Page:
WW2 foreign postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
11989

Mi.P13 

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta (Mi.25 euro).

40 PLN
11990

1941 kartka z obiegu z terenów pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine".

60 PLN
11991

1941 list z okupowanej Łotwy do Poznania,prowizoryczna mieszana frankatura Łotewsko Rosyjska, zalepka niemieckiej cenzury wojskowej.

70 PLN
11992

1941 Obszary anektowane przez Litwę - II okupacja sowiecka Ziemi Wileńskiej, karta pocztowa wysłana 12.6 z Poczty Głównej w Wilnie do Sanoka, znak opłaty unieważniony datownikiem "VILNIUS C" z wyróżnikiem "c", odręczne ołówkowe cenzury: litewska "Z18" i niemieckie oraz okrągła pieczęć cenzury Wehrmachtu; karta wysłana na 10 dni przed rozpoczęciem wojny niemiecko-sowieckiej i 11 dni przed zajęciem Wilna przez Niemców; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

200 PLN
SOLD
11993

1941 kartka z Kowna 4.5.41 do Krosna, cenzura litewska - ręcznie wpisane "Z11", cenzura niemiecka, treść w języku polskim.

100 PLN
11994

1941 list polecony ze Lwowa 2.6.41 do Milanówka, radziecka erka i dwie cenzury niemieckie, na odwrocie datownik odbiorczy 22.6.41 - dzień ataku Niemiec na ZSRR, dekoracyjny walor.

300 PLN
11995

1941 kartka z Łucka 7.4.41 do Sandomierza, stempel cenzury niemieckiej.

100 PLN
11996

1941 kartka z Saren 11.6.1941 do Rzeszowa, stempel cenzury niemieckiej.

150 PLN
11997

1941 kartka z Klesowa 25.4.41 do Rzeszowa, stempel cenzury niemieckiej.

200 PLN
11998
Fi.AnN25
Mi.788 

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 1.6 ze Zgierza do Kalisza, znaczek skasowany stemplem prowizorycznym - datownikiem asymetrycznym (niesymetrycznym) powstałym wskutek usunięcia po nazwie ZGIERZ napisu (BZ.KALISCH); rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

200 PLN
11999
Fi.AnNCp9
Mi.P299I 

1942 Ziemie Północne, karta pocztowa wysłana 11.7 ze Szczecina do Kielc, idealnie odbity wirnik Czerwonego Krzyża; temat - CZERWONY KRZYŻ.

50 PLN
12000
Fi.OkN 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11

1942 Okupacja niemiecka terenów anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", list ofrankowany (opłata niezgodna z taryfą) znaczkami najniższych wartości, wysłany 4.VII z Rygi do Poznania; zalepka i stempelki cenzury niemieckiej; dobry stan zachowania.

50 PLN
12001

Mi.P4b/04 

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", ilustrowana karta pocztowa wydania przedrukowego skasowana okolicznościowo 11.1 w Równem, stemplem TAG DER BRIEFMARKE; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN
12002

1942 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 27.4 z biura burmistrza Poznania do Berlina; wyraźna odbitka frankatury mechanicznej nadawcy; przesyłka dosłana na nowy adres; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

50 PLN
12003

1942 kartka z kasownikiem Dnia Znaczka z Łodzi.

20 PLN
12004

1942 książeczka składkowa ubezpieczenia inwalidzkiego.

60 PLN
12005

1942 przekaz paczkowy z Mosiny koło Poznania do Lubartowa, na odwrocie stemple odbiorcze.

80 PLN
12006


1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, sześcioblok nalepek zabezpieczających uszkodzone przesyłki pocztowe poczty polowej 1 Korpusu z odwróconym nadrukiem "POLISH FIELDPOST" i belek zakrywających poprzednie napisy, górne znaczki ze śladem podlepki, dolne w pięknym stanie z pełna oryginalna gumą.

840 PLN
12007
Fi.AnN3
Mi.514

1943 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 23.7 z Inowrocławia (Hohensalza) adresowany do pani M.Dąbrowskiej w Warszawie.

40 PLN
12008
Fi.AnNCp9

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, okręg Białystok (Bezirk Bialystok), karta pocztowa wysłana 20.4 z Grodna do miejscowości Mońki.

160 PLN
12009
Fi.OkN1-20

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", znaczki wydania przedrukowego, czyste bez podlepki.

100 PLN
12010
Fi.OkN34, 40
Mi.14, 20 

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine", urzędowy list polecony, frankowany m.in. rzadkim znaczkiem wydania z 1942 roku, wysłany 6.10 z Łucka do Poznania, stempelki i zalepka cenzury na odwrocie; kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania.

250 PLN
12011
Fi.OkNCp2
Mi.P2

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", karta pocztowa III Rzeszy za 6 Pf. z nadrukiem OSTLAND, czysta.

50 PLN
12012

Mi.829 

1943 Obszary anektowane przez Niemcy, znaczek na formularzu poczty polowej, ostemplowany okolicznościowo 10.I z okazji Dnia Znaczka w Katowicach.

30 PLN
12013

Mi.838, 842, 843

1943 Ziemie Zachodnie, list pobraniowy wysłany 24.7 z Wrocławia do Włocławka (Leslau); dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

50 PLN
12014

1943 Obszary anektowane przez Niemcy, - karta (część na odpowiedź) do Stalagu XIIF wysłana 21.3 z Łodzi, stempel nadawczy - łódzki wirnik propagandowy "Litzmannstadt grösste Textil-Industrie im Osten"; stempelek cenzury obozowej.

80 PLN
12015

1943 list z Poznania do Bydgoszczy z wirnikiem propagandowym.

25 PLN
12016

1943 list urzędowy z Rygi do Berlina.

70 PLN
12017
Fi.AnN22
Mi.785 

1944 Ziemie Północne, widokówka ostemplowana okolicznościowo i wysłana 12.7 z Elbląga (Elbing) do miejscowości Lubiewo (Lobfelde).

30 PLN
12018
Fi.AnNCp16II

1944 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa z adresem zwrotnym Aleksandrowa Kujawskiego (Weichselstädt) wysłana 3.XII z Ciechocinka do Zakopanego, znak opłaty unieważniony datownikiem Hermannsbad (Wartheland), całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

50 PLN
12019
Fi.AnNCp16II

1944 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 6.11 z Mławy (Mielau) do obozu pracy (Gemeinschaftslager) Wesenberg.

50 PLN
12020

1944 kartka polecona z Alt Janer w Niemczech 20.10.44 od osoby ewakuowanej z warszawy po Powstaniu Warszawskim do urzędu emerytalnego w Krakowie.

140 PLN
12021

1945 list urzędowy z Hohensalza - Inowrocławia.

35 PLN
12022

1945 polecona kartka z Kazachstanu do Polski pisana w języku polskim przez Polską rodzinę wysiedloną na Wschód Pawłodaw, stempel radzieckiej cenzury.

160 PLN
12023

1947 list z Monachium do Środy, stempel amerykańskiej cenzury wojskowej.

40 PLN
12024

1948 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa wysłana 20.11 z Kłodzka do Stanisława - jak pod okupacją sowiecką i później nazwano Stanisławów, datownik przejściowy Lwów z 30-12 i odbiorczy Stanisławów z 5.7; przesyłka z Ziem Zachodnich zdobytych na Niemcach, na które przesiedlono Polaków wypędzonych z polskich Kresów Wschodnich, do tych którzy tam zostali; dramatyczne świadectwo polskich losów; walor w dobrym stanie zachowania.

120 PLN