The new auction will start soon

Auction 93. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11625

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim mocno żeberkowanym poziomo papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
60 PLN
11626

1920 godło Litwy Środkowej, narożna próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim lekko żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
80 PLN
11627

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze jasnoczerwonym, na średnim i co rzadkie mocno żeberkowanym pionowo papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
80 PLN
11628

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czarnym na cienkim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 300 szt.), gwarancja Schmutz.

Fi.1 P3
160 PLN
11629

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 1 mk. w kolorze brązowym, niekatalogowana na drugostronnie zadrukowanym średnim żeberkowanym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.2 P13
160 PLN
11630

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk marginesowej próby znaczka za 1 mk. w rzadszym kolorze szaroniebieskim na papierze gąbczastym gazetowym, gwarancja.

Fi.2 P11 Dp
40 PLN
11631

1920 godło Litwy Środkowej, potrójny druk próby znaczka za 1 mk. w kolorze ciemnoniebieskim, dodatkowo co rzadkie na obustronnie zadrukowanym gąbczastym gazetowym papierze, gwarancja Krawczyk.

Fi.2 P11 Dpt
160 PLN
11632

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.2A
Mi.2B 
15 PLN
11633

1920 godło Litwy Środkowej, makulatura znaczka za 1 mk. w kolorze niebieskim o podwójnym druku, gwarancja Krawczyk.

Fi.2A Dp
Mi.2B
30 PLN
11634

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 2 mk. odcieniu ciemnofioletowym na białym cienkim papierze gazetowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 P2
160 PLN
11635

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk. w kolorze ciemnofioletowym na grubszym kredowanym papierze, tylko niewielka część nakładu jest ząbkowana, gwarancja Schmutz.

Fi.3 P2 (ZL11,5)
80 PLN
11636

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowy czworoblok prób znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym na kremowym średnim gabczastym papierze gazetowym, gwarancja Krawczyk.

Fi.3 P3
160 PLN
11637

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., ma lekkie przebarwienia, gwarancja.

Fi.3B Dp
Mi.3A 
10 PLN
11638

1920 Orzeł i Pogoń - wzór II, parka znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 100 mk., zdjęta z dokumentu, fragment stempla "NOTARIUSZ ADOLF ..." z Orłem w środku.


80 PLN
11639

1920 Orzeł i Pogoń, parka znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęta z dokumentu, fragmenty stempli "ODDZIAŁ TEATR ŻOŁNIERSKI w WILNIE" i "Drukarnia i Fabryka Stempli G.ARKUSKIEGO".


60 PLN
11640

1920 Orzeł i Pogoń, znaczek opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęty z dokumentu, fragment stempla "Księgarnia Lectura ... Sto Jerska ..."


50 PLN
11641

1920-21 Orzeł i Pogoń, znaczek opłaty skarbowej (revenue) za 40 mk., zdjęty z dokumentu.


40 PLN
11642

1921 różne rysunki, próba, gwarancja i opis Wiatrowski.

Fi.6P1
35 PLN
11643

1921 różne rysunki, seria na wycinkach, oryginalnie skasowana 11.2 datownikiem WILNO z wyróżnikiem "**a", gwarancja Krawczyk.

Fi.14-19A
Mi.14-19B
120 PLN
11644

1921 różne rysunki - gen L.Żeligowski, czworoblok makulatury znaczków za 10 mk. na białym papierze (x) z wzajemnym przesunięciem kolorów, lekki ślad podlepki pomiędzy górnymi znaczkami i załamania na gumie.

Fi.19A MK
Mi.19B 
100 PLN
11645

1921 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 f. w kolorze ciemnooliwkowym na cienkim szorstkim kremowym papierze, gwarancja Krawczyk.

Fi.20 P1
100 PLN
11646

1921 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 25 fen. w kolorze ciemnooliwkowym na cienkim szorstkim kremowym papierze, dodatkowo z pełnym abklatschem, gwarancja Schmutz.

Fi.20 P1
600 PLN
11647

1921 godło Litwy Środkowej, czworoblok rzadkich prób znaczka za 2 mk. w kolorze żółtopomarańczowym, niakatalogowanych na cienkim kremowym papierze gazetowym, gwarancja

Fi.22 P1
600 PLN
11648

1921 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk. w kolorze pomarańczowym na grubszym kredowanym papierze, tylko niewielka część nakładu jest ząbkowana, gwarancja Schmutz.

Fi.22 P2 ZL11,5
150 PLN
11649

1921 godło Litwy Środkowej, dwa czworobloki makulatury znaczka za 2 mk., pierwszy w kolorze żółtym wydrukowany starannie, drugi w kolorze żółtopomarańczowym z pasami nierówno nałożonej farby na górnych znaczkach - to rzadkie, gwarancja.

Fi.22Aa,b MK
Mi.22B
240 PLN
11650

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, oryginalnie kasowana seria cięta, gwarancja Krawczyk.

Fi.23-28A
Mi.23-28B
240 PLN
11651

1921 wydanie z dopłatą na Śląsk, czworoblok ze znaczkami rozdzielonymi pustopolem z parkami w układzie tete - beche.

Fi.25
110 PLN
11652

1921 wydanie z dopłatą na Śląsk, czworoblok ze znaczkami rozdzielonymi pustopolem z parkami w układzie tete - beche.

Fi.27
110 PLN
11653

1921 OSZMIANA - rzadkie ostemplowania Litwy Środkowej, wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, czworoblok znaczków za 2+2 mk. z przesuniętym w pionie nadrukiem; w dwóch górnych znaczkach NA jest na dole, a na dolnych nie ma go wcale (istnieje tylko dziesięć takich znaczków w sektorze); oryginalnie skasowany w Oszmianie (zwykłe znaczki Fi.280.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.27A
Mi.27B 
600 PLN
11654

1921 wydanie z dopłatą "NA ŚLĄSK", guma z śladami przywarcia.

Fi.27a
20 PLN
11655

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, ząbkowany znaczek za 2/2 Mk. z odwróconym nadrukiem, tylko niewielka cześć nakładu była gumowana, gwarancja Schmutz.

Fi.28B No
Mi.28A 
600 PLN
11656

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, ząbkowany znaczek za 2+2 mk., z nadrukiem odwróconym (Fi.500.-), skasowany grzecznościowo w ambulansie Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

Fi.28B No
Mi.28A 
150 PLN
11657

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, parka ciętych znaczków za 4+1 mk. w położeniu tete-beche.

Fi.30A
Mi.30B
80 PLN
11658

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, parka makulatury znaczków za 4+1 mk. z poczwórnym nadrukiem w położeniu normalnym i jednym odwróconym, gwarancja.

Fi.30A MK
Mi.30B 
400 PLN
11659

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża - L.Żeligowski, próba jednej kliszy znaczka za 10 mk. w kolorze definitywnym na niegumowanym białym gładkim średnim papierze - 0,07 mm, gwarancja.

Fi.33 P
Mi.33
60 PLN
11660

1921 różne rysunki, kompletna seria w arkuszach sprzedażnych - z błędami druku, dobry stan zachowania, w arkuszach rzadko spotykane.

Fi.34-41A
3 500 PLN
11661

1921 różne rysunki, seria ząbkowana w czworoblokach.

Fi.34-41B
100 PLN
11662

1921 różne rysunki, seria ząbkowana.

Fi.34-41B
30 PLN
11663

1921 Kościół św.Anny w Wilnie, makulatura znaczka za 1 mk. z odwróconym tłem, sygnowany, gwarancja.

Fi.34A MK
Mi.34B 
80 PLN
11664

1921 Kościół św.Anny w Wilnie, makulatura znaczka za 1 mk. z podwójnym drukiem tła, pierwszym w kolorze żółtopomarańczowym przesuniętym i ciemnopomarańczowym odwróconym, gwarancja z oznaczeniem (MK) Schmutz.

Fi.34A MK
Mi.34B
120 PLN