Page:
Air mail
Poz# Features Catalog Description Actual price
17093
Fi.16a

1915 XIII (ostatni) lot z oblężonego Przemyśla, karta datowana 2.III, wyraźne i czytelne odbitki wszystkich stempli: cenzury, numeratora, "Fliegerpost Przemyśl 1915", "IX.54." (w owalu); karta w stanie typowym dla przesyłek z oblężonego Przemyśla (Fi.400.-).

300 PLN
17094
Fi.21b

1918 PIERWSZA NA ŚWIECIE REGULARNA LINIA POCZTY LOTNICZEJ!!! poczta cywilna Wiedeń - Kraków, koperta ofrankowana znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji lotniczej na tej trasie, wysłana 26.VII z Wiednia do Krakowa, na froncie nadawczy FLUGPOST WIEN 1 z 27.VII, a na odwrocie kasownik odbiorczy FLUGPOST - POCZTA LOTNICZA KRAKAU 1 - KRAKÓW 1 z 27.VII; słabszy stan zachowania (znaczek za 1.50/10Kr uszkodzony przy otwieraniu).

120 PLN
17095
Fi.25b

1918 PIERWSZA NA ŚWIECIE REGULARNA LINIA POCZTY LOTNICZEJ!!! poczta cywilna Lwów - Wiedeń, koperta ofrankowana znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji lotniczej na tej trasie, wysłana 16.V ze Lwowa do Wiednia, dodatkowy stempelek POCZTA LOTNICZA LWÓW, datownik odbiorczy na odwrocie; słabszy stan zachowania.

120 PLN
17096
Fi.138

1923 kartka lotnicza z Warszawy do Pragi, opłata znaczkiem i gotówką - stempelek "Percu fres", na odwrocie dwa stemple odbiorcze.

200 PLN
17097
Fi.1, 3

1925 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - samolot nad Pl.Zamkowymym, kasowane znaczki za 5 gr. w kolorze czerwonym i za 10 gr. w kolorze niebieskim.

40 PLN
17098


Fi.3B

1925 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, dwa górne znaczki z podlepką.

50 PLN
17099
Fi.15

1925 nalepka Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

20 PLN
17100
Fi.31a

1925 "AEROLLOYD" Warszawa - Lwów - Bukareszt, list z Warszawy nadany 14 II, specjalna koperta z nadrukiem "Pierwszy lot pocztowy WARSZAWA-BUKARESZT (Prémier vol postal VARSOVIE-BUCAREST), dodatkowy stempelek "Pocztą Lotniczą! Par avion!"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

500 PLN
17101

1925-9 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, zestaw nalepek bez gumy.

150 PLN
17102
Fi.1d

1926 list z Zawodów Balonów Wolnych, przewieziono balonem "Warszawa", brak jednego znaczka na odwrocie.

200 PLN
17103

Fi.19, (18)

1926 Znaczki składkowe LOPP - Warszawa - samolot, narożny znaczek czysty za 50 gr. w kolorze żółtym z pęłna oryginalna gumą, jako dodatek znaczek za 10 gr. bez gumy.

40 PLN
17104
Fi.41b

1926 Pocztowa obsługa lotnicza, NALEPKA KIERUNKOWA (do) "LWOWA" - na liście lotniczym wysłanym 25 VI z Warszawy do Lwowa; dodatkowe stempelki: lotniczej opłaty gotówkowej "POBRANO/PERÇU", "SAMOLOTEM"; stempel odbiorczy urzędu lotniczego we Lwowie "NADESZŁO POCZTĄ LOTNICZĄ"; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania; na odwrocie stempelek DR.RICHARD ASZNOWICZ.

600 PLN
SOLD
17105
Fi.45

1926 Warszawa-Tokio rajd eksperymentalny por.B.Orlińskiego, specjalna nalepka o nominale 5 zł skasowaną 16.V datownikiem Warszawa 2, czarnym owalnym stemplem "RAID POLONAIS, RAJD POLSKI, Mai 1926, Paris-Warszawa-Tokyo" i datownikiem odbiorczym Tokio; bardzo rzadki walor o wiele rzadszy niż nalepki czyste; doskonały stan zachowania.

800 PLN
17106
Fi.45

1926 list z rajdu por. B. Orlińskiego na trasie Paryż - Warszawa - Tokio, kartka nadana z Warszawy na adres polskiej ambasady w Tokio opłacony jako druk znaczkami za 6gr. bez specjalnej nalepki przewieziony w rzeczywistości drogą kolejową.

800 PLN
17107
Fi.23

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

20 PLN
17108
Fi.23

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

20 PLN
17109
Fi.23

1927 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - Samoloty, znaczek czysty za 50 gr. z pełną oryginalną gumą na pierwszej podlepce.

20 PLN
17110
Fi.23-25

1927 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Poznań - trzy z czterech znaczków (czwarty za 5 zł. w Katalogu Znaczków i Nalepek LOPP i FOM W.Ługowskiego i J.Kosmali - cena amatorska), używanych od 1932 roku jako dobrowolna dopłata do listu lotniczego, bez gumy w ładnym stanie.

320 PLN
17111

1927 czworoblok winietek balonowych dla przelotu balonami "Warszawa" i "Lwów".

250 PLN
17112
Fi.3d

1928 III Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Warszawie, znaczek LOPP dodatkowej opłaty dla przesyłek balonowych przesłanych podczas zawodów, odmiana nieząbkowana (nakład 300 szt.) skasowany na wycinku okrągłym stemplem "III Raid Balonów Kulistych 30.IX 1928 r." i pieczątką "BALON Warszawa"; bardzo rzadki walor o wiele rzadszy niż nalepki czyste; doskonały stan zachowania.

400 PLN
17113
Fi.60

1928 poczta lotnicza z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie, list wysłany 4.V do Genewy, przewieziony samolotem na trasie Warszawa-Wiedeń, kasownik odbiorczy; dodatkowy okolicznościowy stempelek poczty lotniczej "Par Avion. - Samolotem./ Exposition Philatelique", o stopniu rzadkości C, według Myślickiego; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania, na odwrocie usunięto stempelek Kazimierza Gryżewskiego (Myślicki 28 211 + 28 203).

200 PLN
17114
Fi.37

1929 LOPP, Wydania Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich, Kraków - alegoria lotnicza, znaczek za 10 gr w kolorze zielonym na liście lotniczym z Warszawy do Lwowa; na froncie stempelek lotniczy "NADESZŁO POCZTĄ LOTNICZĄ.", na odwrocie datownik odbiorczy LWÓW 1 z wyróżnikiem "2h" z tego samego dnia; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Vaumund PP.

150 PLN
17115
Fi.39

1929 nalepka Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

20 PLN
17116
Fi.81

1929 list z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Katowice, przewieziono 210 listów, na odwrocie stempel odbiorczy.

160 PLN
17117
Fi.83

1929 I lot pocztowy Kraków-Katowice "LOT", druki przesłane 10.I, czerwony okolicznościowy stempel z rysunkiem gołębia trzymającego w dziobie list i napisem "I Lot Pocztowy Kraków-Katowice 10-I-1929", przesłano zaledwie 150 sztuk poczty; datownik odbiorczy Katowic na odwrocie; efektowny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

300 PLN
17118
Fi.93a

1929 Otwarcie Linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, list lotniczy przesłany na trasie Katowice - Poznań dodatkowy czerwony stempelek okolicznościowy z zaznaczoną trasą lotu i napisem "I Lot Katowice - Poznań"; na odwrocie datownik odbiorczy POZNAŃ 3 z wyróżnikiem "a" i stempelek "NADESZŁA POCZTĄ LOTNICZĄ"; lotem tym przewieziono zaledwie 80 przesyłek; bardzo dobry stan zachowania.

500 PLN
17119
Fi.93c

1929 list z pierwszego lotu na trasie Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, przewieziono 150 sztuk takich przesyłek.

260 PLN
17120

1929 nalepka poczty balonowej międzynarodowych zawodów balonów wolnych w Poznaniu.

40 PLN
SOLD
17121
Fi.100b

1930 Polska-Ameryka, list wysłany 29.V z Warszawy do Chicago, dodatkowy stempelek okolicznościowy "Polska-USA-Canada-Cuba-Mexico-Panama-Peru I Lot Pocztowy First Flight", lotem tym przewieziono zaledwie 53 sztuki poczty.

1 000 PLN
17122
Fi.104a

1930 "CIDNA" Warszawa - Wrocław - Berlin, list wysłany 21 VII z Warszawy do Wrocławia, dodatkowy fioletowy stempel "VOL I LOT Warszawa - Breslau - Berlin"; dwuwierszowy stempel odbiorczy urzędu lotniczego Wrocław 1 "Mit Luftpost befördert Postamt Breslau 1"; lotem tym przewieziono zaledwie 141 sztuk poczty; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; stempelek własnościowy "H.Górny".

400 PLN
17123
Fi.110c

1931 list z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Saloniki, na tej trasie przewieziono zaledwie 102 takie przesyłki.

300 PLN
17124

Mi.361, 416, 452

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot do Magdeburga, widokówka przewieziona 7.6 sterowcem z Magdeburga do Friedrichshafen, czerwony okolicznościowy stempel lotu, datownik odbiorczy 8.6; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (Sieger 109Ba).

150 PLN
17125
Fi.64

1934 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

120 PLN
17126
Fi.219, 224, 271
Mi.227, 232, 292

1934 wydanie na przesyłki lotnicze, 45 + 5 gr - frankatura mieszana, międzykontynentalny list lotniczy wysłany 15 XI z miejscowości Mikaszewicze do Buenos Aires, przesyłkę opłacono prawidłowo znaczkami w wysokości 4,65 zł: 55 gr opłata podstawowa za list + 4,10 zł opłata za przewóz drogą lotniczą (przez Paryż); na odwrocie datownik tranzytowy WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY 16 XI i stemple odbiorcze z 9 i 10 grudnia; co ciekawe do 3 XI można było wysłać taki list drogą przez Niemcy, co było o 10 gr tańsze; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

600 PLN
17127
Fi.268-69L
Mi.289-90

1934 Międzynarodowy Turniej Lotniczy Challenge, seria znaczków z przedrukiem na liście lotniczym wysłanym 7 IX w Warszawie, znaczki skasowane stemplem okolicznościowym "MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ LOTNICZY CHALLENGE WARSZAWA PORT LOTNICZY" z wyróżnikiem "d", na odwrocie adnotacja (pisownia oryginalna): "Ten list trzymaj na pamiątkę ponieważ kpt.Bajan polak zwyciężył w Międzynarodowym turnieju lotniczym."; dobry stan zachowania (Myślicki 34 014).

150 PLN
17128

Mi.385-90

1934 Litwa, śmierć litewskich lotników Steponasa Dariusa i Stasysa Girėnasa w katastrofie samolotu Lituanica po dokonaniu przelotu nad Atlantykiem na trasie Nowy Jork-Kowno, samolot rozbił się koło miejscowości Pszczelnik na obecnym terytorium Polski; seria czysta.

30 PLN
17129
Fi.11a

1935 XXIII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Bennetta w Warszawie, karta Cp.64 z sygnaturą (VIII-1935) dofrankowana i przesłana balonem "Legionowo", który 16 IX wylądował w Sokołowie Podlaskim, następnie dosłana do adresata w Wilnie; znaczki skasowane stemplem okolicznościowym zawodów; dodatkowy stempelek "POCZTA BALONOWA/ PAR BALLON"; dwa wileńskie stemple odbiorcze: Wilno 1 z 16.9 i WILNO TELEF.-TELEGR. z 17.9; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

150 PLN
17130
Fi.22, 23

1935 dwie nalepki zbiórki na fundusz budowy szkoły lotniczej.

80 PLN
17131
Fi.22-24

1935 Wydanie na cele budowy obiektów lotniczych - Warszawa - samolot nad budynkami, Budowa Szkoły Lotniczej Pracowników KKO - Komunalna Kasa Oszczędności , seria czysta z pełną oryginalną gumą.

450 PLN
17132
Fi.23

1935 nalepka LOPP na budowę szkoły lotniczej w Warszawie.

45 PLN