Page:
Postcards from Polish territory
Poz# Features Catalog Description Actual price
8484

1900 około, widokówka Kłodzko - Gruss aus Glatz, litografia czysta, bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN
8485

1900 około, widokówka Sopot - Familienbad und Promenade, podbarwiana litograficznie, czysta, doskonały stan zachowania.

120 PLN
8486

1900 widokówka Jarosław - Kościół P.Maryi - Marienkirche, z obiegu.

80 PLN
8487

1901 widokówka Kosów (Zakład leczniczy Dr.Tarnawskiego w Kosowie), z obiegu (znaczek zdjęty).

120 PLN
8488

1901 widokówka z Sagan - Żagania z obiegu pocztowego.

80 PLN
8489

1902 widokówka Wrocław - Gruss aus Breslau (Denkmal Kaiser Wilhelm I), litografia z obiegu, słabszy bardzo stan zachowania (znaczek zdjęty).

40 PLN
8490

1902 widokówka z Kibart z obiegu pocztowego , Dworzec kolejowy , stacja graniczna , urząd celny.

280 PLN
8491

1902 widokówka z Warszawy z obiegu pocztowego.

30 PLN
8492

1902 widokówka z Krakowa z obiegu pocztowego bez znaczka.

25 PLN
8493

1902 widokówka z Albendorf (Wambierzyce) z obiegu pocztowego.

40 PLN
8494

1903 widokówka z Sagan - Żagania z obiegu pocztowego.

70 PLN
8495

1903 widokówka z Marienwalde - Bierzwnik (powiat choszczeński) z obiegu pocztowego.

180 PLN
8496

1904 widoków z Krakowa z obiegu pocztowego.

30 PLN
8497

1906 około, widokówka patriotyczna "Cieniom Okrzei" poświęcona Stefanowi Okrzei, członkowi Organizacji Bojowej PPS, który został aresztowany z udział w zamachu na znienawidzonego przez ludność Warszawy oberpolicmajstra Karla Nolkena, stracony na stokach Cytadeli, stał się symbolem walki niepodległościowej; rzadki walor w słabszym stanie zachowania.

100 PLN
8498

1907 widokówka z Schweidnitz (Świdnica) z obiegu pocztowego.

40 PLN
8499

1909 widokówka Częstochowa, czysta (zapisana z tyłu).

30 PLN
8500

1909 widokówka Złoczów (Ulica Jabłonowskiego, Ulica kolejowa, Ulica Sobieskiego), z obiegu (znaczek zdjęty).

80 PLN
8501

1910 około, widokówka Śnieżka (Schneekoppe)- budynki na szczycie, czysta.

20 PLN
8502

1910 około, widokówka Jaworów (szkoła przemysłowa), z obiegu, wysłana z Truskawca, dobry stan zachowania (znaczek zdjęty).

80 PLN
8503

1910 około, widokówka (ulicówka) z Opola.

50 PLN
8504

1910 widokówka Wilno - Prospekt Śto Jerski; nakładem Wyd.artystyczne D.Wizuna, Wilno; czysta.

80 PLN
8505

1910 widokówka Łowicz - Kościół Ś-go Ducha, nakład księgarni K.Rybickiego w Łowiczu, czysta.

80 PLN
8506

1910 widokówka Lublin - Kasa przemysłowców, wydanie Krajowy dom wydawniczy Fr.Karpowicz, Warszawa, czysta.

100 PLN
8507

1910 widokówka Lublin - Kościół Kapucynów, wydanie Krajowy dom wydawniczy Fr.Karpowicz, Warszawa, czysta.

60 PLN
8508

1910 widokówka Lublin - Brama Krakowska, wydanie Krajowy dom wydawniczy Fr.Karpowicz, Warszawa, czysta.

60 PLN
8509

1910 widokówka Lublin - Kościół Kapucynów, wydawnictwo K.Wojutyński w Warszawie, czysta.

60 PLN
8510

1910 widokówka Bochotnica Ruiny zamku Esterki, Wydawnictwo Snowalew w Kazimierzu, czysta.

50 PLN
8511

1911 widokówka Tatry - Staw Smerczyński w dolinie Kościeliskiej, czysta.

40 PLN
8512

1912 widokówka Grudziądz, litografia sygnowana RT, z obiegu, idealny stan zachowania.

80 PLN
8513

1912 widokówka Kołobrzeg (Kolberg), czysta.

60 PLN
8514

1912 widokówka Tarnopol, barwiona litograficznie, czysta.

60 PLN
8515

1912 widokówka Włocławek - widok ogólny, czysta.

80 PLN
8516

1912 widokówka Nowo-Aleksandrya (Puławy) - rożne obrazki: Oranżerya, Aleja Gotycka, Domek Gotycki, Głęboka droga, wydanie Teodor Piętka, Wrocław, nakładem wydawnictwa księgarni M.Rojza w Nowej-Aleksandryi (Puławy); czysta.

120 PLN
8517

1912 widokówka z Krakowa.

25 PLN
8518

1913 widokówka Gdańsk, z obiegu.

25 PLN
8519

1913 widokówka Grudziądz, czysta.

35 PLN
8520

1913 widokówka Grudziądz, poczta, czysta.

25 PLN
8521

1913 widokówka Chełm, czysta.

40 PLN
8522

1913 widokówka z Bad Oppelsdorf - Opolna Zdroju z obiegu pocztowego.

90 PLN
8523

1914 widokówka Pelplin, z obiegu (z zeszyciku).

30 PLN