The new auction will start soon

Auction 93. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
14228

1949 kartka z Ziębic 7.1.49, znaczek dopłaty użyty jako znaczek opłaty.

Fi.D100, 431B
Mi.465A 
20 PLN
16172

1919 lokalne prowizoria dopłat, ROZWADÓW (typ 116) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 9.IX na kopercie.

Fi.116 Pd1-6
50 PLN
16173

1919 lokalne prowizoria dopłat, MIELEC (typ 88a) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 5.IX na kopercie.

Fi.88a Pd1-8
50 PLN
16174

1919 lokalne prowizoria dopłat, RUDNIK (typ 117) - nadruki fioletowe i czerwone stempelkiem gumowym, znaczki od 3 hal do 1 kr z nadrukiem PORTO skasowane 4.IX na kopercie.

Fi.117 Pd3-9
50 PLN
16175

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 72, gwarancja Mikulski.

Fi.D1
60 PLN
16176

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 21, ciężkie podlepki, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D1
50 PLN
16177

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 90, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D1
15 PLN
16178

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 95, złamanie i uszkodzony narożnik, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D1
10 PLN
16179

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.47 (97) na wycinku użytkowym z rewersu koperty, unieważniony ręcznie "Porto 15 h" z datą 21.1.19 i sygnaturą urzędnika pocztowego, gwarancja z opisem pozycji na odwrocie Sutcliffe.

Fi.D3
300 PLN
16180

1919 wydanie krakowskie, pasek trzech znaczków dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.12/14 (62/64); to tzw. wysokie nadruki o wysokości poz.12 - 9,5/9,8 mm, poz.13 - najwyższy 9,9/10 mm i poz.14 - 9,9/9,7 mm, co ciekawe różnią się wysokością nadruku po lewej i prawej stronie - stąd dwa wyniki pomiaru każdego nadruku; to najciekawsze znaczki z formy IID, gwarancja i opis Mikstein.

Fi.D3
2 400 PLN
16181

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 34, gwarancja.

Fi.D3
25 PLN
16182

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 15, gwarancja Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
16183

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 24, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
40 PLN
16184

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 17, gwarancja.

Fi.D3
30 PLN
16185

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 19, ciężka podlepka, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
16186

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 20, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
16187

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 35, ciężka podlepka, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
16188

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 35, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
16189

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 40, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
16190

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 31, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
16191

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 26, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
35 PLN
16192

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 20, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
30 PLN
16193

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 42, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
30 PLN
16194

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 31, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
40 PLN
16195

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.49, kasowany na wycinku, gwarancja Mikstein, z oznaczeniem Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
16196

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.28, kasowany na wycinku, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3
40 PLN
16197

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 18, ciężkie podlepki, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
30 PLN
16198

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 28, załamanie. gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
15 PLN
16199

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IID z poz. 46, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D3
15 PLN
16200

1919 wydanie krakowskie, sześcioblok znaczków dopłaty za 15 h. z nadrukiem formą IID poz.31/43 (81/93); lewy górny znaczek poz. 31 (81) z błędem występującym w formach D i E "ścięte P w POCZTA", oba środkowe poz. 32/42 (82/92) z błędem "przerwana poprzeczka w A w POCZTA", jeden znaczek (poz.32) na podlepce, pozostałe bez, wszystkie w pięknym stanie, gwarancja i opis pozycji Mikstein.

Fi.D3 B
800 PLN
16201

1919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem formy IID z poz. 36-37, prawy znaczek z błędem "ścięte C", bardzo dobry stan zachowania, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.D3 B5
320 PLN
16202

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 34, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.D4I
1 000 PLN
16203

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 98, przedrukowano tą formą tylko 600 znaczków z czego większość zużyto na skarcie pocztowym w Gorlicach, pozostałości po podlepce, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.D4I
1 700 PLN
16204

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 13, przedrukowano tą formą tylko 600 znaczków z czego większość zużyto na skarcie pocztowym w Gorlicach, gwarancja Mikstein, Ryblewski.

Fi.D4I B14
1 000 PLN
16205

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 98, znaczek w pięknym stanie, gwarancja i oznaczenie Mikstein.

Fi.D4I
1 800 PLN
16206

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIB z poz. 19, duże podlepki, gwarancja Jungjohann i inne, fotoatest Kronenberg.

Fi.D4I
1 000 PLN
16207

1919 wydanie krakowskie, znaczek dopłaty za 15/36 h. z nadrukiem formą IIB i dodatkowo z błędem na poz.86 "uszkodzone P w POLSKA", piękny stan, gwarancja, sygnatura sprawdzająca SM i opis Mikstein, gwarancja Ryblewski.

Fi.D4I B
Mi.P11 
5 000 PLN
16208

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 42, gwarancja i oznaczenie.

Fi.D8
630 PLN
16209

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 50, gwarancja Jungjohann.

Fi.D8
750 PLN
16210

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIA z poz. 32, gwarancja i oznaczenie Jungjohann.

Fi.D8
500 PLN