Page:
Air mail
Poz# Features Catalog Description Actual price
17133
Fi.65-67 Pw

1935 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Poznań - alegoria, znaczek za 20 gr., rzadki z numerem na marginesie, dodatkowo dwa inne znaczki czyste, bez gumy w ładnym stanie.

80 PLN
17134

Mi.198 

1935 Zagłębie Saary, 5 Fr znaczek lotniczy przedrukowany z okazji plebiscytu na lotniczym liście poleconym, wysłanym 13.1 (dzień plebiscytu) z Saarbrucken do Raciborza; datownik odbiorczy na odwrocie.

120 PLN
17135
Fi.12i

1936 VIII Krajowe Zawody o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Toruniu, specjalna widokówka z dodatkową nalepką LOPP, przesłana balonem "Syrena; tym balonem przewieziono 180 sztuk poczty (Fi.460,-).

400 PLN
SOLD
17136
Fi.13b

1936 IV Samochodowy Pościg za Balonem Wolnym w Mościcach, list ekspresowy do Ozorkowa przesłany balonem 24.V balonem, stemple okolicznościowe w kolorze czerwonym, datownik miejsca lądowania Borzęcin, a na odwrocie kasownik odbiorczy; dość rzadki walor, niewiele sztuk miało stemple okolicznościowe odciśnięte w kolorze czerwonym; doskonały stan zachowania.

600 PLN
17137
Fi.20e

1936 XXIV Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, karta pocztowa ofrankowana specjalnym znaczkiem z przedrukiem, przesłana balonem "Syrena".

50 PLN
17138Fi.53

1936 lotniczy list polecony z Warszawy 9.6.36 do Buenos Aires przewieziony samolotem i sterowcem na trasie Europa - Ameryka, stempel sterowca i kontroli dewizowej, liczne stemple tranzytowe i wysoka rzadka frankatura.

4 800 PLN
17139
Fi.127a

1936 Warszawa - Lwów - Ateny, list polecony wysłany 3 X, znaczki skasowane stemplem okolicznościowym "PIERWSZY LOT do ATEN 3.X.1936 WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY", stempelek polecenia, datownik ateński i greckie stemple "INCONNU" i "RETOUR...", przesyłka zwrócona do nadawcy w Toruniu; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; stempelek własnościowy "H.Górny".

250 PLN
17140
Fi.128

1936 kartka z warszawy do Gdańska przewieziona pierwszym lotem na trasie Warszawa - Hajfa - Lwów.

150 PLN
17141
Fi.128b

1936 Warszawa - Lwów - Hajfa; list do Tel Awiwu wysłany 27.X ze Lwowa, znaczki skasowane stemplem okolicznościowym "I LOT POCZTOWY Z POLSKI DO PALESTYNY" Lwów 2 (Myślicki 36 036 - stopień rzadkości C), dodatkowe okrągłe stemple lotnicze: z napisami hebrajskimi i znakiem LOT-u używany tylko dnia 27.X na przesyłkach do Palestyny (Myślicki 36 238 - stopień rzadkości C) i "PRZEWIEZIONO SAMOLOTEM" (Myślicki 36 237); na odwrocie pieczątka firmowa nadawcy "KSIĘGARNIA N.F.OTELSBERG Łódź Piotrkowska 26"; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

150 PLN
17142
Fi.292-293
Mi.313-314 

1936 Zawody balonowe o puchar Gordon-Benetta, list ofrankowany obydwoma znaczkami, przesłany 30.VIII pocztą balonową z Warszawy do Wolnego Miasta Gdańska; dodatkowo na odwrocie nalepka propagująca XVI Międzynarodowe Targi Wschodnie we Lwowie; dekoracyjna całość.

120 PLN
17143

Mi.537, 542 

1936 Włochy, list lotniczy wysłany 10.3 z Genui do Gdyni, stemple tranzytowe i odbiorcze, dekoracyjna całość w słabszym stanie zachowania (same znaczki kasowane - Mi.220 euro).

100 PLN
17144
Fi.21a

1937 V Samochodowy pościg za balonem, list przesłany 9.V balonem na trasie Mościce-Międzychów, a dalej normalną pocztą do miejscowości Rubieżewicze, ponieważ przesyłki przesłane Pocztą Balonową powinny być opłacone jak ekspresowe, poczta oznaczyła przesyłkę stempelkiem "T"; stempel okolicznościowy w kolorze czarnym; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN
SOLD
17145
Fi.131b

1937 Warszawa - Lwów - Jerozolima, list wysłany 5 IV ze Lwowa do Hajfy, dodatkowy fioletowy stempelek okolicznościowy "OTWARCIE KOMUNIKACJI POCZTOWO LOTNICZEJ Z POLSKI DO PALESTYNY LWÓW 2 5.IV.1937", koperta firmowa "L.DUBIEŃSKI i Ska NAJSTARSZY SKŁAD ZNACZKÓW POCZTOWYCH"; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.

200 PLN
17146
Fi.132a

1937 Warszawa - Helsinki - Warszawa, karta wysłana 27.IV z Warszawy do Delsbo w Szwecji, przewieziona 29.V pierwszym lotem Warszawa - Helsinki, dodatkowy czerwony stempelek okolicznościowy "PIERWSZY LOT 29.IV.37 WARSZAWA HELSINKI" urzędu Warszawa 2, na odwrocie fiński stempel okolicznościowy "PREMIER VOL FÖRSTA TUR I. FAHRT" i datownik odbiorczy z Helsinek; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

180 PLN
17147
Fi.79-80

1938 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - XV lecie LOPP, czysta seria ząbkowanych znaczków beznominałowych, wydano jeszcze znaczek za 50 gr. cięty.

50 PLN
17148
Fi.140

1938 list lotniczy z pierwszego lotu na trasie Kraków - Budapeszt.

180 PLN
17149

Mi.598, 599, 529, 530

1938 Austria, ostatni dzień obiegu znaczków austriackich mieszana frankatura ze znaczkami Rzeszy, polecony list lotniczy wysłany 31.X z Wiednia do Neu Bentschen, opłacony znaczkami austriackimi i niemieckimi; po włączeniu Austrii do III Rzeszy, znaczki austriackie w dniu 31.X traciły ważność obiegową.

100 PLN
17150
Fi.29

1939 XI Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Mościcach, arkusik znaczków dodatkowej opłaty dla przesyłek balonowych przesłanych podczas zawodów, zawierający 8 znaczków w tym dwie parki tête-bêche, w kolorach ciemnobrunatnym i sepia na papierze białym; niezwykle rzadki walor w bardzo ładnym stanie zachowania.

1 600 PLN
17151
Fi.141a

1939 I lot Warszawa - Bejrut, list wysłany 28.II, dodatkowy stempel "PIERWSZY LOT LINIOWY WARSZAWA-BEYROUTH 20 II-1 III 1939 POLSKA-LIBAN", na odwrocie stempel odbiorczy z 2 III; dekoracyjna koperta; bardzo dobry stan zachowania (Fi.280.-).

250 PLN
17152
Fi.141c

1939 list do Warszawy przesłany I lotem na trasie Bejrut - Warszawa, nadany 2.III, dodatkowy stempel "1-er Service Aerien Beyrouth-Athenes-Varsovie 3 Mars 1939", przewieziony samolotem 3.III, dotarł do Warszawy 6.III, gdzie za doręczenie przesyłki na poste restante Poczta Polska doliczyła należność 10 gr; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

300 PLN
17153
Fi.141c

1939 list polecony z Bejrutu do Warszawy przewieziony pierwszym lotem na trasie Bejrut - Warszawa.

120 PLN
17154
Fi.141e

1939 list z pierwszego lotu na trasie Bejrut - Warszawa - Berlin.

200 PLN
17155
Fi.142a

1939 koperta ze stemplami pierwszego lotu na trasie Warszawa - Londyn bez datownika odbiorczego.

80 PLN
17156
Fi.142a

1939 list z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Londyn, gwarancja Petriuk.

120 PLN
17157
Fi.144a

1939 Pierwszy lot Warszawa-Gdynia-Kopenhaga, list wysłany 15 V z Warszawy do Kopenhagi, ładna odbitka stempla okolicznościowego lotu "PIERWSZY LOT WARSZAWA GDYNIA KØBENHAVN 15-V-1939 R" (Myślicki 39 207 - stopień rzadkości C), datownik odbiorczy na odwrocie; dobry stan zachowania.

120 PLN
17158
Fi.146

1939 Służba pocztowa bez dodatkowej opłaty za przesyłki lotnicze, 1 lot Francja - Polska, list wysłany 1.VI z Lille do Ostrowca Świętokrzyskiego, na odwrocie kasownik ambulansu Lille-Paris, na froncie francuski czerwony stempel dodatkowy lotu "SERVICE POSTAL AERIEN SANS SURTAXE FRANCE-FINLANDE FRANCE-POLOGNE 1-er JUN 1939" i datownik odbiorczy Warszawa 2 LOT z 2.VI; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN
17159
Fi.149c

1939 Gdynia-Warszawa-Wenecja-Rzym, niedostatecznie opłacony list lotniczy wysłany 14.VI z Gdyni do Rzymu; dodatkowy stempelek "14-VI-1939 OTWARCIE LINII GDYNIA-WARSZAWA-WENECJA-RZYM"; stempelek i znaczek dopłaty; datownik odbiorczy na odwrocie (Fi.180.-).

150 PLN
17160

1939 nalepki poczty balonowej z okazji zawodów Gordon Bennetta we Lwowie.

380 PLN
17161
Fi.400
Mi.433

1946 samolot nad Warszawą, 30 zł - frankatura wielokrotna, polecony list lotniczy wysłany 7.1.47 z Zaklikowa do USA, znaczki skasowane stemplem prowizorycznym - datownikiem okupacyjnym ZAKLIKOW z wyróżnikiem "b" i usuniętymi pozostałymi napisami (P26 - wg. najnowszej klasyfikacji Z.Mąki), stempelek polecenia i odręczne oznaczenie "Lotniczy par avion"; na odwrocie datowniki: nowojorski przejściowy i odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (Fi.150.-).

100 PLN
17162
Fi.491Pw, 515
Mi.517Zf, 559 

1950 polecony list lotniczy opłacony znaczkiem z serii Bojownicy - K.Puławski za 120 zł., bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.850.-), wysłany 6.V z Warszawy do Chicago, kasowniki odbiorcze, gwarancja Korszeń.

800 PLN
17163

Mi.449 

1950 San Marino, polecony list lotniczy wysłany 12.4 z San Marino do Łodzi w pierwszym dniu obiegu; kasowniki tranzytowe i odbiorcze na odwrocie.

80 PLN
17164
Fi.736
Mi.876 

1954 500 lecie powrotu Pomorza do Polski, 1.55 zł - frankatura pojedyncza, polecony list lotniczy wysłany 11.II.1956 z Warszawy do Brukseli, zwrócony do nadawcy, na odwrocie zalepka poczty belgijskiej, informująca o przyczynie niedoręczenia listu; brak tylnej klapy; dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym.

30 PLN
17165

1956 I lot linii "Lufthansa" na trasie Warszawa - Berlin, list polecony wysłany 4.2, dekoracyjna i bardzo efektowna całość.

20 PLN
17166

1958 I Krajowe Zawody Balonów Wolnych, karta przesłana balonem "Syrena", na trasie Poznań - Moryń.

30 PLN
17167

1958 III lot balonu "Poznań" z okazji Święta Lotnictwa.

30 PLN
17168

1958 I lot balonu wolnego nad Tatrami, balon "Syrena", koperta z dodatkowym niebieskim znaczkiem opłaty balonowej.

25 PLN
17169

1958 I Krajowe Zawody Balonów Wolnych, koperta przesłana balonem "Poznań", na trasie Poznań - Chojna.

30 PLN
17170

1958 lot balonu "Poznań" z okazji Szybowcowych Mistrzostw Świata, dwa listy przesłane tym lotem z dodatkowymi znaczkami opłaty balonowej, dwie odmiany stempla okolicznościowego "I LOT BALONU POZNAŃ LESZNO WLKP": fioletowy bez ramki, czerwony w ramce; pierwsza przesyłka nosi numer 000001, a druga 000020 - był to pierwsza poczta balonowa zorganizowana w powojennej Polsce; bardzo dobry stan zachowania.

800 PLN
17171

1958 Pierwszy bezpośredni lot Warszawa - Londyn linią "LOT" 9.4, na odwrocie datownik Warszawa z 14.IV.

30 PLN
17172

1959 I lot Zurich - Warszawa 14.I, kasownik odbiorczy.

40 PLN