The auctions ends in:

Page:
Town postage 1914-1918
Poz# Features Catalog Description Actual price
9639
Fi.1

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej.

30 PLN

9640
Fi.2, 7

1915 Warszawa, znaczki poczty miejskiej na kopercie.

10 PLN

9641
Fi.2b

1915 Warszawa "Orzeł", znaczek za 10 gr. drukowany farbą anilinową (Mi.80 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN

9642
Fi.2l
Mi.2c

1915 Warszawa "Orzeł", kasowany znaczek za 10 gr. w bardzo rzadkim kolorze ciemno brązowoczerwonym z jasno zielonkawożółtym tłem, piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

400 PLN

9643
Fi.3Iaa
Mi.3ba 

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze czerwonym - typ I (Mi.65 euro), na pięknym wycinku z oryginalnego obiegu, obok znaczka niemiecka cenzura wojskowa, gwarancja i opis Krawczyk.

250 PLN

9644
Fi.3Iba
Mi.3aa 

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze czerwonym - typ I (Mi.65 euro), sygnowany, gwarancja Dr.A.Hartman, z opisem Krawczyk.

130 PLN

9645
Fi.4Iba
Mi.4Iaa 

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, połówka znaczka o klarownym nadruku na wycinku, gwarancja Falkowski.

60 PLN

9646
Fi.4Iba
Mi.4aa 

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Schmutz.

80 PLN

9647
Fi.5a Ic

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem typ Ic, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN

9648
Fi.5a Ic, 5a IIc

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z poz. 23 i 24 z nadrukami typ Ic i IIc, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

200 PLN

9649
Fi.5a If

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN

9650
Fi.5a If, 5 IIaf

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z nadrukami typ If i IIf, znaczki zamoczone u dołu, podniesiona gwarancja i oznaczenie Korszeń.

240 PLN

9651
Fi.5a If, 5a IIf

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z poz. 31 i 32 z nadrukami typ If i IIf, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

300 PLN

9652
Fi.6
Mi.5

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr., nigdzie dotad niekatalogowany znaczek czysty bez perforacji pionowej na lewym brzegu, piękny stan zachowania, sygnowany B.T., gwarancja i opis Schmutz.

400 PLN

9653


Fi.6-7 Mk

1915 Warszawa, makulatura, czworobloki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej, z oznaczeniem pozycji w arkuszu, lekkie ślady podlepek pomiędzy znaczkami.

80 PLN

9654
Fi.6a
Mi.5b

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr. na znaczku podstawowym drukowanym farbą anilinową (Mi.20 euro), gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN

9655
Fi.7

1915 Warszawa, kartka z Łodzi do Warszawy, stempel cenzury wojskowej i znaczek poczty miejskiej, ciekawa widokówka promująca dobroczynność "Dla głodnych".

50 PLN

9656
Fi.7-8 nz

1915 Warszawa, litograficzny nadruk nowej wartości, znaczki cięte, wartość za 2/10 gr. z uszkodzoną prawa cyfrą 2.

60 PLN

9657
Fi.8
Mi.7 

1915 Warszawa, nadużycie formy - kiedyś próba nadruku, znaczek przedrukowy z zielonkawym kolorem tła, na tej odmianie znaczków nie przedrukowywano, zwracają uwagę ciekawe uszkodzenia obu cyfr 2, gwarancja Łaszkiewicz.

60 PLN

9658
Fi.8 MK
Mi.7

1915 Warszawa, litograficzny nadruk nowej wartości, makulatura znaczka za 2/10 gr. ze znacznie przesuniętym tłem, lewy znaczek ze skrajem zmatowioną gumą.

80 PLN

9659
Fi.10

1915 Warszawa, karta pocztowa wysłana 3.V z Przemyśla do Warszawy, efektowna pieczęć formacyjna z godłem "K.K. EISENBAHNSICHERUNGS-ABTEILUNG Nr.... in Przemyśl", doręczenie opłacone znaczkiem poczty miejskiej za 6/5 gr unieważnionym datownikiem Poczty Miejskiej z wyróżnikiem "b"; stempelek cenzury przemyskiej; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN

9660
Fi.27IIb

1915 Warszawa, miejscowy list wysłany 28.12, doręczenie opłacone przez nadawcę, stempelek WRĘCZENIE OPŁACONE (98x17 mm) w kolorze czerwonolila; znaczek poczty miejskiej unieważniony kasownikiem z wyróżnikiem b; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN

9661
Fi.I-II P

1915 Warszawa, próby w kolorach za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk.

3 600 PLN

9662
Fi.I-IIb

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki (Fi.1000.-), gwarancja i opis Schmutz.

800 PLN

9663
Fi.IIb

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

240 PLN

9664
Fi.IP1, IIP1

1915 Warszawa, próby znaczków niedoszłych do obiegu bez tła na papierze niegumowanym, bardzo rzadkie (Fischer 6.000,- zł), gwarancja i oznaczenie Korszeń.

2 800 PLN

9665
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Mi.50 euro), gwarancja Mikstein.

80 PLN

9666

Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria kasowana w czworoblokach z pełną oryginalną gumą (Mi.480 euro, Fi.480.-), piękny stan, gwarancja Korszeń.

280 PLN

9667
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Falkowski.

240 PLN

9668
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro, Fi.280.-), piękny stan, gwarancja Schmutz.

240 PLN

9669
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria, gwarancja Jungjohann.

180 PLN

9670
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro, Fi.120.-) w bardzo ładnym stanie, gwarancja Mikstein.

80 PLN

9671
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Mikstein.

200 PLN

9672
Fi.1-2Ia

1916 Zawiercie, seria znaczków z nadrukiem kontrolnym w kolorze jasnofioletowym z czerwonawym odcieniem i bez przerw w literach, zachowana w luksusowym stanie z oryginalna gumą, gwarancja Mikulski.

4 000 PLN

9673
Fi.1III

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego, bez gumy, ale w bardzo ładnym stanie zachowania, gwarancja Mikstein.

80 PLN

9674
Fi.1III

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego rzadki stemplowany, gwarancja Mikstein.

300 PLN

9675
Fi.1c

1916 Częstochowa, list wysłany miejscowo 26.8., datownik doręczeniowy poczty miejskiej i stempelek opłaty 10 (fenigów).

60 PLN

9676
Fi.2Ib

1916 Sosnowiec, widokówka wysłana 12.12 z Warszawy doręczona przez pocztę miejską w Sosnowcu, fioletowy datownik opłatny "Stadtbriefbef. Miejs.eksp.list./ 14 DEZ 1916/ 3 kop.", cyfra 3 szeroka (2,5 mm), dwuwierszowa w ramce fioletowa pieczątka cenzury warszawskiej "Geprüft Postüberwachungstelle Warschau."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

400 PLN

9677
Fi.2a, 2b, 5

1916 Częstochowa, karta wysłana 14.7 co rzadkie, za pośrednictwem poczty miejskiej (jasnofioletowy datownik i stempelek opłaty typu I za 5 fen.) z niemieckiego urzędu pocztowego w Częstochowie na Węgry; prawdopodobnie ze względu na niedokładny adres przesyłkę po bezskutecznych próbach doręczenia, zwrócono do nadawcy, odciskając stemple informacyjne; poczta niemiecka przekazała 13.I.1917 kartę Poczcie Miejskiej (fioletowy datownik), która przy pomocy urzędu meldunkowego podjęła próbę odszukania nadawcy zakończoną niepowodzeniem, a przesyłkę opatrzono stempelkiem "Mit Hilfe des Meldeamtes nicht ermittelt"; cenzura poznańska; rzadki, choć bliski, kierunek wysyłki; dekoracyjny walor o rzadko spotykanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 500 PLN

9678
Fi.2b

1916 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania na karcie pocztowej wysłanej 28.12 z Sierakowa (Zirke), stempelek cenzury poznańskiej; dobry stan zachowania; sygnowano na odwrocie litery "B.T." w kółku.

60 PLN