Page:
Official stamps
Poz# Features Catalog Description Actual price
16137
Fi.Ia, Ibx, IIax, IIIb
Mi.1aA, 1bB, 2B, 3b

1897-1918 Sądowe znaczki doręczeniowe, zestaw czterech dowodów doręczenia opłaconych znaczkami wszystkich nominałów: 17½Kr niebieskofioletowym o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL12½; 17½Kr niebieskim o ząbkowaniu ZL10½; 34 hal o ząbkowaniu ZL12½; 10 hal niebieskim; rzadki zestaw w dobrym stanie zachowania (Fi.670.-, Mi.300.- euro).

400 PLN
16138
Fi.IIIb

1913 Sądowe znaczki doręczeniowe, 10 hal niebiesko/czarny na dowodzie doręczenia wysłanym z Sanoka do Tarnowa.

50 PLN
16139
Fi.U1

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

20 PLN
16140
Fi.U1-11

1920 cyfry między gwiazdkami, czysta seria znaczków urzędowych.

60 PLN
16141
Fi.U1-11

1920 seria znaczków urzędowych.

30 PLN
16142
Fi.U1-11

1920 seria znaczków urzędowych.

40 PLN
16143

Fi.U1-11

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

120 PLN
16144

Fi.U1-11

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

200 PLN
16145
Fi.U2 ark.

1920 arkusz znaczka urzędowego za 5 fen. w bardzo ładnym stanie.

120 PLN
16146
Fi.U5 MK3

1920 cyfry między gwiazdkami, pozioma parka narożnych znaczków urzędowych za 25 f., częściowo bez perforacji pionowej, bardzo lekkie ślady wklejenia arkusza do zeszytu - praktyka stosowana w okienkach pocztowych, same znaczki w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą.

120 PLN
16147
Fi.U5 P3, P11

1920 próby znaczków urzędowych typu I "jasne cyfry bez gwiazdek", i III "ciemne cyfry między gwiazdkami" w kolorze czerwonym tak jak je wydano bez gumy; próby te były drukowane w trzech typach w jednym arkuszu w różnych kolorach, gwarancja Korszeń.

1 700 PLN
16148
Fi.U5P6, P9

1920 próby znaczków urzędowych typu II "jasne cyfry między gwiazdkami" i III "ciemne cyfry między gwiazdkami" w kolorze ciemnoniebieskim i niebieskim tak jak je wydano bez gumy; próby te były drukowane w trzech typach w jednym arkuszu w różnych kolorach, gwarancja Korszeń.

1 700 PLN
16149
Fi.U12 P1

1920 cyfry między gwiazdkami, cięty znaczek urzędowy o najwyższym nominale 600 f., katalogowany jako próba, jeden ślad podlepki na pełnej oryginalnej gumie, gwarancja i oznaczenie Krawczyk.

120 PLN
16150
Fi.U12-16

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie, na cienkim papierze, czysta seria znaczków urzędowych.

50 PLN
16151
Fi.U17
Mi.D17

1933 znaczek ZWYCZAJNA (1 gr) na urzędowym liście wysłanym 25 X z urzędu Warszawa 13 do Grudziądza, koperta firmowa "KOMISARZ GENERALNY POŻYCZKI NARODOWEJ"; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
16152

Fi.U19

1935 ośmioblok znaczków urzędowych.

20 PLN
16153
Fi.U19-20
Mi.D19-20

1936 znaczki ZWYCZAJNA (6 gr) i POLECONA (12 gr) na urzędowym liście poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, wysłanym 22.1 z urzędu Poznań 9 do Grudziądza, stempelek polecenia, pieczęć nadawcy z godłem "IZBA SKARBOWA w POZNANIU" na odwrocie datownik odbiorczy.

70 PLN
SOLD
16154
Fi.U19

1938 nakaz płatniczy ze Lwowa.

15 PLN
SOLD
16155
Fi.8

1939 Sądowe znaczki doręczeniowe za 50/80 gr na pozwie wekslowym skasowane 22.V w Sądzie Grodzkim w Tarnowie, dodatkowo dwa znaczki za 1 zł opłaty sądowej (revenue); dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN
16156
Fi.U19
Mi.D19

1939 DWUKROTNIE UŻYCIE, koperta listu urzędowego z Powiatowej Komendy Przysposobienia Wojskowego w Stopnicy wysłana 8.III z Buska Zdroju do Komendanta Podokręgu Związku Strzeleckiego w Kielcach; kopertę po przenicowaniu użyto powtórnie dla listu wysłanego 6.IV z Kielc do Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Wierzbniku; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

120 PLN
16157
Fi.U21

1945 znaczek z silnie przesuniętą perforacja wchodzącą na obrazek znaczka.

15 PLN
16158
Fi.U21 P1

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, marginesowa parka prób w kolorze czarnym, gwarancja Schmutz.

300 PLN
16159
Fi.U21PP4

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz.

30 PLN
16160
Fi.U21nz

1945 parka znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

60 PLN
16161
Fi.U22

1945 znaczek z abklaczem.

20 PLN
16162
Fi.U22P

1945 parka makulaturowa z drukiem podwójnym, zagwarantowana jako próba Schmutz.

100 PLN
16163
Fi.U21

1946 list urzędowy z Łodzi do szpitala w warszawie, stempel "WOJSKO POLSKIE / POCZTA POLOWA / 34172 / Nr...........".

30 PLN
16164
Fi.U21IIs

1946 parka z podwójną perforacją poziomą na marginesie, gwarancja i opis Walisch.

70 PLN
16165
Fi.U22IIA
Mi.D24B

1946 urzędowy list polecony opłacony znaczkiem nieząbkowanym wysłany 18.8.49 z Łomży do Warszawy, stempelek polecenia; kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
16166
Fi.U21I

1948 wydanie z małym numerem kontrolnym, karta pocztowa wysłana 6.4 z Chojnic do Chęcin, datownik urzędu przejściowego Mniów.

25 PLN
16167
Fi.U21II

1950 list urzędowy z zarządu gminy w Czarnkowie.

40 PLN
16168
Fi.U21

1953 kartka urzędowa z Leszna.

25 PLN
16169

Fi.U23-24
Mi.D27-8A

1954 Godło państwa, seria znaczków w czworoblokach, czyste.

40 PLN
16170
Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C

1954 Godło państwa, seria znaczków, dodatkowo odmiana ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

40 PLN
16171
Fi.U22, U23

1955 urzędowy list polecony z Warszawy do Wrocławia z mieszaną frankaturą dwóch wydań. rozerwanie z prawej strony

30 PLN