Page:
Pre-stamp period
Poz# Features Catalog Description Actual price
8896

1791 kompletny składany list z Krakowa do Steyer, słabszy stan.

80 PLN
8897

1791 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

100 PLN
8898

1791 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

120 PLN
8899

1793 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

180 PLN
8900

1806 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

100 PLN
8901

1806 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

120 PLN
8902

1807 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich - No.31 GRANDE ARMIE, 5 Dywizja Kawalerii gen.Lorge (w składzie 5 korpusu marszałka Lannesa), list wysłany 6.VII w przeddzień powstania Księstwa Warszawskiego, powołanego przez Cesarza Napoleona do życia traktatem pokojowym w Tylży, zawartym po zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Frydlandem 14.VI; pięć dni później wprowadzono zawieszenie broni (19.VI), a traktat podpisano w dniach 7-9.VII; list z "pola walki", napisany 6.VII przez żołnierza (czy raczej oficera) do Francji; bardzo ciekawa treść nawiązująca do historycznych wydarzeń i ziem polskich, mówiąca między innymi o wzięciu do niewoli pułkownika kozaków w okolicach miejscowości Visokie (Wysokie Mazowieckie), jego protestach mówiących coś o zawieszeniu broni, odesłaniu go dla pewności na tyły, a po oficjalnym potwierdzeniu wiadomości o zawieszeniu broni, o wycofaniu się za Narew; czytelna odbitka kasownika nadawczego - No 31 GRANDE ARMEE, odręczna adnotacja o wysokości porta; kompletny historyczny dokument w idealnym stanie zachowania; dołączony angielski opis fascynującej treści listu.

3 200 PLN
8903

1808 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

60 PLN
8904

1809 Królestwo Westfalii (1807-13); kompletny list wysłany 4.VI z Hagen do Rygi, nadawca listu Johann Elbers był założycielem wielkiej fabryki włókienniczej w Hagen; nazwa miejscowości nadania "Hagen" i wysokość porta "12" wpisane ręcznie czerwonym atramentem; na odwrocie francuski stempel graniczny "9. JUIN 1809"; list przeszedł tranzytem przez Prusy i dalej wielkim traktem Lipawa - Mitawa - Ryga przez niedawno zagarnięty obszar III zaboru rosyjskiego; stąd brak stempla granicznego Księstwa Warszawskiego, walor w dobrym stanie zachowania.

500 PLN
8905

1812 około, obszar I Rzeczypospolitej - DORPAT, jednowierszowy stempel rosyjski z napisem łacińskim DORPAT (Dobin 40.2.07.1.02), czytelnie odciśnięty na liście do Rygi; w 1582 miasto weszło w skład Rzeczypospolitej po pokonaniu cara Iwana Groźnego, król Stefan Batory nadał miastu flagę w polskich barwach narodowych, od 1598 miasto było stolicą województwa dorpackiego, w 1601 szwedzka armia obległa i zdobyła miasto, w 1603 wojska polskie odzyskały miasto, a w 1625 Dorpat ponownie opanowali Szwedzi i już nie powrócił on do Rzeczypospolitej; stemple nadawcze z przełomu XVIII i XIX wieku wprowadzone na obszarze zaboru rosyjskiego po rozbiorach i stosowane w okresie do końca wojen napoleońskich są bardzo rzadkie; walor w dobrym stanie zachowania (przebarwienia).

240 PLN
8906

1818 około, list wysłany 23.NOV z Legnicy do Szprotawy (Sprottau), dwuwierszowy stempel nadawczy LIEGNITZ; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

40 PLN
8907

1818 list z pełną treścią wysłany 21.IX z Warszawy do Francomont w Niderlandach, dwuwierszowy stempel nadawczy typu IB WARSZAWA 21 SEPTEMBRII (32x4mm), list przesłano głównym traktem Warszawa-Strzałkowo, gdzie odciśnięto dwuwierszowy stempel graniczny STRZALKOWO 23.SEPT.; dalej przez Akwizgran i miejscowość Henri Chapelle do adresata; na odwrocie niderlandzki stempelek graniczny "Duitsch Grensk te Henri Chapelle" w ramce; liczne adnotacje dotyczące opłat na poszczególnych etapach podróży: "45", "99", "14", "6"; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.

700 PLN
SOLD
8908

1819 kompletny składany list z konsystorza w Warszawie do Tarczyna, stempel warszawski typu IB w kolorze czerwonym.

160 PLN
SOLD
8909

1820 około, kompletny rekomendowany niedatowany list wysłany z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa adresowany "Antoniemu Hrabi Stadnickiemu"; czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 9 FEBRUARII, adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych: "30", "46", na odwrocie doskonale zachowana pieczęć lakowa; walor w dobrym stanie zachowania.

300 PLN
8910

1820 około, 1¼-łutowy list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany jako pospieszny - dopisek "Cito!"; czarny dwuwierszowy stempel nadawczy BRESLAU 11/11; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

30 PLN
8911

1820 kompletny list z pełną treścią na papierze stemplowym ze znakiem wodnym i odciśniętą okrągła pieczęcią z godłem "ZWEY G: GROSCHEN" wysłany 24.V z Kętrzyna do Okonka (Ratzebuhr), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy RASTENBURG 24.MAI; adnotacje dotyczące opłat; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

100 PLN
8912

1824 kompletny składany list ze Lwowa do Wiednia.

60 PLN
8913

1825 po, list wysłany z miejscowości Widuchowa do Szczecina, dwuwierszowy stempel nadawczy FIDDICHOW 27 8, na odwrocie stempelek nadejścia i pieczęć urzędowa z godłem "KOENIGL.KREIS.GER.COMMISSION FIDDICHOW"; doskonały stan zachowania.

50 PLN
8914

1825 list wysłany 2.VIII z miejscowości Gollub (Golub) do Strasburga (Brodnica), nazwa miejscowości i data wysyłki wpisane ręcznie.

40 PLN
8915

1826 kompletny list wysłany 14.XI z Koszalina do miejscowości Szczecinek (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy COESSLIN 14.NOV., papier z dekoracyjnym znakiem wodnym; całość w dobrym stanie zachowania.

50 PLN
8916

1827 kompletny list z pełną treścią wysłany z niewielkiej miejscowości Miejska Górka do Wschowy (Fraustadt), dwuwierszowy czarny stempel nadawczy GÖRCHEN 17/10, adnotacja "Franco" z dopisaną czerwonym atramentem cyfrą "2"; na odwrocie pieczęć lakowa; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN
8917

1827 list tzw. "obciążony" (adnotacja "przytym Złł 50. w patce opieczętowej Sub. Signo K.W.M."), wysłany 23/11 z Rawy do Warszawy, czarny jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA z dopisaną datą, w tym dwucyfrową roczną; przesyłka w pełni opłacona przez nadawcę - dopisek Franco, a poniżej adnotacja urzędnika "franco 105 gr"; adnotacje dotyczące przesyłek dołączonych do listu "List 2/", "pieniądz 14/" i "300/11"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania (na odwrocie dwa niewielkie ślady pozostałości podklejenia taśmą samoprzylepną).

400 PLN
8918

1827 kompletny składany list z Pilzna do Bochni.

80 PLN
8919

1827 list ze Lwowa do Wiednia, stempel Lwowa typ I i stempelek FRANCO, na odwrocie stempel odbiorczy.

70 PLN
8920

1829 koszulka list wysłanego 1.VI ze Strzelna przez Inowrocław do Bydgoszczy, rzadki duży dwuwierszowy stempel nadawczy STRZELLNO (Feuser 350.-), dodatkowo na froncie odciśnięto stempel urzędu tranzytowego INOWRAZLAW; dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

160 PLN
8921

1830 kompletny składany list ze Lwowa do Steyer.

40 PLN
8922

1831 kompletny składany list z magistratu we Lwowie.

40 PLN
8923

1832 list urzędowy wysłany 1.IV ze Lwowa do Przeworska, dwuwierszowy łukowy stempel nadawczy Lwów, dopisek "Exoffo" do oznaczania korespondencji urzędowej, poniżej "franco"; na odwrocie efektowna sucho tłoczona zalepka listowa, przerwana, ale w dobrym stanie zachowania, doskonale widoczne detale rysunku godła i inskrypcja wokół niego.

60 PLN
8924

1832 kompletny składany list z magistratu we Lwowie do Przemyśla.

40 PLN
8925

1833 obwoluta listu z Sanoka do Wiednia, stempelek FRANCA z data nadania w kolorze czerwonym.

90 PLN
8926

1834 list wysłany ze Środy do Poznania, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy SCHRODA 8/6; całość w dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

40 PLN
8927

1834 list prywatny z treścią wysłany 4/12 z Zgierza do Warszawy, jednowierszowy stempel nadawczy typu IIA, z dopisaną - co rzadkie - pełną, w tym roczną, datą wysyłki; adnotacja w lewym dolnym rogu "porto opłacone", a obok wpisana wysokość opłaty "30" gr; dodatkowy dopisek dotyczący trasy wysyłki "przez Łowicz"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

500 PLN
8928

1834 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.

40 PLN
8929

1835 obwoluta listu z magistratu we Lwowie do Przemyśla, obwoluta użyta powtórnie - wewnątrz stempel nadawczy z Rzeszowa.

80 PLN
8930

1836 kompletny składany list ze Lwowa Wiednia.

60 PLN
8931

1836 kompletny składany urzędowy list z bielska do Tarnowa.

50 PLN
8932

1837 kompletny składany urzędowy list z Tarnowa do Bielska.

60 PLN
8933

1837 kompletny składany list z Rzeszowa do Lwowa, stempel nadawczy Rzeszowa nr 1 i odbiorczy stempel z Lwowa nr 10 według Adamczyka i Bartkego.

260 PLN
8934

1838 list z pełną treścią wysłany z Gostynia do Rawicza, czarny dwuwierszowy stempel nadawczy GOSTYN 7/9; dopisek "Portofreie Justiz Sache" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, ponieważ było to często nadużywane (szczególnie w przypadku listów z sądów), 1.I.1838 wprowadzono pierwsze stemple imienne dla urzędników prowadzących korespondencję, a od 30.XI.1852 obowiązek ich stosowania na wszystkich listach sądowych - tu stempelek "SARG.", papier ze znakiem wodnym - litery SAGAN; na odwrocie czerwonym atramentem wpisana waga przesyłki "1 1/2" łuta i pieczęć urzędowa z godłem "KOEN.PR:LAND U.STADT.GERICHT.GOSTYN"; dobry stan zachowania.

100 PLN
8935

1838 kompletny list - okólnik z pełną, wydrukowaną na papierze ze znakiem wodnym, treścią wysłany 3/4 z Kwidzyna do Szczecinka; okrągły stempel nadawczy MARIENWERDER, dopisek "Portofreie Justiz Sache" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, ponieważ było to często nadużywane (szczególnie w przypadku listów z sądów), 1.I.1838 wprowadzono pierwsze stemple imienne dla urzędników prowadzących korespondencję, a od 30.XI.1852 obowiązek ich stosowania na wszystkich listach sądowych - tu stempelek "HOHMANN" w ramce; na odwrocie stempelek nadejścia z 9 4; niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.

150 PLN