi.100 euro).

Fi.Cp1II, 1, 3
120 PLN
20992

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "długie e", prawidłowa przesyłka z okresu podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940), wysłana 29.2.1940 z Czarnego Dunajca do Nowego Targu, stempelek wpływu "ZARZĄD MIEJSKI król. wol. m. w Nowym Targu"; bardzo dobry stan zachowania (Mi.90 euro).

Fi.Cp2II
120 PLN
20993

1939 polska karta pocztowa użyta jako formularz przez urzędnika niemieckiego, wysłana 28.11 z Krakowa do Halle, przekreślony znak opłaty unieważniono datownikiem KRAKAU 1 z wyróżnikiem "c", na górze karty dopisek "Deutsche Dienstpost", w adresie nadawcy podano urząd Kraków 3, pieczęć urzędowa wysyłającego z godłem III Rzeszy "Postbeauftragte de ... Militärbefehlshabe ... "; niezwykle ciekawy walor z początkowego okresu funkcjonowania niemieckiej poczty okupacyjnej, doskonały stan zachowania.

Fi.Cp78I
350 PLN
20994

1939 karta pocztowa wydania przedrukowego, 30 gr "krótkie e", bardzo dobry stan zachowania.

Fi. Fi.Cp2I
70 PLN
20995

1939 prekursor, znaczek obiegowy Rzeszy za 15 fen użyty na terenie GG, polska karta pocztowa wykorzystana jako formularz opłacona znaczkiem niemieckim według podwyższonej taryfy stosowanej zaledwie przez kilka miesięcy (21.11.1939-01.04.1940), wysłana 20.XII z Warszawy do Pruszkowa; znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym - polskim przedwojennym datownikiem; dobry stan zachowania.


Mi.520 
250 PLN
20996

1939 Oflag XIA, prowizoryczny formularz datowany 2.XII, wysłany 3.XII z Warszawy do obozu, stempel prowizoryczny - przedwojenny polski datownik WARSZAWA 1 z wyróżnikiem "4a"; stempelek cenzora nr.1 z parafką; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


80 PLN
20997

1939 list urzędowy z Chodakowa opłacony znaczkiem niemieckim, stempel "Deutsche Dienspost Osten".


70 PLN
20998

1940 miejscowo wysłana złożona klepsydra z Krakowa.

Fi.2
50 PLN
20999

1940 dekoracyjnie ofrankowany znaczkami różnych wydań ekspresowy list polecony z Tarnowa, opłacony zgodnie z taryfą - 1,64 zł, znaczki skasowane -3 IX, całość sporządzona zapewne z inspiracji filatelistycznej, co tłumaczyłoby użycie stempelka dopłaty "Nachgebühr" z dopisaną liczbą "40"; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.4, 52
60 PLN
SOLD
21000

1940 kartka z Klemensowa 16.3.40 do Poznania na polskiej przedwojennej całostce.

Fi.11
250 PLN
21001

1940 II wydanie przedrukowe, kompletna seria z odmianami (28 sztuk) kasowana na wycinkach; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.14-39
250 PLN
21002

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona w Niemczech odmiana (Mi.120 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.14I
240 PLN
21003

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 2/5 gr z katalogowanym błędem "kropka połączona z R", kasowany, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.17 B2
40 PLN
21004

1940 wydanie przedrukowe, lewy górny znaczek z błędem "kropka połączona z R" lewy dolny znaczek z błędem "uszkodzone pióro".

Fi.17B2, B4
220 PLN
21005

1940 II wydanie przedrukowe, znaczki za 4/5 gr i 24/25 gr skasowane na widokówce (Pomnik i kopiec Kościuszki) 20.IV w Krakowie datownikiem okolicznościowym z okazji urodzin A.Hitlera.

Fi.18, 22; 3
40 PLN
SOLD
21006

1940 wydanie przedrukowe, znaczek z błędem "prawa cyfra 4 zakończona szpicem".

Fi.18B4
10 PLN
21007

1940 list polecony z Warszawy do Wiednia, na odwrocie stempel tranzytowy.

Fi.21, 23, 35
60 PLN
21008

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 24/25 gr z katalogowanym błędem na poz 41 "przecinek między n i e w General", kasowany, dobry stan zachowania.

Fi.22 B1
50 PLN
21009

1940 Urodziny A.Hitlera, specjalne pamiątkowe karty (obie odmiany), ofrankowane znaczkami za 50/50 gr z dużym i małym odstępem nadruku, ostemplowane okolicznościowo 20.IV w Krakowie.

Fi.24I-II; 3
80 PLN
21010

1940 kartka i stempel okolicznościowy z okazji zawodów narciarskich w Zakopanem.

Fi.30
20 PLN
SOLD
21011

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 30/5 gr. z błędem na poz.99 "przecinek nad lewą cyfrą 3" (Mi.120 euro), gwarancja Korszeń.

Fi.30 B1
Mi.30II 
240 PLN
21012

1940 specjalne wydanie okolicznościowe Deutsche Post Osten, przygotowane z okazji zawodów narciarskich rozegranych w Zakopanem.

Fi.30; 2
40 PLN
21013

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria czysta, bardzo dobry stan zachowania (Fi.65.-).

Fi.40-51
50 PLN
21014

1940 widoki zabytkowych budowli (I) - 12 gr - frankatura pojedyncza, widokówka datowana "3.6.1941 Rudnik" wysłana do Radomia, znaczek unieważniony stemplem prowizorycznym; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania (karta przycięta, niewielkie przebarwienia wokół znaczka).

Fi.43
50 PLN
21015

1940 list z Warszawy do Krzeszowic, znaczek stemplowany wirnikiem, znaczek opłaty sądowej, koperta przycięta z boku.

Fi.45
80 PLN
21016

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 50 gr - frankatura wielokrotna (Fi.130.-), paczkowy adres pomocniczy wysłany 18.8.1943 z Wierzbnika do Ojcowa, ramkowy stempelek odbiorczy "Ojcow über KRAKAU 2"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.48
120 PLN
21017

1940 kasownik okolicznościowy RADOMER HERBMESSE 1940 z wyróżnikiem a na wycinku, gwarancja Schmutz.

Fi.48
100 PLN
21018

1940 widoki zabytkowych budowli (I), 50gr + 60gr - frankatura dwukolorowa, list polecony wysłany 31.3 z Krakowa do Pfäffikon - obozu polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii, zalepka cenzury niemieckiej, liczne stempelki cenzury, w tym cenzora szwajcarskiego 380, kompletna (zazwyczaj zdarta) kartka kierunkowa !!! stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion"; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

Fi.48, 49
250 PLN
SOLD
21019

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria ostemplowana kasownikami obiegowymi.

Fi.52-55
60 PLN
21020

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria ostemplowana kasownikiem okolicznościowym.

Fi.52-55
50 PLN
21021

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria czysta (Fi.70.-).

Fi.52-55
60 PLN