The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 93. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16137

1897-1918 Sądowe znaczki doręczeniowe, zestaw czterech dowodów doręczenia opłaconych znaczkami wszystkich nominałów: 17½Kr niebieskofioletowym o rzadko spotykanym ząbkowaniu ZL12½; 17½Kr niebieskim o ząbkowaniu ZL10½; 34 hal o ząbkowaniu ZL12½; 10 hal niebieskim; rzadki zestaw w dobrym stanie zachowania (Fi.670.-, Mi.300.- euro).

Fi.Ia, Ibx, IIax, IIIb
Mi.1aA, 1bB, 2B, 3b
400 PLN
16138

1913 Sądowe znaczki doręczeniowe, 10 hal niebiesko/czarny na dowodzie doręczenia wysłanym z Sanoka do Tarnowa.

Fi.IIIb
50 PLN
16139

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
16140

1920 cyfry między gwiazdkami, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
60 PLN
16141

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
30 PLN
16142

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
40 PLN
16143

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
16144

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
200 PLN
16145

1920 arkusz znaczka urzędowego za 5 fen. w bardzo ładnym stanie.

Fi.U2 ark.
120 PLN
16146

1920 cyfry między gwiazdkami, pozioma parka narożnych znaczków urzędowych za 25 f., częściowo bez perforacji pionowej, bardzo lekkie ślady wklejenia arkusza do zeszytu - praktyka stosowana w okienkach pocztowych, same znaczki w pięknym stanie z pełną oryginalną gumą.

Fi.U5 MK3
120 PLN
16147

1920 próby znaczków urzędowych typu I "jasne cyfry bez gwiazdek", i III "ciemne cyfry między gwiazdkami" w kolorze czerwonym tak jak je wydano bez gumy; próby te były drukowane w trzech typach w jednym arkuszu w różnych kolorach, gwarancja.

Fi.U5 P3, P11
1 700 PLN
16148

1920 próby znaczków urzędowych typu II "jasne cyfry między gwiazdkami" i III "ciemne cyfry między gwiazdkami" w kolorze ciemnoniebieskim i niebieskim tak jak je wydano bez gumy; próby te były drukowane w trzech typach w jednym arkuszu w różnych kolorach, gwarancja.

Fi.U5P6, P9
1 700 PLN
16149

1920 cyfry między gwiazdkami, cięty znaczek urzędowy o najwyższym nominale 600 f., katalogowany jako próba, jeden ślad podlepki na pełnej oryginalnej gumie, gwarancja i oznaczenie Krawczyk.

Fi.U11 nz (P1)
120 PLN
16150

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie, na cienkim papierze, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U12-16
50 PLN
16151

1933 znaczek ZWYCZAJNA (1 gr) na urzędowym liście wysłanym 25 X z urzędu Warszawa 13 do Grudziądza, koperta firmowa "KOMISARZ GENERALNY POŻYCZKI NARODOWEJ"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U17
Mi.D17
40 PLN
16152

1935 ośmioblok znaczków urzędowych.

Fi.U19
20 PLN
16153

1936 znaczki ZWYCZAJNA (6 gr) i POLECONA (12 gr) na urzędowym liście poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, wysłanym 22.1 z urzędu Poznań 9 do Grudziądza, stempelek polecenia, pieczęć nadawcy z godłem "IZBA SKARBOWA w POZNANIU" na odwrocie datownik odbiorczy.

Fi.U19-20
Mi.D19-20
70 PLN
SOLD
16154

1938 nakaz płatniczy ze Lwowa.

Fi.U19
15 PLN
SOLD
16155

1939 Sądowe znaczki doręczeniowe za 50/80 gr na pozwie wekslowym skasowane 22.V w Sądzie Grodzkim w Tarnowie, dodatkowo dwa znaczki za 1 zł opłaty sądowej (revenue); dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.8
120 PLN
16156

1939 DWUKROTNIE UŻYCIE, koperta listu urzędowego z Powiatowej Komendy Przysposobienia Wojskowego w Stopnicy wysłana 8.III z Buska Zdroju do Komendanta Podokręgu Związku Strzeleckiego w Kielcach; kopertę po przenicowaniu użyto powtórnie dla listu wysłanego 6.IV z Kielc do Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Wierzbniku; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.U19
Mi.D19
120 PLN
16157

1945 znaczek z silnie przesuniętą perforacja wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U21
15 PLN
16158

1945 Godło państwa w ośmiokątnej ramce, marginesowa parka prób w kolorze czarnym, gwarancja Schmutz.

Fi.U21 P1
300 PLN
16159

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz.

Fi.U21PP4
30 PLN
16160

1945 parka znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

Fi.U21nz
60 PLN
16161

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
20 PLN
16162

1945 parka makulaturowa z drukiem podwójnym, zagwarantowana jako próba Schmutz.

Fi.U22P
100 PLN
16163

1946 list urzędowy z Łodzi do szpitala w warszawie, stempel "WOJSKO POLSKIE / POCZTA POLOWA / 34172 / Nr...........".

Fi.U21
30 PLN
16164

1946 parka z podwójną perforacją poziomą na marginesie, gwarancja i opis Walisch.

Fi.U21IIs
70 PLN
16165

1946 urzędowy list polecony opłacony znaczkiem nieząbkowanym wysłany 18.8.49 z Łomży do Warszawy, stempelek polecenia; kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U22IIA
Mi.D24B
40 PLN
16166

1948 wydanie z małym numerem kontrolnym, karta pocztowa wysłana 6.4 z Chojnic do Chęcin, datownik urzędu przejściowego Mniów.

Fi.U21I
25 PLN
16167

1950 list urzędowy z zarządu gminy w Czarnkowie.

Fi.U21II
40 PLN
16168

1953 kartka urzędowa z Leszna.

Fi.U21
25 PLN
16169

1954 Godło państwa, seria znaczków w czworoblokach, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27-8A
40 PLN
16170

1954 Godło państwa, seria znaczków, dodatkowo odmiana ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
40 PLN
16171

1955 urzędowy list polecony z Warszawy do Wrocławia z mieszaną frankaturą dwóch wydań. rozerwanie z prawej strony

Fi.U22, U23
30 PLN