The auction will end on 07.12.2021
The auction ends in:

Auction 94. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20498

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria na wycinkach z czytelnie odbitymi kasownikami, wysoko wyceniana (Fi.4600.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.1-12
3 200 PLN
20499

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria (Fi.b.podl.5900.-, podl.3100.-), z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre bez lub z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 000 PLN
20500

1919 Konstantynopol, seria wydania dla poczty w polskim konsulacie w Konstantynopolu, bardzo dobry stan, fotoatest Korszeń.

Fi.1-12
5 000 PLN
20501

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria grzecznościowo stemplowana na kopercie, na odwrocie stempel polskiej agencji pocztowej w Konstantynopolu, bardzo dobry stan zachowania, dekoracyjne i rzadkie, fotoatest Schmutz.

Fi.1-12
4 000 PLN
20502

1919 Odessa, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.1ax
1 200 PLN
20503

1919 Odessa, polskie znaczki opłaty z nadrukiem "ODESA", niskie nakłady odpowiednio; 598, 601 i 706 sztuk, bardzo ładny stan, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
4 000 PLN
20504

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie - CZERWONY NADRUK, znaczki za 10 i 50 fen. z typograficznym nadrukiem ODESA w kolorze czerwonym - to rzadkie odmiany wydrukowane w ilości po 50 szt. (Fi.43000.-); przeważająca większość nakładu ma nadruk w kolorze czarnym, znaczki mają całą prawdziwą i nienaruszoną gumę, bez podlepek ani ich śladów; jedynie na dolnym marginesie są lekkie zmatowienia po podlepkach i tylko dzięki posiadaniu marginesów znaczki zachowały się w tak pięknym stanie, to jedne z najrzadszych walorów polskiej filatelistyki; bardzo atrakcyjna cena wywoławcza; sygnowane J, A.Eger Częstochowa i W.R(achmanow), sygnatura ołówkiem i fotoatest S.Kronenberg.

Fi.1bx, 4bx
Mi.1b, 4b
36 000 PLN
20505

1920 Port Gdańsk, wydanie krakowskie - kompletny pocztowy adres przesyłowy z nadrukiem typu 20 na paczkę przesłaną z USA do miejscowości Wielogóra poczta Jedlińsk; pieczęć o nagłówku "Z Ameryki przez Gdańsk Nr." Polskiego Urzędu Ekspedycji Pocztowej Gdańsk-Nowy Port z dopisaną wysokością opłaty pocztowej pobieranej od adresata; dodatkowy stempelek "Wolne od cła"; okrągła pieczątka Urzędu Celnego w Aleksandrowie, a na odwrocie, co rzadkie, pocztowa tzw. "KARTKA należytościowa" z kasownikiem Aleksandrów z 27.XI i znaczki opłaty wydania koronowego użyte jako dopłaty!!! skasowane 3.XII w Jedlińsku stemplem prowizorycznym - unarodowionym datownikiem austro-węgierskiej poczty polowej; dekoracyjny walor stanowiący kombinację bardzo rzadkich elementów polskiej filatelistyki; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; na karcie wystawowej z opisem; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Ca2, 83B
3 200 PLN
20506

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", pełna oryginalna guma bez śladu podlepek, gwarancja Korszeń.

Fi.26-32
Mi.I-VII
200 PLN
20507

1921 Konstantynopol, seria znaczków z nadrukiem nie wprowadzonych do obiegu.

Fi.26-32
300 PLN
20508

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", niekatalogowana próba znaczka za 2 mk. w kolorze czerwonym z nadrukiem "LEVANT" w kolorze niebieskim na białym gładkim papierze o grubości 0,090 mm; katalogowane są próby z nadrukiem w kolorze czarnym na średnim i grubym papierze (Fi.po 1500.-); egzemplarz w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.27 P(3)
2 000 PLN
20509

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", czworoblok prób znaczka za 2 mk. w kolorze czerwonym z nadrukiem "LEVANT" w kolorze czarnym, na białym gładkim papierze o grubości 0,115 mm, odmiana z mapą geodezyjną na odwrocie nie jest katalogowana, poza małą plamką z maszyny w pięknym stanie zachowania, gwarancja Schmutz.

Fi.27 P2(a)
7 000 PLN
20510

1921 Port Gdańsk, zastępczy adres pomocniczy paczki ze Stanów Zjednoczonych do Krosna, bardzo rzadki znany w nielicznych egzemplarzach formularz z nadrukiem w dolnym prawym rogu do zsumowania dopłat, naklejka pocztowa z numerem paczki "z Ameryki przez U.E.P. Gdańsk, Nowy Port" - odmiana z literką "a", stempel "Wolne od cła", na odwrocie stemple odbiorcze i opłata za doręczenie z Krosna, przekaz przycięty u dołu, ogólnie dobry stan zachowania.


1 800 PLN
SOLD
20511

1925 Port Gdańsk, seria wydania przedrukowego, guma miejscami z charakterystycznym dla tego wydania z niepełnym pokryciem, dla tego wydania wydrukowano osobne znaczki i nie wykorzystano zapasów znaczków wydania zasadniczego, Fischer 1.400,- zł, gwarancja Schmutz.

Fi.1-11
600 PLN
20512

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, frankatura czterokolorowa - 2 gr + 3 gr + 5 gr + 20 gr, opłacona zgodnie z taryfą polecona karta pocztowa wysłana 12.3 z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Warszawy, znaczki skasowane datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem, wyróżnik "c", czerwony stempelek polecenia z wyróżnikiem "b"; karta firmowa "E.v.Baggo Danzig-Nfw."; datownik odbiorczy na odwrocie; doskonały stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.2, 3, 4, 7
450 PLN
SOLD
20513

1925 Port Gdańsk, list polecony z oddziału Banku Handlowego w Gdańsku do Sosnowca, erka polskiego urzędu pocztowego w Gdańsku nr 3 z wyróżnikiem a - w książce H.Vogelsa stopień rzadkości określono jako RRR - wyjątkowo rzadkie, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.4, 10
1 600 PLN
20514

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 5 gr + 10 gr (dwa typy nadruku) - frankatura dwukolorowa, list wysłany 2.V.30 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Bydgoszczy; znaczki unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T." z wyróżnikiem "s"; czarny stempelek polecenia z automatycznym numeratorem i niespotykanym oznaczeniem "I" pod literą R - według Morawskiego stosowany wyłącznie do listów zleceniowych; na odwrocie dodatkowo odciśnięty datownik "POLSKI URZĄD P.-T. No1" z wyróżnikiem "d" i kasowniki odbiorcze Bydgoszczy; walor ogólnie w dobrym stanie zachowania (koperta uzupełniana, jeden znaczek uszkodzony); gwarancja Krawczyk.

Fi.12, 13
Mi.15, 16 
250 PLN
20515

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, czworobloki znaczków przedrukowane rzadką I formą, bardzo poszukiwane w Niemczech (Fi.2400.-), gwarancja 5 gr. (drogi) Schmutz, 10 gr. (tańszy) Kalinowski.

Fi.12-13aIx
2 000 PLN
20516

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.500 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.12a-14a
Mi.12-14
1 000 PLN
20517

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
240 PLN
20518

1926 Port Gdańsk, znaczek cięty pochodzący z arkuszy kontrolnych, Fischer 1.200,- zł, gwarancja Gryżewski, Ryblewski.

Fi.12xP1
600 PLN
20519

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Korszeń.

Fi.12x P1 nz
1 000 PLN
20520

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem 15 gr - frankatura mieszana, list polecony ofrankowany parką poziomą, lewy znaczek z błędami: na znaczku podstawowym "owalne uszkodzenie prawego dolnego narożnika obejmujące ramkę, dół liter KA w POLSKA i kreskowane tło" oraz nadruku "wyszczerbione litery R w PORT i A w GDAŃSK"; wysłany 18.VI z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Tczewa; znaczki unieważnione rzadkim kasownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No3" z wyróżnikiem "e"; czerwony stempelek polecenia z wyróżnikiem "b", kasownik odbiorczy na odwrocie, przesyłka minimalnie - o 1 gr (dopuszczalnie) przefrankowana; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.14a, 3
Mi.14, 3 
2 000 PLN
20521

1926 Port Gdańsk, czworoblok znaczka z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.14aIIx
1 000 PLN
20522

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Schmutz.

Fi.14x P1 nz
1 000 PLN
20523

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski, Falkowski.

Fi.16a
Mi.19b
300 PLN
20524

1927 Port Gdańsk, kartka z Gdańska 22.3.27 do Krakowa.

Fi.13a
120 PLN
20525

1928 Port Gdańsk, czworoblok znaczka w kolorze jasno czerwonobrązowym, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.16a
250 PLN
20526

1928 Port Gdańsk, czworoblok znaczka w odmianie a, gwarancja Schmutz.

Fi.16a
250 PLN
SOLD
20527

1928 Port Gdańsk, OPŁATA RYCZAŁTOWANA - karta z biura Komisarza Generalnego Rz.P. w Gdańsku wysłana 30.5 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do starostwa w Szubinie; stempelek "OPŁATA RYCZAŁTOWANA na mocy art.23 ustawy z dn.3.VI.1924 r. o Poczcie, Telegrafie, Telefonie", ładnie odciśnięty jeden z najrzadszych gdańskich datowników "POLSKI URZ. P.-T." z oznaczeniem "No.1" łukowo wygiętym umieszczonym pod mostkiem; stempel znany wyłącznie z okresu 4.4.-14.12.1928; niezwykle rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania (ślady archiwizacji - karta zmniejszona); gwarancja Krawczyk.


800 PLN
20528

1929 Port Gdańsk, znaczek z obiegu pocztowego z dziurkowaniem firmowym.

Fi.16
35 PLN
20529

1929 Port Gdańsk, list firmowy z Gdańska do Czerska, znaczek w rzadkim kolorze jasno żółtobrązowym, bardzo dobry stan.

Fi.16b
600 PLN
20530

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1200.-), to wraz z ochrowym Piłsudskim najrzadsze znaczki poczty polskiej w Gdańsku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.20v
Mi.23II
1 500 PLN
20531

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1500.-); skan jest na tyle dobry, że prążki nad rysunkiem można policzyć, gwarancja Krawczyk.

Fi.20v
Mi.23II
1 200 PLN
20532

1929 Port Gdańsk, znaczek na papierze z prążkowaniem pionowym o gęstości 13 prążków / 2 cm, gwarancja i oznaczenie Krawczyk, Korszeń.

Fi.20v
1 000 PLN
20533

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja Korszeń.

Fi.20w
Mi.23I
50 PLN
20534

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna, obie z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.300.-), gwarancja Gryżewski, Kalinowski.

Fi.20w
Mi.23I
300 PLN
20535

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.150.-), gwarancja Kalinowski.

Fi.20w
Mi.23I
120 PLN
20536

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

Fi.20w
Mi.23I 
140 PLN
20537

1929 Port Gdańsk, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.20w
50 PLN