The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 93. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11949

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 21.3 z Neusalz (Nowa Sól) do Lindenstadt (Lipowiec) miejscowości, która weszła w skład Międzychodu (Birnbaum).


Mi.469
20 PLN
11950

1933 Ziemie Północne, list wysłany z pośrednictwa pocztowego Wiewiórki - "Eichhorn über Bartenstein (Ostpr.)" do Wolnego Miasta Gdańska, znaczek skasowany 25.10 w Bartoszycach (Bartenstein), na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "PREUSS.STANDESAMT EICHHORN - KR.PR.EYLAU"; dobry stan zachowania.


Mi.487
80 PLN
11951

1933 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa (Marcin Luter), wysłana 20.11 z miejscowości Bielawe (Bielawy) adresowana do Neusalz (Nowa Sól), zwraca uwagę niespotykany datownik "BIELAWE BEUTHEN (BRIESNITZ) LAND" (Bielawy Bytom Odrzański Brzeźnica).


Mi.P224 
100 PLN
11952

1934 Ziemie Północne, list wysłany z pośrednictwa pocztowego w obecnie nieistniejącej miejscowości Stonajcie (Klein Dexen über Preussicch Eylau) do Wolnego Miasta Gdańska, znaczek skasowany 17.12 w Iławce (Preussisch Eylau); dobry stan zachowania.


Mi.519
100 PLN
11953

1936 Ziemie Zachodnie, list urzędowy z sądu krajowego (Landgericht) przesłany 17.2 miejscowo w Bytomiu (Beuthen), niedoręczony i dosłany do sądu rejonowego (Amtsgericht), datownik odbiorczy 22.2; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
11954

1937 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu wydana z okazji 12 Festiwalu Niemieckiego Związku Śpiewaczego (Deutsches Sängerbundesfest) w 1937 we Wrocławiu, dofrankowana i wysłana 29.7 z Wrocławia do Ostrowa, znaczki skasowane stemplem okolicznościowym; dobry stan zachowania; temat - MUZYKA.


Mi.PP127 C29/02 
120 PLN
11955

1938 kartka okolicznościowa poczty niemieckiej po aneksie Czechosłowacji.


40 PLN
11956

1939 wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, luzak.

Fi.AnL17
20 PLN
11957

1939 Ziemie Zachodnie, karta (druki) w sprawie poszukiwań, wysłana 24.X przez Niemiecki Czerwony Krzyż we Wrocławiu do Rybnika, znaczek skasowany czerwonokrzyskim wirnikiem okolicznościowym; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.513 
60 PLN
11958

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.


40 PLN
11959

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


70 PLN
11960

1939 kartka firmowa z Wapienicy koło Bielska do Jabłonkowa.


70 PLN
11961

1939 tereny zajęte przez Sowietów - list z Białegostoku 22.10.39 do Grodna opłacony radzieckimi znaczkami, przedwojenny polski kasownik.


170 PLN
11962

1939 grzecznościowy miejscowy list polecony z mieszaną frankaturą polskich znaczków dopłaty i rosyjskiego znaczka opłaty z okupowanego przez sowietów Lwowa 30.10.39, rzadki radziecki kasownik pisany cyrylicą, w tłumaczeniu "Wojenno - pocztowa baza ZSRR lit. C" z wyróżnikiem "Ż".


480 PLN
11963

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

Fi.AnL27-29
Mi.443-45
40 PLN
11964

1940 Obszary anektowane przez Litwę, ilustrowana karta pocztowa wysłana 23.3 z urzędu pocztowego Wilno 6 do Warszawy, znak opłaty unieważniony datownikiem "VILNIUS 6" z wyróżnikiem "b", odręczna ołówkowa cenzura litewska "Z44" i okrągły stempelek cenzury Wehrmachtu; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.AnLCp7
320 PLN
SOLD
11965

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2
120 PLN
11966

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 27.III z miejscowości Dobre koło Nieszawy do Otwocka, stempel prowizoryczny - przedwojenny polski datownik.

Fi.AnN4, 7
Mi.515, 518 
40 PLN
11967

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, "Parole der Woche" propagandowa ulotka nr. 15 wydawana cyklicznie przez NSDAP w formie nalepki, doklejana na odwrocie korespondencji, koperta okienkowa wysłana 15.5 z miejscowości Siersza; na listach z Ziem Polskich bardzo rzadko spotykane; podobne przesyłki na niemieckich aukcjach osiągają ceny kilkuset euro! temat - PROPAGANDA.

Fi.AnN8
Mi.519
400 PLN
11968

1940-41 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet znaczków, czyste, dobry stan zachowania (na kilku znaczkach przebarwienia od światła).


Mi.1-41
150 PLN
11969

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, "WARTHELAND TAG DER FREIHAIT" (Kraj Warty - Dzień Wolności 1940), propagandowa karta niemiecka wydana z "okazji" zaboru i wcielenia do III Rzeszy znacznej części obszaru Polski z Poznaniem (tzw.Kraju Warty); ostemplowana okolicznościowo 26.10 i przesłana miejscowo w Poznaniu; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.515
400 PLN
11970

1940 Ziemie Zachodnie, ładnie frankowany list polecony II klasy wysłany 25.9 z Wrocławia do Katowic, datownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.747, 512, 518
60 PLN
11971

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
11972

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta wysłana 14.2 z biura burmistrza Poznania do sądu w miejscowości Tuczna w Generalnym Gubernatorstwie; wyraźnie odciśnięta frankatura mechaniczna nadawcy, kasownik odbiorczy Biała Podlaska; przesyłkę niewielki ubytek i załamanie na froncie.


40 PLN
11973

1940 list z Rumunii do Krakowa, stemple i zalepka niemieckiej cenzury. Ciekawy obieg do Generalnej Guberni.


70 PLN
11974

1940 list z Lubania do Poznania, Landpoststempel.


30 PLN
11975

1940 kartka ze Lwowa 28.9.40 do Krakowa, polski wirnik, dwie cenzury niemieckie.


100 PLN
11976

1940 kartka polecona ze Lwowa 10.7.40 do Cieszyna, polska erka Lwów 13, dwie cenzury niemieckie.


160 PLN
11977

1940 kartka polecona ze Lwowa 12.7.40 do Krakowa, polska erka Lwów 17, dwie cenzury niemieckie, zdarte znaczki.


60 PLN
11978

1940 kartka polecona ze Lwowa 28.3.40 do Krościenka, polska erka Lwów 11, ciekawa treść.


160 PLN
11979

1940 kartka z Baranowicz 13.11.40 przez Mińsk do Warszawy, dwie cenzury niemieckie, pod znaczkiem ukryta informacja "Staraj się przez konsulat. Zola ratuj, Frania ginie z głodu", odwrotnie wklejony znaczek sugerował odbiorcy ukrytą pod nim treść, osobliwe i bardzo ciekawe.


570 PLN
SOLD
11980

1940 list polecony ze Lwowa 8.6.40 do Nowego Jorku, polska erka Lwów 1a, przesyłka przez Syberię dotarła do USA - datownik San Pedro Kalifornia z 14.8.40, kasownik odbiorczy JAMAICA NY z 19.8.40, rzadki walor o doskonałej prezencji.


600 PLN
11981

1940 kartka polecona z Simonowa 17.11.40 do Sandomierza, znaczek zdjęty prawdopodobnie przez cenzurę, stempel tranzytowy z Moskwy, dwie cenzury niemieckie, korespondencja zesłańców wywiezionych w czasie sowieckich deportacji ludności polskiej w 1940 roku.


180 PLN
11982

1940 przekaz paczkowy z Scharnese bei Kulm (Czarże koło Chełmna) 2.11.40 w Prusach Zachodnich do żołnierza w Niemczech.


60 PLN
11983

1941 Obszary anektowane przez Litwę, seria nieząbkowana znaczków litewskich, które były w użyciu na terenach Polski okupowanych przez Litwę, ostemplowana 14.III na kopercie miejscowego listu poleconego w Kownie, stempel odbiorczy na odwrocie; dobry stan zachowania.

Fi.AnL21-26
Mi.437-42U
120 PLN
11984

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 29.5 z Bielska do Krosna, koperta firmowa "RUDOLF SCHMIDT, NIALA O.S. ARMATURENFABRIK, PHOSPHORBRONZE - METALL u.EISENGIESSERN".

Fi.AnN8
Mi.519 
20 PLN
11985

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 19.5 z miejscowości Petlikowce do Czortkowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.679
200 PLN
11986

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list ze wsi Żnibrody wysłany 23.4 z miejscowości Duliby koło Buczacza do Czortkowa, datownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.682
250 PLN
11987

1941 ATAK NIEMIECKI NA ZWIĄZEK SOWIECKI - obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 23.6.41 - dzień po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej - z Równego do Lwowa; znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ." z wyróżnikiem "б" (b); mimo rozległych obszarów oryginalna korespondencja z terenów okupowanych przez sowietów jest rzadka, szczególnie z okresu panicznego wycofywania się Armii Czerwonej, walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).


Mi.789A
400 PLN
11988

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, lotnicza polecona karta pocztowa wysłana 21.5 ze Lwowa do Warszawy, dekoracyjnie dofrankowana (opłata 2,10 rubla zgodna z taryfą) znaczki skasowane sowieckim datownikiem, polski stempelek polecenia, stempelki cenzury niemieckiej, a na odwrocie datownik odbiorczy 9.6; dobry stan zachowania.


Mi.800, 809
320 PLN