The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 94. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
20578

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-9
100 PLN
20579

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, pięć pierwszych znaczków tak jak wydano bez gumy, dwa na jednej lekkiej podlepce, jeden z pełną oryginalną guma bez podlepki.

Fi.1-9
600 PLN
20580

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

Fi.1-10I
36 PLN
SOLD
20581

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 5 Pf.

Fi.1y
Mi.30
15 PLN
20582

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
20 PLN
20583

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z dziurkowaniem firmowym.

Fi.2
40 PLN
20584

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, parka znaczków za 15 Pf. bez perforacji poziomej pomiędzy znaczkami (Fi.600.-), w katalogu Michel katalogowany bez perforacji na górze i wyceniony tak samo jako czysty i kasowany (3Uo 180 euro), bez gumy, gwarancja Krawczyk.

Fi.3t
Mi.3UMw
200 PLN
20585

1920 Śląsk Cieszyński, 25 f - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana z Bielska do Krakowa, znaczek 25.V skasowany datownikiem BIELITZ OSTERR.SCHLES.2; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.4
200 PLN
20586

1920 Śląsk Cieszyński, 25 fen z przedrukiem S.O. w II typie - frankatura mieszana ze znaczkami bez przedruku na pocztowym adresie przesyłowym z krakowskim nadrukiem typu 16, wysłanym 11.VII z Bielska do Nowego Sącza, na froncie okrągła pieczęć "GŁÓWNY URZĄD CELNY W BIELSKU" i nalepka kontroli celnej "Za certyfikatem wywozu i przywozu w Cieszynie" z dopisanym numerem "11185"; na odwrocie pasek 3 znaczków dopłaty za 50 hal i datowniki odbiorcze; bardzo rzadki dla tego wydania walor (skart) w doskonałym stanie zachowania, do tej pory znanych jest zaledwie kilka egzemplarzy pochodzących z jednego źródła - archiwum Domu Towarowego w Nowym Sączu, najpiękniejszy z nich jest pokazany i opisany w monografii prof.J.Auleytnera "Filatelistyczne klejnoty w koronie II Rzeczpospolitej 1918-1920"; skarty do innych odbiorców nie są spotykane na rynku; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.4II, Ca3, 80B, 84
Mi.4II, 84, 88, P19
6 000 PLN
20587

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

Fi.5
150 PLN
20588

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z ładnym abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
150 PLN
20589

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek za 1,50 K z przedrukiem S.O. w I typie - z poz.98, na znaczku podstawowym powtarzalny błąd "plama nad cyfrą 1", czyste; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.7I
60 PLN
20590

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 40 Pf.

Fi.7y
Mi.36
15 PLN
20591

1920 Kwidzyn, znaczki za 40 Pf.

Fi.7y
Mi.36
25 PLN
20592

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z podwójną perforacją poziomą, gwarancja i opis.

Fi.8MK
100 PLN
20593

1920 Kwidzyn, wieloblok plus pionowy pasek znaczka za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
420 PLN
20594

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
40 PLN
20595

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
40 PLN
20596

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
420 PLN
20597

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.9
60 PLN
20598

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 60 Pf, jeden znaczek uszkodzony.

Fi.9y
Mi.38
320 PLN
20599

1920 Kwidzyn, znaczek za 60 Pf.

Fi.9y
Mi.38
25 PLN
20600

1920 Kwidzyn, wielonlok znaczków za 60 Pf.

Fi.9y
Mi.38
280 PLN
20601

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędami "H nad SCHLESIEN" i częściowym aklatschem nadruku, na szarym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.11 B
60 PLN
20602

1920 Kwidzyn, parka znaczków bez perforacji pionowej między znaczkami, gwarancja Klein.

Fi.11s
350 PLN
20603

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
280 PLN
20604

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
90 PLN
20605

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
280 PLN
20606

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
140 PLN
20607

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
140 PLN
20608

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
200 PLN
20609

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej - kompletna seria na karcie, ostemplowana 20.3.21 w dniu plebiscytu w miejscowości Ruda, która w wyniku plebiscytu pozostała w Polsce.

Fi.13-29
80 PLN
20610

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 3 Mk.

Fi.13y
Mi.13
150 PLN
20611

1920 Kwidzyn, pasek znaczka za 5 Mk.

Fi.14y
Mi.14
400 PLN
20612

1920 Kwidzyn, pasek znaczka za 5 Mk.

Fi.14y
Mi.14
280 PLN
20613

1920 Olsztyn, luzaki z serii (brak znaczka za 2,50 mk), gwarancja Weźranowski.

Fi.15-26, 28
100 PLN
20614

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria kasowana, znaczek nr.18 na wycinku gwarancja Schmutz.

Fi.15-28
250 PLN
20615

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria ze znaczkiem za 15 Pf. w rzadszym kolorze karminowobrązowym (Fi.18b) - gwarancja i oznaczenie Gryżewski, oferowane w cenie znaczka 18b (Fi.240.-), reszta serii gratis.

Fi.15-28 (18b)
220 PLN
20616

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej - frankatura dwukolorowa, list wysłany 7.7 z Bytomia (Beuthen) do Hanoweru, koperta firmowa, walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.16, 17
50 PLN
20617

1920 list polecony z Opola 12.7.20 do Niemiec, pionowa parka znaczków za 10 Pf rozdzielona pustopolem,na korespondencji rzadko spotykane, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.16, 22
300 PLN