Page:
Central Lithuania
Poz# Features Catalog Description Actual price
11625
Fi.1 P1

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim mocno żeberkowanym poziomo papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

60 PLN
11626
Fi.1 P1

1920 godło Litwy Środkowej, narożna próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim lekko żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

80 PLN
11627
Fi.1 P1

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze jasnoczerwonym, na średnim i co rzadkie mocno żeberkowanym pionowo papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

80 PLN
11628
Fi.1 P3

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czarnym na cienkim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 300 szt.), gwarancja Schmutz.

160 PLN
11629
Fi.2 P

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 1 mk. w kolorze brązowym, niekatalogowana na drugostronnie zadrukowanym średnim żeberkowanym papierze, gwarancja Schmutz.

160 PLN
11630
Fi.2 P11 Dp

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk marginesowej próby znaczka za 1 mk. w rzadszym kolorze szaroniebieskim na papierze gąbczastym gazetowym, gwarancja Korszeń.

40 PLN
11631
Fi.2 P11 Dpt

1920 godło Litwy Środkowej, potrójny druk próby znaczka za 1 mk. w kolorze ciemnoniebieskim, dodatkowo co rzadkie na obustronnie zadrukowanym gąbczastym gazetowym papierze, gwarancja Krawczyk.

160 PLN
11632
Fi.2A
Mi.2B 

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

15 PLN
11633
Fi.2A Dp
Mi.2B

1920 godło Litwy Środkowej, makulatura znaczka za 1 mk. w kolorze niebieskim o podwójnym druku, gwarancja Krawczyk.

30 PLN
11634

Fi.3 P2

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 2 mk. odcieniu ciemnofioletowym na białym cienkim papierze gazetowym, gwarancja Krawczyk.

160 PLN
11635
Fi.3 P2 (ZL11,5)

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk. w kolorze ciemnofioletowym na grubszym kredowanym papierze, tylko niewielka część nakładu jest ząbkowana, gwarancja Schmutz.

80 PLN
11636

Fi.3 P3

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowy czworoblok prób znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym na kremowym średnim gabczastym papierze gazetowym, gwarancja Krawczyk.

160 PLN
11637
Fi.3B Dp
Mi.3A 

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., ma lekkie przebarwienia, gwarancja Korszeń.

10 PLN
11638

1920 Orzeł i Pogoń - wzór II, parka znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 100 mk., zdjęta z dokumentu, fragment stempla "NOTARIUSZ ADOLF ..." z Orłem w środku.

80 PLN
11639

1920 Orzeł i Pogoń, parka znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęta z dokumentu, fragmenty stempli "ODDZIAŁ TEATR ŻOŁNIERSKI w WILNIE" i "Drukarnia i Fabryka Stempli G.ARKUSKIEGO".

60 PLN
11640

1920 Orzeł i Pogoń, znaczek opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęty z dokumentu, fragment stempla "Księgarnia Lectura ... Sto Jerska ..."

50 PLN
11641

1920-21 Orzeł i Pogoń, znaczek opłaty skarbowej (revenue) za 40 mk., zdjęty z dokumentu.

40 PLN
11642
Fi.6P1

1921 różne rysunki, próba, gwarancja i opis Wiatrowski.

35 PLN
11643
Fi.14-19A
Mi.14-19B

1921 różne rysunki, seria na wycinkach, oryginalnie skasowana 11.2 datownikiem WILNO z wyróżnikiem "**a", gwarancja Krawczyk.

120 PLN
11644


Fi.19A MK
Mi.19B 

1921 różne rysunki - gen L.Żeligowski, czworoblok makulatury znaczków za 10 mk. na białym papierze (x) z wzajemnym przesunięciem kolorów, lekki ślad podlepki pomiędzy górnymi znaczkami i załamania na gumie.

100 PLN
11645
Fi.20 P1

1921 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 f. w kolorze ciemnooliwkowym na cienkim szorstkim kremowym papierze, gwarancja Krawczyk.

100 PLN
11646

Fi.20 P1

1921 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 25 fen. w kolorze ciemnooliwkowym na cienkim szorstkim kremowym papierze, dodatkowo z pełnym abklatschem, gwarancja Schmutz.

600 PLN
11647

Fi.22 P(2)

1921 godło Litwy Środkowej, czworoblok rzadkich prób znaczka za 2 mk. w kolorze żółtopomarańczowym, niakatalogowanych na cienkim kremowym papierze gazetowym, gwarancja Korszeń

600 PLN
11648
Fi.22 P ZL11,5

1921 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk. w kolorze pomarańczowym na grubszym kredowanym papierze, tylko niewielka część nakładu jest ząbkowana, gwarancja Schmutz.

150 PLN
11649

Fi.22Aa,b MK
Mi.22B

1921 godło Litwy Środkowej, dwa czworobloki makulatury znaczka za 2 mk., pierwszy w kolorze żółtym wydrukowany starannie, drugi w kolorze żółtopomarańczowym z pasami nierówno nałożonej farby na górnych znaczkach - to rzadkie, gwarancja Korszeń.

240 PLN
11650
Fi.23-28A
Mi.23-28B

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, oryginalnie kasowana seria cięta, gwarancja Krawczyk.

240 PLN
11651

Fi.25

1921 wydanie z dopłatą na Śląsk, czworoblok ze znaczkami rozdzielonymi pustopolem z parkami w układzie tete - beche.

110 PLN
11652

Fi.27

1921 wydanie z dopłatą na Śląsk, czworoblok ze znaczkami rozdzielonymi pustopolem z parkami w układzie tete - beche.

110 PLN
11653

Fi.27A
Mi.27B 

1921 OSZMIANA - rzadkie ostemplowania Litwy Środkowej, wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, czworoblok znaczków za 2+2 mk. z przesuniętym w pionie nadrukiem; w dwóch górnych znaczkach NA jest na dole, a na dolnych nie ma go wcale (istnieje tylko dziesięć takich znaczków w sektorze); oryginalnie skasowany w Oszmianie (zwykłe znaczki Fi.280.-), gwarancja Krawczyk.

600 PLN
11654

Fi.27a

1921 wydanie z dopłatą "NA ŚLĄSK", guma z śladami przywarcia.

20 PLN
11655
Fi.28B No
Mi.28A 

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, ząbkowany znaczek za 2/2 Mk. z odwróconym nadrukiem, tylko niewielka cześć nakładu była gumowana, gwarancja Schmutz.

600 PLN
11656

Fi.28B No
Mi.28A 

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, ząbkowany znaczek za 2+2 mk., z nadrukiem odwróconym (Fi.500.-), skasowany grzecznościowo w ambulansie Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

150 PLN
11657
Fi.30A
Mi.30B

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, parka ciętych znaczków za 4+1 mk. w położeniu tete-beche.

80 PLN
11658


Fi.30A Mk
Mi.30B 

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, parka makulatury znaczków za 4+1 mk. z poczwórnym nadrukiem w położeniu normalnym i jednym odwróconym, gwarancja Korszeń.

400 PLN
11659
Fi.33 P
Mi.33

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża - L.Żeligowski, próba jednej kliszy znaczka za 10 mk. w kolorze definitywnym na niegumowanym białym gładkim średnim papierze - 0,07 mm, gwarancja Korszeń.

60 PLN
11660
Fi.34-41A

1921 różne rysunki, kompletna seria w arkuszach sprzedażnych - z błędami druku, dobry stan zachowania, w arkuszach rzadko spotykane.

3 500 PLN
11661

Fi.34-41B

1921 różne rysunki, seria ząbkowana w czworoblokach.

100 PLN
11662
Fi.34-41B

1921 różne rysunki, seria ząbkowana.

30 PLN
11663
Fi.34A MK
Mi.34B 

1921 Kościół św.Anny w Wilnie, makulatura znaczka za 1 mk. z odwróconym tłem, sygnowany, gwarancja Korszeń.

80 PLN
11664
Fi.34A MK
Mi.34B

1921 Kościół św.Anny w Wilnie, makulatura znaczka za 1 mk. z podwójnym drukiem tła, pierwszym w kolorze żółtopomarańczowym przesuniętym i ciemnopomarańczowym odwróconym, gwarancja z oznaczeniem (MK) Schmutz.

120 PLN